QTV1 - Thành viên Ban quản trị.
Thưa thành viên Hữu Trí.
Ban quản trị nhận được đề nghị đăng bài của Quý hiền, song nội dung yêu cầu liên quan đến việc quảng cáo; theo Nội quy diễn đàn thì các bài viết thuộc dạng này không được chấp thuận.
Rất mong Quý hiền thông cảm và thực hiện công việc trên ở một trang web khác.
Trân trọng.
QTV1 - Thành viên Ban quản trị.