+Trả Lời Chủ Đề
Trang 15/15
1 ... 5 13 14 15
kết quả từ 141 tới 147/ Tổng số 147

Ðề tài: Phương tu thời tam kỳ phổ độ

 1. #141
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Nhân vô thập toàn.

  Đã mang kiếp nhân sinh thì rồi có lúc sẽ mắc phải sai lầm chi đó trong cuộc sống!
  Là người tu học, hiểu được ý nghĩa bước đầu của chữ tu là “sửa” qua câu “Tu là sửa những gì đã trật”, người tín hữu Cao Đài cố gắng sửa chữa đồng thời cầu nguyện Ơn Trên từ bi tha thứ cho mình. Nhưng như thế đã đúng và đủ hay chưa?

  Chúng ta hãy tìm hiểu thêm về vấn đề này qua những lời giáo huấn thiêng liêng.

  I. Ý NGHĨA:

  1. Giải nghĩa từ:

  - Xá tội: tha tội, không bắt tội.
  - Đệ tử: bản thân và mọi người.

  2. Ý nghĩa câu nguyện:

  - Trong lòng hối lỗi, nguyện ăn năn sửa đổi.
  - Cầu xin Ơn Trên tha tội cho mình và mọi người.
  - Nguyện lòng cũng biết tha thứ cho người khác như Ơn Trên tha thứ cho mình.

 2. #142
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  II. THỰC HÀNH:

  Cầu xin Ơn Trên tha lỗi đồng thời tín hữu chúng ta cố gắng sửa mình, phục thiện:

  1. Hằng ngày kiểm điểm bản thân, dù là lỗi nhỏ cũng tự giác SÁM HỐI, PHỤC THIỆN, cũng đồng nghĩa với câu:“Tu là sửa méo ra tròn

  - Vì dù là lỗi nhỏ cũng không qua khỏi luật công bình thưởng phạt, Đức Chí Tôn đã dạy:

  Một trăm điều nhớ, một quyển sổ biên những sự gì, điều gì cũng chẳng bằng một điều là nhớ xét mình, xét mình có vương vấn tội lỗi cùng chăng? Nếu con biết luật Thiên Tào thưởng phạt, một điều lỗi mọn con cũng sám hối ăn năn.”
  [Đức Chí Tôn – Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1 tr40 bài Trau Tâm sửa Tánh]

  - Biết hối lỗi là quý, mới xứng đáng là con yêu Thượng Đế:

  ▪ “Nơi trần khổ này dầu cho bậc chí Thánh cũng khó tránh sự lỗi lầm đặng, nhưng sự ăn năn tự hối là quý giá vô cùng.”
  [Đức Chí Tôn – Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q2; ngày 8.11 B.D (12.12.1926)]

  ▪ “Biết phục thiện sám hối lỗi lầm mới xứng danh người dân đạo. Biết được vậy, hàng ngày nên kiểm điểm bản thân đến việc làm những điều lành dữ, lợi hại, tội phước, hư nên. Có đạt được sự kiểm điểm sám hối tự giác thì mới đáng là con yêu quí của Đức Chí Tôn và Đức Mẹ.”
  [Đức Lý Giáo Tông]

  - Biết sám hối, Ơn Trên sẽ mở rộng từ bi tha thứ:

  Con hồi tưởng tỉnh khuây cơn mộng,
  Thầy sẳn sàng tha bổng tội xưa;
  Miễn sao con trẻ đoạn chừa,
  Xét mình cải hối sớm trưa thật lòng
  .”

  2. Cởi mở tấm lòng nhận phê, nhờ người chỉ lỗi cho:

  Đời ta sao khỏi lạc lầm,
  Muốn cầu tiến bộ phải chăm sửa mình;
  Trước là tự xét lỗi mình,
  Sau cầu viện bạn phê bình giúp cho.
  Qua sông nhờ chiếc nhã đò,
  Tu hành nhờ bạn dặn dò giới trai;
  Tự mình xét lỗi là hay,
  Được người chỉ lỗi càng hay bội phần.
  Biết nghe dư luận nhân dân,
  Để mà phục thiện thì thân vẹn toàn.

  [ Đức Văn Tuyên Khổng Thánh – Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q1 tr123]

  Đức Pháp Lực Kim Tiên lấy kinh nghiệm sinh tiền của mình để thí dụ:

  Như Bần Đạo đây, khi sanh tiền còn xác phàm cũng thế, không ai là thập toàn được. Trên việc làm, có điều dở, điều hay, nếu mình tự xét không đặng, thì có bạn mình chỉ cho mình thấy.”

  3. Siêng năng hành thiện, không gây tội nữa nhất là với người đã giác ngộ. Ơn Trên dạy:

  ▪ “Trước khi vào đạo thì tránh sao khỏi điều tội lỗi gây ra. Nhưng sau khi vào đạo chưa biết khắc phục những lỗi lầm mà còn gây ra thêm nữa thử hỏi như vậy vào tu giữ đạo có ích gì cho mình?

  ▪ “Con biết Đạo rồi, bao nhiêu dĩ vãng, Thầy đều ân xá cho con, nhưng hiện tại con gây tội lỗi, thì Thầy làm sao ân xá được.” [Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2 tr37]

 3. #143
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  4. Ý thức sửa mình và giúp mọi người cùng tiến bộ:

  Chẳng có chi quý bằng làm lành, làm phải, lại còn khuyến khích nhắc nhở người xung quanh mình cũng phải làm lành. Như thế, thì hưởng phước đức biết bao đó.”
  [ Đức Lý Giáo Tông - Thánh Huấn Hiệp Tuyển Q2 tr62]

  5. Khoan dung, tha thứ lỗi lầm từ những người khác:

  - Theo luật nhân quả, có tha thứ cho người thì mình mới được tha thứ:

  ▪ “Trước Thiên Bàn sau mãn giờ cúng cầu xin Thượng Đế giải trừ tội lỗi nghiệp chướng tiền khiên và cũng dạy cho người tín hữu phải có đức độ khoan dung, tha thứ mọi lỗi lầm từ kẻ khác đối với mình để thể hiện lòng bác ái vô biên của Thượng Đế. Mình có tha thứ kẻ khác lầm lỗi với mình để thân thiện, giác ngộ dìu dẫn họ lại đường chánh giáo thì Thượng Đế mới xá lỗi tiền khiên của mình.” [Đức Quan Âm, Tây Thành Thánh thất 12.3 Kỷ Dậu (28.4.1969)]

  ▪ “Tình Mẹ ban đồng đều cho mỗi con, dầu lớn hay bé, khôn hay dại, nên hay hư, giàu hoặc khó, các con hãy khoan dung tha thứ cho nhau những khi có đứa nào lầm lỗi. Các con tự xét lòng mình rồi đoán lòng người, ai ai cũng có lỗi hết. Phải xét lỗi mình để tha thứ lỗi kẻ khác, đó là con cưng yêu của Mẹ. Mẹ mong rằng một kỳ trung thu sang năm được thấy tình thương cả các con hoàn toàn thể hiện cùng chung nhau hành đạo.” [Thánh thất Tân Định,14 tháng 8 Kỷ Dậu (25-9-1969)]

  ▪ “Các con phải tha thứ lỗi lầm cho nhau mới mong trọn vẹn hưởng hồng ân của Mẹ. Các con có khoan dung tha thứ cho nhau mới được hưởng những tha thứ khoan dung của Thượng Đế.” [Đức Vô Cực Từ Tôn – Thánh Thất Bình Hòa 15.8 Kỷ Dậu (1969)]

  - Khoan dung là đức tính tốt cho con người nói chung và con đường tu tiến nói riêng:

  ▪ “Đức khoan dung là chìa khóa mở,
  Cho tinh thần nẫy nở lên cao;
  Đường Tiên lối Phật bước vào,
  Giữa quần sanh ấy tiếp giao hải hà.
  Người khoan dung đậm đà lẽ sống,
  Không hẹp hòi chẳng động khẩu tâm;
  Thấy ai khuyết điểm sai lầm,
  Nhủ truyền tha thứ như châm chước mình
  .”

  ▪ “Quân tử rộng lòng, độ lượng nhiều,
  Khoan hồng tha thứ, một tình yêu;
  Tiểu nhân thì vẫn tâm eo hẹp,
  Thắc mắc mãi càng rắc rối nhiều
  .”

 4. #144
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  6. Khoan dung, bác ái với cả mọi người:

  Các Đấng Thiêng Liêng đã dạy:

  ▪ “Các em hãy lấy tình thương của Thượng Đế mà xử sự trong mọi cảnh ngộ, thì những chướng ngại vật dầu khó khăn cách mấy cũng phải cuối đầu khuất phục cho những đức tánh khiêm tốn đại lương, khoan dung, từ bi, bác ái.”

  ▪ “Chư ái nữ ôi! Các trò còn mang thói nữ nhi thường tình, hay so đo tính toán. Tu phải sửa lòng, ăn ở cho khoan hòa. Chị em tin thân dìu dắt lẫn nhau, đừng khi người ỷ mình, đừng già lời lắm chước mà sai với đạo đức người tu. Cái bệnh của các trò là bệnh hẹp hòi, chưa khoan dung đại độ mà người họ cho là “đàn bà khê hác chi tâm” (khê hác là khe núi).… Ở đời phải mở lượng khoan dung, tha thứ lỗi người thì Thầy Mẹ tha thứ lỗi mình.

  Mình vui vẻ trước sự đau khổ, lấy dạ thương yêu không bỏ một ai, dù là người kém. Nhỏ lớn cũng chị em đồng thể chịu ở mệnh Trời, đứa khôn phải dạy đứa dại, đứa mạnh phải giúp đứa yếu là bổn phận của kẻ làm công quả ít hay nhiều cũng làm vui, đừng so đo khinh trọng mà chia tình đồng đạo. Các trò thấy một miếng mảnh sành mà còn hữu dụng trong lúc chêm được cẳng ghế chưn bàn thì không có gì vô ích. Kẻ làm sai cũng bài học phòng ngừa, kẻ làm đúng cũng bài học tiến tới
  .”
  [Đức Lê Sơn Thánh Mẫu, Thánh Truyền Trung Hưng 3 tr240; Tt Hội An 28.7 Mậu Tuất (11.9.1958)]

  ▪ “Hãy chân thành với lòng mình mà đi trên đường đạo. Tất cả mọi hoạt động của mình phải nhắm vào mục đích tối thượng của đạo lý từ tư tưởng, ý nghĩ, lời nói, cử chỉ đến việc làm phải được sự chân thành, tỏ nỗi cảm tình và thố lộ tình thương với tất cả mọi người mọi trường hợp.

  Việc gì trước khi muốn nói hoặc làm cho ai, nên đặt mình trong hoàn cảnh người ấy để xem mình có chịu được những đối xử như vậy hay không. Nếu được thì làm, không được thì đừng. Đó là tự mình kiểm soát hành động của mình đó, cũng là khuôn mẫu đạo lý Nho Giáo hun đúc cho mình đó.

  Hằng ngày mình thường ước mong kẻ khác giúp đỡ phương tiện sinh kế, nâng đỡ con cái học hành, để lời dịu ngọt đối xử với mình, cùng mong Thượng Đế tha thứ tội lỗi và ban ơn cho mình.

  Hãy lấy tất cả sự ấy ban bố và đối xử với kẻ khác. Đó là vốn luyến để dành trong kho vô tận và chắc chắn trộm cướp không lấy được, chiến tranh không tàn phá được, đó là đạo lý thông thường bậc trung cấp. Hễ có chí, ai cũng làm được hết. Làm được bực trung cấp là đã được 2/3 đoạn đường tu hành tạo Tiên tác Phật rồi đó
  .”
  [Đức Lý Giáo Tông, Ngọc Minh Đài Rằm tháng Giêng Kỷ Dậu (03.3.1969)]

 5. #145
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  7. Học và hành bài học thương yêu của Đại Từ Phụ để thực hành hạnh bao dung, phá chấp:

  Đức A,Ă, buổi đầu độ dẫn chư Tiền Khai đã dạy:

  Mừng thay gặp gỡ Đạo Cao Đài,
  Bởi đức ngày xưa có bữa nay;
  Rộng mở cửa răn, năng cứu chuộc,
  Gìn lòng tu tánh chớ đơn sai
  .”

  Còn Đức Mẹ nhủ khuyên:

  ▪ “Thương trước phải kết liên em chị,
  Thương cần nên hiệp ý đồng tâm;
  Thương nhau xóa hết lỗi lầm,
  Tình thương chơn thật, chớ thầm oán nhau
  .”

  ▪ “Con người thật sự đạt Đạo nơi Đấng Chí Tôn là con người rất bao dung rộng rãi vô cùng, mặc dù con người ấy trong lùm vách lá, và sớm muộn cũng cảm hóa được đời noi theo hạnh đạo, vì chỉ có trình độ ấy mới hoàn toàn đi đúng theo chủ đích của Thầy.Nói như vậy vì căn bản giáo lý Đại Đạo là như vậy.

  Chớ hiện hữu giả sử trước mặt chư hiền đệ hiền muội là một người không tin theo đạo lý, đối kháng với mình bằng những luận điệu cố tình xuyên tạc, thì thử hỏi trong lòng mình, ngoài sắc diện mình có thay đổi bằng trạng thái bất bình chăng. Đó là chuyện cố nhiên rồi.


  Nhưng luyện tập làm sao không còn như vậy mà là vượt lên cái cá tính thường tình của luận điệu này, luận điệu nọ, giáo thuyết này, giáo thuyết kia.
  Bởi vì Đạo, nếu cảm hóa được người, được hay không thì thôi, chớ không bao giờ tỏ vẽ đối nghịch với ai
  .” [Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn]

 6. #146
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  8. Không Nên Cầu Ơn Trên Giảm Tội cho người đã phạm luật Thiên điều:

  Có điểm cần lưu ý: Thiêng Liêng thường khuyên chúng ta mở lòng khoan dung tha lỗi cho người khác nhưng lại không nên cầu xin Bề Trên chế giảm tội của người đã bị ghi lỗi ở Thiên điều nếu phần âm chất của bản thân chưa được sâu dầy.

  Thí dụ:

  8.1. Đức Bát Nương khuyên:

  Vậy thì các em phải giữ lấy phận mình. Chị nghĩ cũng chưa kham, đừng thày lay cầu tội giùm cho kẻ khác.

  Chị rất cám cảnh, nhưng Thiên điều định vậy, biết liệu làm sao? Tự nơi chị Ứng Quân tự mình giải thoát.


  8.2. Trường hợp cầu nguyện cho thân nhân quá vãng. Kiên trì đọc kinh là việc cần làm để vong linh được giảm bớt phần nghiệt chướng nhưng cũng cần nhớ là dù sao mình đã chia sớt âm chất cho thân nhân vì thế cần phải cố gắng làm thêm nhiều âm chất hơn nữa!

  Bần Nữ vì cảm thương lòng thành của thiện tín mà chỉ dẫn cho đôi điều. Từ đây, thiện tín khá luôn luôn tụng Di Lạc Chơn Kinh cho người. Phải luôn tụng Cầu Siêu và Cầu Hồn đặng rửa bớt sự nặng nề cho vong linh. Còn âm chất thì càng nhiều lại càng hay. Phương độ rỗi ấy là nhờ nơi lòng hiếu nghĩa của thiện tín mà làm giảm bớt phần nghiệt chướng nơi cõi thiêng liêng cho nhũ mẫu thiện tín.

  Nhưng thiện tín cũng nên biết rằng, khi đã độ rỗi được vong linh kẻ tội lỗi thì âm chất của thiện tín cũng đã sang bớt cho vong linh ấy chút ít rồi. Như vậy, thiện tín cần phải lập công đức thêm đặng bù vào chỗ đã mất. Đó là chỉ nói về sự độ rỗi vong linh của kẻ thân thuộc mà thôi
  .”
  [Đức Quán Thế Âm, Thánh Ngôn Sưu Tập II - Tây Ninh số 67 – Nguyễn Văn Hồng, Thanh Trước Đàn 30.3 Tân Mão (05.5.1951)]

 7. #147
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  III. KẾT LUẬN:

  - Đức Quan Thánh có dạy:

  Có nhiều bậc Phật, Tiên, Thánh, Thần trước kia cũng mang thể xác làm người, cũng lâm vấp những thói hư tật xấu như ai, nhờ biết khiêm tốn học hỏi, biết phục thiện để chừa lỗi, chấp nhận lời lành, ý hay, lẽ tốt, để trau sửa bản tâm, rèn luyện bản tánh mới có thể tiến hóa lần từ kiếp người đến Thần Thánh Tiên Phật.”

  - Vậy đã là con người tránh sao lỗi lầm cho đặng. Quan trọng là biết nhận lỗi, phục thiện thì đó là tu vậy. Hơn thế nữa, biết quan tâm, thương yêu để sẳn sàng rộng lượng bao dung, giúp người khác cùng nhau tiến bộ, cùng xây dựng một thế giới đại đồng là một trong những điểm chúng ta phải nắm vững và thực hành. Đó cũng là ý nghĩa lời dạy của Ơn Trên xuyên suốt qua Ngũ Nguyện nói chung và lời nguyện thứ ba nói riêng. Tín hữu Cao Đài chúng ta dầu thuộc chi phái nào đi nữa, để được Thầy Mẹ và các đấng Thiêng Liêng xá tội hãy cố gắng tu học và hành đạo theo lời dạy sau:

  ▪ “Các em ôi! đã biết Đạo bao trùm từ kẻ thiện người ác, từ kẻ gọi là văn minh xán lạng cho tới kẻ bán khai đần độn thì còn câu nệ chi ở danh tướng trần gian. Hãy trả lại cho lòng mình sự yên tỉnh vô tư và trả lại cho lòng nhân thế sự thuần nhiên tin tưởng trên công cuộc phổ độ và tu hành. Những gì xấu xa tội lỗi, các em hãy chừa bỏ với tấm lòng dứt khoát sự tu phục thiện, dù cho đối với sự lầm lẫn tội lỗi của người cũng vậy. Các em đã nguyện với Thầy là "xá tội đệ tử" ở câu nguyện thứ ba. Ý rằng nhắc nhở các con tha thứ lỗi cho kẻ khác, cho đồng đạo trước khi Thầy tha lỗi cho mình.”
  [Đức Cao Triều Phát, Thánh thất Lộc Ninh 14.5 Tân Hợi (1971)]

  ▪ “Đối với tất cả mọi người chung quanh mình, từ trên tới dưới, từ lớn tới nhỏ, đều sẵn sàng khoan dung, tha thứ dù ai gây lỗi với mình cũng vậy. Một khi biết cầu khẩn Đấng Chí Tôn tha thứ lỗi lầm của mình, thì mình hãy thể theo lòng từ ái của Ngài để tha thứ anh chị em của mình tại thế gian. Vì thế gian không phải là cõi hoàn toàn thánh thiện nên lắm điều còn ô trược tránh sao không vấp phải lỗi lầm hoặc nhiều hay ít cũng vậy.

  Sự tha thứ, lòng từ bi bác ái không giới hạn ở đâu, nghĩa là vô biên. Chớ chẳng phải chỉ tha thứ, chỉ bao dung rộng lượng đối với hạng dưới tay thân thuộc của mình mà không tha thứ bao dung đối với kẻ thù nghịch, vì là con chung của Đấng Cha lành, với người bất nhơn thất đức. Có được hạnh như vậy thì mới tiến được giai đoạn nữa là câu thứ tư Thiên Hạ Thái Bình
  .”
  [Đức Đông Phương Chưởng Quản]

  ▪ “Hễ hướng đạo trọng về đức độ,
  Là đàn anh mọi chỗ dung hòa;
  Vì người chớ nệ thân ta,
  Vì Thầy, vì Đạo có ta có người
  .
  Con tội lỗi đành đời con chịu,
  Vết thương lòng con hiểu Mẹ chăng?
  Thế nên đồng đạo hữu bằng,
  Thấy người tội lỗi lòng hằng thiết tha.
  Cử chỉ ấy mới là bác ái,
  Cảm tình kia đem lại thương yêu
  ;”
  [Đức MẸ, Hườn Cung Đàn, 14 rạng 15.4 Ất Tỵ (14.5.1965)]

Trang 15/15
1 ... 5 13 14 15

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Phương tu cao đài
  Bởi dong tam trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 60
  Có Bài Mới: 01-08-2015, 02:14 PM
 2. TÌM PHƯƠNG HƯỚNG
  Bởi Quang Hung trong mục Bài viết tham khảo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 08-05-2008, 10:42 AM
 3. NHỚ BẠN PHƯƠNG XA!
  Bởi Nhat Minh trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 14
  Có Bài Mới: 05-05-2008, 12:58 PM
 4. Phương Cứu Khổ của Đức Chí Tôn
  Bởi Phụng Thánh trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 18-02-2008, 08:58 PM
 5. Sứ mạng Cao Đài ở Phương Tây
  Bởi Nhan Nai trong mục Câu chuyện lý thú Đại Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 16-05-2007, 09:40 AM