+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/6
1 2 3 ... 6
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 53

Ðề tài: Trở lại đề tài Thánh Thất Đầu Tiên

 1. #1
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Trở lại đề tài Thánh Thất đầu tiên


  Trong chủ đề Bản Quyền Trong Danh Xưng, Vanthanhtoi viết:


  HUYNH TƯỜNG VIẾT SAI MÀ KHÔNG CHỊU SỬA???


  Ngày gửi: 04/10/2007 lúc 06:07 | IP Đã Khóa  ...  ...  ....

  (Xin các bạn lưu ý cho là ngay cả khi Đại Lễ Hoằng Khai Đại Đạo, rằm tháng 10 Bính Dần 1926, cũng chưa có Tòa Thánh mà chỉ mới là khánh thành Thánh Thất đầu tiên – Thánh thất Gò Kén – Thiền Lâm Tự!)
  __________________
  Đạt Tường


                                        %       %         %


  Thánh Thất Gò kén không phải là Thánh Thất đầu tiên....


  có người đã nhắc mà huynh Tường không chịu sửa


  Hay là huynh Tường có tư liệu nào để phủ nhận các Thánh Thất trước đó như:


   1- Thánh Thất Cầu Kho (nay chỉ còn lại trên văn bút)


   2- Thánh Thất ở nhà Ông Tạ (ngày 20-7 Bính Dần ) Trước ngày 15-10 Bính Dần mấy tháng....


   Viết sai thì nên sữa mới không phạm vào ngũ giới cấm "vọng ngữ " chứ phải không?


   –{—


   


  Về vấn đề này, tôi đã trả lời ngay với các chứng cứ cụ thể


  Nay do nhu cầu của huynh, tôi trình bày trở lại một lần nữa


   


  Nguyên tắc căn bản để đối chứng là dựa vào Thánh Ngôn là chính (bao gồm TN Hiệp Tuyển và TN Sưu Tập)


   


  1. Có vị đã dẫn chứng từ TNHT số 1 bài đàn ngày 20-7 Bính Dần để nói rằng Thánh thất đầu tiên là của ông Tạ qua câu: “Tạ,Thầy lấy nhà con mà làm thánh thất của Thầy.”


   


  Nếu chỉ dựa vào TNHT thì quả đúng đây là đàn mà 2 tiếng thánh thất xuất hiện lần đầu tiên.


   


  Ngày nay chúng ta có cơ hội để được đọc nguồn thánh ngôn chép tay của chư vị tiền khai để từ đây tìm được bài đàn với ngày tháng sớm hơn mà 2 tiếng thánh thất đã được Thầy sử dụng !


   


  Bốn ngày trước đó, tại chùa Thiền Lâm Tự - Gò Kén (Tây Ninh) Đức Chí Tôn để lời dạy hòa thượng Như Nhãn:


  a. “Như Nhãn hiền đồ, nghe dạy: (…) Nơi đây là Thánh địa, Ta lập Thánh Thất. Hiền đồ có lòng giúp Ta chăng?”


  (TNST 1 số 24. Ngày 23-8-1926 (âl 16-7 Bính Dần)


  Sau đó


  b. (…) Thầy nhứt đnh giao Thánh Thất nầy lại cho Thơ lo lắng thế cho con, song sự thờ phượng phải có thay đổi chút ít. Sau Thầy s dạy chư Đạo hữu con đnh liệu.


  Rằm tháng 10 nầy, Thầy xin con hội cả chư Hòa Thượng tại Thánh Thất đây chung lo lập Tân Luật.”


  (TNST 1 số 25. Chúa nhựt, 5-9-1926 (âl 29-7 Bính Dần)
  Thiền Lâm Tự, Gò Kén, Tây Ninh
  ; Đạo Sử 2 tr238)


   


  Kết 1: Quả là tiếc thay, chỉ có trước 4 ngày, vào ngày 16-7 Thầy đã ban cho toàn đạo DDTKPD một danh từ riêng THÁNH THẤT để dùng chỉ nơi sinh họat đạo sự của tín hữu CD. Và địa danh có vinh dự nhận lãnh là Thiền Lâm Tự.


   


  2. Hồi nhỏ, thường nghe nói đến nhà của ông Đòan Văn Bản là nơi chư vị tiền khai tụ họp sinh họat, lập đàn, nhận người xin nhập môn v.v… chúng tôi cũng lầm tưởng Cầu Kho là thánh thất đầu tiên !


   


  Vài năm gần đây, nhờ được đọc Thánh Ngôn Sưu Tập phát hiện ra vấn đề (1) vừa trình bày chúng tôi mới biết lâu nay chúng ta hiểu sai (ngay ở CQ.PTGL nhiều giảng viên cũng hiểu sai).


   


  May thay, đạo huynh có trách nhiệm nghiên cứu sử đã nhắc chi tiết này trong Hội Đồng Nghiên Cứu. Từ lúc đó đọc kỹ lại các tài liệu và nguồn Thánh Ngôn thì mới thấy các địa danh được Ơn trên chọn giáng đàn trước đó chỉ là các “nhà Đàn”


   


  Nguyên ban đầu, mấy ông Trung, Kỳ, Cư, Tắc, Sang, Hậu, Ðức, Bản, Giảng mỗi đêm đều tựu lại khi ở nhà ông Trung (Rue Testard Cholon), khi ở nhà ông Cư (Rue Bourdais Saigon), khi ở nhà ông Bản (Cầu kho) để cầu Thượng Ðế giáng cơ dạy Ðạo. Mà hễ mỗi lần có chư nhu đến xin nhập môn, Thượng Ðế lại dạy phải đến Ðại đàn Cầu kho. Vì vậy mà nhà ông Bản thành ra một cái đàn lệ, rồi gọi là Tiểu Thánh Thất…”


  (Đại Đạo Căn Nguyên – chương Đàn Lệ - Nguyễn Trung Hậu)


   


  Kết 2: Cầu Kho chỉ là một “Đại Đàn” mãi cho đến sau Rằm tháng 10 Bính Dần mới được trở thành thánh thất

   Đạt Tường39369.5029050926

 2. #2
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Ngài Nguyễn Trung Hậu viết tiếp:


  Thánh Thất Cầu kho ban đầu rất chật hẹp: Ðồ đạc thiếu trước hụt sau, vị chủ nhà lúc bấy giờ đương ở trong vòng bẩn chật, không đủ sức sắm đồ vật để thờ cho xứng đáng. Bàn thờ chỉ là một cái ghế nho nhỏ bằng cây dá tị. "Thiên nhãn" chỉ vẽ trong một mảnh giấy cao cao chừng ba tấc, ngang độ hai tấc tây. Chiếu đệm cũng không đủ trải mà lạy. Tình cảnh tuy nghèo, mà mấy chục bổn đạo mới không hổ, cứ mỗi đêm thứ bảy là đến hầu đàn..(…)


  Cách không bao lâu, Thượng Ðế dạy lập thêm năm cái đàn lệ nữa, kể chung với đàn Cầu kho là sáu cái:”


  Nếu căn cứ vào ý văn của câu cuối thì đoạn đầu câu trên chúng ta nên sửa lại một chút là "Đàn Cầu kho ban đầu " (khi mượn để trình bày với đạo hữu) để giúp cho người đọc không hiểu nhầm.

   Đạt Tường39369.9002083333

 3. #3
  Tham gia ngày
  Jul 2007
  Bài viết
  22

                            


                              THÁNH THẤT ĐẦU TIÊN???


   1- Thanhtới không biết Thánh Thất nào là Thánh Thất đầu tiên.


   2- chĩ biết rằng THÁNH THẤT ĐẦU TIÊN KHÔNG PHẢI LÀ GÒ KÉN...


   Chuyện của huynh Tường hồi nhỏ... cho tới lớn thì huynh có quyền tin còn đạo sử vẫn là đạo sử ...


  [[[[[  &&&: Phần huynh đề nghị sửa văn bút của Ngài Bảo Pháp cho phù hơp với nhân định của huynh thanhtới cũng không có ý kiến...TỰ DO MÀ...


  ( NGAY TRÊN CÁC VĂN BÚT MÀ HUYNH TRÍCH DẪN  CŨNG CHỨNG MINH "Thánh Thất đã có trước Gò Kén... cho dù là Tiểu Thánh Thất...&nbsp  ]]]]


   THÀNH TỚI CHỈ XÁC ĐỊNH :


  VIẾT THÁNH THẤT ĐẦU TIÊN LÀ GÒ KÉN THÌ.... SAI 100 %.


       Xin mời đọc đoạn trích Huấn Từ của Đức Thượng Sanh trong Đại Hội BANĐẠO SỬ tại Nhà Hội Vạn Linh. T T T N - ngày 26-10- Mậu Thân ( 1968).


  ... Ngoài ra tại Thánh Thất Cầu Kho của ông Đốc Học Đoàn Văn Bản và nơi Thánh Thất tại Chợ  Lớn ( nhà của Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt ) mổi đêm thứ bảy có lập đàn cầu cơ thâu người nhập môn....


   (  Huấn Từ ĐỌC TẠI ĐẠI HỘI BANĐẠO SỬ... thì hằn nhiên là Ngài đang trình bùa trước cửa Lỗ Ban.... nên cũng có mấy đoạn liên quan đến đạo sử... ThanhTới ngại BQT nhắc nhở nên không trích ra làm chi... )


  Vậy


  1- chính Đức Thượng Sanh đã gọi THÁNH THẤT CẦU KHO. ( Chớ không có gọi Tiểu Thánh Thất....vậy thì đau có chuyện phải sửa thế nầy thế kia cho phù hợp với ý huynh - SỬA THẾ THÌ CÒN CÁI CHI GỌI LÀ TÍNH CHÂN THẬT CỦA VĂN BÚT.???? &nbsp


  2- Nhà Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt CŨNG LÀ THÁNH THẤT.


  Vậy thì Gò Kén cũng là Thánh Thất mà thôi chớ KHÔNG PHẢI LÀ THÁNH THẤT ĐẦU TIÊN.


  .


 4. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Thưa các bạn


  Giữa lời của đức Chí Tôn và lời nói của con người dù vị đó là Tiền Khai, thì chúng ta tin vào ai hơn?


  Chúng tôi dựa vào nguồn Thánh Ngôn chép tay của chư vị Tiền Khai (mới sưu tầm lại được trong ít năm gần đây) thì kêt luận rằng: 2 tiếng THÁNH THẤT lần đầu tiên xuất hiện trong ngôn ngữ Cao Đài một cách chính thức từ sự ban ân của Thầy cho đạo Cao Đài là ngày 16-7 Bính Dần cho Thiền Lâm Tự - Gò Kén - Tây Ninh để cải tạo thành Thánh Thất đầu tiên và có tổ chức Lễ Khánh Thành (cái này là cầu chứng với nhân sanh)


  Điều quan trọng là lý luận nào cuối cùng sẽ được đa số học giả năm châu công nhận thì điều đó sẽ là chân lý


 5. #5
  Tham gia ngày
  Jul 2007
  Bài viết
  22

                           TRÍCH THÊM ĐOẠN SAU...


                  sẽ thấy Cầu kho là Thánh Thất


   1-  Huynh Tường trích :


  Thánh Thất Cầu kho ban đầu rất chật hẹp: Ðồ đạc thiếu trước hụt sau, vị chủ nhà lúc bấy giờ đương ở trong vòng bẩn chật, không đủ sức sắm đồ vật để thờ cho xứng đáng. Bàn thờ chỉ là một cái ghế nho nhỏ bằng cây dá tị. "Thiên nhãn" chỉ vẽ trong một mảnh giấy cao cao chừng ba tấc, ngang độ hai tấc tây. Chiếu đệm cũng không đủ trải mà lạy. Tình cảnh tuy nghèo, mà mấy chục bổn đạo mới không hổ, cứ mỗi đêm thứ bảy là đến hầu đàn..(…)


   ThanhTới nhắc rằng : CÒN MỘT ĐOẠN NỮA... liền nối sau đó ngay dấu chấm thứ nhất.


  ...Không bao lâu có nhiều vị đạo tâm lo sữa sang Thánh Thất.


  Ông Đốc Phủ Vương Quang Kỳ chưởng quản việc cúng tế trong đàn và thuyết đao. Các ôn Đoàn Văn Bản, Nguyễn Trung Hậu, Tuyết Tấn Thành, Lê Thế Vĩnh lo sửa soạn dọn dẹp Thánh Thất cho trang nghiêm...


                                      %      %   %


  Huynh Tường trích không hết đoạn nên cho thấy có một lần dùng chữ Thánh Thất....


  còn trích liền theo sẽ có tới mấy chữ Thánh Thất nữa Công lại là 03 LẦN DÙNG CHỮ THÁNH THẤT TẠI CẦU KHO


  vạy thì PHÙ HỢP HẾT RỒI CÒN CHỈNH CÁI CHI


  ( vì Thánh Ngôn không do Hội thánh ban hành... nên thanhtới  "giới hạn " sự đề cập vậy thôi.... )


  Vậy Chứng tỏ Đức Thượng Sanh đã hiểu đúng... Và Ngài Bảo Pháp cũng hiểu đúng... chỉ có điều các vị đi sau hiểu thế nào mà thôi.


   2-Thánh Thất tại Chợ  Lớn ( nhà của Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt ) 


   Vậy  khả năng.... Nhà Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt CŨNG LÀ THÁNH THẤT. từ lúc thiên Phong ngày 14- 3- Bính Dần...  


  Không có lý gì một cuộc lễ thiên  phong quan trọng như thế mà tiến hành ở tư gia rồi sau đó mới dạy " cải gia " thành Thánh Thất...


  Các vị Tiền Bối không quan tâm đâu là Thánh Thất đầu tiên mà viết ra mới là sử liệu "TỰ NHIÊN " không qua một nhãn quan nào hết...


   Tóm lại qua số (1) đã đủ để chứng minh Cầu Kho là Thánh Thất từ trước cho nên văn bút mới viết Thánh Thất Cầu Kho và Nam Thành mới viết CẦU KHO TÁI LẬP...


   Số (2) suy lý ra thì thấy rõ.


   Còn như không chấp nhận lý của số (2) thì riêng số (1) cũng đã đủ để chứng minh :


   GÒ KÉN KHÔNG PHẢI LÀ THÁNH THẤT ĐẦU TIÊN.


   


   


 6. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  370
  Thưa quý huynh tỷ,  Đây cũng là một dạng “bản quyền” đây !  Nếu xét theo văn bút thì theo luật đời, bản văn nào xuất hiện sớm nhứt thì có giá trị hơn.  Theo các dẫn chứng của quý vị thì:  1. Vậy lời của Ngài Thượng Sanh là vào năm 1968 với Ban Đạo sử (Thánh thất Cầu Kho và nhà ông Trung)  2. Còn lời trong TNHT là năm 1928 (nhà ông Tạ, 20-7 Bính Dần)  3. Theo TN Sưu Tập (Thánh Ngôn bản chép tay thì Gò Kén được gắn với chữ Thánh thất ngày 16-7 Bính Dần 1926)  Vậy nếu thưa ra tòa đòi bản quyền, tòa chỉ chấp nhận văn kiện chính thức mới có giá trị pháp lý thì nhà ông Tạ thắng.  Nhưng với các sử gia và nhà khảo cổ thì Gò Kén thắng.  Trong thực tế với di tích lịch sử tồn tại thì chắc chắn chùa Gò Kén được gắn bảng lưu niệm cho muôn đời sau.(vì chỉ duy nhứt chùa Gò Kén tồn tại)  Kính

 7. #7
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  370
  Thưa quý huynh tỷ  Quyển Căn Nguyên này xuất bản đâu năm 1930  Nếu dựa vào đó thì về thời gian ra đời trể hơn Thánh Ngôn HT đến 2 năm  Theo đệ, trong đời sống người cha chú trọng ai là "cha đẻ" ra phát minh. Vậy từ Thánh Thất này thực sự ai "phát minh" ?  Kính

 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  370
  Thử đặt vấn đề  Nếu chúng ta những tín đồ Tây Ninh xác định rằng (theo lời đức Thượng Sanh 1968): Thánh thất Cầu Kho là thánh thất đầu tiên thì chúng ta sẽ suy nghĩ thế nào khi: (có đạo hữu nói nhỏ rằng)  Một buổi thu vàng, mưa rỉ rả, Ban Cai Quản Nam Thành Thánh Thất ngày nay là hậu duệ hợp pháp của Cầu Kho khi xưa (cũng đã từng là phái Cầu Kho) học theo gương “nhiệt thành với đạo” của nhóm anh chị đang chuẩn bị hồ sơ để trình ra Hội Vạn Linh khẳng định quyền làm chủ danh từ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, bấy giờ cũng trình hồ sơ ra tòa án xin được cấp quyền làm chủ danh từ Thánh Thất (là danh từ riêng của đạo Cao Đài và Cầu Kho là nơi đầu tiên được dùng danh từ này).  Trong hồ sơ, có yêu cầu kể từ năm … bất cứ đơn vị độc lập nào, Hội Thánh nào muốn dùng từ “Thánh Thất” phải được sự đồng ý qua văn bản của BCQ Nam Thành Thánh Thất !  Đến đây đệ không dám suy nghĩ tiếp nữa … !

 9. #9
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  1. Một vấn đề được DT đặt ra khá "hot"


  2. Trở lại 1 vấn đề khác: "ai là cha đẻ" của một danh từ chuyên môn về tôn giáo và đạo học của riêng Cao Đài Giáo


  Nếu đạo hữu chúng ta khẳng định đây là ân ban của Thầy thì thiển nghĩ không cần mất thời gian đi tìm những dẫn chứng từ những lời của con người


  Trái lại, chúng ta chỉ cần tập trung truy tìm trong lời Thánh Ngôn mà thôi


  Ý kiến các bạn thì thế nào về mặt phương pháp luận?


 10. #10
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Hai tiếng THÁNH THẤT, tác giả là ai?


  1. Là của Thiêng Liêng: Đức Chí Tôn, Đức Lý Giáo Tông, v.v...


  2. hay là của con người: Đức Phạm Hộ Pháp, Đức Cao Thượng Sanh, Đức Quyền Giáo Tông v.v...?


  Chìa khóa để giải quyết vấn đề chính là quan điểm và phương pháp luận.


  Các bạn trẻ, theo các bạn hướng giải quyết khoa học nhứt là chọn nhóm đối tượng nào trong 2 nhóm trên cho câu hỏi này?


  Xin mời tham gia góp ý


Trang 1/6
1 2 3 ... 6

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Khổng Tử dạy làm Tiên, Thánh
  Bởi Thuy Binh trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 24-03-2008, 06:07 AM
 2. Xin hỏi về tiện ích của thành viên.
  Bởi Donghanh trong mục Ý kiến - phản hồi
  Replies: 3
  Có Bài Mới: 14-02-2008, 08:36 AM