+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/4
1 2 3 4
kết quả từ 21 tới 30/ Tổng số 35

Ðề tài: Vì Sao Hộ Pháp Chưởng Quản Lưỡng Đài

 1. #21
  Tham gia ngày
  May 2007
  Bài viết
  109
   
       Bến bờ đã tách  biết về đâu ?
       Tre sậy che cao đến phủ đầu
       Tháo gỡ tiền khiên chưa rãnh nghiệp
       Giánh giành Phàm , Thánh khổ cho nhau !  

 2. #22
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

   (Nội dung được cắt bởi QuanTriVien8 - TV BQT)

     

 3. #23
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

   Vâng Hộ Pháp là Giáo Chủ Đạo Cao Đài là chưởng quản nhị hữu hình Đài thôi khỏi bàn luận làm chi,mấy huynh biết rõ mà có ai dám nói không phải đâu há


   


 4. #24
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi minh huy

   NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT


  ĐỨC CHÍ TÔN LÀ GIÁO CHỦ VÔ HÌNH, ĐỨC HỘ PHÁP LÀ GIÁO CHỦ HỮU HÌNH đó đệ nammo ạ.


   


  Cho đệ tham gia với, Xin được học hỏi.


  Bài Thánh giáo này được ghi nhận tại Thánh ngôn hiệp tuyển, bài số 77, Quyển 1 Tòa thánh Tây ninh.


  Bài 77 / Q.1


  13 Février 1927 (12-1-Ðinh Mão)


  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
  GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG


   


  Các con. Cả chư môn đệ khá tuân mạng!


  Hiệp Thiên Ðài là nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng liêng mối Ðạo. Hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn.


  Thầy đã nói Ngũ Chi Ðại Ðạo bị qui phàm là vì khi trước Thầy giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh giáo mà lập ra phàm giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình Thầy đặng dạy dỗ các con mà thôi, chớ không chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa.


  Lại nữa Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông đến thông công cùng Tam thập lục Thiên, Tam thiên Thế Giới, Lục thập bát Ðịa Cầu, Thập điện Diêm Cung mà cầu siêu cho cả nhân loại. Thầy đã nói sở dụng thiêng liêng; Thầy cũng nên nói sở dụng phàm trần của nó nữa.


  Hiệp Thiên Ðài dưới quyền Hộ Pháp chưởng quản, tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm.


  __________________________-


  Vậy xin minh huy cho đệ cùng mọi người trên diễn đàn này biết thêm:


  1. Xin cho biết trong TNHT, Pháp chánh truyền, tân luật mà Tòa thánh Tây Ninh ban hành, có bản nào ghi nhận giáo phẩm Giáo chủ hữu hình không?


  2. Đức Phạm hộ pháp là Giáo chủ hữu hình đạo Cao đài (như Huynh xác nhận), vậy Đức Ngài  là người phàm đúng không?


  Xin không cần phân tích và chỉ trả lời theo dạng Đúng - Sai thông thường.


  Rất mong được học hỏi.

   

 5. #25
  Tham gia ngày
  May 2008
  Bài viết
  120

   Kính


   Qui Khong xin mạn phép thất lễ cắt ngang cuộc nói chuyện của quý vị , nhưng nhận thấy câu hỏi của hiền Trung Ngôn hết sức lý thú , tệ nhơn xin được hầu chuyện đôi chút được chứ hiền Trung Ngôn???


   Xin thưa hiền , ở Tòa Thánh Tây Ninh tuyệt nhiên không có bản thảo , Thánh Huấn , Thánh Lịnh , Đạo Nghị Định và vô vàn các văn bản khác của Hội Thánh tuyệt nhiên không bao giờ có phẩm Giáo Chủ Hữu Hình cả ! (Phần nội dung bị cắt bởi QuanTriVien8- TV BQT). Nhưng thưa hiền phẩm Giáo Chủ Hữu Hình của Đức Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc được phong và được tạo nên do lòng tôn sùng và trong thâm tâm của mỗi tín hữu Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi.......... có thể xem như đắc nhân tâm vậy , không có can chi tới Chánh Trị Đạo cả ! Nhưng Chánh Trị Đạo đã nhìn nhận Thánh Giáo của Đức Chí Tôn : Giáo Tông + Hộ Pháp = Quyền Hành Của THẦY ! Xin hiền tự hiểu cho !


   Đức Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc 100% là Ngài mang xác phàm , đó là đều không ai không biết và cũng không ai có quyền chối cãi , sao hiền lại đem ra để phân biệt đúng và sai? Điều đó không có giá trị gì cả ! Tuy vâng , Thầy có nói KHÔNG GIAO CHÁNH GIÁO CHO TAY PHÀM đó là sự thật............. nhưng , mặc khác Thầy cũng có dạy :  "...Nay Thầy nhứt định chính mình Thầy đến độ rỗi các con, chẳng giao Chánh giáo cho tay phàm nữa, nhưng buộc phải lập Chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng đảo...".( TNHT)  Vì thế việc một Anh Lớn thay mặt Cha , thay mặt Thầy làm Quyền Thầy để giáo hóa đoàn em nhỏ , để chỉ dạy môn sinh của Đức Thầy trong khi Thầy vắng mặt , hoặc trong khi điều kiện không cho phép toàn cả môn sinh của Thầy liên lạc học hỏi cùng Thầy thì đó là điều hiển nhiên cần thiết và không chi phải phân biệt đúng sai theo lý thông thường cả !


   Vậy tệ nhơn ước mong sao cho hiền đừng bận lòng 2 chữ ĐÚNG SAI , Sai và Đúng ở trong Tâm của hiền đó , nếu trong Tâm của hiền có Thầy , có Đạo , thì việc hiểu thông Vì Sao Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Lưỡng Đài , vì sao Đức Hộ Pháp là Quyền Chí Tôn tại thế , vì sao Đức Hộ Pháp là Giáo Chủ Hữu Hình của Đạo Cao Đài thì đó là việc rất rất nên đơn giản !  Còn nếu không có và không tin và không biết thì e cho.................


   Tệ nhơn hết lời , nếu có chi sơ sót , suy nghĩ nông cạn xin được con cái Đức Từ Bi chỉ dạy thêm cho


   Xin kiếu !

   

 6. #26
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

   

  Nguyên văn bởi Qui Khong


  Nhưng thưa hiền phẩm Giáo Chủ Hữu Hình của Đức Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc được phong và được tạo nên do lòng tôn sùng và trong thâm tâm của mỗi tín hữu Tòa Thánh Tây Ninh mà thôi.......... có thể xem như đắc nhân tâm vậy , không có can chi tới Chánh Trị Đạo cả !  Thưa nếu do phàm nhân tôn sùng lên như vậy thì có khác nào là đi sai lạc mối Đạo Trời chứ !


  Nguyên văn bởi Qui Khong


  "...Nay Thầy nhứt định chính mình Thầy đến độ rỗi các con, chẳng giao Chánh giáo cho tay phàm nữa, nhưng buộc phải lập Chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng đảo...".( TNHT)   Nếu như một người Cha vắng nhà thì phải giao tránh nhiệm nuôi dưỡng đàn em cho Anh Cả chứ,đâu có đến lượt anh 2 anh 3 lo đâu phải không nè?


  Kính!


 7. #27
  Tham gia ngày
  May 2008
  Bài viết
  120

   Kính !


   Việc này tệ nhơn xin thưa , nếu Anh Cả cũng đi xa theo Thầy theo Cha làm công việc thì sao? như Đức Anh Cả Lý Thái Bạch cũng phải luôn tục trực bên Thầy đó , làm sao dìu dẫn đoàn em tại thế , môn sinh của Thầy trong mọi việc cho nhanh lẹ , Anh Cả Thiêng Liêng phân quyền cho Anh Cả Lê Văn Trung nửa quyền Anh Cả cho Ngài thi hành , kết quả Anh Cả Lê Văn Trung hành quyền cũng được ít năm thì bị Đức Thầy triệu hồi về Thiêng Liêng , ai? ai tiếp tực kế nghiệp đây? Xin tự hiểu , chẳng lẽ lại để một đứa con bại hoại , một môn đệ bất lực , một người Anh không xứng phận làm anh , chỉ biết có gia tài , chỉ biết có công danh quyền lợi , sẵn sàng chống phá gia đình mình , bán rẻ anh em mình , Bội Sư Phản Bạn lên làm Anh Cả hay sao hiền NAM MO ( à , tệ nhơn nhớ không lầm thì cũng có một gia đình đã làm như vậy rồi đó NAM MO , NAM MO biết gia đình đó chứ?&nbsp


   Còn việc làm sai lệch mối Đạo Trời là NAM MO hiểu ra thôi , đoán già đoán non mà ra thôi , chớ kỳ thực đâu phải vậy ! Thầy đã từng dạy : THẦY LÀ CÁC CON , CÁC CON LÀ THẦY , và Kinh sách cũng có câu THUẬN NHƠN TÂM ẮT THUẬN TRỜI.............mà NAM MO nhỉ? NAM MO nên biết , việc gì mà tuyệt đối đại đa số con cái Thầy nhìn nhận mà phù hợp trong khuôn viên Chánh Pháp và Luật Thiên Điều thì Thầy cũng nhìn nhận đó.  Giáo Tông + Hộ Pháp = Quyền Chí Tôn tại thế , Hộ Pháp đắc lịnh Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài mà còn không biết , không chịu cuối đầu nhìn nhận Đức Ngài là Quyền Chí Tôn tại thế , là Quyền Hành Thay MẶT THẦY giáo hóa môn sinh con cái của Thầy.........thì rõ ràng học Đạo là vô ích !


   Tệ nhơn kỵ nói nhiều , nhưng hôm nay phạm giới rồi , mong trên có Đức Từ Bi tha tội và dưới có con cái của Đức Từ Bi tha lỗi cho tệ nhơn


   Xin lui !


 8. #28
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar

   Sau khi đọc một số bài trên  tự dưng Q cười thầm nghĩ rằng : Trong cái rủi có cái may. May mà huynh tỷ đệ muội chúng ta chỉ tranh luận trên diễn đàn nếu gặp nhau ở một...hội trường nào đó chắc......bàn ghế...bay hết! mọi chuyện đều có thể xảy ra đúng không?? Q muốn nói rằng.....thui Q mượn lời của một vị Winston chulhil nói một câu nổi tiếng như thế này : "Những người không học những bài học từ quá khứ sẽ lại mắc những sai lầm trong tương lai ".Và những gì diễn ra ở một số chủ đề và sự thảo luận của một số vị chứng tỏ mỗi chúng ta chưa thực sự học được nhiều ! Q cũng vậy!


  Mong rằng mỗi khi gỏ tay vào bàn phím mỗi chúng ta hãy nghĩ: có làm cho đối phương giận không! có làm cho đối phương cảm thấy học gì từ những gì mình sắp viết ra.. hay chỉ là sự châm chọc xiên xỏ điều đó chỉ làm chúng ta thỏa mãn trong tức thì nhưng để lại những vết thương không bù đắp được ! dù sao.....xin phép Q dẫn lời của đức Ngô " Bần đạo mong muốn chư hiền luôn luôn làm được, tạo được thân bồ tát, diệt được thân phàm phu, kỉnh thiên hạ như kỉnh trời quên mình mà yên vui với Đạo" (Q quên xuất xứ để về coi lại nằm trong cuốn nào ) Chúc quý huynh tỷ an tâm thường lạc!


  tạm biệt!


 9. #29
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi Qui Khong

    Qui Khong xin mạn phép thất lễ cắt ngang cuộc nói chuyện của quý vị , nhưng nhận thấy câu hỏi của hiền Trung Ngôn hết sức lý thú , tệ nhơn xin được hầu chuyện đôi chút được chứ hiền Trung Ngôn???


    Vậy tệ nhơn ước mong sao cho hiền đừng bận lòng 2 chữ ĐÚNG SAI , Sai và Đúng ở trong Tâm của hiền đó , nếu trong Tâm của hiền có Thầy , có Đạo , thì việc hiểu thông Vì Sao Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Lưỡng Đài , vì sao Đức Hộ Pháp là Quyền Chí Tôn tại thế , vì sao Đức Hộ Pháp là Giáo Chủ Hữu Hình của Đạo Cao Đài thì đó là việc rất rất nên đơn giản !  Còn nếu không có và không tin và không biết thì e cho.................


   

   


  1. Cám ơn huynh Qui Khong đã chia sẻ cùng đệ. Đạo đệ còn đang mang xác phàm nên không khỏi đúng sai, xin Huynh bỏ qua.


  Đạo đệ là tín đồ Cao đài nên nghĩ mình cần học hỏi. Chính vì không biết nên mới hỏi. Câu hỏi chỉ xoay quanh các vấn đề được quy định tại Pháp chánh truyền và chỉ tại đó mà thôi. Hơn nữa, câu hỏi chỉ đặt ra khi có các bài viết của Quý huynh tỷ khác chứ đạo đệ không tự đặt ra được (chính vì vậy mới tranh thủ hỏi).


  Rất mong được chỉ giáo thêm.


  2. Bây giờ đệ đang chờ câu trả lời của huynh minh huy theo dạng câu trả lời thông thường Đúng - Sai, không cần phải phân tích vì đã có nhiều người làm công việc này rồi.


  Câu hỏi được đặt ra tại bài viết đăng vào lúc 14:06, Ngày gửi: 06/5/2008.


  Rất mong. 


      


 10. #30
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  427

   


                                             Kính chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội


  Hoàn Không vừa coi xong cuốn video Trước đền Thánh và sụp quỳ xuống lạy tạ ơn Đức-Hộ-Pháp. Ngài đã để lại một cơ nghiệp vĩ-đại cho nền Đạo mà sau nầy không một ai dám phủ nhận, kể cả con dân nước Việt. Tại sao ?


  Nếu hiểu Đức Ngài là vị HỘ-PHÁP giáng-lâm thì sẽ không còn hỏi tại sao. ( Một vị Phật Xuống thẳng từ trên Trời )


   


                                           Hoàn Không cẩn Kính


   


   


Trang 3/4
1 2 3 4

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Các vị Chưởng Pháp đầu tiên
  Bởi Hạnh Nguyên trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 3
  Có Bài Mới: 06-12-2008, 09:49 AM
 2. TÌM HIỂU TẠI SAO ĐHP CHƯỞNG QUẢN TAM CHÂU
  Bởi admin trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 02-11-2008, 05:40 AM
 3. Replies: 5
  Có Bài Mới: 26-08-2007, 07:08 PM
 4. Lưỡng Quang hay Lưỡng Quan ?
  Bởi thualiet trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 55
  Có Bài Mới: 15-11-2006, 05:59 PM