+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/6
1 2 3 4 ... 6
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 53

Ðề tài: Hồi kí về người Anh Cả Đức Giáo Tông BCĐ

 1. #11
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999
   

  Sau đây là bức thơ của Ngài Thượng Sanh gửi đến Bàn Cửu Viện Hội Thánh Bến Tre để mà hầu giúp phát triển việc Đạo và Quy về Tây Ninh.
  Nhưng than ôi bức thơ đã làm cho mọi người mừng biết dường nào,nhưng khi quy hiệp về Tòa Thánh nào có thành đâu,bởi người chưởng quản nơi đó Hộ Pháp Phạm Công Tắc


  Ngài Thương Sanh Cao Hoài sang tỏ bày chương trình hành đạo tại Hội Thánh Bến-Tre


  Ngày lễ khai đạo tại Bến-Tre năm Bính Tý (l4-10 tức ngày 27-11-36)
  có cuộc họp Hội Thánh thường niên. Có mặt đông đủ Chức-sắc lưỡng
  đài ở Hội Thánh Bến-Tre, đặc biệt có Ngài Bảo-văn-Pháp-quân Cao-
  Quỳnh-Diêu, đại diện Ngài Thượng-Sanh Cao-Hoài Sang theo thư mời
  tới dự Hội đặt dưới quyền Chủ toạ của Giáo-Tông Nguyễn-Ngọc-
  Tương.
  Nhiều vấn đề được đem ra bàn cãi. Đáng kể nhất hai việc sau đây :
  - - Việc bầu cử Chức vụ Đầu-sư : Hội biểu quyết sau nhiều lần
  bàn cải, để ông Giáo Tông kiêm nhiệm Đầu Sư trong những phần
  hành riêng biệt.
  việc Chưởng quản Hiệp-Thiên Đài : Ngài Tương từ ngày lên
  ngôi Giáo-Tông vẫn bâng khuâng về chức vụ Chưởng Quản H.T.Đ.
  Cho nên Ngài có ý định mời các vị chức sắc đại thiên phong trong
  Thập-nhị-thời-quân cùng Ngài Thượng-sanh Cao-Hoài-Sang đảm nhiệm
  cơ quan này Nhưng Ngài Thượng-Sanh vắng mặt giao cho Ngài Văn-
  pháp Cao-quỳnh-Diêu đại diện trình một bản chương trình do Ngài


  thảo ra cho Hội Thánh Bến-Tre
  Nguyên văn bản Chương trình có đọc trong buổi họp như sau :


  Hiệp-Thiên Đài : Thượng Sanh
  ” Kính cùng Chư Quí Vị Hội Thánh cơ Chỉnh-Đạo, Bến-Tre
  ” Nghĩ vì đạo mấy năm sau đây ngưng bước, nhơn sanh chưa
  đặng dồi dào ân huệ của đấng Chí-Tôn là bởi người cầm quyền
  chính tri không theo cho đúng với Tôn chỉ của Đại Đạo mà cũng
  vì đó mà phải phân chia ra nhiều phe nhiều phái
  ” Trên chức sắc thì quyền tranh lợi lấn, mạnh được yếu thua,
  so tiền tài hơn đạo đức , dưới nhơn sanh như khúc gỗ lăn tròn, vùi
  thân tôi mọi, nghe lời nặng nhẹ khoát nạt xua đuổi thì có, nâng
  đở giáo hoá vẫn không.
  ” Vậy nếu muốn cho đoàn nhơn sanh đương phải trong buổi
  thống khổ được hưởng chút ân huệ của đấng Chí-Tôn, tôi xin hiến
  tờ Chương trình này hầu giúp sức cho Hội Thánh tiện bề chấn
  chỉnh mối đạo qui hoà lại.


  Chương Trình
  “1- Mở mang sự giáo hoá tín đồ bằng cách thuyết đạo và
  xuất bản sách đạo, hoặc Thánh ngôn cho lưu hành trong các Thánh
  Thất .Thuyết đạo một tháng ít lắm một kỳ.
  ” 2 - Lo lập hằng sản và công quỹ đặng làm trong đạo có thể
  lực mà thi hành các điều cần ích hiện thời cho nhơn-sanh nhờ.
  ” 3 — Lập cơ sở và tạo tác công cuộc có ích về hình thức và .
  tinh thần của người đạo như trường học, nhà nuôi bịnh, thư viện,
  ấu trĩ viên v…v.. Làm thế nào cho điều này thực hành gấp đặng
  kíp kỳ phổ độ nhơn sanh
  “4- Thâu nhận những tín đồ thất nghiệp vô sản đặng bổ
  dụng vào các cơ sở của đạo. Những tín đồ ấy được đạo bảo bọc
  và dạy dỗ nghĩa là Hội Thánh cần phái chăm nom lo lắng cho họ
  cả trong đạo và đường đời, Đời là hình thể thì về sự ăn mặc
  sưu thuế. Đạo tức là Tinh thần và Trí thức
  “5 - Lo lắng về phần nhơn đạo, đối với người trong đạo cho
  chu đáo, quan, hôn, tang, tế chẳng đặng phân biệt giai cấp trong
  việc chia vùi sớt nhọc ” nhứt gia hữu sự bá gia ưu ” đặng làm
  cho rỡ ràng danh đạo và thật hành trọn câu phổ độ. Những quả
  phụ cô nhi của đạo hữu hiến thân cho đạo đã qui liễu đều được
  phần bảo học của đạo. Như quả phụ thì Hội Thánh lượng tài
  đức mà bổ dụng vào các cơ sở cuả đạo, còn cô nhi thì được vào
  trường của đạo học tập và được nuôi dưởng cho đến lúc trưởng
  thành.
  ” 6 - Lo trau dồi chức sắc về nghĩa lý đạo đức, lấy chủ nghĩa
  thương đời un đúc cho ra một Chức-sắc xứng đáng của đạo.Chẳng
  đặng vì một lẽ nào mà bỏ hai chữ Bác Ái ra ngoài nên chức sắc
  cần phải có độ lượng khoan dung hầu đối với chi phái khác, dầu
  chi phái đó là nghịch cũng vậy. Dạy về văn chương trong lời nói
  và bài viết (sửa bài thuyết đạo). Buộc mổi tháng, chức-sắc từ Giáo-
  hữu đổ lên tới Phối-sư thay phiên nhau thuyết đạo, mổi vị một
  lần có H.T.Đ. dự chứng, chức-sắc chẳng đặng vì một lẽ nào mà
  từ chối.
  ” 7- Nơi nhà tu nữ phải ngoài ra nữ công nữ hạnh phái lo về giáo
  hóa cho chức sắc phái nữ tấn bộ về tinh thần đạo đức. Trước khi nếu
  chưa có người xứng đáng bên nữ phái để dìu dắt nhau thì Chức-sắc
  H.T.Đ. và C.T.Đ. nhóm chức sắc nữ phái một tháng một kỳ đặng nghe
  thuyết đạo.Sau khi dự thính, mổi Chức-sắc Nữ phái phải làm bài
  thuyết đạo do theo đó mà hiến cho H.T.Đ. dượt sửa. Bài làm của
  mổi chức sắc ấy dùng để dạy lại tín đồ nữ phái trong địa phận mình.
  ” 8- Mở cửa đạo rước nhân tài. Dầu người mới nhập môn mà có
  học thức cao siêu đa văn quảng kiến thì cũng được Hội Thánh mời
  vào dự mỗi kỳ nhóm hội đặng bàn luận việc đạo làm cố vấn. Những vị
  tín đồ này được biệt đãi và trọng dụng đặng chờ ngày cầu phong
  ” 9- Mỗi thời kỳ ba tháng phải có một ban ” vấn an ” gồm có đủ
  chức sắc H.T.Đ. và C.T.Đ. đặng đi khắp các thánh thất hầu xem xét
  tình hình cơ đạo và sự lành tàng của chư Chức-sắc. Đến mỗi họ đạo
  cần phải lập đàn thuyết pháp cho nhân-sinh trong đạo và ngoài đời
  dự thính.
  “10 Lập Hiến pháp hai đài Hiệp-Thiên Đài và Cửu-Trùng-Đài
  là chính trị đạo. Hiệp-thiên-đài là tinh thần đạo. Chẳng có
  chính sách nào mà C.T.Đ. thi hành mà không có H.T.Đ. hay biết
  Làm như vậy cho khỏi có sự độc quyền đè áp chế nhân sanh. Chức-
  sắc cả hai đài cần phải tương thân tương ái nương cậy nhau mà chăm
  nom bước đạo cho khỏi sai lầm.
  ( Sau sẽ lập Hiến pháp Cửu-Trùng và Hiệp-Thiên )
  ” Chủ hướng của Ban Chỉnh-Đạo lúc nào cũng phải thiên về
  việc trở về Toà-thánh là nơi nguồn cội của đạo. Ban Chỉnh-Đạo lập
  ra tạm thời là qui tựu nhơn sanh cho khỏi đi lạc qua các chi phái .
  tà giáo trong buổi loạn lạc này mà thôi chớ cho phải kế trường
  cửu được


  ” Tổng luận. Tóm tắt lại cho chương trình nầy là chương trình
  cứu đời nâng hồn đạo lên cao thượng cho đúng với chủ nghĩa,
  Bác Ái, Từ tâm của Chí-Tôn. Sự thương nhơn sanh chẳng phải bằng
  lời nói, sự thương ấy cần phải có cái thương vô cùng tận, ấy là
  cái biểu hiệu của đức háo sanh thiêng liêng thế nào củng phải tỏ
  ra bằng sự làm hiển nhiên mà thôi.
  Hởi chư Chức-sắc, Đạo huynh và Đạo Tỷ ! Nếu thi hành trọn
  chương trình này tức là kéo thuyền ra khỏi nơi mờ ám, làm
  cho nhơn sanh bước vào cửa đạo, ngó ngoái lại cảnh cũ ngoài
  đời thì họ vui mừng ngỡ mình đã đến đặng cõi Thiên
  Thai
  . Ấy
  là lời Thánh giáo của đức Quyền Giáo Tông Thượng-Trung-Nhựt đã
  giáng cơ dạy ngày 15-8-Bính Tý. Thi hành được ấy là dẫn nhơn
  sanh đến chốn đại đồng hoà bình (la paix universelle) là phương
  hiệp nhất cơ đạo vì trong các chi các phái, nhơn sanh đều có đủ
  trí lực mà so sánh đâu là Thiên đàng, đâu là địa ngục, đâu là
  nhân nghĩa, đâu là áp bức, chừng ấy khó có ghì kéo họ lại con
  đường chánh đại quang minh. Thi hành được tức là giăng bức dây
  nhiệm mầu thiêng liêng để buộc chung cả đạo hữu cùng nhau chậm
  rải, anh trước em sau bước đến nấc thang thiêng liêng trông vào
  cảnh đài hoa rực rỡ. Ấy là tôn chỉ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
  Mong thay ! Kính thay !
  CAO-HOÀI-SANG “


 2. #12
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

   Châu TRI THÁNH NGÔN ngày 3/7/1932(trích phần THÁNH NGÔN)


  Trong tờ Châu Tri làm tại Toà Thánh đề ngày 3-7-1932, có
  dẫn bài Thánh ngôn sau đây :


  ” Thứ Tư, 15-1-1927
  ” Thái Bạch
  “Hỉ chư Đạo hữu, chư đạo muội, chư chúng sanh.

  Chư Đạo hữu, bình thân.
  “Đạo của Thầy ngày nay và từ đây sắp tới nhân loại hoan
  nghinh lắm đó. Lão rất vui mừng thấy hạnh đạo của chư Hiền
  hữu công quả trong lúc Tam kỳ Phổ độ này, làm nỗi nặng nề,
  mười phần nhơn sanh chư hiền hữu phải độ tới chín. Than ôi !
  Hể đạo càng thạnh thì nghịch lại càng nhiều . Trên chính-phủ hằng
  đề mắt nghi nan, dưới bọn ma hồn quỉ xác theo kích bác, chư
  Hiền hữu phải chiu khổ nhục trăm điều, nếu Lão có lời căn dặn
  là thấy cực nhọc của chư đạo hữu, muốn toan cắt bớt nên phải dặn lấy sự cẩn thận, nhịn nhục dè dặt mà hành đạo. Chính phủ
  hằng dòm ngó chư hiền hữu , nghĩ nỗi buồn cười, tri nhi vô giáo
  nay đặng hữu tri hữu giáo mà lại nghi nan.
  ” Lão khen nhiều người chẳng kể quyền cao chức trọng phế
  trọn sự đời mà hành đạo, nhứt là người đương thời dưới quyền
  chánh phủ, như hai cột đạo là TƯƠ NG, TRANG ; kế nữa người
  đạo công là HÓA
  ,
  chẵng cần phải nói đến mấy em nhỏ chịu cực
  nhọc cùng đạo trăm điều. Khen thay dườmg ấy mà chẳng một lời
  than thở, Lão mới để dạ lo lường . Nếu Lão nói rõ ra sợ e chư
  hiền hữu kinh khủng sợ sệt nên dặn rằng : Đạo vốn nơi cơ bút
  mà phát thành, vậy khuyên cẩn thận cho lắm. Đời với đạo chẳng
  đồng, tuy biết có đời mới có đạo, có đạo mới có đời nhưng đạo
  đời hằng nghịch lẫn. Vậy Lão tỉ thí như trong bọn của chư Hiền
  hữu muốn toan phản loạn, nắm cơ viết đùa ra hay là quỷ nhập
  viết ra rằng Thầy xúi chư Hiền hữu làm giặc thì đạo phải thế
  nào ?
  ” Ông Trung trả lời : ” Như có Thánh ngôn bất chính thì chư đệ
  tử không tuân theo
  Nếu nói rõ ràng đường ấy còn luận đến làm gì ?
  ” Nếu Lão chẳng vì lời Thầy dạy bảo thì đã cấm cơ bút rồi. Vậy
  Đạo chưa thành, Lão kỳ tới cuối tháng sáu năm sau thì cấm cơ
  bút phổ độ, sắp đặt laị , khi lạy đạo có Cư-Tắc phò loan, đại đàn
  thì có Đức-Hậu, Mỹ -Ngọc và Sang phò, còn kỳ dư dùng khai
  tiểu đàn mà thôi nghe à !
  “Chẳng phải vậy gọi chắc. Chính trị muốn thế nào thì đặng
  thế ẩy , nhứt là quốc gia, chư hiền hữu còn dưới quyền Chánh phủ
  Lang sa cai trị . Lão tưởng chẳng nói thì chư hiền hữu cũng đã hiểu
  (Trích Châu tri Toà Thánh nay 3-7-32)


   


 3. #13
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999
   UY LỰC HAY ĐỨC ĐỘ CỦA ĐỨC GIÁO TÔNG ???

  Một buổi sáng,sau khi Đức Ông điểm tâm xong,tôi vừa xuống thang lầu,bổng nghe một tràng tiếng Pháp,hướng tới chân thang lầu lại nghe Tiếng Việt nói:


  -Ông Quan ư ?


  -Xin phép được Yết Kiến Đức Giáo Tông,đó là tiếng nói mà người thông dịch


  Ông Giáo Sư Phó Quản Lý Tịnh Xá trả lời:


  -Đức Ông trong thời kỳ đại tịnh không tiếp xúc ai dù cho chức sắc Hội Thánh cũng thế vì đã có lịnh truyền.


  Người thông dịch nói lại với tên quan tư mặc quân phục đàng hoàng người Pháp.Tên quan tư Tây đứng lên nói,người thông dịch nói lại:


  -Vẫn biết Đức Giáo Tông đang đại tịnh,chỉ xin thấy Ngài một chút thôi không dám quấy rầy.


  Tôi bước ra cửa,ông Phó Quản Lý thuật lại lời người thông dịch,người thông dịch đứng lên lập lại lời tên quan tư Pháp.


  Tôi nói việc nầy để tôi trình lại Đức Giáo Tông biết,coi Ngài có cho phép hay không ?Người thông dịch trả lời với tên quan tư,ông ấy gật đầu.


  Tôi trở lên lầu,bạch Đức Ông sự việc,Đức Ông nói:


  -Em lấy cho Ông tờ giấy trắng,cây viết chì và gái gối để kê viết,em trở xuống dẫn tên quan tư lên,chỉ một người thôi và em đứng bên ông.


  Tôi trở xuống nói với Người thông dịch rằng:


  -Vì phép lịch sự nên,Đức Giáo Tông cho phép ông quan tư lên nhìn thấy Đức Gíao Tông rồi trở xuống chớ Ngài không được phép tiếp chuyện.


  Người thông dịch nói lại với tên quan tư,ông ấy gật đầu.Tôi quay qua dẫn ông quan tư đến thang lầu ra dấu cởi giày,tên quan tư đến trước mặt”Ngài”cung kính xá ba xá.Bỗng nhiên tên quan tư phát sợ,run lên cầm cập,mặt mày xanh mét,tôi lấy làm lạ,không biết tại sao?Hồi nãy,dưới nhà cầu trông oai vệ lắm sao bây giờ lại run en phát rét ?


  Đức Ông lấy tờ giấy,để trên gối viết mấy chữ:”Tôi còn đang trong đại tịnh không được phép tiếp ông,xin chúc sức khoẻ ông”.


  Tôi cầm tờ giấy,đưa tên quan tư đọc qua,không biết ông ta có đọc được không ?
  Tay run run xá Ngài ba xá như lúc mới lên lầu,vội vàng bước xuống lầu,từ lúc lên lầu đến lúc xuống không đầy năm phút.


  Tại sao tên Quan Tư lại khiếp sọ Đức Giáo Tông đến phát run?Hay là chư Thần ám trợ Đức Giáo Tông


  Chỉ có quyền lục thiêng liêng nên tên quan tư mới kiếp sợ như vậy chăng ?


  @THANH ĐỒNG LÊ VĂN SÁU


 4. #14
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  427

   


  Thầy lập đạo năm rồi ngày nầy, thì Môn-đệ của Thầy chỉ có 12 đứa, mà bốn đứa đã vào tay Chúa Quỷ, chỉ còn lại tám.


  Trong tám đứa thì lại còn một đôi đứa biếng nhác mà không hành đạo. Thầy hỏi nếu chẳng phải quyền hành Thầy,( TNHT tr 74 )


                                                 


                  coi để suy gẫm tại sao Thầy của mình nói như vậy.


 5. #15
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999
   

 6. #16
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

  Đức Giáo Tông lái con thuyền đại đạo
  Vượt Ba Đào,cứu độ các sắc dân
  Ánh Thái Dương,người dẫn dắt về
  Hiệp cùng Thượng Đế Thầy Trời Linh Hiển !


  ĐỨC GIÁO TÔNG thay thân Từ Phụ


  Đấng thay Trời giải cứu chúng sanh


  Đưa người về đến bờ lành


  Lái thuyền đại đạo,mặc tành phong ba


  Đời đến lúc Ba Đào biển nổi


  Cả muôn loài trổi nổi khóc than


  Trên cung Người ngự nào an !


  Đưa tay cứu vớt,thanh nhàn lần lên !


  Đời lắm lúc sái đàng lạc bước


  Nhờ ơn Ngài đem đuốc rọi đàng


  Thành GƯƠNG-LUẬT-PHÁP rõ ràng


  Muôn dân hưởng ứng,thẳng đàng tiến ngay


  Rồi đến lúc binh đao lửa đạn


  Cả muôn loài chịu cảnh tan thương


  Tay người cầm GẬY TRẦM HƯƠNG


  Năm châu một mối tình thương quay về


  Đại Ân Xá kì ba hưởng phứoc


  Phép Khổ Tan chực rước hiền nhơn


  Năm châu liệt quốc vĩnh tồn


  Biết rằng đây đạo Chí Tôn nhiệm mầu


  Đời đời ghi mãi ơn Ngài.....


   


   

 7. #17
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999
   

  Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương thay Thân cho ĐẠI TỪ PHỤ CHÍ TÔN mà dìu dẫn nhân sanh bước lạc loài tại cõi thế gian này.
  “Một đấng siêu nhân giữa bởi trần
  Lái thuyền Đại Đạo vượt sông ngân
  Chân Truyền thực hiện gương soi dẫn
  Tân Pháp độ sinh giải nghiệp nhân
  Ngài đủ huyển năng lo chuyển thế
  Cứu tinh nhân loại lập đời tân
  Nêu cao chân lý nền chơn Đạo
  Giải thoát quần linh giữa bể trần.”


  VĂN TUYÊN NGÔN


  Vâng mật chiếu xuống miền trần tục


  Khí hạ ngươn tự phục lấy thân


  Gồm thâu ngũ ức nuôi thần


  Ba mươi sáu cõi mấy lần ngao du


  Đài Tiên Cảnh nghìn thu chói rạng


  Tay dắt dìu cho tạng mặt Thầy


  Vì thương nên mới ra vầy


  Hoá thân phàm thể đặng gầy căn sanh


  Hữu kiếp sống thôi đành kiếp khổ


  Biết ai nên chỉ chổ hữu căn


  Cân công tay nắm so bằng,


  Chổi Tiên quét sạch những lằng lợi danh


  Bầu thế giái trong thành Nhựt Nguyệt


  Máy Âm Dương đoạn tuyệt luân hôì


  Huyền Thiên chánh điện Mình ngồi


  Định cân tội phước cho rồi vị ngôi


  Toà khảo tội đây rồi sẽ rõ


  Lý Giáo Tông gián tỏ tận tường


  Thay hình đổi xác khôn lường


  Nắm cây huệ kiếm dọn đường trần tu


  Hội Long Hoa ngàn muôn Tiên Phật


  Trên định Thần thay Phật là Tương


  Giáo Dân giữ dạ khiêm nhường


  Sau phong vân hội tận tường Tiên Ông


  Trong thế giới cộng đồng tín ngưỡn


  Tôn kính Ngài chắp chưởng Hư Vô


  Hạ Ngươn liệt quốc cường đồ


  Dựng cờ qui phục sớm thờ Tiên Ông


  Đây mới thấy đại đồng thế giái


  Cả nhơn sanh thảy thảy qui hàng


  Nguyện tâm sửa trị minh hoàng


  Giáo Dân nối nghiệp dạ càng nhớ Cha


  Đời thạnh trị phong hoà võ thuận


  Trên Đài Thiên cha ngự ngôi Thiên


  Dưới con giữ dạ thảo hiền


  Chăng dân Nghiêu Thuấn bảo giềng vĩnh sanh


  Đời Đời danh chói Cao Đài………


  @Lý Giáo Tông


 8. #18
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  771
  DangVo's Avatar
  Nguyên văn bởi NAMMÔ
   UY LỰC HAY ĐỨC ĐỘ CỦA ĐỨC GIÁO TÔNG ???

  -Vì phép lịch sự nên,Đức Giáo Tông cho phép ông quan tư lên nhìn thấy Đức Gíao Tông rồi trở xuống chớ Ngài không được phép tiếp chuyện.


  Người thông dịch nói lại với tên quan tư,ông ấy gật đầu.Tôi quay qua dẫn ông quan tư đến thang lầu ra dấu cởi giày,tên quan tư đến trước mặt”Ngài”cung kính xá ba xá.Bỗng nhiên tên quan tư phát sợ,run lên cầm cập,mặt mày xanh mét,tôi lấy làm lạ,không biết tại sao?Hồi nãy,dưới nhà cầu trông oai vệ lắm sao bây giờ lại run en phát rét ?


  Đức Ông lấy tờ giấy,để trên gối viết mấy chữ:”Tôi còn đang trong đại tịnh không được phép tiếp ông,xin chúc sức khoẻ ông”.


  Tôi cầm tờ giấy,đưa tên quan tư đọc qua,không biết ông ta có đọc được không ?
  Tay run run xá Ngài ba xá như lúc mới lên lầu,vội vàng bước xuống lầu,từ lúc lên lầu đến lúc xuống không đầy năm phút.


  Tại sao tên Quan Tư lại khiếp sọ Đức Giáo Tông đến phát run?Hay là chư Thần ám trợ Đức Giáo Tông


  Chỉ có quyền lục thiêng liêng nên tên quan tư mới kiếp sợ như vậy chăng ?


  @THANH ĐỒNG LÊ VĂN SÁU


   


  trong lúc đại tịnh, thần lực rất mạnh , nên ông Quan Tư nhìn thấy ánh mắt đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương mà run sợ khiếp vía thôi,


 9. #19
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036
     

 10. #20
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

   

  Nguyên văn bởi hiềnhoà


  Hình vẽ đẹp đẹp , nhưng không biết ai đang chèo thuyền  vậy Nam Mô


   Tệ Huynh thấy trên thuyền còn có cây enten nữa ! Phải chăng để liên lạc với.........


   Vài lời xin được chỉ giáo !  Huynh hiền hoà chắc cũng biết hay hơn đạo đệ rồi mà ! Huynh hỏi vậy là để cho HTDM nào không biết,sẽ rõ hơn phải không !


  Trên Thuyền là hình ảnh Đấng Thay Trời (có nghĩa là Đức Giáo Tông) đó huynh Hiền Hoà


  à Đó chính là cây gậy của Đức Giáo Tông mà quy định rõ trong Pháp Chánh Truyền chú giải của ĐHP PCT! mà hiềnhoà biết rồi !


  À cây anten cũng được ! Thì "Tín Hiệu" giữa Năm Châu mà hjhj (cây anten giúp con người có lợi ở chổ bắt được sống truyền hình,giúp giải trí,hay đáp ứng những nhu cầu)" thì cây GẬY của ĐỨC GIÁO TÔNG cũng vậy có thể đem tình thương yêu (Từ) hay sự cứu khổ (Bi) đến đại đồng,cứu vớt những ai thật sự tu hành,lương thiện)(hình vẽ 3 sắc dân chủ yếu là da đen,da trắng,da màu)đang đắm chìm biển khơi,Đức Giáo Tông bằng con thuyền Đại Đạo (lấy màu Đạo Kì tượng trưng cho con thuyền Đạo)đang lái thẳng một lèo giữa BA ĐÀO (hình vẽ các lằn sóng trắng ngụ ý thuyền đạo lướt tới đâu là Khảo tới đó"khổ hạnh là nấc thang thoát khỏi chốn luân hồi")Hình vẽ Ánh Thái Dương Rọi Trước Phương Đông đang bên kia Bờ Giác Ngộ (Ngụ Ý Đức Chí Tôn luôn đợi những đứa con tin yêu đã đi đúng Gương (màu xanh,thể hiện từ bi) Pháp (màu vàng,và thể hiện Bác Ái)Luật (màu đỏ,và thể hiện công bình) mà trở về với Ngài.Hình vẽ với 2 hình ảnh nổi bậc BIỂN,TRỜI.Trong kinh Khai Kinh "Biển Trần Khổ Vơi Vơi Trời Nước - Ánh Thái Dương rọi trước phương đông - Tổ Sư Thái Thượng Đức Ông (lấy hình ảnh Giáo Tông) -Ra tay dẫn độ dày công giúp đời)


  Cám ơn hiền hoà đã cho một sáng ý hay ! (không ngờ bức ảnh do nammô vẽ ra,các huynh tỷ có nhiều ý nghỉ thật sâu xa,hay hay )

     

Trang 2/6
1 2 3 4 ... 6

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Ôn lại lời dạy của Đức Lý Giáo Tông
  Bởi Nhan Nai trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 15-01-2010, 08:08 AM
 2. Đức Giáo Tông không giống Đức Giáo Hoàng
  Bởi Phụng Thánh trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 23-12-2007, 08:41 AM