+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/4
1 2 3 4
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 31

Ðề tài: TIỂU SỬ GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯƠNG

 1. #11
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  I. GIAI ĐOẠN ĐỜI ĐẠO SONG HÀNH:

  1. Nhập môn cầu Đạo


  Vào thuở sơ khai khi Cao Đài giáo vẫn còn trong thời kỳ trứng nước, Đức Cao Đài Tiên Ông chưa khởi lệnh lập Đạo, vào cuối giữa tháng chạp năm Ất Sửu (đầu năm 1926) trong một buổi hầu đàn, Ngài Lê Văn Trung xin phép Thầy được lập đàn độ dẫn ông phủ Tương đang làm chủ quận Cần Giuộc thuộc tỉnh Chợ Lớn.

  Thánh Ngôn Chơn Truyền Bí Yếu chép tay của Ngài Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh còn lưu được những bổn điển của nhiều đàn cơ có nội dung liên quan đến ông phủ Tương với sự có mặt của ông hay không. Thí dụ:

  1.1. Nơi tờ 06.a, đàn le 02 Février 1926 (20 tháng chạp Ất Sửu)

  Trung xin phép Thầy cho Cư, Tắc vô nhà cúng Thầy xin độ Tương – Kim.

  - … Con muốn độ Thầy phải vùa theo. Nay nó biết ăn năn cũng nên tha thứ. Con tùy cơ mà dạy người. Ấy là phận sự Thầy phú thác cho con đó
  …”

  Ngay “Đêm ấy chỉnh đàn tại Chợ Lớn”, Thầy ban cho ông Kim một bài thơ tứ tuyệt. Riêng về phần ông Tương, đêm đàn hôm sau Thầy dạy ông Trung:

  Trung. Con lo lắm há?... Nó có phẩm vị cũ (...) Thầy buộc phải cho lũ Tiên gìn giữ nó và nhắc nhở hằng ngày. Đến nay nó mới đến mà lòng phàm chưa dứt, còn mộ vinh huê phú quý như xưa nên Thầy lấy oai nghiêm mà răn nó. Còn phần con phải dạy dỗ dìu dắt nó.”

  Qua lời dạy của Thầy, chúng ta biết được tiền căn của Ngài Phủ Tương khá cao từng là đại nguyên căn nơi thượng giới.

  1.2. Sang đầu năm Bính Dần, đàn ngày mùng 7 tháng giêng, có gần 20 người được Thầy thâu nhận. Hôm ấy, khởi đầu Đức Chí Tôn gọi ông Tương:

  Tương con đặng an lòng há! Một bước Đạo là một bước vui. Nghe con…”

  Kế tiếp Thầy điểm danh một số nhơn sanh cầu gia đạo và cầu giải bệnh. Đến vị số 19, sau khi ban cho 4 câu thơ, Thầy dạy:

  “(Cao thế Ch…) Đợi khai đàn nhà Tương rồi, biểu đến vô hại.”

  Và sau cùng, Thầy lại dạy tiếp cho ông phủ Tương:

  Tương con sẽ riêng một góc trời làm chủ. Ráng độ chúng sanh nghe con. Thăng.”

 2. #12
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2. Lập Thiên bàn thờ Thầy tại phủ

  Một tuần sau, đêm “Chánh ngoạt vọng dạ Bính Dần”, chư vị đi Khai Đàn lần lượt tại nhà ông Cả Kim rồi nhà ông Phạm Văn Tươi và nhà ông Phủ Tương.

  Chez Mr Phủ Tương 11h: (Nhà của phủ Tương)

  Cao Đài,

  Tương, từ đây con trấn nhậm nơi nào thì là hồng phúc của nơi ấy. Con nghe.

  Con trị ai, Thầy cũng trị ai,
  Một lòng đạo đức chớ đơn sai;
  Năm năm công quả tua bền chí;
  Chỉ dẫn nhơn sanh bước lạc loài
  .

  Chư nhu hỏi Đạo mà thôi nghe. Lữ Tổ nhập cơ.

  Động Tân

  Tương đại hỉ đại hỉ! Đắc kỳ sở nguyện hồ.
  (Thỏa lòng nguyện ước. Vui quá! Mừng quá!)

  Thập nhị niên dư ngã bảo tồn,
  Bất tri bồng đảo thị hà môn;
  Nhứt sanh phú quý hề tu tận,
  Mạc nại lao lung thế ám hôn. Hiểu không?
  Đã sanh sang trọng đừng đợi mạng,
  Đừng kể nhọc nhằn thế tối tăm.
  Hỉ chư nam. Thăng
  .”

  Lời Thánh giáo hôm đó, Thầy cho biết Ngài Nguyễn Ngọc Tương còn làm quan, sẽ trấn nhậm nơi mới và nhắc nhở hãy lấy lòng đạo đức mà dẫn dắt nhơn sanh. Thời gian vẫn còn làm việc này là thời gian công quả kéo dài 5 năm rồi sau đó sẽ xuất gia hành đạo. Kế đến, Đức Cao Đài cho một vị trong bát Tiên Trung Hoa giáng cơ, Đức Lữ Động Tân. Qua nội dung của Đức Ngài dạy, chúng ta mới được hiểu thêm ý về lời Thầy dạy khi trước “cho lũ Tiên gìn giữ” là ai qua câu “Thập nhị niên dư ngã bảo tồn”. Và chúng ta cũng hiểu thêm vì sao sau này Ngài Nguyễn Ngọc Tương sẽ có nhiều lần nhập tịnh tu luyện.

 3. #13
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  3. Thực hiện vai trò hành đạo độ dẫn nhơn sanh

  - Qua những bản đàn được lưu trong quyển tập chép tay của Ngài Thái Thơ Thanh, chúng ta cũng thấy một số đàn được tổ chức ở Cần Giuộc có sự có mặt của Ngài Phủ Tương. Thí dụ trong buổi đàn ngày 20 tháng Mars 1926, cứ mỗi trường hợp dâng sớ cầu Đạo của nhơn sanh nam nữ, hầu như Thầy đều dạy Ngài “thâu môn đệ”:

  “... Trung thượng sớ... Tương khả thâu vi môn đệ. Phạm Văn Bình.
  Trung thượng sớ... Tương thâu vi môn đệ. Hương quản Long Phụng Nguyễn Văn Nhơn.
  Hỉ. Tương thâu vi môn đệ. Kỉnh...
  Khá năng hầu đàn, hậu nhựt thâu nạp. Lê Văn Thát...
  Nhứt tâm thiện niệm, hậu nhựt khả tri. M. Hay.
  Tương thâu vi môn đệ. Ngô Ngọc An
  ...”

  Đàn ngày hôm đó, Ngài Lê Văn Trung chủ lễ chứng đàn dâng sớ của mỗi người xin nhập môn. Có nhiều vị được thâu nhận nhưng cũng có những vị hạnh đức chưa đủ nên được Thầy dạy ráng siêng năng đi hầu đàn hay tu tâm sửa tánh rồi sẽ được thâu nhận sau. Hễ ai được nhận thì Thầy lại gọi Ngài Tương thâu làm môn đệ.

  Trong nhiều buổi đàn khi mới lập Đạo, mặc dầu khi đó chưa được Thầy ban phong phẩm vị chức sắc nào nhưng Ngài Nguyễn Ngọc Tương thường được giao cho giữ vai trò trang trọng cùng Ngài Lê Văn Trung trong việc thâu nhận các tân tín hữu. Qua đó các môn đệ lúc bấy giờ cũng dễ đoán được vị trí tương lai của các Ngài trong nền Đạo mới.

 4. #14
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  - Tập chấp cơ:

  Việc thủ cơ chấp bút, như chúng ta đã biết, đó là trách nhiệm được ban ân cho chư vị chức sắc Hiệp Thiên Đài. Nhưng trong lúc ban sơ ngay từ khi mới theo Thầy cầu đạo đã có một số ít vị về sau tuy giữ nhiệm vụ chức sắc bên Cửu Trùng Đài như quý Ngài Thượng Trung Nhật, Thái Thơ Thanh, Thượng Bản Thanh, v.v... lại được Đức Cao Đài ban ơn cho tập chấp cơ. Trong đó có Ngài Phủ Tương:

  Cao Đài, (tập chấp cơ) Thầy cho.
  Tương. Thầy giáng tâm, con phải định, viết ra.
  Đừng tư tưởng, Thầy giáng không đặng.
  Khá tập cho thường. Thầy thăng
  .”

  Qua một vài trích đoạn trong Thánh Ngôn chân truyền nêu trên cho chúng ta thấy được tiền căn của Ngài Nguyễn Ngọc Tương. Đó cũng là những dấu hiệu báo tin Ngài sẽ đảm nhiệm vai trò sứ mạng quan trọng trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngày 17 tháng 5 Bính Dần Ngài được Thiên phong Phối Sư phái Thượng. Và đến tháng 10 Bính Dần, 2 ngày trước Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo, Ngài được thăng lên Chánh Phối Sư cùng các Ngài Thái Thơ thanh và Ngọc Trang Thanh.

  - Tiếp tục làm chủ quận Cần Giuộc đến cuối năm 1927, Ngài đã độ dẫn nhiều nhân sĩ, thầy tu và đồng bào trong vùng Long An - Cần Đước theo đạo Cao Đài tạo lập nên nhiều Thánh thất. Chính vì thế, Ngài bị nhà cầm quyền Pháp chuyển công tác ra làm chủ quận Xuyên Mộc – Bà Rịa. Sự khó nhọc của Ngài đã được Đức Cao Đài cảm thông, động viên:

  Tương, con nhớ lời Thầy dạy. Con vốn con tin của Thầy giao cho chính phủ. Nhờ con mà nền Đạo mới ra lẽ chơn chánh trước mặt chính phủ và chúng sanh. Thầy để cho con chịu lắm sự nhọc nhằn đau thảm, song có vậy mới đặng. Vì con là Đạo, Đạo là con.

  Thầy rất mừng cho hạnh đức con rất hạp cùng Lý Đạo. Thầy dặn con phải ẩn nhẫn chịu khổ hạnh cho lẽ Đạo được rỡ ràng.
  Đạo nhờ con mà nên, con vì Đạo mới ra đáng mặt
  .”

  Sau đúng 5 năm hoạt động “Đạo đời tương đắc”, từ tháng giêng Bính Dần đến cuối năm Canh Ngọ, Ngài để lại nhiều công trình hữu ích cho dân sinh và góp phần phổ độ nhơn sanh phát triển về mặt tâm linh. Đầu năm 1931, Ngài Ngọc Tương từ quan, xuất gia về hẳn Tòa Thánh Tây Ninh giữ quyền hành chánh điều hành đạo sự với vai trò Quyền Thượng Đầu Sư theo Đạo Nghị Định số 2 của Đức Lý Giáo Tông và Ngài Phạm Hộ Pháp.

 5. #15
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  II. GIAI ĐOẠN XUẤT GIA HÀNH ĐẠO

  1. Về Tòa Thánh Tây Ninh
  ]

  Ngay trong năm đầu về Tòa Thánh Tây Ninh chuyên tâm hành đạo, Chánh Phối sư Thượng Tương Thanh đã dùng kinh nghiệm có được sau nhiều năm phục vụ nhân sinh đồng bào ở cương vị quan chức “Chủ quận” để tổ chức, điều hành thực hiện được nhiều việc có giá trị nền tảng cho đạo sự của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong trách nhiệm được phân công ở các mặt: giáo dục, y tế, sản xuất, v.v...

  Bắt đầu mở Hạnh Đường huấn luyện cho chức sắc Giáo Hữu từ đầu tháng 9 năm Tân Vì (1931).
  Và Hạnh Đường Lễ Sanh từ 16 tháng 10 Tân Vì.

  Sang qua năm 1932, mở rộng Hạnh Đường đến các cấp Chức Việc Chánh Phó Trị sự và Thông Sự. Vào mùng 3 tháng 10 Nhâm Thân các Giáo Hữu đã được học lần thứ hai.

  Bắt đầu tổ chức được Đại Hội Nhơn Sanh

  Trong thời gian lưu trú tại Tòa Thánh Tây Ninh, Ngài đã mở được hai lần Đại Hội Nhơn Sanh: Lần Đại Hội Lần Thứ Nhứt vào Rằm tháng 10 Tân Vì (1931) và lần thứ nhì vào Rằm tháng 10 Nhâm Thân (1932).

  Góp phần quy hoạch, chuẩn bị nguyên vật liệu cát sỏi cho việc xây dựng kiên cố Tòa Thánh. Phát triển tăng gia sản xuất tự túc thực phẩm nuôi 500 nhân khẩu công quả hàng ngày.

  Bắt đầu cấp Phái Đạo cho những đạo hữu trường trai.

 6. #16
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Về Hạnh đức:

  Nói về đức hạnh của Ngài Nguyễn Ngọc Tương có nhiều câu chuyện đã được đạo hữu hay người đời truyền tụng. Có thể chỉ câu nói truyền miệng “Ông phủ Ba hiền như Phật, Ông phủ Ba thật từ bi” đã nói lên khá đầy đủ. Xin được giới thiệu một chi tiết nhỏ để làm vật chứng nói lên hạnh đạo của Ngài:

  Ở cuối lời tỏ bày tại Hội Nhơn Sanh năm Nhâm Thân 1932, hướng dẫn cách xưng hô cho các đạo hữu, Ngài Quyền Thượng Đầu Sư viết:

  ... khi nào chư hiền hữu viết thơ cho tôi, tôi xin đừng dùng tiếng “Đức” “quan lớn” và “ông” mà xưng hô với tôi nữa. Tôi xin chư hiền hữu dùng ròng tiếng “anh” mà thôi, như vậy mới hạp với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

  Có một mình Thầy là thầy, còn bao nhiêu chúng ta đều là anh em.

  Anh lớn em nhỏ dìu dắt với nhau trên con đường đạo đức mà đến cùng Thầy là Cha chung cả thảy
  .”

  Ở thời điểm này khi mặt bằng dân trí của xã hội vào đầu thế kỷ 20 còn rất thấp, trên 90% dân số còn thất học, khoảng cách về mức sống giữa người dân và quan phủ rất lớn cho nên tâm lý nể trọng này được mang theo trong ứng xử khi giao tiếp giữa người đạo hữu và chức sắc là việc bình thường dễ hiểu! Vượt qua tâm lý của người có quyền cao chức trọng trong đời sống và cả trong môi trường hành đạo là điều không hề dễ dàng! Bài học khiêm nhượng của Đức Chí Tôn đều được các chức sắc học và hành thường xuyên nhưng để đạt tới mức công khai, chính thức nhắc nhở qua văn bản trong kỳ đại hội như Ngài Thượng Chánh Phối Sư quả là điều thật sự hiếm thấy!

 7. #17
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2. Lập Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh, ngưng sử dụng cơ bút

  - Khi cơ Đạo ở Tòa Thánh Tây Ninh bước vào giai đoạn chinh nghiêng rồi phân nhánh mở rộng việc phổ độ nhân sanh, đầu năm 1934 Ngài Quyền Thượng Đầu Sư cùng một số chức sắc cao cấp bên Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài rời Tòa Thánh.

  Ngài lui về tịnh dưỡng ở Bạch Vân Điện tỉnh Bà Rịa, rồi Thánh thất Bình Hòa thuộc tỉnh Gia Định và sau cùng lui về An Hội – Bến Tre để thực hiện Cơ Chỉnh Đạo.
  Giai đoạn ở Bình Hòa Ngài có góp phần thực hiện quyển Bài Thuyết Đạo, sau này đã trở thành một trong những sách căn bản về giáo lý của Hội Thánh Ban Chỉnh.

  - Một vấn đề nổi bật của Ban Chỉnh Đạo sau đó là quyết định ngưng sử dụng cơ bút của Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương.

  Đây là một quyết định dũng cảm có giá trị to lớn trong việc bảo thủ chân truyền Đại Đạo cho ý nghĩa “Chỉnh Đạo” vào giai đoạn cụ thể của tình hình lúc bấy giờ.

  Nhưng về lâu dài khi tình hình đã chuyển biến ổn định, những người có trách nhiệm tiếp nối điều hành nếu vẫn cứ duy trì quyết định đó sẽ không còn hợp thời với lý đạo biến dịch của tự nhiên! Chính vì thế, sau khi đăng Tiên và được giáng cơ qua linh điển, Đức Giáo Tông Ban Chỉnh đã từng nhiều lần than thở:

 8. #18
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  ▪ Khi trở lại Thánh thất Bình Hòa năm 1967, địa danh đã gắn liền với Đạo sử trong giai đoạn phân chi lập phái, Đức Nguyễn Giáo Tông trải lòng tâm sự:

  Thương vì nhục thể sớm tiêu tan,
  Đạo nghiệp đành cam chịu dở dang;
  May được nương nhờ linh diệu bút,
  Giáng đàn minh giải nỗi hàm oan.

  Giáo Tông Chỉnh Đạo Nguyễn Ngọc Tương, (…)

  Các em ơi! Đạo lý sâu sắc mầu nhiệm vô cùng, nếu không phải là hàng Đại Giác Kim Tiên, không làm sao thấu hiểu cho cùng tột. Mọi việc ở đời cũng có lắm điều uẩn khúc, nếu không lấy tư cách khách quan để phê phán nhận xét thì không thể nào hiểu rõ mọi khía cạnh của một vấn đề.

  Trong tổ chức đạo Cao Đài cũng vậy, nhớ lại năm xưa, sau khi có chênh lệch dị đồng tư tưởng, Tiên Huynh tách rời khỏi Tòa Thánh Tây Ninh về địa phương lo bề tu thân luyện kỷ và dìu dắt đàn em trên bước đường tu học. Lúc đó nhờ có Tiên huynh Lê Ngọc Lịch, Thiên vị là Ngọc Lịch Nguyệt giúp đỡ ý kiến cho Tiên Huynh chọn một danh từ "Chỉnh Đạo" để khỏi dối Thầy phản bạn và đạo sử có lý do phán xét và ghi nhận sau này. Điều uẩn khúc đó chỉ có Tiên Huynh cùng với một số người tâm phúc lập "Chỉnh Đạo" hiểu biết mà thôi.

  Sở dĩ có việc giữ gìn kín đáo đường lối hành đạo như vậy, vì Tiên Huynh nhận thấy tinh thần chức sắc chức việc và đạo hữu địa phương đang lúc bồng bột, lương tâm xáo trộn. Do đó, Tiên Huynh không cho dùng cơ bút trong phạm vi Chỉnh Đạo. Đó cũng là một tác dụng để các hàng Thiên Phong Chức sắc Hội Thánh sau này có lý do hàn gắn lại với đại toàn thể Đại Đạo những gì đã sứt mẻ.

  Các em còn nhớ lời Chí Tôn nói chăng? Hễ còn đạo Cao Đài là Hiệp Thiên Đài vẫn còn, vì đạo Cao Đài đã phát sinh từ Hiệp Thiên Đài, từ huyền cơ diệu bút. Chỉ tiếc vì người đời còn quá vọng tâm bản ngã, không biết chấp hành cơ bút và sử dụng Hiệp Thiên Đài, nên nếu để áp dụng rộng rãi nơi địa phương, e đã và sẽ xảy ra những gì đáng tiếc.

  Người phàm xác tục còn nặng tâm bởi địa phương, bởi màu sắc, nếu dùng cơ bút mà không hiểu rõ Thiên ý, quyền pháp đạo luật thì khó tránh được sự lạm dụng và khảo đảo.

  Các em thử nghĩ, nếu không có cơ bút, làm sao có Đạo Cao Đài, làm sao có đạo luật quyền pháp?

  Trước kia Anh hằng nói: Không phải không dùng cơ bút, chỉ trích cơ bút, mà Anh chỉ không chấp thuận những gì không chơn lý mà thôi, cũng như không chấp nhận những gì có tánh cách cho một nhóm, một phái, một chi, hoặc một người nào. Và nếu không có cơ bút làm sao hôm nay Anh được hội ngộ cùng các em để minh giải những điều kể trên.(…)


  Nhưng những gì Anh đã hoạch định mà chưa tiện nói ra cùng Hội Thánh cũng như nhơn sanh, do đó việc hành đạo của các em bị vấp phải một số chướng ngại nên chưa quảng bá rộng rãi cùng liên hiệp đó đây trong khối Đại Đạo, (…) Chỉ chờ thời gian để tìm mọi giải pháp chung hợp một đường lối, một phương pháp hành đạo. Cao vọng thì vậy, nhưng phần nhục thể không cho phép thực hành rốt ráo cao vọng đó.

  Hôm nay, Anh mượn linh cơ này để gởi lời thăm viếng các em nơi Hội Thánh Chỉnh Đạo cùng toàn thể tín hữu xa gần, hãy nhớ nguồn, nhớ cội mà quy hiệp
  ...”

 9. #19
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  ▪ Lần sau cũng giáng cơ nơi Thánh thất Bình Hòa vào năm 1968, với danh xưng Đệ Tam Giáo Tông Ngài nói:

  Các em đã giữ được lề lối hành đạo từ xưa của Tiên Huynh roi dấu. Trong bước đường dĩ vãng thì đã vẹn tròn tốt đẹp, còn bước đường vị lai thì sao hỡi các em?

  Mọi việc ở thế gian đều biến chuyển theo lẽ thiên nhiên. Cơ Đạo và phương pháp hành đạo cũng phải biến chuyển linh động, tùy thời độ người vào nẻo thiện
  .” [Đệ Tam Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương, Thánh Thất Bình Hòa, 26 tháng Chạp Đinh Mùi (25.01.1968)]

  ▪ Rồi lần khác nữa, năm 1970, đau lòng trước tình trạng bất đồng trong nội bộ Ban Chỉnh, Đức Nguyễn Giáo Tông giáng đàn nơi Bửu Quang Đàn tỉnh Long An.

  Hôm đó có chơn linh cố Phối Sư Ngoại Giao Viện Trưởng Ban Chỉnh báo đàn:

  Phùng Văn Thới tự Thiên Hùng Chơn Tiên.-

  ... Chư hiền hữu có nhớ tôi chăng? Phùng Văn Thới này trước kia thọ pháp chơn truyền nơi Tây Ninh cùng anh Cả ta hiện là Giáo Tông Ban Chỉnh Đạo, trong hồi chinh nghiêng nền Đạo ta quyết một lòng chấn chỉnh nên cùng anh Cả về An Hội để lập thành cơ cấu, xây dựng mối giềng. Đó cũng là Thiên cơ định sắp...

  Vì thế trong thời gian vận dụng bởi Thiên lý chưa thành, đó là dụng sức phàm tạo gầy công quả đến ngày hồn rời khỏi xác từ lâu non Thần luyện chơn thân. Giờ linh rọi điển đàn tiền lưu lại và nhắc viễn tích vừa qua, chư hiền còn nhớ? Vậy giờ đây có anh Cả ta lai đàn. Vậy Thiên mạng tam ban tiếp lịnh. Thới xin từ tạ. 10. #20
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  THI

  NGUYỄN vận trùng hưng nỗi Đạo nhà,
  NGỌC Hoàng khai sáng chuyển Kỳ Ba;
  TƯƠNG giao huynh đệ đời minh triết,
  Tự giải oan khiên đến Bửu Tòa.
  GIÁO huấn nhơn sanh trong bốn cõi,
  TÔNG truyền Đạo pháp đức tam gia;
  CHỈNH đời cay nghiệt ra an hưởng,
  ĐẠO mạch trùng hưng của nước nhà.

  Tệ Huynh mừng chư hiền đệ muội thừa hành… Nầy chư hiền trung đàn, kể từ ngày sáng khai nền Đại Đạo, trước đã dụng huyền linh Thiên điển, Chí Tôn chuyển bút cơ lập thành luật pháp lần lượt trải qua thập nhị niên.

  Vì cơ vận chuyển hoát khai cho nền Đại Đạo phổ hóa rộng ra, từ ấy, Tệ Huynh đã tách rời về nơi An Hội chấn chỉnh Đạo nhà. Trước chỉ còn dùng bút cơ dùng do Chơn đồng Thiên lực, sau thời gian chấn chỉnh Tệ huynh không dùng cơ bút vì Tệ huynh đã đạt lấy cơ tâm thay vào nắm giềng mối Đạo để điều khiển chư hiền. Như vậy trong tất cả chư hiền đều biết rằng trong cơ Chỉnh Đạo không tin dùng cơ bút vì sợ cho các em thiếu tinh thần điều khiển. Như vậy là một điều cẩn thận!

  Trong bao năm trường, cửu niên tịnh tọa, Tệ huynh đã đạt máy Thiên cơ phục hồi Tiên vị còn lưu lại một sự nghiệp nơi trần cho các em phụng sự điều khiển chương trình chờ ngày thống Đạo. Nhưng anh nhắc lại ai là người đủ tài trọn đức hầu hướng dẫn thay anh trong hồi vắng dạng? Thế nên từ đây càng ngày càng di dịch, dụng quyền hơn lý, thành ra các em phải chịu cảnh xáo nhồi khảo thí.

  Trên non đài điển quang rọi xuống, anh quá đau lòng, vừa qua anh chuyển linh cơ nơi Giáo Hội Trung Ương tường thuật một bài nhờ Huỳnh Đức chuyển sang cho Khắc Bích và Thuộc Thanh để nghiên cứu những lời của Anh ghi lại hầu chuyển lập Huyền Cơ cho Anh thượng tấu Đại Từ. Nhưng chương trình không thực hiện vì bởi lý phải thua quyền. Thế nên,… buồn buồn!

  Nầy các em, về cõi vô hình với điển quang tiếp xúc, cần phải chuyển qua ngọn linh bút vẽ vời hay Chơn đồng phát hiện, ngoài ra thì không còn phương thức nào lưu lại.

  Giờ đây, Anh hội diện cùng các em đàn tiền nhắc lại đàn qua để đốt nóng tinh thần thiết tha của Anh trong cõi vô hình chờ đợi. Trong khoảng đường từ niên biến cố, Hội Thánh đã chia phôi, tay lãnh đạo phân tán; như vậy các em phải đi theo chiều hướng nào cho đúng luật? hay là các em nằm nơi đây để chờ ngày dấu tích đó các em?

  Giờ nay dầu Tệ huynh tả bút mòn mực cạn cũng chưa hoàn tất những lời cần thiết. Vậy Tệ Huynh đôi lời cho thỏa. Các em sáng suốt phân minh, lấy tư tâm quyết đoán hầu tiến bước trên con đường hòa hiệp, cấu tạo căn cơ để giải tỏa tinh thần phiền muộn đó các em.


  Qua những lời trần tình của Đức Giáo Tông Ban Chỉnh, chúng ta hiểu thêm phần nào những lý do Đức Ngài phải có quyết định ngưng sử dụng cơ bút trong phạm vi Chỉnh Đạo để sau này “có lý do hàn gắn lại với đại toàn thể Đại Đạo những gì đã sứt mẻ”. Đức Ngài cũng nhắc lại lời Đức Chí Tôn, nếu không có cơ bút thì làm sao có Đạo Cao Đài xuất hiện, nếu không có phương tiện linh bút thì làm sao từ cõi vô hình điển quang của Đức Ngài có thể tiếp xúc được với thế gian. Đức Giáo Tông Ngọc Tương cũng gợi ý Hội Thánh Ban Chỉnh sử dụng hình thức huyền cơ – Đồng Tử không trực tiếp điều khiển ngọn cơ mà chỉ có Thiên điển tự chuyển động ngòi bút để Đức Ngài có cơ hội giải tõa tâm tư nhưng không được thõa mãn “bởi lý phải thua quyền. Thế nên,… buồn buồn!”.

Trang 2/4
1 2 3 4

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Lễ Kỷ Niệm Sanh Nhựt Giáo Tông Nguyễn Ngọ
  Bởi Nhan Nai trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 23-06-2009, 06:36 PM
 2. Thơ Lược Sử Đức Nguyễn Ngọc Giáo Tông
  Bởi NAMMÔ trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 12
  Có Bài Mới: 21-03-2009, 07:58 AM
 3. Đức Nguyễn Ngọc Tương
  Bởi Vinh Nguyen trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 24
  Có Bài Mới: 02-05-2008, 08:09 AM
 4. Đêm trắng của Đức GT Nguyễn Ngọc Tương
  Bởi DangVo trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 18
  Có Bài Mới: 14-04-2008, 11:54 AM