+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/4
1 2 3 4
kết quả từ 21 tới 30/ Tổng số 31

Ðề tài: TIỂU SỬ GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯƠNG

 1. #21
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  3. Quan tâm hợp tác cùng các nơi

  Tờ Đạo Lý số 2 của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất ra mắt năm 1964 có trích đăng lại bài tường thuật Phái Bộ Cao Đài Đại Đạo Liên Hòa Tổng Hội viếng Thánh thất An Hội:

  “Nhơn ngày 29 tháng 5 và mồng 1 tháng 6 năm Đinh Sửu (nhằm 7, 8 Juillet 1937) tại Thánh Thất An Hội Bến Tre có thiết cuộc lễ Tiểu Tường ông Thượng Chưởng Pháp Lê Bá Trang, chúng tôi được thơ ông Thượng Đầu Sư Nguyễn Ngọc Tương mời đến dự, luôn tiện sẽ nhóm chức sắc mà tán thành sự hòa hiệp.

  Sớm mai ngày 7 tháng 7 năm 1937 đúng 8 giờ chúng tôi là Nguyễn Văn Đước, Trương Vĩnh Quí, Trần Văn Nghiêm và Phạm Văn Long khởi hành từ Thánh Thất Cầu Kho (Sài Gòn), đến Bến Tre vào khoảng 11 giờ rưỡi trưa chúng tôi ghé nghỉ tại nhà ông Nguyễn Bửu Tài. Tình cờ không hẹn mà chúng tôi gặp quan phủ Trương Mỹ Thạnh ở Hà Tiên lên chơi. Cuộc hội ngộ rất vui vẻ, chuyện trò hơn nửa giờ rồi chúng tôi cùng đi với ông Thạnh và ông Tài vào Thánh Thất An Hội.

  Giờ này ông Nguyễn Ngọc Tương – chủ Thánh Thất vắng mặt nên chúng tôi đồng lên bửu điện làm lễ ra mắt Đức Chí Tôn. Khi trở xuống hậu đường, bà sương phụ Lê Bá Trang hay tin phái bộ “Cao Đài Đại Đạo Liên Hòa Tổng Hội” xuống bèn đem trên 20 người tín nữ ra đứng sắp hàng mà chào mừng.(…)

  Đến đây thì ông Thượng Đầu Sư Tương về đến, 11 giờ cúng trung lễ mở đàn, các chức sắc và tín đồ lưỡng phái đều tập trung lên Bửu điện hết. Chúng tôi và ông Thạnh theo ông Tài trở ra nhà ông để dùng cơm trưa. Ông Nguyễn Ngọc Tương có mời chúng tôi ở lại. Song đạo huynh Nguyễn Văn Đước từ chối và hứa 3 giờ chiều anh em sẽ trở lại nhóm hội.

  Đúng 3 giờ chiều hội chức sắc ở Bửu điện để bàn sự hòa hiệp.

  Ông Nguyễn Ngọc Tương ngồi ghế chủ tọa. Cuộc nhóm họp bữa nay có quý ông: Trương Mỹ Thạnh, Nguyễn Văn Đước, Trần Quang Nghiêm, Trương Vĩnh Quý, Lê Tấn Hoài, Nguyễn Bửu Tài, Nguyễn Hiển, Phạm Văn Long, Nguyễn Văn Kinh, v.v…

  Ông Tương: Vả chăng sự hòa hiệp đã có nhứt định rồi, bây giờ sở dĩ đem ra nói nữa là muốn biết phải làm thế nào để hợp tác đây. Xin trong anh em có ý kiến gì hay thì tỏ ra.

  Ông Nghiêm: Sự hòa hiệp cốt chủ “Tâm” vậy anh em trong Đạo cần hiểu nhau và thương nhau. Gác bỏ những đảng phái, chức sắc, kinh sám, những cái hình thức giả tạm bề ngoài ra một bên. Chúng ta đồng thờ một lý tưởng ta là con chung của Thầy, ta phải hiệp nhau để mở mang cho Đạo Trời.(…)

  Ông Nguyễn Ngọc Tương: Hôm nay chư vị đã tỏ ý kiến cao thượng hết. Song vấn đề đem ra nói nơi đây là Hiệp chớ Hòa thì đây có vi bằng rồi. Quí vị nói qua nói lại rốt cuộc ở đâu cũng còn đó. Chỗ nào cũng giữ luật riêng hết. Tại điều ấy mới thấy chia rẻ. Thật tôi lấy làm áy náy khi bước ra một bước đường thì có người hỏi ở Chi nào? Đạo là một. Hòa là thương yêu. Vậy chúng ta ráng Hiệp, nếu ở đâu mời có thể đi được thì đi hết không nệ cố chấp nhỏ nhen.(…)

  Trước khi giải tán ông Tương xin anh em đến 8 giờ tối nhóm họp lần nữa.(…)

  Đúng 8 giờ tối chư chức sắc tề tựu đông đủ tại Bửu điện, ông Tương xin ba điều như dưới đây:

  1. Đừng bàn chuyện quốc sự
  2. Hội phải cho êm tịnh
  3. Hiệp nhứt về đâu?
  (…)

  Ông Đước:… mời ông Tương lên Thánh Thất Cầu kho lại mồng 9 tháng 7 An nam.

  Cuộc hội nghị bế mạc, kế đến 11 giờ (khuya) cúng Đại lễ thượng sớ cầu siêu cho ông Thượng Chưởng Pháp. Chúng tôi rời Thánh Thất An Hội về đến Sài gòn vừa đúng 3 giờ sáng ngày hôm sau.”

 2. #22
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  III. ĐỆ TAM GIÁO TÔNG VỚI SỨ MẠNG PHỔ THÔNG GIÁO LÝ GIEO THỐNG NHẤT TINH THẦN ĐẠI ĐẠO

  Thánh Giáo Sưu Tập của Cơ Quan Phổ Thông Giáo L‎ý Đại Đạo, quyển năm 1966-1967 xb 2010 trang 302-311, có ghi lại đàn tại Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức ngày 20.9 Đinh Mùi. Đàn này có nhiều Đấng Thiêng Liêng tiền bối giáng cơ, khi đó có một số Đấng trong danh xưng có 2 tiếng Giáo Tông như: Đệ Nhất Giáo Tông Vô Vi Ngô Minh Chiêu; Đệ Nhị Giáo Tông Thượng Trung Nhật; Đệ Tam Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương; Đệ Tứ Giáo Tông Nguyễn Bửu Tài. Chúng ta thấy cách xưng danh như trên đã được lặp lại nhiều lần nữa trong các quyển Thánh Giáo Sưu Tập.

  Điều này được chứng minh thêm bằng sự kiện được ghi nhận trong Cao Đài Giáo L‎ý số 89 , trang 70: Đại Hội khánh thành Thánh Tòa Thiên Thai vô vi theo sắc lệnh đàn cơ tại đây của Ban Hiệp Thiên Đài Hội Thánh Tiên Thiên dạy sắp xếp long trọng tiếp rước di ảnh của bốn vị Giáo Tông được Đức Lý Giáo Tông giáng dạy qua đàn cơ của Ban Thông Công Phổ Thông Giáo Lý dạy thực hiện.

  Đây Bần Đạo dạy phần việc tới,
  Ngày 20 Đại Hội Phục Sơ;
  Tiên Thiên Thánh Đức đến giờ,
  Thiên Thai Thánh Tịnh đang chờ Thiên ân.
  Để kỷ niệm góp phần công đức,
  Truyền Cơ Quan chung sức chung công;
  Sắm sanh đủ bốn chân dung,
  Giáo Tông tứ vị: Chiêu, Trung, Tương, Tài.
  Ghép khuôn tượng bên ngoài y nhứt,
  Bốn tấc ngang năm tấc chiều cao;
  Xinh xinh nghiêm chỉnh một màu,
  Để bàn Tiền Bối gói bao kỹ càng.
  Và lập một phái đoàn hỗn hợp,
  Có nữ nam thứ lớp nghiêm minh;
  Hai mươi khởi giữa giờ Thìn,
  Lễ nghi cung thỉnh đăng trình đi ngay.
  Trước giờ Ngọ Thiên Thai tiên liệu,
  Tiếp rước vào Tam diệu huyền môn;
  An bài trước bệ Chí Tôn,
  Đợi giờ nghinh Thánh hoàng hôn Dậu thời
  .”
  [Đức Lý GT, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 14 tháng 2 Giáp Dần (07.3.1974)]

 3. #23
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Kính ! Quí Vị.
  Ngài Ngô đã không chịu nhận chức Giáo Tông thì làm gì có đệ nhứt Giáo Tông.
  Giáo-Tông Vô Vi là Đức Lý Giáo-Tông làm chủ Tịch-Đạo Thanh-Hương và Nhượng nửa quyền về phần xác cho Thượng Trung Nhựt là Quyền Giáo-Tông.
  Nếu mà ơn trên ban cho có đời Giáo-Tông kế vị cho Thượng Trung Nhựt về phần xác và thay thế trọn quyền Đức Lý Giáo-Tông thì phải chuyển qua Tịch Đạo: Đạo-Tâm ?
  Thí Dụ: Đời Tịch Thanh-Hương thì: Nam là Thượng A Thanh và Nữ là Nguyễn Hương B. và Nếu có Đời Giáo-Tông kế Vị thì những người mới nhập môn sau: Thì phải lấy Tịch Đạo-Tâm ?
  Như Là : Nam thì Thượng A Đạo và Nữ thì Nguyễn Tâm B.
  Vậy hiện giờ thì vẫn còn Đức Lý Giáo-Tông vô vi mà thôi vì chưa chuyển qua Tịch Đạo-Tâm ?

 4. #24
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Xin xem Phần trích đoạn trong chú giải Pháp Chánh Truyền về 2 Tịch Đạo:
  (…)Hương Tâm nhứt phiến cận Càn Khôn,
  Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
  Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng,
  Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.
  Cũng như của Nam Phái:
  Thanh Đạo tam khai thất ức niên,
  Thọ như địa huyển thạnh hòa Thiên.
  Vô hư qui phục nhơn sanh khí,
  Tại vạn cổ đàn chiếu Phật duyên.
  Đương đời này của Đức Lý Giáo Tông, thì Nam lấy chữ "THANH" Nữ lấy chữ "HƯƠNG" làm tịch, tức là cả Đạo Hữu Nam Nữ từ Tín Đồ chí Thiên Phong đều trong đời Đức Lý Giáo Tông hành chánh đứng vào tịch Thanh, Hương. Qua đời Giáo Tông khác thì Nam sẽ lấy chữ "Đạo" Nữ chữ "Tâm". Rồi cả chư Đạo Hữu Nam Nữ sẽ lấy Tịch: Đạo, Tâm; như vậy nối truyền hoài cho hết Tịch Đạo thì Thầy sẽ giáng cơ cho Tịch Đạo khác nữa. Lớn nhỏ, sau trước nhờ chữ Tịch Đạo ấy mà phân biệt (Hay).
  Có kẻ hỏi: Thí dụ như đời Giáo Tông, thì Tịch Đạo của chư Đạo Hữu Nam Nữ đời trước, dầu Chức Sắc hay Tín Đồ cũng vậy, có phải buộc thay đổi Tịch Đạo không? Ta nói: Không, vì chính mình Giáo Tông kế vị cũng phải giữ Tịch Đạo trước, kỳ dư những Tín Đồ của đời Ngài độ rỗi, tức là chi tộc của Ngài, mới đặng thay đổi mà thôi, còn những Chức Sắc cùng là Tín Đồ của Giáo Tông đời trước còn sót lại thì thuộc về chi tộc của Giáo Tông ấy không đặng phép thay đổi Tịch. (Hay)
  Tỷ như có Tân Giáo Tông sẽ lên kế vị cho Lý Giáo Tông thì cả Tín Đồ Nam Nữ mới nhập môn đều phải lấy Tịch "Đạo Tâm", dầu trong hàng Tín Đồ ấy sẽ có một chơn linh xứng đáng địa vị Chánh Phối Sư, mà Thầy giáng cơ phong chức đi nữa, thì cũng chịu Tịch Đạo Tâm, như các Tín Đồ khác, chớ Chức Sắc và Tín Đồ trong đời Lý Giáo Tông còn lại thì giữ Tịch "Thanh Hương" mà thôi, không đặng thay đổi.

 5. #25
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Trở lại thế gian qua ngọn linh cơ, Đức Đệ Tam Giáo Tông nhiều lần góp phần thúc đẩy tinh thần hòa đồng chi phái. Thí dụ như trong lần về đàn đầu tiên xưng danh Đệ Tam Giáo Tông, Đức Ngài dạy:

  Đệ Tam Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương, Tiên Huynh chào mừng đoàn hướng đạo trung kiên cùng các em nam nữ không luận trắng đen ở mặt hình thức. Mời các em ngồi…

  Các em ôi! Mọi việc trên thế gian này không có cái chi gọi là hoàn mỹ. Rất đỗi Đông Hải Long Vương thường tại thế mà còn phải thay đổi thay! Huống hồ chi các em là một phần nhỏ trong đại toàn thể đó, làm sao tránh khỏi được. Như trăng khi tỏ lúc mờ, nước sông lớn ròng lắm lúc. Đời người khi thạnh lúc suy, tan hiệp, hiệp tan, buồn vui sướng khổ, thạnh suy bĩ thới. Đó là lò rèn luyện sự kiên tâm trì thủ nhẫn nại để tiến của con người. Nếu người cùng vạn vật không uốn mình hòa nhịp cùng máy tạo vật, ắt phải bị đào thải không sớm thì chầy.

  Chúng Tiên Huynh trước kia, khi còn tại thế, tuy mỗi nhiệm vụ mỗi phận hành có vẻ như riêng biệt về mặt hình thức, nhưng phần nội dung và lý tưởng phụng sự đạo Trời vẫn có một. Mỗi người quyết tâm xương minh phổ truyền đạo pháp, giáo dân vi thiện, để một ngày nào đó sẽ chung hợp làm một đại nghĩa là chủ trương đoàn kết đại đồng nhơn loại, lấy đạo đức dân sanh làm căn bản, lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Muôn người như một, đồng hấp thụ giáo lý đạo Trời để cùng sống trong tình tương thân hòa ái, xây dựng một cảnh Thiên Đường Cực Lạc tại thế gian. Nhưng tiếc vì đạo nghiệp chưa rồi, ý chí chưa bộc lộ cho Giáo Hội am tường đường lối, nhục thể sớm hoại, thành ra đạo nghiệp phải dở dang, còn bị mang tiếng là chia chi rẽ phái. Việc ấy sau này sử đạo sẽ trả lời.

  Trước chánh điện hội công đồng chư vị Tiền Bối nơi đây, Tiên Huynh quả quyết với các em rằng: Một hình thức không có nghĩa gì đối với lý đạo. Đó chỉ là phương tiện điều hành của mỗi tổ chức mà thôi, chung qui sẽ kết hợp lại thành cái gì tốt đẹp và lưu hậu thế vĩnh cửu
  .”
  [Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức, Tuất thời 20.9 Đinh Mùi (23.10.1967)]

 6. #26
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Kính ! Quí Vị.
  Khi hh đọc hết những bài Thánh Giáo giáng dạy của Tòa-Thánh Tây-Ninh thì chỉ thấy có: Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm Kiêm Giáo-Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ của Tịch: Thanh-Hương và Đức Thượng-Trung-Nhựt là Quyền Giáo-Tông về phần Xác do Đức Lý Giáo-Tông nhượng cho nửa Quyền mà thôi. Và chưa có vị Giáo-Tông nào mà thế cho Đức Lý Giáo-Tông ? Nếu có Giáo-Tông kế vị thì đã có những vị Tân-Phong Lễ-Sanh sau nầy mang Tịch Đạo-Tâm rồi ? Xin xem Thánh-Giáo đến năm 1974 và 1975 có Đức Lý Giáo-Tông giáng dạy:
  Cung Đạo Đền Thánh, đêm 29-5-Giáp Dần (dl 18-7-1974). Hồi 20 giờ 20.
  Phò loan : Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn : Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc HTĐ, CTĐ, PT, Chức việc và Đạo hữu nam nữ.
  Chép bút : Thừa Sử Lê Minh Khuyên, Giáo Sư Thượng Tám Thanh


  LÝ BẠCH Nhứt Trấn Oai Nghiêm
  kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ


  Chào mừng Hội Thánh, Chức sắc và toàn đạo nam nữ.
  Hôm nay, Lão đến mừng cho Hội Thánh sẽ có một Chủ Trưởng Chức sắc.
  Mời đọc danh sách Ngọc Phối Sư.
  Ngọc Đầu Sư kiêm Ngọc Chánh Phối Sư đọc danh sách 11 vị Ngọc Phối Sư đương quyền hành chánh :
  * Ngọc Tứ Thanh
  * Ngọc An Thanh
  * Ngọc Triệu Thanh
  * Ngọc Tịnh Thanh
  * Ngọc Nghiệp Thanh
  * Ngọc Ngưu Thanh
  * Ngọc Sắc Thanh
  * Ngọc Trôi Thanh
  * Ngọc Chức Thanh
  * Ngọc Đại Thanh
  * Ngọc Chi Thanh.
  - Lão ban cho Ngọc Triệu Thanh chức Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.
  Xin để lời chào mừng Tân Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.(…)
  Cung Đạo Đền Thánh, đêm 15-11-Ất Mão (dl 17-12-1975). Hồi 20 giờ.
  Phò loan : Hiến Pháp - Khai Đạo
  Hầu đàn : Bảo Đạo, Ngọc Đầu Sư, chư Chức sắc HTĐ, CTĐ, PT nam nữ.
  Chép bút : Thừa Sử Lê Minh Khuyên, Giáo Sư Thượng Tám Thanh.


  HỘ PHÁP

  Chào Hội Thánh, chư Chức sắc và toàn đạo nam nữ.
  Bần đạo rất vui mừng được tái ngộ cùng các bạn hôm nay, nhứt là các em được ghi vào bản cầu thăng. Đọc danh sách :
  1. Nguyễn Văn Hợi, Chưởng Ấn cầu thăng Tiếp Dẫn Đạo Nhơn. - Chấp thuận.
  2. Huỳnh Hữu Lợi, Cải Trạng cầu thăng Chưởng Ấn. - Chấp thuận.
  3. Nguyễn Văn Kiết, Cải Trạng cầu thăng Chưởng Ấn. - Chấp thuận.
  4. Lê Quang Tấn, Thừa Sử cầu thăng Giám Đạo. - Đình đãi một thời gian.
  5. Nguyễn Minh Nhựt, Thừa Sử cầu thăng Giám Đạo. - Chấp thuận.
  6. Trần Văn Ngôn, Thừa Sử cầu thăng Giám Đạo. - Đình đãi một thời gian.
  7. Nguyễn Thành Tất, Thừa Sử cầu thăng Giám Đạo. - Chấp thuận.
  8. Lê Minh Khuyên, Thừa Sử cầu thăng Giám Đạo. - Chấp thuận.
  9. Võ Thành Quốc, Thừa Sử cầu thăng Giám Đạo. - Chấp thuận.
  10. Bùi Quang Cao, Truyền Trạng cầu thăng Thừa Sử. - Chấp thuận.
  11. Trần Thanh Danh, Truyền Trạng cầu thăng Thừa Sử. - Chấp thuận.
  12. Lê Thị Liêm, Truyền Trạng cầu thăng Thừa Sử. - Chấp thuận.
  13. Trần Văn Tiếp, Luật Sự cầu thăng Sĩ Tải.
  - Chấp thuận.
  14. Nguyễn Văn Gởi, Luật Sự cầu thăng Sĩ Tải.
  - Chấp thuận.
  Chúc mừng các em tân thăng.
  Tái cầu, Đức Lý giáng đàn.
  Bần đạo ban phước lành cho toàn thể. THĂNG.

  TÁI CẦU : Hồi 20 giờ 45.

  LÝ BẠCH Nhứt Trấn Oai Nghiêm
  kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ


  Chào chư Thánh và toàn đạo nam nữ.
  Lão rất hân hạnh tái ngộ cùng quí vị hôm nay.
  Có việc chi hỏi ?
  Bảo Đạo bạch :
  - Hội Thánh Lưỡng Đài Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện nam nữ, trong các phiên họp, đã cứu xét và chấp thuận bổn “QUAN HÔN TANG LỄ” do Ủy Ban gồm có nhiều Chức sắc chuyên môn soạn thảo.
  Trân trọng kính cẩn dâng lên cầu xin Đức Ngài từ bi phê chuẩn để ban hành cho toàn đạo thi hành. Kính dâng.
  - Phê chuẩn và ban hành, nhưng sau nầy có khuyết điểm thì được chỉnh lại, do Hội Thánh Lưỡng Đài quyết định.
  Lão ban ơn cho toàn đạo. THĂNG.

 7. #27
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  IV. KẾT LUẬN:

  Kỷ niệm 60 năm thời điểm đăng Tiên của một bậc Tiền Khai Đại Đạo, chúng ta ôn lại đạo nghiệp và công đức của Ngài để đúc kết và rút kinh nghiệm làm bài học cho những bước chân tiếp nối.

  1 ▪ Cuộc đời hoạt động và hành đạo của Ngài Nguyễn Ngọc Tương phản ảnh Tân pháp Cao Đài với 2 bước Thế Đạo và Thiên Đạo song hành. Bước đầu bồi công lập đức phổ độ nhân sanh trong cả 2 phương diện nhân sinh và tâm linh hầu xây đắp nền tảng công đức cho việc công phu sau này: “Năm năm công quả tua bền chí.”

  2 ▪ Bước kế tiếp khi sang tuổi 50 (1881-1931) Ngài “hiến thân hành đạo”, chuyên lo đạo sự khi từ quan lui về Tòa Thánh Tây Ninh tận tụy điều hành Hội Thánh qua các mặt “giáo dục, phước thiện, y tế, sản xuất, xây dựng, v.v...” và tiếp tục cũng như thế khi thực hiện cơ Chỉnh Đạo.

  3 ▪ Trong quá trình chuyên tu, tuy vẫn giữ “quyền pháp” lãnh đạo Hội Thánh Ban Chỉnh nhưng Ngài quan tâm thực hành phần tu tịnh ngày càng nhiều để đạt đến mức “ứng cơ tâm” trực tiếp thông công cùng Thiên điển hầu điều hành đạo sự sau quyết định “ngưng sử dụng cơ bút”. Sau cùng, Ngài nhập đại định với cấp tu “Cửu niên diện bích”.

  4 ▪ Rằm tháng 5 Tân Mão (1951), Ngài Giáo Tông xuất tịnh đăng Tiên đúng như lời dặn dò trước đó với các thanh đồng, Ngài thọ được 71 tuổi. Qua cơ bút của Hội Thánh Tiên Thiên, Đức Nguyễn Ngọc Giáo Tông đã chứng đắc phẩm vị Đại Giác Kim Tiên với Tiên danh Pháp Quang Kim Tiên.

  5 ▪ Trong thời kỳ gầy dựng thống nhất tinh thần cho toàn đạo qua hình thức phổ thông giáo lý, Đức Giáo Tông Ban Chỉnh đã nhiều lần trở lại qua linh điển cơ bút với danh xưng Đệ Tam Giáo Tông cùng 3 vị Giáo Tông khác theo tinh thần Đại Đạo, dung hòa các quan niệm phổ độ nhân sanh song hành cùng việc luyện Thần tu Tánh mà phần nỗ lực của bản thân mỗi tín hữu là phần chánh yếu mang tính quyết định cho sự tu tiến.

  6 ▪ Gương sáng cuộc đời hoạt động và hành đạo thể hiện “Tâm Vật bình hành”, hết lòng vì dân vì nước vì nhơn sanh tín hữu với tinh thần “Thuần chơn vô ngã” của Ngài là bài học lớn cho những lớp người tiếp nối theo sau.
  Rất lòng thành kỉnh tưởng niệm Đức Đệ Tam Giáo Tông – Pháp Quang Kim Tiên – Nguyễn Ngọc Tương!


  Tài liệu tham khảo

  1. Thánh Ngôn chân truyền bí yếu – Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh.
  2. Thánh giáo CQ.PTGLĐĐ
  3. Lịch sử Đạo Cao Đài quyển 2, CQ.PTGLĐĐ
  4. Đạo Lý – Giáo hội Cao Đài Thống Nhất
  5. Tiểu sử Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương

 8. #28
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  77
  Thanh Lâm's Avatar
  Kính Quý Vị HTĐM!
  Tiểu Đệ có vài điều thắc mắc:
  - Tòa Thánh Tây Ninh nơi Thầy đã chọn làm Tổ Đình Trung Ương là nơi khởi nguồn khai phát mối Đạo ra toàn sanh chúng, sao không cố định lập trường cho vững chắc mà lúc nói nơi này, lúc nói nơi khác cho nhơn sanh hoang mang??? Thầy giáng cơ nơi khác sao không bảo cho Hội Thánh và Nhơn sanh biết để hiệp hòa? vì việc cầu Thầy và các Đấng không khó với chức sắc Hiệp Thiên buổi ấy?

  - Thầy và các Đấng thường giáng Cơ dạy Đạo qua bộ phận Hiệp Thiên Đài, Thập Nhị Thời Quân là Tướng Soái Thầy đã chọn.
  - Tôn chỉ Đại Đạo là quy nguyên hiệp nhất, giả sử các vị Tiền Bối ở các chi khác sau khi quy Tiên đắc Đạo sao Đức Chí Tôn không cho về Tòa Thánh giáng cơ cho biết quả vị để xóa bỏ nghi ngờ, giải tỏa nỗi hàm oan, nghi kỵ, góp phần tạo sự đoàn kết thương yêu nhìn nhận lẫn nhau? Đó cũng là điều Thầy muốn chúng ta Hòa cùng nhau sau không để lời cho biết?

  Đức Ngô, Đức NGuyễn Ngọc Tương, Đức Nguyễn Bửu Tài có giáng cơ tại cung Đạo lần nào sao khi quy Tiên? có vị nào ở Tây Ninh Biết Không? Nếu có giáng cơ tại Tòa Thánh thì sẽ giải tỏa nỗi lòng nhơn sanh biết mấy???

  Đệ chưa đọc hết các Thánh Giáo ở Tây Ninh nhưng một số bài đã đọc thì thường thấy Đức Lý giáng cơ hay xưng là "Lão, Bần Đạo", ĐHP xưng là Bần Đạo, chưa thấy ai xưng "Tiên Huynh" có ai biết xin trích dẫn giùm đệ xin cám ơn!
  Có mấy điều thắc mắc, mong Quý HT hoan hỷ chỉ giúp???

  Kính!
  Thanh Lâm

 9. #29
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  40
  kiennguyen's Avatar
  Năm 1947, ông Nguyễn Bửu Tài lãnh đạo phái Tiên Thiên xin quy hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh và được Đức Hộ Pháp cùng Hội Thánh chấp nhận. Nhưng đến năm 1951, khi ông Thượng Chánh Phối Sư Quyền Đầu Sư Thượng Tương Thanh tức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương của Ban Chỉnh Đạo Bến Tre quy liễu, thì ông ta lại tách khỏi Tòa Thánh Tây Ninh một lần nữa để về Bến Tre tự xưng là Giáo Tông của phái Tiên Thiên mà sau này chi phái Tiên Thiên thường gọi ông ta là Đệ Tứ Giáo Tông của Đạo Cao Đài. Như vậy chắc hiền huynh Thanh Lâm đã thấy được hành tàng của những người này như thế nào rồi nhé.

 10. #30
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Khi ông Nguyễn Bửu Tài về Tòa thánh Tây Ninh, chấp nhận ở phẩm vị thấp nhất của Chức sắc nhưng không được giao nhiệm vụ gì cả, chỉ ngồi chơi xơi nước. Ở không mấy năm trời chỉ cúng kính tịnh luyện, ăn cơm nhơn sanh mà không đóng góp được lợi ích mấy cho Đạo nên ông Tài quyết định trờ về lại Châu Minh Bến tre

  Việc này không có liên quan gì đến việc Ông Tương quy liễu cả!

  Từ khi rời Tây Ninh cho đến lúc đăng vị Giáo Tông vào giữa thập niên 50 là thời kỳ Hội Thánh Tiên Thiên phát triển mạnh, lưu lại cho Đạo nhiều kinh sách quý báu

  Đó là giai đoạn khó khăn chung của Đạo!

  Cần đọc thêm tài liệu lịch sử để có cái nhìn khách quan khoa học

Trang 3/4
1 2 3 4

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Lễ Kỷ Niệm Sanh Nhựt Giáo Tông Nguyễn Ngọ
  Bởi Nhan Nai trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 23-06-2009, 06:36 PM
 2. Thơ Lược Sử Đức Nguyễn Ngọc Giáo Tông
  Bởi NAMMÔ trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 12
  Có Bài Mới: 21-03-2009, 07:58 AM
 3. Đức Nguyễn Ngọc Tương
  Bởi Vinh Nguyen trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 24
  Có Bài Mới: 02-05-2008, 08:09 AM
 4. Đêm trắng của Đức GT Nguyễn Ngọc Tương
  Bởi DangVo trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 18
  Có Bài Mới: 14-04-2008, 11:54 AM