+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 4/ Tổng số 4

Ðề tài: Ngài Trần Đạo Quang và Hội thánh TGCĐ

 1. #1
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   Đạo đệ xin giới thiệu cùng Quý huynh tỷ trên diễn đàn về bài Thánh ngôn (Trong bộ Thánh ngôn Trung Hưng) của Thầy và các Đấng thiêng liêng giáng dạy tại Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài nói về công cuộc truyền giáo đạo Thầy khắp mười phương và sự góp sức thật to lớn của Ngài TRẦN ĐẠO QUANG.

  Trân trọng.


   


 2. #2
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   

  Thưa Quý huynh tỷ đệ muội,


   


  Dưới đây là bài Thánh ngôn do Thầy dạy. Nội dung nói về việc công việc sắp tới của Ngài Trần Đạo Quang trong công cuộc truyền bá Đạo Thầy trong Thánh địa Việt Nam, công cuộc này đã khởi đầu


  bởi lệnh của Thầy, song Thiên cơ đã định, công cuộc truyền đạo Trung kỳ dở dang. Chúng ta đọc lại bài Thánh ngôn sau để biết thêm sứ mệnh được giao cho các vị tiền bối của Đại Đạo (bài 19/Q1 TNHT, Tòa thánh Tây Ninh).


   


  "...


  Trước – con đừng mờ hồ hoài vậy nghe!
  Nghĩa – Thầy sẽ trọng dụng con.
  Ðức – Thầy sẽ giao Trung Kỳ cho con mở Ðạo.
  Tràng – từ đây con phải nhớ hoài hình phạt con đã chịu rồi đó nghe!


  Các con phải giữ hạnh mà truyền Ðạo ra cho chóng, con thế nào Thầy cũng thế ấy. Khi thị các con tức là khi thị Thầy, mà khi Thầy thì chưa phải dễ. Các con nói đạo cho mỗi kẻ."


  Cơ đạo Trung kỳ ghi nhận dấu chân các bậc Tiền bối qua bài Thánh ngôn sau đây tại Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài:


  Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 22-02-ĐĐ.12 (Đinh Sửu) (03-4-1937)


   


                                                    THI


   


  NGỌC bút đề thi giấc mộng trần,


  HOÀNG đồ vi cựu hoán thành tân;


  THƯỢNG khai Trung Bắc hoằng Tâm pháp,


  ĐẾ chính chơn truyền biệt nghĩa nhân.


   


  THẦY ban ơn các con, nay các con tuân mạng THẦY mà Trung Nam liên đoàn hòa hảo. THẦY rất vui.


  ĐẠO QUANG - Số là Thiên cơ đã định, THẦY vận chuyển con về đây vì miền Trung dân chúng tín ngưỡng thì đông, phần tinh thần đạo đức hướng dẫn thì ít có con đủ điều kiện. Vậy THẦY dạy con tuân mạng trước lo phổ hóa nhân sanh, sau qui hiệp các nơi Đạo đồ ở Minh Sư cho chúng biết cùng nhau đồng Đạo, đồng THẦY, nếu không THẦY e chẳng mấy con hiểu thông cơ Giáo Lý, rồi nhân sanh mỗi phái mỗi nơi. Con tuân mạng.


  PHÁT: THẦY chuyển con ra đây cùng anh em, là THẦY muốn con cùng HIỂN nơi này chung lo bảo toàn về phần nội ngoại giao cùng chính phủ mọi việc phép tắc.


  Hôm nay tuy HIỂN vắng mặt song THẦY dạy con tiến hành cho kịp cơ hội, vì phần con còn nhiều việc nơi nầy cùng miền Nam, con hãy đem hết tinh thần mẫn đạt, để giúp Đạo, giúp Đời, THẦY sẽ thưởng công cho con.


                                                    THI


   


  Thế cuộc vần xoay khắp chuyển hoàn,


  Cơ Trời ló dạng khá cần toan;


  Trước khai giáo lý TRUNG THÀNH lập,


  Lập đặng rồi ra Bắc thuận đường.


   


  Vậy hai con quyết tâm hiệp sức cùng bạn con, em con,  tạo  lập  TRUNG  HƯNG  THÁNH  TÒA,  hầu làm cơ sở cho Trung Kỳ, nối liền với Nam Kỳ rồi ra Bắc chẳng khó chi.


  BAN, KHAI, SƠ: Ba con cùng Nguyễn Hồng Phong tùy phận sự trách nhiệm mình mà lo cho trọn vẹn, lớn nhỏ có phần.


   


                                                    THI


   


  Lời THẦY đã dặn đó này con,


  Con quyết lo sao Chánh lý tròn;


  Tròn mối Đạo nhà còn tận độ,


  Độ người mình trước phải lo tròn.


           


                                                    BÀI


   


                    Trước lo tròn bớ con Nam Nữ!


            Nghe THẦY chia phận sự mỗi con;


                                Mỗi con lo liệu cho tròn,


      Qủa công vì Đạo Sử còn tạc ghi.


           


            Phần Đạo Quang, trước qui Chơn lý,


            Qui hiệp rồi cơ chỉ mở ra;


                                Ngũ chi Đại Đạo một nhà,


      Cũng là nhất bổn cũng là đồng nguyên.


   


            THẦY dạy con tâm chuyên gắng nhớ,


            Nhiệm vụ con còn ở nhiều nơi;


                                Lấy thân mà hóa độ đời,


      Đắp xây phong hóa Đạo Trời vẻ vang.


   


            Trung Kỳ trước cần toan sắp đặt,


            Sắp đặt xong qui tắc rẽ rành;


                                Vì mình mà có chúng sanh,


      Vì cơ Đạo chuyển tiến hành Đạo khai.


   


            Dắt nhau lên Cao Đài rạng rỡ,


            Dắt nhau về muôn thuở an lành;


                                Mừng ngày Chánh Pháp khai mình,


      Mừng Nam Trung Bắc Đạo huỳnh vẻ vang.   


            PHÁT Chơn Đạo ẩn tàng Ngọc bửu,


            Đem lý mầu ra cứu độ nhơn;


                                Bảng vàng con điểm tô son,


      Cho danh Đạo rạng cho Chơn Đạo truyền.


   


            Nầy Nam Trung hai miền nặng gánh,


            Gánh nhơn sanh con lãnh nơi THẦY;


                                THẦY đây chờ đợi con đây,


      Mau lên giỏi giỏi kịp THẦY bớ con!


   


            Tranh thế giới vàng son rực rỡ,


            Công điểm tô mựa chớ buồn than;


                                Cậy con lo liệu vẹn toàn,


      Vì dân vì nước băng ngàn sá chi!


   


            Hiệp cùng HIỂN để qui hiệp Đạo,


            Hiệp Nam Trung Chánh giáo hoằng dương;


                                Chung lòng chung sức đảm đương,


      Lo phần Lập Pháp lo phương tác thành.   


            BAN, KHAI, SƠ: tuân hành lịnh dạy,


            Cùng anh em cả thảy đồng lòng;


                                Liên hòa hiệp với HỒNG PHONG,


   


  .................................................. .......... .............


  .................................................. .......... .............


  CAO TRIỀU PHÁT bạch:  ...............................


  THẦY trả lời: Dầu cho quyền pháp Đời còn ngăn cấm đi nữa, chẳng lẽ cấm THẦY sao con? Con an tâm thi hành, có việc gì trở ngại sẽ hỏi THẦY.                                                                                                                                      Thăng./.      


  _____________________________


  Ghi chú: Chữ có font Arial là của người viết, chữ có font Times là nội dung trích dẫn.               

     

 3. #3
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

  Thánh ý chuyển Đạo ra Trung Châu,


  Các bậc tiền khai Đại Đạo nhận lấy sứ mạng Thầy trao, sứ mạng không kể riêng ai; chúng ta cùng nhau dò lại dấu chân Người xưa trên trang sử truyền đạo Trung Việt .


  ______________________________________


  ĐÔNG PHƯƠNG LÃO TỔ, Ta rất vui mừng cùng chư Thiên mạng, khai Tiên tửu đàn để chư Tiên tiễn hành Thánh mạng giáo Đạo Trung Châu.


   


                                                    THI


   


  Vạn lý quan san Thánh mạng truyền,


  Trường đồ tận lực khả tri Thiên;


  Đương vi phận sự thiên vi kế,


  Nhứt nhựt đồ lao vạn sự Thiên.


           


                                                    BÀI


   


        Thuyền lướt sóng lúc dồi lúc dập,


        Sóng bổ thuyền lượn thấp lượn cao;


                            Gớm ghê cho cái phong trào!


  Bức tranh lắm thợ vẽ màu đỏ đen.


   


        Lò Tạo hóa đúc rèn nhân vật,


        Lòng người đem cải cách ý Trời;


                            Té ra người hại lấy người,


  Người hư đời hoại lòng Trời chẳng yên.


   


        Hội PHẬT THÁNH THẦN TIÊN đủ mặt,


        Truyền ĐÔNG TÂY NAM BẮC Đạo mầu;


                            Khắp trong thế giới hoàn cầu,


  Nam bang vận hội Trời đâu riêng gì!


   


        Nam đã đành Trung Kỳ đến lúc,


        Trung khó khăn cho cuộc hành trình;


                            Đứng trong thời cuộc bất bình,


  Thử người cho biết thử mình cho cao.


   


        Ví dù có, có sao đi nữa,


        Trung với THẦY, THẦY hứa giúp cho;


                            Miễn trò cho đáng phận trò,


  Phải lường nơi cạn, phải dò chỗ sâu.


   


        Khá nhớ lời trước sau căn dặn,


        Gánh tang bồng nhẹ nặng đừng than;


                            Chung một mối, rẽ đôi đàng,


  Chí trơ như đá, lòng an như đồng.


   


        Dầu có chi cũng không chi cả,


        Dặn lấy lòng nôn nả chưa xong;


                            Đầy bề ngoài, đủ bề trong,


  Ngoại giao nội vụ mới xong cơ Trời.


   


        Thấy lòng người bật cười, cười nghẹn,


        Lấy ý người quên hẳn lòng Trời;


                            Đinh Sửu PHÁT, QUANG ra đời,


  HIỂN không ưng dạ có lời bất ưng.


   


        Dần thành lập Trung Thành Thánh Thất,


        Là cái ngày Đạo mạch lưu thông;


                            HIỂN mích ý, TỴ chích LONG,


  Nhơn sanh trông thấy cũng không vui lòng.


   


        Nông nỗi ấy chưa xong những nỗi,


        Mối Đạo Trời còn lối chông gai;


                            Năm Kỷ Mão, Nông viện khai,


  Do TRẦN HƯNG ĐẠO một tay thi hành.


   


        Hội Vạn Linh nhơn sanh kinh cụ,


        Bảng Long Hoa Chánh phủ chấm trường;


                            Thử ai bá, thử ai vương,


  Cửa càng đóng lại thì đường rộng thênh.


    


  ..... 


        Trong cơ quan lắm bề lận bận,


        Ngoài nhơn sanh xâm lấn đủ phương;


                            Thấy người Hướng Đạo mà thương,


  Gánh chung thiên hạ sao vương lấy mình!


   


        Gánh mối Đạo, hy sinh vì Đạo,


        Thương nhơn sanh hoài bão nhơn sanh;


                            Trời đâu phụ kẻ tâm thành?


  Tiểu Đồng ra giúp Đức Tin cho Đời.


   


        Lập HỘI THÁNH cho rồi mỗi mỗi,


        Ban cấp bằng sẽ hội nhơn sanh;


                            Thưởng ban Trời đã sẵn dành,


  Làm cho mối Đạo lưu hành Bắc Trung.


   


         ...


                                                    Đứng giữa cõi trần,


                                                Chìm nổi mảnh thân,


                                                Ví dù Nam Nữ,


                                                Ai cũng trọng phần.


                                                            Thôi, Ta lui.


                                                           (Thánh truyền Trung Hưng, HTTGCĐ)


 4. #4
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài viết
  6
  Kính Huynh Trung Ngôn, cùng các Huynh Đệ Tỷ Muội gần xa!
  Trong "Lịch sử Đạo Cao Đài" quyển II (Truyền Đạo) do Cơ quan phổ thông Giáo lý Đại Đạo biên soạn, ở trang 511 có giới thiệu quyển "Kinh Nhựt Thời". Nội dung quyển Kinh có phần Tiểu dẫn do Ngài Trần Đạo Quang ghi: "... Ngày mồng mười tháng sáu năm nay (1932) Đức Chí Tôn có giáng tại Ngọc Sắc Đàn (Cà Mau) bảo tôi cùng Hiền hữu Thái-CA-Thanh mời chư quý vị thọ mạng truyền Kinh mới cho chóng ... "; và trong quyển Kinh đó gồm các bài Kinh theo thứ tự:
  Niệm Hương: "Đạo gốc bởi..."
  Khai Kinh: "Biển trần khổ..."
  Kinh Kính lạy Đức Chí Tôn: Lạy Thầy Chúa Tể Kiền-Khôn ..."
  Kinh Kính lạy Đức Diêu Trì: "Lạy Mẹ Đại Từ, Đại Bi ..."
  Kinh lạy Đức Đạo Tổ: "Lạy cầu Đạo Tổ Lão Quân ..."
  Kinh lạy Đức Phật Tổ: "Nhứt Tâm đảnh lễ Như Lai ..."
  Kinh lạy Đức Lý Giáo Tông: "Kiềng thiềng Vọng bái Trường Canh ..."
  Kinh lạy Đức Quan Âm: "Kiềng thiềng Vọng bái Lạc Già ..."
  Kinh lạy Đức Quan Thánh: "Cúi cầu Quan Thánh ..."
  Kinh lạy Đức Gia Tô Giáo Chủ: "Lạy cầu Con Một Chúa Cha ..."
  Kinh lạy Đức Khương Thái Công: "Kiềng thiềng Vọng bái Thái Công ..."
  Kinh dâng bông: "Hoa tươi năm sắc ..."
  Kinh dâng trà: "Đông độ thanh trà ..."
  Kinh dâng rượu: "Tửu vị hương ..."
  Ngũ nguyện.
  ...........................................
  Nay đệ muốn tìm hiểu bản Kinh này, mong HĐTM nào biết đường dẫn đến thư viện trực tuyến hay bản Scan Kinh gốc thì hãy chỉ giùm! Đệ cũng muốn biết hiện giờ những bài Kinh trong quyển Kinh này có những Hội Thánh Cao Đài nào dùng để đọc Kinh cúng Nhựt Thời?
  Trân trọng kính chào!
  Hồ Dương

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Kính mừng ngày thành đạo của Ngài LIÊN HOA ĐÀM THI
  Bởi Trung ngôn trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 13
  Có Bài Mới: 25-04-2011, 06:25 PM
 2. Khánh thành TT Trung Bảo - HT TGCĐ
  Bởi Trung ngôn trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 19-04-2010, 03:35 PM
 3. Lễ An vị Thánh Thất Trung Nam - HT TGCĐ
  Bởi Nhan Nai trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 25-09-2009, 10:33 PM
 4. Ngài Phan Thanh Giản
  Bởi Trung ngôn trong mục Phòng chờ kiểm duyệt
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 07-08-2008, 10:59 AM
 5. HỘI THI GIÁO LÝ NỮ PHÁI QUẢNG NGÃI
  Bởi Donghanh trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 4
  Có Bài Mới: 06-08-2008, 10:03 AM