+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/2
1 2
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 18

Ðề tài: Đức Lý Bạch trong Tam Kỳ Phổ Độ

 1. #1
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar

  ĐỨC LÝ BẠCH TRONG TAM KỲ PHỔ ĐỘ

  Một danh nhân Trung Hoa đời nhà Đường vang danh khắp thiên hạ, Lý Thái Bạch là tên thông dụng của nhà thơ lớn được mọi người biết đến.

  Hầu như chúng ta chỉ có được những thông tin về Ngài qua sử sách và truyền thuyết cuộc đời của Lý Bạch là tên chánh thức được cha đặt cho khi Ngài được sanh ra nơi miền Tây Vực. Tục truyền Ngài là vì sao Thái Bạch giáng sanh khi mẹ sắp lâm bồn vì thế cũng được gọi là Thái Bạch Kim Tinh, Lý Thái Bạch. Là thi sĩ nỗi danh với nhiều bút hiệu như: Lý Trích Tiên, Trường Canh, v.v… Không biết Ngài đã chuyển luân lên xuống nơi địa cầu nầy đã bao nhiêu lần?

  Tinh Quân thọ sắc thuở Phong Thần,
  Cho đến Đường triều mới biến thân;
  Thái Bạch Kim Tinh đang trị thế,
  Trường Canh Trích Tử đến thăm trần
  .

  Giáng Sinh năm 1925, qua cơ bút của nhóm Xây Bàn, Ngài cho một bài thi tóm tắt cuộc đời của mình:

  Đường trào hạ thế thưởng Tam quan,
  Chẳng vị công danh, chỉ hưởng nhàn;
  Ly rượu trăm thi, lời vẫn nhắc,
  Tánh Tiên, muôn kiếp, vẫn chưa tàn.
  Một bầu phong nguyệt, say ngơ ngáo,
  Đầy túi thi văn đổ chứa chan;
  Bồng đảo còn mơ khi bút múa,
  Tả lòng thế sự vẽ giang san.


  Về sau qua cơ bút Cao Đài giáo, chúng ta cũng biết thêm một số danh xưng khác của Ngài như: Lý Đại Tiên Trưởng, Động Đình Hồ Đại Tiên Trưởng, v.v… Thế nhưng vì sao Ngài đã được Đức Cao Đài Giáo Chủ chọn làm Giáo Tông Vô Vi trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ?

 2. #2
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Cùng Huynh dong tam

  Đức Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh ( Thái Bạch Tinh Quân, Kim Tinh Bạch Lão ) Một khi hạ giáng ,tá điển là thần tâm mình tựa như trời đất lăn quay - càn khôn đão chuyển. thần tâm phiêu phiêu bay bỗng như tựa mình đang trong cung cõi , cảnh giới của Ngài. ( Không biết là tại luồng Quang Điển của Thầy Thái Bạch hay sao mà khi ấy tiếp chạm cùng luồng Quang Điển ấy chúng ta sẽ có cảm giác như say xỉn trời đất đão chuyển , lăng quay . mà Thần Tâm mình vẫn sáng suốt chứ không phải như thứ say xỉn của rượu bia trong cõi hồng trần này ! )


  Thơ Tuyệt bút

  Nét trầm cân tuyệt bút !

  Lý Đạo Tiên

  Khai nét bút cơ Trời.

  Động Đình Hồ

  Soi Trăng in đáy nước

  Đặng chữ Thần

  Soi thấu đặng Đạo Thiên

  Thần trăng đó !

  Thần trăng soi nước sáng

  Đạo Thiên kìa !

  Đạo ẩn tại Thần Trăng

  Đạo càn - khôn

  Tại tâm chơn con đó !

  Bảo lấy gì ?

  Con tỏ đặng càn - khôn

  Có chăng là

  Thần tâm con thấu tỏ !

  Có biết rằng ?

  Tâm đó tức càn - khôn ?

  Đạo vô tướng !

  Nên Đạo không đề bóng

  Đạo vô ngôn !

  Nên đạo chẳng đạt lời

  Đạo vô tình

  Đạo chỉ biết Soi soi

  Đạo vô cầu !

  Vô xã, lại vô biên

  Đạo vẫn tồn

  Vẫn cạnh tận tâm con

  Đạo là

  Nơi tâm thấy biết !

  Biết thấy này

  Thấy biết của chơn tâm

  Trời với đất

  Hòa ca - giao khúc tấu !

  Điểm bốn mùa.

  Thấy đó ! bỗng còn đâu.

  Vạn loài hoá

  Thọ sanh nơi Thần hóa

  Đặng biết Thần

  Con thấu đặng máy Huyền Vi

  Cơ dứt bút !

  Vài dòng ta tả đạo

  Lý Bạch Thầy - chấm nét dứt văn cơ .

  --- @ ---

  - Trăng vàng một bóng

  Hồn trăng tỏ !

  - Gợn bóng trăng soi

  Đặng chữ Thần

  - Đặng Thần.

  Ta tỏ đặng hồn trăng

  - Lung linh ngàn trăng

  Soi bóng nước !

  - Chỉ đặng Thần

  Ta bỗng tỏ đặng hồn trăng !

  - Trăng vô Thần

  Trăng không chiếu bóng !

  - Tâm vô Thần

  Tâm chẳng tỏ thấu đặng hồn trăng

  - Vần đối đáp

  Tựa ngàn trăng trong nước !

  - Lý vô cùng

  Diệu diệu tận hồn trăng !

  - Cạn rượu Đào

  Hương đạo thấm - Thần say !

  - Ta say Thần

  Chớ nào say ... men rượu

  - Lý Bạch Thầy.

  Cạn trút nét Văn Thơ !

 3. #3
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  (tiếp theo)

  I. ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN TRONG TAM KỲ PHỔ ĐỘ
  1. Đệ Nhứt Trấn Oai Nghiêm


  - Ngay từ thuỡ ban sơ, khi ĐĐTKPĐ còn đang ở vào “thời kỳ Khai Nguyên Lập đạo”, hệ thống thờ phượng nơi tư gia người tín đồ đã được Đức Chí Tôn dạy thiết kế nghi thờ vào hôm “khai đàn” tại nhà Ông Lê Văn Trung ngày 31 Janvrier 1926 như sau:

  “Thầy vui mừng các con.
  Trung, con thờ Thầy trên hết là phải. Con đem tượng Quan Trường qua bên tay trái Thầy, còn Quan Âm bên mặt.
  Con thờ Lý Thái Bạch dưới Thầy. (…)”


  Qua nội dung lời Thánh Ngôn, chúng ta có thể mường tượng khi đó sau khi đã tiếp nhận Thiên Nhãn từ Ngài Ngô Văn Chiêu được dùng làm biểu tượng thờ kính Đức Cao Đài Tiên Ông, trước buổi khai đàn Ngài Lê Văn Trung đã lập nghi thờ gồm Thiên Nhãn cùng 2 ảnh tượng của Đức Quán Thế Âm và Đức Quan Thánh Đế Quân theo truyền thống tín ngưỡng của người Việt. Lúc đó, khi lập đàn cơ khai đàn cho ông Trung, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy bổ túc chi tiết thờ Đức Lý Thái Bạch ở dưới Thầy ngay chính giữa Đức Quan Âm và Đức Quan Thánh.

  - Nửa năm sau, đến mùng 1 tháng 7 Bính Dần, Tam Trấn Oai Nghiêm chính thức được Thầy bổ nhiệm:

  Trong Tam Kỳ Phổ Độ và quy Tam Giáo nầy.

  Phật thì có Quan Âm, Tiên thì có Lý Thái Bạch, Thánh thì có Quan Thánh Đế Quân khai Đạo.

  Vậy con lập cho đủ ba Trấn chứng đàn
  .”

  Một vài yếu tố căn bản cho thấy nguyên nhân sự lựa chọn này:

  Trước hết đây là Thiên thơ đã định, vì thế ngay buổi đầu trong lần đầu tiên Thầy dạy về nghi thức thờ phượng đã có ba Đấng (sau này được gọi là Tam Trấn) và vị trí của Đức Lý Thái Bạch được khẳng định ở vị trí giữa. Tam Kỳ Phổ Độ, Cao Đài thuộc về Tiên Đạo, Ngài là một vị Tiên nên được chánh vị ở giữa.

  2. Vai Trò Giáo Tông Vô Vi

  Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo, có biến cố xảy ra làm một ít Thiên phong mất lòng tin. Một trong những nguyên nhân là chư vị đã không chấp hành nghiêm theo lời dạy về nghi thức tổ chức mà Thầy đã dạy.

  Vì thế, sau đó Đức Chí Tôn đã bổ nhiệm Đức Nhứt Trấn Oai Nghiêm Lý Đại Tiên đãm nhiệm vai trò Giáo Tông Vô Vi.

  Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương
  (...) Vậy từ đây, quyền thưởng phạt đã giao vào tay Lý Thái Bạch. Các con liệu mình mà cầu rỗi nơi Người.
  Thầy dạy dỗ các con không nghe, đợi có hình phạt thì các con chịu lấy
  .”

  3. Trách nhiệm với sứ mạng phổ thông giáo lý

  Khi cơ đạo đã diễn ra được 36 năm, ngày mùng 1 tháng tư Nhâm Thân 1962, tại tổ chức Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất Đức Giáo Tông dạy:

  Riêng đối với cơ quan lãnh đạo nơi đây kể như đã hoàn thành sứ mạng. Giờ đây chư Thiên mạng phải chuyển sang giai đoạn mới, được lịnh Tam Giáo Tòa ban cho chư Thiên mạng một tiêu đề là: Phổ Thông Giáo Lý Liên Quan Hành Đạo để cho chư Thiên mạng nữ nam được dễ dàng hòa mình cùng môn đệ Chí Tôn.(...)

  Khi Thiêng Liêng đã đặt cho chư hiền một tiêu đề như vậy có nghĩa là từ nay chư hiền lãnh một trách vụ cần thiết nghiên cứu về giáo lý và chơn pháp của Đại Đạo để gieo rắc trong khắp con cái của Chí Tôn không phân biệt phái chi, đó là nhiệm vụ của Thiên mạng trong giai đoạn nầy.
  Phần Trưởng Ban, Bần Đạo lãnh. 2 Phó Ban: Huệ Lương, Chơn Tâm
  .”

  Như vậy khi chuyển hướng hoạt động theo quyết định của Tam Giáo Tòa, con đường vận động thống nhất nhà đạo được Ơn Trên định hướng theo chiều tăng cường việc liên giao hành đạo với nhau, qua đó đồng thời thực hiện việc phổ thông giáo lý Thế Đạo Đại Đồng và giáo lý Siêu Đẳng Đạo mầu. Chính Đức Lý Giáo Tông trực tiếp điều hành công việc.

  Đầu năm Ất Tỵ 1965, khi chuyển thành một tổ chức độc lập Phổ Thông Giáo Lý theo quyết định của Đức Chí Tôn, Đức Lý Giáo Tông vẫn tiếp tục lãnh đạo đường hướng hoạt động này.

 4. #4
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài viết
  747
  Đại Đồng's Avatar
  Kính đạo huynh Dong Tam,
  Nguyên văn bởi huynh Dong Tam
  Tam Kỳ Phổ Độ, Cao Đài thuộc về Tiên Đạo
  Thưa huynh, có Thánh Ngôn, Thánh Giáo nào xác nhận là "Cao Đài thuộc về Tiên Đạo" không ạ?

  Cảm ơn huynh
  Đại Đồng

 5. #5
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
  Trong bài Kinh Cảm Ứng Diễn Nghĩa, có đoạn:
  "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
  Tiên Ông Thái Cực tặng kinh này rằng: ...."

  Có phải đây là kinh của Đức Thái Bạch Kim Tinh gián cơ ban kinh hay không? hay bài kinh này truyền từ bên xứ Tàu qua. Theo hiểu biết của đệ, đây là một bài kinh tụng hằng ngày của những vị tu tâm pháp. Còn với tín đồ thì thường tụng nhất trong các ngày đàn lệ sóc vọng (HTTG).
  Tâm.

 6. #6
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  1. Đại Đồng:

  “Thầy sáng khai ra Tiên Đạo thì quyết sẽ thành Tiên Đạo. Các con nào có duyên kỳ ngộ sau này sẽ đi đến cảnh mà cõi trần gian không hề bao giờ có đặng.” (Đức Chí Tôn, Hườn Cung Đàn 01.11 Quý Mão 15.12.1963)

  2. Trương Tam

  kinh Cảm ứng của Đức Thái Thượng ban chứ không phải Đức Lý Đại Tiên

 7. #7
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar
  HQ có một thắc mắc trong 4 câu thi sau:
  "Ánh Thái Cực biến sanh Thái Bạch,
  Hiện Kim Tinh trọng trách Linh Tiêu.
  Quyền năng vưng thuở Thiên triều,
  Càn Khôn Thế giới dắt dìu Tinh Quân"


  Như vậy Đức Lý là chơn linh biến sanh từ Thái Cực giống như Thầy và Đức Mẹ, ngài chính là sao kim (venus-Thái Bạch Kim Tinh) hay còn gọi là sao ..Trường Canh mà chúng ta thường nhìn lên trời gọi là sao Mai và sao Hôm đúng không?

  cho Q hỏi thêm câu nữa:
  trong Đạo Minh Sư hay tụng kinh Thái Dương (tụng buổi sáng) và Thái Âm ( tụng buổi tối) trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì có kinh Mai và Kinh Hôm! còn trên trời thì có Sao Mai và Sao Hôm! mà sao Mai và sao Hôm chính là sao Kim, còn là sao Thái Bạch, vậy những bài kinh đó có liên quan gì đến Đức Lý Nhứt trấn oai nghiêm kiêm Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ không??
  Kính hỏi!
  "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
  nhắn gởi cho ai một chút tình"

 8. #8
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Đại Lịnh Thiên ban

  Huyền Thiên hạ giáng

  Bắc Đẩu Tinh Quân

  Kim Tinh Bạch Lão


  Đệ nhứt Triều Ca

  Soái ấn lịnh kỳ

  Độ thế kỳ ba

  Tầm quy quân tử


  Hóa đạo khai cơ

  Chơn căn tề tựu

  Đắc đắc quy tâm

  Đạo khai cơ lịnh

  Tác tác dụng hành

  Thiên khai Huỳnh Đạo

  Độ tế kỳ ba

  Lịnh nay chiếu dạy

  Tác ứng phụng hành .

  --- @ ---

  Triều Đường. Lý Bạch Văn thi sĩ rượu một bầu !


  - Bút tác văn thi bút đạo hề !

  - Tấu khúc tiêu dao - tỏ thấu tình

  - Tả đoạn văn cơ say vị đạo

  - Hồ thu bóng nước tỏ tình Trăng

  - Trăng soi thấu sáng tận nơi Hồ

  - Hồ trăng nước sáng tại chữ Thần

  - Để biết tri âm tương hội thể

  - Thể thể tương thông - Lý tương đồng

  - Tương đồng - hợp nhất bỡi Linh Thông

  Chẳng biết !

  - Hồ trăng - nước sáng , ai làm sáng ?

  - Chỉ biết hồn Trăng - thấu nơi Hồ

  - Trời thanh - gió mát , rượu một bầu !

  - Đêm trăng tỏ rạng - soi Hồ sáng !

  Chỉ biết !

  - Lung linh cảnh - tỏ Thần

  - Đôi vần bút đạo tả trăng cơ

  - Tỏ thấu tình trăng ! thấu tình Hồ .

 9. #9
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  II. VÀI ĐẶC ĐIỂM HÀNH SỰ CỦA ĐỨC LÝ

  Ở kiếp Lý Thái Bạch, bên cạnh danh vang thiên hạ qua tài thi phú thì Ngài cũng được biết đến là một hiệp khách giang hồ với kiếm thuật siêu tuyệt. Trực tính là một đức tính nổi bật của Lý Bạch, vì thế đã nhiều lần chàng hiệp khách phải rút gươm khi thấy chuyện bất bình giữa đường!

  Khi hành sự với cương vị Giáo Tông, không ít lần Ngài đã nhắc nhở, răn đe và thậm chí phải nghiêm minh thực hiện quyền pháp lãnh đạo:

  1. Một nhà quản lý nghiêm minh nhưng bao dung

  1.1. Chúng ta dễ dàng tìm thấy những bài Thánh giáo, qua đó Đức Lý Giáo Tông buộc phải giữ gìn kỷ cương trật tự trong môi trường hành đạo.

  A. Những ngày của cuộc Lễ Khai Minh Đại Đạo tại Từ Lâm Tự - Gò Kén Tây Ninh, trong các buổi đàn cơ phổ độ nhơn sanh khi đó Đức Lý nhiều lần nhắc nhở:

  “Thượng Phẩm, Hiền Hữu bị phạt 5 nhang vì vô lễ trước mặt Lão hôm qua ... nghe à. (…)

  Chư chúng sanh phải tịnh tâm cầu nguyện đặng Chí Tôn đến giáo Ðạo, khi bái lễ rồi phải ngồi kiết tường chẳng đặng một tiếng khua động. Nếu thất lễ, Chí Tôn quở đến Lão thì Lão đuổi hết chẳng cho người cầu Ðạo nghe à.”


  Với những người hầu đàn, xin nhập môn cầu đạo nhưng lại

  - Ăn mặc lôi thôi, Ngài nghiêm khắc dạy:

  “Chư đạo hữu chỉnh đàn cho Thầy ngự. Ai chẳng y quan tử tế xuất ngoại. Nghe và tuân mạng.”

  thậm chí bị buộc phải rời đàn không được cho hầu đàn:

  “Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội, chư chúng sanh.

  Quới: xuất ngoại, chừng khăn áo trang hoàng sẽ vào hầu.”


  - Hay say rượu, Ngài rầy:

  a. “Thái Bạch,

  Ô trược, ô trược! Bửu, Phước, Kỳ, Lịch đuổi chư Nhu ra ngoài. Coi ai không uống rượu mới để cho vô.

  Thượng Trung Nhựt từ đây phải nhớ trước khi vô Đại Điện phải đuổi những kẻ say nghe (…)”


  b. “Thái Bạch … … Trì nghe dạy.

  Sơn phải lấy một ly rượu nhỏ, một ly rượu lớn. Rót ly nhỏ vào một ly lớn đem lại đây …. Đưa cho nó cầm, đội ngay trán thề rằng: tôi tên là Lê Châu Trì thề uống tiên tửu một phen nầy với Lý Đại Tiên. Từ đây không uống nữa. Như ngày sau phạm giới Ngũ Lôi đã tử.

  Như quỷ giục thì hiền hữu niệm câu nầy: Tửu nhập tâm di hại, tổn bình sanh chi đức. Tánh Thiên Đạo diệt, dục tranh thế sự chi oan.

  Giải nghĩa: rượu vào lòng đổi, hại hao đức bình sanh. Tánh dời đạo hủy, dục tranh oan nghiệt thế tình.

  Trì! Nhớ nghe ... Đợi hầu Thầy.

  Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương...

  Trì! kêu nó vào hầu. Ta muốn đuổi đi cho rảnh nếu Lý Thái Bạch không nài xin, người khó làm môn đệ Ta đặng ... nghe.”

 10. #10
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rõ Đức Lý nghiêm khắc răn đe nhưng lòng vẫn bao dung dạy dỗ và đở nâng bảo lãnh môn đệ với Đức Chí Tôn.

  B. Không phải chỉ nghiêm khắc với tín đồ đạo hữu ngay cả với các Đấng Thiêng Liêng khác Ngài cũng buộc phải hành đúng trách nhiệm đã nhận.

  Thí dụ: Ngay sau một chuyến hành đạo của chư vị nơi Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất theo sắc lệnh thiêng liêng, trong đàn phục lệnh có Đức Lê Đại Tiên giáng dạy:

  “Văn Duyệt … Này chư Thiên mạng, giờ điển quang Lão truyền nơi văn phòng trao sắc tứ cho Thiên Huyền Minh thay mặt hữu hình hầu dẫn dắt phái đoàn hồi cố. May thay! Lão chưa rời giây phút.
  Nếu trọng trách phải vươn nhằm xung điển của trược khí tụ thành một khối phản ứng xung lên làm cho phái đoàn một cơn kinh khủng. Nếu Lão không dùng huyền pháp đánh tan hắc khí thì Lão phải đi đọa tam đồ.

  Nên Lão phục lệnh báo tin chư Thiên mạng tường, cần cẩn mật khi thừa hành sắc tứ nghe chư Thiên mạng.

  Tiếp điển: Thái Bạch Kim Tinh … …

  THI
  Nhấp nhoáng ngoài tường hỏi đó ai?
  Nhìn vào trong điện khách Cao Đài;
  Tịnh bình, giao động do tay quậy,
  Chẳng hiện minh châu bởi sắc tài.
  Áo đạo phủ thân sao chẳng kín,
  Vì tâm phàm tục đấy lòng tà;
  Thương đời ngự bút mòn thân gỗ,
  Dẫn dắt trở về phục đức tài.

  Chư hiền cần kiên tâm làm được một điều chiếu sáng đó, cần nên thi hành muôn ngàn điều như thế để tựu trung vào một khối chói sáng tợ lằng Thiên điển. Như thế cho dù chư hiền nằm giữa lửa đỏ bao vây cũng không đốt đặng lòng người can trường thiết thạch. Bần Đạo dụng ý thức thử thách chư hiền, nhưng chư hiền vẫn nhứt tâm thi hành chánh đạo. Như thế Bần Đạo đáng khen nêu gương dũng sĩ.(…)

  Đời người nếu chư hiền không thừa hành Thiên mạng thì phải chịu luật nhục dục sai khiến không bao giờ để cho chư hiền đệ muội yên thân, dù cho chư hiền đã là người thượng đẳng. Vui thay! Bần Đạo luận đôi đề chư hiền làm món ăn hành đạo.

  Lê Văn Duyệt
  Thi
  Trách nhiệm Lão giao đã thực hành,
  Coi chừng ngọn kiếm của Trường Canh;
  Lẫn lơ uổng kiếp ngàn công trận,
  Cần giữ cho tròn cả chúng sanh.

  Huyền Minh
  Huyền Minh Thiên mạng đã lo tròn,
  Một mải công trình tạc bảng son;
  Đánh dấu từ khi tên tuổi khắc
  Thủy chung tròn vẹn chứng đài son. … … …

  Tái cầu: Tả Quân, Lão mừng chư Thiên mạng,
  Thi
  Phận làm Thiên mạng chớ đơn sai,
  Luật pháp ban cho đã chỉ bày;
  Đứng trước nhơn sanh tua chỉnh đốn,
  Lão còn phải chịu há là ai.

  Cười ! … Lão ban sắc lệnh chư Thiên mạng liệt vị. Trước kia tuy chưa điều sơ xuất mà còn phải chịu giới luật Thiên điều. Vậy Thiên mạng chư hiền nên cẩn thận mọi hành động để tránh điều phạm phải.”


  Việc gì đã xảy ra khiến Đức Lê Đại Tiên bị Đức Lý Giáo Tông khiển trách? Theo lời kể của chư vị có tham dự phái đoàn đi hành đạo lần đó thì Đạo Trưởng Thiên Huyền Minh, người được Đức Lê Đại Tiên giao trách nhiệm hướng dẫn phái đoàn trở về, đã không mặc Bạch Y Sa mà thay vào đó là bộ veste trắng. Trong khi đang ở trên không trung, máy bay lọt vào vùng không khí loãng nên bị rung động mạnh khiến mọi người đang hiện diện trên phi cơ một phen kinh sợ.

  Nhưng khi nhắc nhở, Đức Lý chỉ nhấn mạnh đến phần trách nhiệm của Đức Lê Đại Tiên còn về phần của ông Thiên Huyền Minh thì Ngài chỉ nhẹ nhàng nói phớt qua “Thủy chung tròn vẹn chứng đài son.”: làm việc gì cũng phải cho tròn vẹn như thế mới có công để ngày sau chứng quả ngôi vị. Tuy nhiên mọi người đều ngầm hiểu, đến như Đức Lê Đại Tiên còn bị Đức Lý răn đe “Coi chừng ngọn kiếm của Trường Canh” thì người ở trần thế dầu cho là Thiên phong chức sắc hãy lấy đó mà răn mình
  .

  C. Về giờ giấc hành đạo

  Cũng như các đấng Thiêng Liêng khác, Đức Giáo Tông rất chặt chẻ vấn đề giờ giấc trong khi hành đạo.
  Ngài nhắc:

  “Đã là khởi thủy, mỗi mỗi việc hành nên đặt cho thành cái nếp, cái khuôn mẫu. Khó nhứt là buổi đầu, nếu dễ dãi quá sẽ là cái đà xuống dốc cho sự thất bại.”

Trang 1/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Tham gia sinh hoat trong trong đồng đạo Cao Đài
  Bởi buihloi76 trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 17-11-2010, 10:36 PM
 2. Tâm sự của Đức Lý Bạch Đại Tiên
  Bởi Hao Quang trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 05-11-2010, 08:29 PM
 3. Bạch tuộc và world cup
  Bởi CADATN trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 09-07-2010, 10:10 AM
 4. Bạch Ngọc Kinh
  Bởi Thanthong trong mục Phòng chờ kiểm duyệt
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 12-12-2008, 03:45 AM