+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/2
1 2
kết quả từ 11 tới 18/ Tổng số 18

Ðề tài: Đức Lý Bạch trong Tam Kỳ Phổ Độ

 1. #11
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Đàn tranh khải tấu khúc tiêu dao

  Rót chén Tiên Đơn - Rượu một bầu.

  Càn - Khôn nghiêng ngữa - âm dương đão

  Cạn chén tiêu dao - rượu cạn tình

  Từ thuở nghiêng nghiêng trong Thần Túy

  Túy Thần - túy đão chuyển càn - khôn

  Túy thần - thần túy , cạn một bầu

  Tỏ rõ càn - khôn , rõ ý Trời !

  Rựou Tiên - Thần Túy - âm dương chuyển

  Tấu khúc tiêu dao - thấu ... tình đời !

  Thần say nơi tướng - chẳng nơi lòng .

  ( chỉ ) Lấy bình , lấy chén tựu càn - khôn

  Một vấn đối - Thầy truy ...vạn Lý.

  Một khúc vần Thầy tả ... vạn câu

  Trăm mối nhện Thầy quy nơi ... nhứt điểm.

  Lý Đại Đồng Thầy thấy tại ... Chơn Tâm

  Âm - Dương hòa trộn , Càn - Khôn chuyển

  Đất ngã - Trời nghiêng Thầy bay bổng .


  Ai ? trong Trời - Đất

  Đất - Trời về đâu ?

  Ai ? trong Trời - Đất

  Đất - Trời về ai ?

  Ai ? trong Trời - Đất

  Đất - Trời trong Ai ?
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 28-09-2010 lúc 11:17 AM

 2. #12
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Đến đây chúng ta chuyển sang tìm hiểu vai trò

  2. Một nhà Giáo Dục tận tâm với trách nhiệm:

  Khi cơ đạo đã trải qua 36 năm theo Thiên thơ tiền định, sự phân để hóa hầu phát triển việc phổ độ nhơn sanh, Tam Giáo Tòa đã chuyển hướng cơ quy nguyên thống nhất theo chiều hướng đi vào chiều sâu: “phổ thông giáo lý siêu đẳng đạo mầu và phổ thông giáo lý thế sự nhân tình” nhằm tạo ra sự thống nhất tinh thần trong đa dạng. Đây cũng là điều kiện căn bản để hoằng khai Đạo Trời ra năm châu hầu thực hiện sứ mạng mang tầm vóc nhân loại.

  2.1. Với Ban Cai Quản các Thánh thất:

  Triển khai Thánh Ý của Đức Chí Tôn từ lúc mới Khai Lập Đạo, về đạo sự ưu tiên: “…tùy sức mỗi đứa lo lập: - một Sở Trường Học - một Sở Dưỡng Lão Ấu và một Nơi Tịnh Thất.”

  Đức Lý đã hướng dẫn các Hội Thánh quan tâm đến việc mở trường lớp dạy chữ quốc ngữ từ những năm cuối thập niên 20 cho đến thập niên 50, đem Đạo vào đời góp phần cùng xã hội thực hiện việc xóa mù chữ trong nhân dân và nâng cao dân trí nhứt là với lứa tuổi thanh thiếu niên.

  Vào cuối thập niên 60 khi trình độ chung của xã hội và thanh thiếu niên đã được nâng cao một bước, với định hướng vào việc phổ thông giáo lý, các Đấng Tiền Khai và Ngài đã nhiều lần giáng đàn hướng dẫn Ban Cai Quản cần phải ý thức đến vấn đề làm sao để mỗi Thánh sở đều trở thành một trường giáo dân:

  "Thánh Thất là trường giáo dân, ngoài chỗ thờ phượng tôn nghiêm đơn giản, nếu mỗi Thánh Đường dùng mọi trang trí lộng lẫy huy hoàng tôn nghiêm tráng lệ mà chung quanh vùng đó chưa có nhiều người vào đạo, hiểu đạo, thậm chí đến con em trong gia đình hướng đạo cũng không được sự dạy dỗ đạo lý, đó là trái với mục đích mở đạo của Thượng Đế Chí Tôn.

  (…) Bần Đạo muốn thấy mỗi một Thánh Thất, Thánh Tịnh ý thức thể hiện được một hình thể tạm gọi là trường giáo dân. Trước nhứt là giáo dục con em trong gia đình đạo hữu để làm đà tiến cho các lãnh vực rộng rải khác trong khuôn viên đạo đức … … Còn điều căn bản là sở tại địa phương nào phải lo theo địa phương ấy trong đường hướng đào tạo mầm non hướng đạo tương lai, đừng bao giờ quan niệm rằng ngồi không chờ ngày Chí Tôn vận hành cho cơ đạo thành.

  Nếu không có lớp người căn bản nồng cốt, không chương trình ý thức đào tạo mầm non, chẳng những đạo không phát triển khai phóng mà trái lại thối lùi là khác
  .”

  2.2. Còn với đạo hữu: Ngài dạy
  THI

  Lòng thành giác ngộ chọn đường tu,
  Học đạo cho lòng hết tối lu;
  Đạo hữu sao không nghe đạo giảng,
  Tín đồ há lại chẳng đồ tu?
  Đến chùa học đạo chừa tâm ác,
  Vào thất nghe kinh sửa trí ngu;
  Trời Phật không cần ai lễ bái,
  Mong người tu giải kiếp phàm phu.

  (…) Các lớp giáo lý không được tham dự đầy đủ thì làm sao mà tiến bộ. Lớp lớn hãy làm gương cho lớp nhỏ. Cần học giáo lý để mở mang trí tuệ mà sáng suốt trên đường phụng sự.

 3. #13
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Bài viết
  997
  Phụng Thánh's Avatar

  Tặng bạn yêu Đường Thi bài sau đây để nghiên cứu, chỉ dành cho các bạn còn kém cỏi, còn các thi nhân, xin miễn ! Đa tạ !

  http://vn.360plus.yahoo.com/lanhcao4...rev=27&next=22

 4. #14
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2.3. Một nhà sư phạm tâm lý:Thí dụ, liên quan đến việc tái thiết Vĩnh Nguyên Tự, Ngài khéo léo để lời:

  a. Dạy việc xây dựng

  “Hiền muội Bạch Tuyết!
  Bần Đạo cảm thương tâm đạo và thiện chí của hiền muội đối với việc tái thiết Vĩnh Nguyên Tự. Tuy đạo tâm không thiếu, thiện chí có thừa, nhưng kiến thức còn quá nghèo nàn eo hẹp và đơn độc.
  Hiền muội đã chọn ngày 13 khởi công đào mống cũng tốt, nhưng không tốt ở vĩnh cửu của nó.”


  Chúng ta, nhiều người đã biết và có kinh nghiệm vào những ngày Tam Nương như (03, 07, 13, 18, 22, 27) nếu khởi công bắt đầu một việc thường hay gặp trục trặc hay thất bại về sau. Đức Lý vẫn nói “chọn ngày 13 khởi công đào mống cũng tốt, nhưng không tốt ở vĩnh cửu của nó.”

  “Vậy hiền muội nghe Bần Đạo dạy đây: ngày khởi công đào mống đúng vào giờ Ngọ, ngày Dần tháng Ngọ, Trực Thành, năm Canh Tuất, nghĩa là 12 tháng 5 năm Canh Tuất.”

  b. Dạy thờ phượng theo hướng giảm hình tướng

  Khi dạy về việc thi công xây dựng bàn thờ, Đức Lý đã khéo léo hướng dẫn nâng cao nhận thức Lý Đạo:

  “… hai nghi tả hữu, chư hiền thờ Nhị Trấn và Tam Trấn là thờ cái chi của lý đạo đó chư hiền?
  Không phải thờ Quan Âm Thị Kính, cũng không phải thờ Quan Âm Diệu Thiện. Làm sao nói lên sự thờ kỉnh cái đức cứu khổ phổ tế nhơn sanh của Đấng ấy. Theo ý kiến Bần Đạo, không nên thờ hình tạc tượng mà chỉ vẽ chữ thờ thôi. Thí dụ như bốn chữ Hán tự: “Từ Hàn Phổ Tế”. Nhưng Bần Đạo nhường quyền quyết định cho chư hiền.
  Còn bên kia thờ Quan Thánh trong giai đoạn nào?
  Nếu thờ hình, thử hỏi giai đoạn xem binh thơ hay giai đoạn cầm Thanh Long Đao trừ tà diệt nịnh? Hay giai đoạn trung phò Nhị Tẩu? Theo ý Bần Đạo nên vẽ Hán tự bốn chữ “Đức Sùng Diễn Chánh”.
  Nhưng Bần Đạo cũng nhường quyền quyết định cho Ban Tổ Chức.”


  Hôm đó, Đức Lý Giáo Tông đã chỉ dạy một khía cạnh mới về hình thức thờ phượng nhắm đến mốc mục tiêu mới của tiến trình nâng cao tầm nhận thức của người tín hữu Cao Đài “chế giảm dần hình tướng, hướng về vô vi” của quá trình “Vạn thù quy nhứt bổn”. Nhưng Ngài không ra lệnh phải thi hành, trái lại “nhường quyền quyết định” cho Ban Cai Quản Vĩnh Nguyên Tự hầu chư vị tự chứng minh trình độ thông hiểu đạo lý của mình.

  c. Hướng dẫn tâm lý và cách thức hành đạo cho quý đạo trưởng lúc Cơ Quan mới được thành lập:

  “Huệ Lương hiền đệ! Đã là Tổng Lý Minh Đạo một Cơ Quan, hiền đệ cố giữ uy tín đức độ và sự quí trọng của chức vụ.
  Hiền đệ cần hành sự đúng theo khuôn khổ Đạo luật Qui Điều, không nên quá từ bi bác ái, quá cảm tình dễ dãi rồi Bần Đạo e danh thể Cơ Quan phải giảm khinh chăng?…

  Chí Tín hiền đệ! … Người quân tử không để cho tiếng thị phi, lời dư luận làm xao động lòng mình, không vì một lời kích thích lòng tự ái, chí bảo thủ, tánh háo kỳ nhất thời mà để hỏng việc lớn.
  Cũng thời một hành động nào đó, đặt đúng chỗ, làm đúng lúc, chắc chắn thành công. Nhưng đặt không đúng chỗ, làm không đúng lúc, chắc chắn hoài công.

  Hiền đệ nên giữ chánh tâm, gìn chánh tín, tu chánh đạo mới thành chánh quả. Hãy tiết kiệm ngày giờ cũng như tài chánh mà hành cho phải chỗ phải lúc. Nếu không được vậy, e sau này hối hận rồi đổ lỗi cho Đạo.”

  Còn nhiều thí dụ khác nữa cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm cụ thể về phương cách xử lý vấn đề và phương pháp hướng dẫn của Đức Lý, tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, thể hiện trình độ hiểu rõ vấn đề và đưa ra phương pháp sư phạm nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn thích ứng tâm lý đối tượng.

 5. #15
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  3. Một nhà thơ tài hoa

  Khi so sánh số lượng thể loại hình thức thơ được làm giữa các Đấng Thiêng Liêng và Đức Lý Giáo Tông, chúng ta dễ dàng nhận thấy riêng phần của Đức Lý đã trội hơn phần tổng hợp lại của các Đấng.

  Mặc dầu luôn thể hiện là một nhà quản lý nghiêm minh, đồng thời cũng là một nhà giáo dục nghiêm khắc nhưng tâm hồn của Ngài lại luôn chứa đựng những vần thơ bay bổng, sẳn sàng tuôn chảy như dòng suối mát hay trào dâng như dòng thác oai hùng!

  Nơi đây chúng ta hãy tham khảo một thí dụ vào giai đoạn đầu mới thành lập Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý. Sau đàn phúc trình kiểm thảo đệ nhị tam cá nguyệt năm Bính Ngọ 1966, Đức Đông Phương Chưởng Quản có lời chỉ dẫn:

  Đây Bần Đạo chỉ những lời than phiền của Đức Lý Giáo Tông trong bài Trường Thiên ở đàn phúc trình đệ nhị. Cho đem các vé trường thiên nối lại thành một bài Thi Bài và đọc suông từ trên xuống dưới, chủ ý biên kỹ Bần Đạo dạy đây:

  Những câu thất là khoán thủ.
  Hai vé đầu, lục bát khoán vĩ.
  Vé thứ ba, lục bát dùng chữ thứ tư là khoán tâm.
  Hai vé kế cũng như hai vé đầu.(4,5 khoán vĩ)
  Vé thứ sáu, câu lục dùng chữ thứ tư và câu bát (6)
  Cùng với hai câu lục bát vé thứ bảy dùng chữ thứ ba là khoán tâm.(7)
  Cứ như thế, từ trên đọc xuống dưới, sẽ có một bài tứ tuyệt đặc biệt riêng cho Cơ Quan.”


  THI BÀI

  Nâng trình độ tinh thần tiến hóa,
  Đở gian nguy phúc họa thời cơ;
  Non sông nhân loại đang chờ,
  Phổ thông giáo lý dựng cờ mới nên. (1)
  Bậc giác ngộ xây nền móng đạo,
  Trí thông minh hoài bão Tam Kỳ;
  Liên giao mở lối tương tri,
  Bá Nha âu phải Tử Kỳ hòa âm. (2)
  Thanh thiếu niên là mầm bất diệt,
  Trái ngon nhờ người biết gieo trồng;
  Đạo mầu hòa điệu quốc phong,
  Tương lai nếu nhờ trong hội này. (3)
  Mong đệ muội dụng tài sở hữu,
  riêng mình nghiên cứu lý chơn;
  Hết lòng chánh kỷ hóa nhơn,
  Văn chương đạo lý phục hưng trung hòa.(4)
  khuôn mẫu tạo ra chánh thể,
  Thế lập thành cải tệ phò nguy;
  Con đường vạn giáo hồi qui,
  Mau mau thực hiện trở về bổn nguyên. (5)
  Đạo đức sẵn mối giềng cơ bản,
  chú lo xứng đáng vị ngôi;
  Có câu “khuynh phúc tài bồi”,
  Vô hương tiền lập nghĩ thôi thế thường. (6)
  Xa mã ấy nhữ đường khanh tướng,
  Hậu trung tiền vấp vướng bao nhiêu;
  Học đi giới luật qui điều,
  Dầu chi chi cũng một chiều mới nên. (7)

  THI (chiết)

  Nâng đở, chờ nên bậc trí tri,
  Âm thanh trái điệu có mong gì;
  Nhơn hòa là thế qui nguyên đạo,
  Ký phúc lập xa hậu giới chi.
  thay đổi nội dung bởi: dong tam, 29-09-2010 lúc 07:30 AM

 6. #16
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar
  Chào huynh Đồng Tâm,
  Trong bài thi phía trên , câu thứ 9 huynh viết : " Thanh thiếu niên là mầm bất diệt," . Đạo đệ nhớ là: " Thanh thiếu niên mầm non bất diệt ", không biết có đúng không ?
  Tiến Đức

 7. #17
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Cảm ơn Tiến Đức đã chỉ chỗ sơ xuất

  IV. KẾT LUẬN

  Hôm nay, nhân ngày lễ Kỷ Niệm chúng ta ôn lại vài sự kiện nổi bật trong vai trò trọng trách của Đức Giáo Tông vô vi Lý Đại Tiên Trưởng theo diễn tiến lịch sử của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Qua đây, người tín hữu Cao Đài học được nhiều kinh nghiệm có thể áp dụng trên đường hành đạo lập công bồi đức cho cá nhân và tập thể.

  Khi nghe thấy lời than thở của Đức Lý, tín hữu chúng ta có suy nghĩ gì và sẽ có những hành động nào theo đường hướng Ngài đã vạch ra và đeo đuổi trong khi thực hiện sứ mạng Kỳ Ba của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong hơn 80 năm qua.

  Ngày kỷ niệm tròn 60 năm Khai Minh Đại Đạo, Bính Dần 1986, Đức Giáo Tông tâm sự:

  Giáo Tông Đại Đạo ... Nhắc đến sứ mạng đối với Đạo, bản thân Bần Đạo đôi phen tủi hổ với Đức Chí Tôn. Sáu mươi năm hành đạo tuy kết quả có đôi phần, nhưng chưa đối xứng với cơ tận độ kỳ ba, với muôn ngàn nhân sinh còn lặn hụp trong trần thế. Thế nên chư hiền đệ muội có nghĩ nguyên nhân nào cản trở đó không? (...) Đạo không xa người nhưng người với người có gần nhau chăng? Chư đệ muội có thật sự đoàn kết nhứt tâm trên đường sứ mạng hay không? (…) Hãy đoàn kết nhất tâm hơn nữa vượt qua mọi chướng ngại gay go thử thách sẽ đến. Những điều Bần Đạo vừa phân là điều then chốt phải thực hành ngay bây giờ.(…)

  Mỗi lần lễ Khai Minh Đại Đạo là mỗi lần Bần Đạo càng thêm trách nhiệm nặng nề … ”


  Là đệ tử của Đức Giáo Tông, như vậy không có gì cụ thể và thiết thực hơn là chúng ta phải kiên quyết làm theo một số đạo sự căn bản mà Ngài đã hướng dẫn như: hướng dẫn con em ăn chay, tham gia các hoạt động cúng kính, sinh hoạt đạo sự và học tập giáo lý nơi Thánh sở của mình. Những việc đơn giản này, mọi người đều đã làm hay chưa? Nếu đã làm được thì làm có tốt hay không?

  Và luôn lấy lòng thành thật đối đải với nhau, đoàn kết nhứt tâm trong sứ mạng phổ độ chúng sanh vì chúng ta ý thức "Đạo phát chậm trễ một ngày là có hại cho nhân sanh một ngày". Mỗi một ngày trôi qua, nhân loại đang ngày càng chịu nhiều thãm trạng đau thương của thời mạt kiếp như dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, v.v… càng làm chúng ta thấm thía đến trách nhiệm của dân tộc được chọn.

  Ơn Trên có dạy: Tổ chức kỷ niệm, không gì hay hơn là bước theo con đường người xưa đã vạch và cố gắng tiếp tục thực hiện cho tốt những gì còn dang dở. Đồng nguyện lòng như thế.

 8. #18
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Cao cao trên cỏi thuợng tầng


  Trăng trong chiếu ánh trăng vàng như sao


  Càng nhìn ngắm cảnh trăng treo


  Càng như trăng đó tỏ cùng tâm con


  Trăng tròn tỏ đúng nguyệt cơ


  Trăng trong chỉ tỏ nơi tâm tịnh tình


  Diệu huyền thâu hết tại trăng


  Vì trăng tỏ ánh lung linh diệu huyền


  Trăng kia tuy chẳng tỏ lời


  Nhưng lời trăng tỏ thật là thậm thâm


  Lời trăng tỏ rất khó nghe


  Khó thâu khó thấu không như lời trần


  Lời trăng không có sắc âm


  Sắc âm không có khó nghe vậy mà !


  Lời trăng tao nhã nhẹ nhàng


  Lời trăng êm ái , du dương , diệu huyền


  Âm từ trăng thật rộng sâu


  Vì trăng cất tiếng tựa là như không


  Âm ba diệu tác diệu hành


  Âm ba diệu chỉ công hành diệu năng


  Mật âm , khó nói diển âm


  Mật âm chỉ diển nơi tâm tịnh tình


  Vô ngôn không tiếng có lời


  Đó là lời của đạo tâm con trò


  Con ơi ! Hảy gắng giữ lời


  Đừng ham câu cú phô trương mỹ miều


  Màu mè sáo rổng không lời


  Không lời mà đủ lời ngay đạo đà


  Không lời mà có đủ lời


  Còn hơn lời đủ mà không đủ lời


  Đủ lời vốn gốc tại không


  Không lời chỉ có người câm mới dùng .


  Con tu ! con phải đạt câm .


  Đạt đui - đạt điếc , để mà thọ chơn !


  Lời hay vốn chẳng có lời .


  Pháp hay vốn chẳng tướng hay đó à !


  Thôi Thầy đạo dẫn đôi lời .


  Lời hay con nhớ , nhiều lời con quên .
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 03-10-2010 lúc 04:07 PM

Trang 2/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Tham gia sinh hoat trong trong đồng đạo Cao Đài
  Bởi buihloi76 trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 17-11-2010, 10:36 PM
 2. Tâm sự của Đức Lý Bạch Đại Tiên
  Bởi Hao Quang trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 05-11-2010, 08:29 PM
 3. Bạch tuộc và world cup
  Bởi CADATN trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 09-07-2010, 10:10 AM
 4. Bạch Ngọc Kinh
  Bởi Thanthong trong mục Phòng chờ kiểm duyệt
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 12-12-2008, 03:45 AM