Thưa toàn thể diễn đàn,
Thưa thành viên sử dụng tài khoản Phụng Thánh.
Theo thỉnh cầu của BQT về việc giảm thời gian tạm khóa tài khoản đến ít nhất có thể được; cuối cùng, BQT đã có quyết định. Theo đó, QTV1 xin thông báo: Tạm khóa tài khoản của Huynh Phụng Thánh 01 tháng kể từ ngày tạm khóa tài khoản.
Lý do: Vi phạm Nội quy diễn đàn tại khoản 3, Mục I thuộc Nội quy diễn đàn.
Trân trọng thông báo cùng Quý thành viên và người sử dụng tài khoản Phụng Thánh.