Thân chào diễn đàn !

Hiện nay cứ vào ngày chủ nhật hàng tuần tại Hội Thánh có tổ chức phát cháo từ thiện ở Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng đang cần thanh niên giúp đỡ nên các bạn nào CN rảnh thì tới Hội Thánh tham gia cho vui.
Thời gian từ 7h30-8h00am đến khoảng 8h30-9h00am thì xong.

Thông báo thứ 2 :
Vào 2h00 chiều chủ nhật hàng tuần tại TT Trung Thành ( 101-Lê Đình Duơng ) có tổ chức lớp tu tập sinh dành cho thanh niên.

Hãy thông tin cho tất cả các bạn có nhu cầu học hỏi đạo & thích giao lưu được biết.