+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/20
1 2 3 11 ... 20
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 197

Ðề tài: Sự phân chia Chi phái trong Cao Đài

 1. #1
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

   


          SỰ PHÂN CHIA CHI PHÁI TRONG CAO ĐÀI 


                                         do THIÊN Ý hay PHÀM Ý ?


         Đạo CAO Đài chánh thức làm lễ Khai Minh Đại Đạo vào ngày 19 tháng 11 năm 1926, nhằm ngày Rằm tháng 10 năm Bính Dần tại Từ Lâm Tự, tức Chùa Gò Kén.  Nhưng từ nhiều năm trước  , Đức Cao Đài đã dùng huyền cơ diệu bút để độ dẫn quý vị tiền khai .


         Tháng 7 năm 1925 , ba Ngài Cao Quỳnh Cư , Phạm Công Tắc , Cao Hòai Sang tổ chức xây bàn .      Đến ngày 01 tháng 9 năm 1925 , nhằm ngày Rằm tháng 8 năm Ất Sửu , ba Ngài được dạy tổ chức Hội Yến Diêu Trì để cung nghinh Đức Diêu Trì Kim Mẫu cùng Cửu Vị Tiên Nương .   


          Ngày 25 tháng 12  năm 1925 , Đức A,Ă, giáng cơ xưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Giáo Đạo Nam Phương và cho bài thơ  :


                          Muôn kiếp có TA nắm chủ quyền


                           Vui lòng tu niệm hưởng ân thiên


                           Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế 


                           Ngàn tuổi muôn tên giử trọn biên .


               Đến ngày 21 tháng Giêng năm 1926 , Đức Cao Đài giáng cơ dạy như sau :


                             Bản , Kỳ , Trung , Tắc nghe dạy :


                             Mặt nhựt hồi mô thấy xẻ hai


                             Có thương mới biết đấng CAO ĐÀI


                             Cũng con , cũng cái , đồng môn đệ


                             Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai ?


           Một tháng sau , ngày 21 tháng 02 năm 1926 , nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng năm Bính Dần  , một đàn cơ tại nhà Quan Phủ Vương Quang Kỳ có đủ mặt chư vị Tiền Khai , Đức Cao Đài cho một bài thơ như sau :


                             Bửu Tòa thơ thới trổ thêm hoa 


                             Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà 


                             Chung hiệp rán vun nền đạo đức 


                             Bền lòng son sắc đến cùng TA 


          Cái nhánh các con là nhánh chính mình THẦY  làm chủ , sau các con sẽ hiểu.  Thầy vui muốn các con thuận hòa cùng nhau hòai , ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng, phải chung lo cho danh Đạo Thầy .


           Và sau này , Đức CHÍ TÔN còn cho bài thơ :


                       Đạo THẦY nhiều nhánh các con coi


                        Nhánh có trái bông , nhánh cụt còi


                      ...... ..................................................


                        THẦY làm ra mặt các con coi.


             Những lời dạy của Đức Chí Tôn cho thấy rỏ ràng việc phân chia Chi Phái đã được Đức CHÍ TÔN khải thị , cho biết trước từ lâu , ngay cả trước ngày Khai Minh Đại Đạo .


             Đến năm 1941 , cơ Đạo mới bắt đầu rạn nức , và việc phân chia Chi Phái bắt đầu .   Dù có bàn tay của nhà cầm quyền Pháp khéo ngụy trang , ly gián , chia rẻ nội bộ Cao Đài , dù có phàm tâm của một số Chức sắc  , ai trong chúng ta cũng biết rõ ràng việc phân chi lập phai là do Thiên cơ . Đức Chí Tôn đã định  sẵn như vậy . Trí phàm khó mà hiểu được.


           Năm 1934 , chính Đức Thái Thượng Đạo Tổ có giáng cơ dạy về việc này như sau : " Tà , chánh, Bần Đạo nói thiệt cũng chưa dám  định đọat. Trong cái rủi thường có cái may  , trong cái may vẫn khép cầm cái rủi , khó lường được , điều cần là nên làm mà thôi .  Nếu luận tà, chánh thì chưa ai dám còn mang mắt phàm xưng tụng mình là chánh ."


            Do đó , sự phân biệt tà , chánh , phán đoán, kết tội hay sửa trị không phải là nhiệm vụ của một ai trong chúng ta ở dưới thế này .  Điều nầy đã được Đức Lý Giáo Tông giảng dạy rõ ràng trong Đàn cơ ngày 29 tháng 5 năm 1927 :  " Nếu đạp vào nẽo Đạo mà còn bôn chôn tranh lướt theo thói thường tình thì dẫu có bao nhiêu đạo hữu, bao nhiêu công quả đi nữa , mối Đạo chẳng qua là một trường ngôn luận của thế gian đó thôi.... Chư Đạo hữu mựa chớ luận bàn để phải quấy Lão cũng ra tay sửa trị được vậy ; miễn làm xong phận sự la`đủ , còn nét vạy tà  của ai, để mặc ai....".


         Vì vậy , những gì chúng sanh có thể làm được không phải là lo phán đoán kết tội , hãy sửa trị mà là cố chung hiệp cùng thương yêu nhau để lo hoằng khai mối Đạo .


                                  Chung hiệp ráng vun nền đạo đức


                                   Bền lòng son sắc đến cùng Ta.


   


                                  Vào vòng huynh đệ khá thương nhau ,


                                  Một đức trổi hơn một phẩm cao.


   


                                  Chẳng quản đồng tông mới một nhà


                                   Cùng nhau một Đạo, tức một CHA


                                   Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi


                                  Dạy lẫn cho nhau đặng chữ Hòa.


                Vậy THẦY cấm các con từ đây , nếu không đủ sức thương yêu nhau thì cũng đừng ghét nhau , nghe à  !


                 Nếu chúng ta có quan tâm đến cơ phát triển của nền Đạo , muốn đem mối Đạo quý báu này đến mọi chúng sanh để kêu gọi quy Tam Giáo, hiệp Ngủ Chi , kêu gọi mọi Tôn giáo hãy thương yêu nhau coi nhau như anh em một nhà , không nên kỳ thị ghét bỏ lẫn nhau , tức nhiên chúng ta trước nhất phải nêu gương THƯƠNG YÊU và HIỆP NHẤT với nhau .  Nếu chúng ta không đủ sức Thương Yêu và hiệp nhất thì không mong gì phổ độ chúng sanh được cả ./


                                                 _________________


   

       

 2. #2
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
   
  ChàoQuíHiền! Sự Phân chia chi-phái là do phàm ý khi đã thành rồi thì cũng là Thiên-Cơ vì ý Dân là ý Trời và các con là Thầy thì mình phải gánh chịu tất cả sự việc của mình làm mà Thầy đã nói đó là hình phạt của Thầy rất là nặng nề chẳng khác nào như gông với tróng.
  Nhớ lúc trước Hộ-Pháp có hỏi Thầy về Đạo Thánh Gia-Tô về Quyền Thống-Nhứt khi thời đó không có cơ-bút thì Thầy nói: Đó là điều lầm-lạc của Thầy vì nặng mang phàm-thể mà ra. Ngày nay Thầy không phải lấy lại mà phân thêm ra làm 2 Đài Hữu-Hình và 1 Đài Vô-Vi tức Cơ-Bút tại Cung Đạo làm Chủ.
  Chí-Tôn nói: " Thánh-Đạo của Chúa Cứu Thế ( Vì sự hiểu lầm ) làm tăng gia dục vọng của kẻ mạnh  hiếp dưới. Phải có một giáo-lý mới mẻ đủ khả-năng kềm chế nhân-loại trong sự thương sót chúng-sanh. Chỉ có xứ Việt-Nam còn duy-trì được tôn-sùng tổ-phụ theo tục-lệ cổ-truyền, mặc dầu xứ ấy chỉ biết chịu ở dưới quyền lệ-thuộc từ ngày tạo-lập đến giờ. Ý Thầy muốn nó được giữ nguyên thể như vậy mãi..."./. Kính

 3. #3
  Tham gia ngày
  Sep 2008
  Bài viết
  46

   Đệ xin trích một đoạn trong quyển Bí Pháp Luyện Đạo nói về vấn đề chi phái như sau:


  Đức Chí Tôn lập một đạo Cao Đài với tôn chỉ Tam Giáo Quy Nguyên,Ngũ Chi Phục Nhất,và mục đích của đời tu là giải thoát.Người đạo không thực hiện trọn vẹn thánh ý của Đức Chí Tôn mới nảy sinh bất hòa chia rẻ thành nhiều chi nhiều phái mặc dù họ vẫn nhân danh Thượng Đế mà hành sự.


  Hiện tượng chi phái là một biến tướng trên dòng lịch sử của tổ chức đạo giáo,nó ở ngoài chơn pháp của Đức Chí Tôn,một dấu hiệu quy phàm trong tâm thức của người hành đạo nói chung.


 4. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Nếu nói thế thì giải thích thế nào lời dạy cuả Thầy từ đầu năm 1926?


  "Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa,


  Mấy nhánh rồi sau cũng hiệp hoà;


  Chung hiệp đấp xây nền đạo đức,


  Bền lòng son sắc đến cùng Ta."


  Và giải tích thế nào khi phần lớn những vị ở chi phái cũng đã trở về phục lệnh và được Thầy ban phong đạo quả?


  Chúng ta không nên bàn luận nhiều về những vấn đề mà chính mình chưa có điều kiện để có thể tìm hiểu kỹ, rõ ràng!


  Chúng ta nên chú tâm tìm học những vấn đề về giáo lý căn bản thì sẽ tốt chung cho mọi người.


   


 5. #5
  Tham gia ngày
  Sep 2008
  Bài viết
  46

  Sự phân chia chi phái vẫn biết là do tiền định nhưng trong đó cũng do sự vị kỉ,vị lợi,vị danh mà ra.


 6. #6
  Tham gia ngày
  Feb 2008
  Bài viết
  103

   Nội qui diễn đàn không cho phép bàn về việc phân chi rẽ phái bởi đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm mà toàn đạo đều chưa thể nào thu xếp cho vừa lòng 9 Hội Thánh hiện nay. vậy khi bàn về vấn đề này tôi có một dề nghị nhỏ nhoi như thế này , không biết quí anh em có vui lòng chấp thuận hay không ;Chúng ta không được phép post lên đây những bài viết hay các bổn điển , tôi nói là" bổn điển " gây xâm hại đến danh dự   cá nhân các vị tiền bối khai đạo , cũng như danh dự chung của bất kì một hội thánh nào , một chi phái nào dù lớn hay nhỏ., dù đã đưọc nhà nước CHXHCNVN công nhận hay chưa , nếu làm ngược lại , là gây chia rẽ mà chia rẽ là cưu thù tư lợi cá nhân , tức là nghịch Thiên Ý ,


   Nghịch Thiên là tội đứng đầu


  Tôi mong muốn trên diễn đàn này quí anh em hãy viết những bài viết để vinh danh hội thánh của mình , chi phái của mình có gì tiến bộ.vv.. nhưng hãy nhớ kĩ cho là đừng vì danh dự hay tiếng tăm của hội thánh mình mà đè bẹp ngưòi khác hay các chi phía đồng đạo. Tốt hơn hết là hãy tôn vinh tất cả các chi phái , đừng đưa ra những TÀ CƠ nói xấu ai , phái nào để rồi gây ra chia rẽ , đi ngược lại lợi ích cũng như mục đích của diễn đàn.


   Vậy tôi có mấy lời mong anh chị em hãy để TÂM KHÔNG khách quan nhìn nhận các chi phái đều là của thầy do thầy lập ra


  Lạc Khải


   


 7. #7
  Tham gia ngày
  Feb 2008
  Bài viết
  103

   Lợi ích của việc phân chia chi phái trong hệ thống Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ


  Thưa quí anh chị em. mặc dầu việc phân chi rẽ phái klà một điều rất đáng buồn cho cơ đạo nhưng theo tôi nghĩ trong đó đã có Thánh Ý của Đức Đại Từ Phụ rồi , nếu không thuận lòng trời thì làm sao tồn tại bởi THUẬN THIÊN DÃ TỒN , NGHỊCH THIÊN DÃ VONG. Việc phân chia chi phái làm Thánh Thể của chí tôn không đpồng nhất nhưng lại mở rộng cơ phổ độ. Nếu năm xưa Anh Lớn Nguyễn Văn Ca, Anh Lớn Nguyễn Ngọc Tương cùng các anh lớn khác không mở rộng cơ phổ độ.Rời Toà Thánh Tây Ninh về miền Tây Nam Bộ thì làm sao cơ phổ độ lại phát triển mau lẹ như vậy. các chi phái ngoài Trung cũng thuận longhf Trời phổ độ cơ đạo miền Trung , cho nên một mình Phái Tây Ninh không thể nào có thể nhanh chóng hoằng khai chánh giáo của chí Tôn đựoc , Đồng ýu rưáng trong các phái đạo ANH EM thì Tây Ninh là anh cả , lớn nhất, mạnh hơn nhưng cũng không thể phủ nhận công lao của Ban Chỉnh Đạo , Tiên Thiên , Chơn Lý,  bạch Y , Truyền Giáo được , Anh thích ngọn đền xanh , anh tô bóng nó xanh , anh thích ngọn đèn đỏ , anh sơn cho nó đỏ , chứ khi mở bóng đèn ra , thì nó chính là ngọn đèn dầu mà thôi , Đạo Mình cũng vậy , mỗi một nơi Thầy dạy một khái vì Thầy có dỵ tuỳ theo thời độ dẫn chúng sanh , cho nên mỗi một chi pháid có một bản sắc riêng do thầy lập ra , khi các chi phái hiệp nhất sẽ tạo nên một sức mạnh tổng thể quật cưòng nhanh chóng trong cơ phổ độ , 


                  Giữa sông bổng nổi lên cồn


   NHờ nhiều hạt cát chịu bòn cần lao


      \Đông có mày , Tây có tao  


   Giúp lời giúp sức việc nào cũng nên


   , Một con én không làm nên mùa xuân , nhưng mùa xuân không thể vắng bóng hình con chim én. Một Mình Anh Cả không làm nên gia đình , nhưng gia đình cần phái có ngưòi anh cả , đạo Thầy cũng vậy , Một Mình Tây Ninh không thể làm nên 2,354.000  tín đồ , nhưng trong toàn đạo không thể không có phái đạo Tây Ninh


   Một cây làm chẳng nên non


  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao


     Vậy chúng ta phải suy nghĩ cho tường tận về vấn đề chi phái , đừng có đường đột , hãy thận trọng vì đây là cơ qui nhứt


   Đừng vì phàm ngôn mà gây chia rẽ nôtị bộ đại đạo để cho các tôn giáo bận họ cưòi vào mặt cho đấy , Việc phân chi rẽ phái là điều khó   tránh khỏi , và hôm nay chúng ta đang nổ lực để qui nhứt cơ đạo về một mối , vậy xin quí đạo Huynh đạo Tỷ , quí anh chị em hãy nhớ lời Thầy


  Đừng có học tu tâm nói bướng


   Học không nhầm ảnh hưởng vào đâu????


    Xin quí anh chị em hãy nhớ giùm nội qui , mục đích của diễn đàn ,


  Việc phân chi rẽ phái có rất huiêù lợi ích trong cơ phổ độ , nhưnhg với tầm hiểu biết hạn hẹp của mình tôi chỉ thấy được bao nhiêu đó mà thôi. xin quí HĐTM hãy giúp giùm để ta có cái nhìn khách quan hơn về lợi icíh của việc phân chia chi phái
  Lạc Khải...


   


   


   


 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Vấn đề này cần phải bình tỉnh nhận xét cho khách quan:


  1. Gốc và nhánh, phần nào quan trọng nhứt ?


  Khi chúng ta lấy "cây" để diễn giải thì thử suy nghĩ xem: có gốc cây nào sanh hoa và kết trái? (kể cả cây mít tố nữ, trái có ở gốc và thân nhưng vẫn ít hơn ở cành!)


  Nếu không có cành nhánh mang lá để thực hiện việc quang hợp thì lấy đâu chất đạm để nuôi cây? Nhưng nếu gốc không hút phân nước từ đất lên thì dầu có quang hợp cũng không kết quả !


  Vậy chỉ cần thiếu 1 trong 2 thì cây cũng chết mà thôi


  Vì thế phải "dung hòa nội bộ, không nên ai cũng cho mình là quan trọng rồi đòi hỏi người khác qui phục về mình". Nếu cứ mãi giữ quan niệm như thế thì tình huynh đệ đại đồng trong nội bộ Cao Đài chưa có thì nói lý tưởng đại đồng thế giới (cứu thế cho nhân loại) chỉ là lời nói sáo rỗng ! Đây là hình ảnh mà Ơn Trên nói "cho ngưòi ăn bánh vẽ"


  Càng làm lớn càng phải thuộc và hành bài học Thương Yêu và Khiêm Tốn (hạ mình) mà Thầy đã dạy từ lúc mới Khai Đạo, lấy đức mà thu phục lòng người ấy là "Nho tông chuyển thế". Chứ lấy vị thế Trời cho mà đòi hỏi người phải phục tùng về mình mà quên đi đức hạnh thì làm sao đạt được mục tiêu Thế Đạo Đại đồng? Thế Đạo chưa xong thì phần Thiên Đạo giải thoát còn xa lắm lắm !


  Bàn cờ thế hiện nay trong 9 chi phái đã có pháp nhân hoạt động tôn giáo thì đã có 8 chi phái bắt đầu chung cùng đạo sự. Cụ thể là sự liên giao của các chi phái đã xúc tiến đều đặn bắt đầu từ lúc Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Hội Thánh Truyền Giáo - Đà Nẳng 2006, Kỷ Niệm ngày giỗ kỵ của Chưởng Pháp Trần Đạo Quang ở Minh Chơn Đạo - Cà Mau 2008, Kỷ Niệm sinh nhật của Ngài Nguyễn Ngọc Tương 2009 ở Ban Chỉnh Đạo - Bến Tre (ra mắt chung tờ Tap Chí Cao Đài), sang năm 2010 sẽ họp mặt ở Hội Thánh Tiên Thiên, v.v...


  "Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời"!


  2. Khi lấy câu: "chi chi cũng ở tại Tây Ninh này thôi" là lời dạy của Thầy và Đức Lý Giáo Tông dạy về việc chọn địa điểm để xây dựng Tòa Thánh mà lại chứng minh cho việc khác thì sự hiểu lời Thánh Ngôn đã bị khập khiển. Chúng ta cần tìm đọc kỹ lại để hiểu cho đúng Thánh Ý


 9. #9
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài viết
  36
  newdigimon's Avatar

  Cảm phục thay cho tấm lòng của hiền Hongthanh


 10. #10
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
   
  ChàoQuíHiền! Hay, hay lắm. Nếu đã chịu nhìn nhận là Chí-Tôn và Đức Lý đã chọn cuộc đất để làm Thánh-Địa chi chi cũng tại Tây-Ninh này mà thôi thì cũng đủ nghĩa lắm rồi. Chỉ sợ không nhìn nhận như vậy thì không biết nói ra làm sao nữa !

  Dầu cho Cha;Mẹ có nghèo hèn ở dưới quê. Mà con cái làm ăn xa phát đạt giàu có thì cũng quí. Biết rằng Cha;Mẹ chẳng lo được gì cho con thì người xưa đã nói lá rụng về cội; Nước chảy về nguồn thì đó cũng là Đạo Lý. Nhưng cũng có trường hợp làm tuồng ngược lại thì chịu vậy thôi ! Vì vậy mà Thầy nói: Sang, hèn trối kệ Tâm là quí ; Tâm ấy tòa-sen của Lão ngồi. Vì vậy giờ này chúng ta lo Tu Tâm đi, Tu ở đâu cũng được./. Kính

Trang 1/20
1 2 3 11 ... 20

Nhãn cho chủ đề

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền