+Trả Lời Chủ Đề
Trang 20/20
1 ... 10 18 19 20
kết quả từ 191 tới 197/ Tổng số 197

Ðề tài: Sự phân chia Chi phái trong Cao Đài

 1. #191
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Bài viết
  182
  Thiên Sứ's Avatar

   


  Đúng là nhận thức của thế hệ trẻ Cao Đài thật cao !


   Sau khi các bài viết chuyển đề của nhiều thành viên nhứt các thành viên cuối là Thiên Sứ, Đạt Tường, Đại Đồng.


   Thì Chủ Đề cũng hết thấy các Thành Viên bước vào để bàn đến sự phân chia chi phái nữa


   Lành thay !


   


 2. #192
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài viết
  140

   Xin được chúc mừng...uy tín & tài năng ...của 3 vị để không còn ai dám ...nói

  Nếu " sự im lặng là vàng" thì ... trong các vị đã có chất kim cương

 3. #193
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209
  COPPY LẠI VĂN BẢN GỐC.

  Diễn đàn
  TÌM HIỂU ĐẠO CAO ĐÀI. VẤN ĐÁP HỌC ĐẠO.
  ĐỀ TÀI SỰ PHÂN CHIA CHI PHÁI TRONG CAO ĐÀI.

  17-09-2009 11:25 PM
  Trung ngôn viết: (khi vấn đáp với thành viên Văn Kim Hương)

  Thưa Quý huynh tỷ,
  ….Như lập luận của Tỷ ở trên, xin Tỷ hay bất kỳ ai đăng cho chúng đệ xem qua Đạo nghị định số 8 được ban hành theo thủ tục được quy định tại Pháp chánh truyền bao gồm có 3 dấu của 3 Chưởng pháp đóng trên 3 chữ ký của 3 Ngài và đồng thời có ít nhất dấu của Đầu sư đóng trên chữ ký bất kỳ của Đầu sư nào tại thời điểm ban hành Đạo nghị định số 8!!
  Lập luận của Tỷ (hay bất kỳ ai đem Đạo nghị định số 8 ra đăng bài trên diễn đàn này) trở nên chắc chắn hơn khi có các dữ liệu này!!
  @@@

  Cũng liền trong bài đó TRUNG NGÔN viết với thành viên DUY LINH.
  Thưa Huynh/Tỷ DUY LINH,
  Nếu Huynh/Tỷ có một chút kiến thức về Pháp lý cơ bản, Huynh/Tỷ sẽ nhận ra ngay được có gì đó không ổn (không muốn nói rõ trên diễn đàn này) sẽ thấy được lập luận của Huynh/Tỷ đã có mâu thuẩn nội tại.
  Bởi lẽ: Theo Đạo nghị định số 8 của Đức Hộ pháp (rất trân trọng khi gọi tênNgài) có ghi (chép nguyên văn phần trích dẫn của DUY LINH):

  Điều thứ nhất: Những chi phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh , thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của CHÍ TÔN và phải định quyết là Bàng môn tả đạo.
  Đạo đệ vẫn tìm không thấy một chữ nào có tên: Tây Ninh, Tòa Thánh Tây Ninh, Tổ Đình Tây Ninh, v.v. hay bất kỳ từ ngữ nào có liên quan đến địa danh Tây Ninh; chức sắc Đại Thiên Phong thời kỳ lập Đạo Cao Đài trong điều thứ nhất này!!
  Theo suy nghĩ bình thường của người đủ 18 tuổi, tại thời điểm này, Đạo nghị định số 8 không điều chỉnh ai (chủ thể) cả!!
  Vì: Tại phần "không do nơi mạng lịnh Hội Thánh" không chỉ đích danh Hội thánh nào!!
  Về các nguyên tắc lập luật cơ bản (thừa nhận hay không tùy quan điểm cá nhân nhưng đây là nguyên tắc chung của các nhà lập luật từ xưa đến nay) thì văn bản quy phạm pháp luật phải chỉ đích danh chủ thể điều chỉnh hay bị điều chỉnh.
  Ví dụ:
  - Thầy lập Pháp chánh truyền cho Hội thánh Đại đạo Tam kỳ Phổ độ (ngày 16/10 Bính Dần - 1926); thời điểm này chưa có danh từ Tây Ninh nào được ghép vào các danh từ riêng của Đạo. Pháp chánh truyền này là cơ sở để tác thành Tuân luật để điều chỉnh Giáo hội, Chức sắc và Tín đồ. Chủ thể ở đây là Giáo hội Cao Đài hay Hội thánh. Là Pháp trong Tam bảo.
  - Trước đó, Thầy đã dạy về lời thề nhập môn như sau:
  " Tên gì?... Họ gì?... Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc
  Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Ðài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục."
  Chủ thể ở đây là Tín đồ Cao đài; là chủ thể bị điều chỉnh bởi luật lệ Cao Đài. Là Tăng trong Tam bảo.
  Vậy chủ thể điều chỉnh của Đạo Nghị định số 8 này là Hội thánh nào??
  Tín đồ nào là "bàng môn, tả đạo" (theo suy nghĩ chủ quan của một số người) trong khi đó họ (tín đồ) lại thề với Thầy?!!
  Nếu một ai đó tìm thấy chủ thể đó thì xin đăng lên cho mọi người (chưa đến 1.000 người tham gia diễn đàn) biết!! Xin cám ơn!!!
  Chưa nói đến việc xem xét thủ tục lập Đạo nghị định có tuân thủ triệt để Pháp chánh truyền, Tân luật không nữa!!
  Nếu Huynh/Tỷ có thời gian, vui lòng đọc lại Pháp chánh truyền về Quyền hành Chưởng pháp, Đầu sư để biết thêm chi tiết.
  Phối sư được quyền kêu nài khi luật pháp có thể làm tổn thương đến tín đồ! Bởi lẽ Thầy là tình thương và lẽ thật.
  Đọc lại Đạo sử để biết thêm thời điểm ban hành Đạo nghị định số 8 và thời điểm sau khi lập Minh Chơn Đạo của Giáo hữu Thái Ca Thanh (Thay biểu tượng thờ kính là Thiên nhãn bằng hình Trái tim và các ngọn đèn, thay đổi giáo phẩm Cửu trùng đài và Hiệp thiên đài). Có như vậy Quý huynh tỷ mới nhận ra hay xác lập được mục đích thành lập Đạo nghị định số 8 của Đức Hộ pháp.
  Vài suy nghĩ cùng trao đổi.
  Rất mong nhận được sự đóng góp của Huynh/Tỷ.
  @@@

  NHỮNG DÒNG BÊN TRÊN LÀ NGUYÊN VĂN CỦA HIỀN TRUNG NGÔN.
  TÔI CHỈ BỎ ĐI NHỮNG PHẦN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 8.
  @@@@@
  Tôi xin phép trả lời một số đoạn như sau.

  (XIN TRẢ LỜI BÀI KẾ ĐÂY).

 4. #194
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209

  VĂN BẢN GỐC:

  17-09-2009 11:25 PM
  Trung ngôn viết: (khi vấn đáp với thành viên Văn Kim Hương)

  Thưa Quý huynh tỷ,

  ….Như lập luận của Tỷ ở trên, xin Tỷ hay bất kỳ ai đăng cho chúng đệ xem qua Đạo nghị định số 8 được ban hành theo thủ tục được quy định tại Pháp chánh truyền bao gồm có 3 dấu của 3 Chưởng pháp đóng trên 3 chữ ký của 3 Ngài và đồng thời có ít nhất dấu của Đầu sư đóng trên chữ ký bất kỳ của Đầu sư nào tại thời điểm ban hành Đạo nghị định số 8!!

  Lập luận của Tỷ (hay bất kỳ ai đem Đạo nghị định số 8 ra đăng bài trên diễn đàn này) trở nên chắc chắn hơn khi có các dữ liệu này!!

  &&&

  TRẢ LỜI.
  PHÁP LÝ ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 8.

  Hiền Trung Ngôn viết như vậy Tôi xin thưa thật rằng:

  Trong suốt chu kỳ thất ức niên của ĐĐTKPĐ không có ai trình được rằng Đạo Nghị Định (ĐNĐ) số 08 có Ấn ký của 03 vị Chưởng Pháp, và Ấn Ký của ít nhất 01 vị Đầu Sư cả.

  Nhưng ĐNĐ vẫn có đầy đủ giá trị trong ĐĐTKPĐ.

  Lý do: Đạo Nghị Định thứ 08 thuộc về PHÁP không thuộc về LUẬT.

  Hiền yêu cầu qui trình của Luật gắn cho Pháp thì không ai đáp ứng được cả.

  PCT dạy về cách lập Luật và trách nhiệm các phẩm trong lập luật.

  ĐNĐ ở vào diện LẬP PHÁP.

  Muốn biết cách lập pháp phải tìm trong thiên thơ chớ không phải chỉ tìm trong PCT.

  Tôi xin trình nguyên văn Đạo Nghị Định thứ 08 để làm bằng.

  @@@

  Tái cầu:

  Lão tiếp
  Chiếu y Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài.
  Chiếu y các Thánh Giáo của Chí Tôn.
  Nghĩ vì Ðạo duy có một.

  NGHỊ ÐỊNH

  Ðiều thứ nhứt: - Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.

  Ðiều thứ hai: - Các Tôn giáo xin nhập môn vào mối Chơn truyền phải có đủ Quyền Vạn Linh và Quyền Chí Tôn công nhận.
  Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
  Ngày Rằm tháng 7 năm Giáp Tuất.

  Ký tên:

  Hộ Pháp ///// Giáo Tông
  PHẠM CÔNG TẮC ///// LÝ THÁI BẠCH


  Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu phải để ý rằng quyền hành của Hiền Hữu riêng với phần của Lão, nên Ðạo Nghị Ðịnh phải lập riêng ra nghe

  &&&&&

  Đoạn mở đầu viết: Chiếu y các Thánh Giáo của Chí Tôn là chiếu theo Thánh Giáo nào?

  Xin trích dẫn Thánh giáo ngày 23-12-1931.

  Đối chiều ngày giờ hẳn thấy Thánh giáo nầy có trước Đạo Nghị Định thứ 8 (25-8-1934) nhiều năm.

  Thời điểm nầy các nhân sự cao cấp của Hội Thánh ĐĐTKPĐ chưa tách ra lập chi phái.
  Chắc không ai hoài nghi hay phủ nhận lời dạy trong đó.

  TNHQ Q2 trang 84 Bản in 1963 từ dòng 08-13.

  Thái-Bạch hằng giận các con rằng: mọi điều chi nó đã hiệp đồng cùng Hộ-Pháp mà ban-hành, thì các con lại còn khi lịnh mà xem rẻ-rúng. Vậy thì từ đây hễ có mạng-lịnh chi đã đủ hai đứa nó hạ-truyền thì các con phải hội đủ nhơn-sanh Hội-Thánh và Thượng-Hội mà xét nét cho cặn-kẽ phân-minh, đặng thi hành phận-sự.

  Đoạn trên đã rõ nghĩa không cần chi phải giải thích e rằng làm cho nó tối nghĩa.

  Chỉ xin liên hệ như sau:

  Đạo Nghị Định thứ 02 (ngày 22-12-1930):
  Ðiều thứ nhứt: - Ban quyền hành cho Thượng Ðầu Sư thay mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông về phần xác, còn phần Thiêng Liêng có Lão.

  Tại thời điểm lập ĐNĐ 08 Đức Lý Giáo Tông đã nhượng quyền Giáo Tông về phần xác cho Ngài Thượng Đầu Sư.
  Còn Ngài vẫn nắm quyền Giáo Tông về thiêng liêng.
  @@@

  Khi Đức Hộ Pháp cùng ký với Lý Giáo Tông là nó thuộc về PHÁP.

  Khi Đức Hộ Pháp cùng ký với Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt thì nó có quyền CHÍ TÔN TẠI THẾ.

  Do đâu mà hiểu vậy?

  Cũng do bài Thánh Ngôn trên Thầy có dạy:

  Thầy đã ban quyền-hành Chí-Tôn của Thầy cho hai đứa làm đầu Hội-Thánh là Giáo-Tông cùng Hộ-Pháp. Vậy thì quyền-hành Chí-Tôn của Thầy đặng trọn-vẹn khi Giáo-Tông cùng Hộ-Pháp hiệp một.

  (như quí vị xét thấy chưa đủ độ tin cậy xin đọc NỘI LUẬT THƯỢNG HỘI)
  @@@

  Do đó mà cuối Đạo Nghị Định 08 Đức Lý Giáo Tông dạy:

  Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu phải để ý rằng quyền hành của Hiền Hữu riêng với phần của Lão, nên Ðạo Nghị Ðịnh phải lập riêng ra nghe

  @@@

  BÁT ÐẠO NGHỊ ÐỊNH do Hội Thánh ĐĐTKPĐ ban hành và tái bản nhiều lần.

  Bản Tôi có là ấn bản năm Năm Bính Thân (1956-1957) và có ghi Hội Thánh Giữ Bản Quyền..

  Đạo Luật Mậu Dần (1938) chương Phổ Tế đã đưa ĐNĐ số 08 vào.

  Chương Toà Đạo ghi rõ ĐẠO NGHỊ ĐỊNH LÀ PHÁP.

  Nên 08 ĐNĐ có đầy đủ giá trị trong ĐTKPĐ.

  Nay kính.
  @@@

  (CÒN TIẾP....)

 5. #195
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209

  CÂU SỐ 2.
  Câu gốc thì dài khó theo dõi nên xin trích nguyên văn một số đoạn có liên quan đến Đạo Nghị Định thứ 08.
  @@@

  Đạo đệ vẫn tìm không thấy một chữ nào có tên: Tây Ninh, Tòa Thánh Tây Ninh, Tổ Đình Tây Ninh, v.v. hay bất kỳ từ ngữ nào có liên quan đến địa danh Tây Ninh; chức sắc Đại Thiên Phong thời kỳ lập Đạo Cao Đài trong điều thứ nhất này!!
  …. Về các nguyên tắc lập luật cơ bản (thừa nhận hay không tùy quan điểm cá nhân nhưng đây là nguyên tắc chung của các nhà lập luật từ xưa đến nay) thì văn bản quy phạm pháp luật phải chỉ đích danh chủ thể điều chỉnh hay bị điều chỉnh.
  … Vậy chủ thể điều chỉnh của Đạo Nghị định số 8 này là Hội thánh nào??
  Nếu một ai đó tìm thấy chủ thể đó thì xin đăng lên cho mọi người (chưa đến 1.000 người tham gia diễn đàn) biết!! Xin cám ơn!!!

  TRẢ LỜI.

  Trong câu trên Tôi đã làm rõ về Pháp Lý Đạo Nghị Định thứ 8.

  Tôi không đi vào nội dung hay bàn về thảo về nội dung của Đạo Nghị Định thứ 8 trong các bài nầy.

  Tôi giới hạn trong phạm vi mà hiền TN nêu ra mà thôi.
  @@@

  Kính quí thành viên trang web.

  ĐĐTKPĐ có 03 Đài: Bát Quái Đài, Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài. Mổi Đài đều có Hội Thánh riêng nên cách hành chánh cũng khác.

  Theo cách Hội Thánh BQĐ lập các Đạo Nghị Định từ 01 đến 06 năm 1930 phần Tiểu Dẫn có đoạn chót:

  …Hộ Pháp! Lão dùng văn chương thường dụng của nhà Nam, đặng làm mấy Ðạo Nghị Ðịnh nầy. Hiền Hữu gắng để hết ý vào, xem xét coi như chánh đáng thì ký tên cùng Lão, đặng ban hành, phòng có điều chi trở ngại cho Lão hiểu đặng toan sửa cải nghe!...

  Khi vào nội dung thì viết:

  ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ.

  Rồi đi vào các điều chỉ dạy.
  Hội Thánh ĐĐTKPĐ tuân theo và không ai thắc mắc cách viết của Hội Thánh BQĐ hết.
  Khi ghi như vậy toàn đạo đều biết là dạy cho Hội Thánh ĐĐTKPĐ tại Toà Thánh Tây Ninh.
  @@@

  ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 07 VÀ 08.
  Tôi xin dùng những chữ thường dùng để làm rõ vấn đề chớ không dùng những từ như chủ thể, điều chỉnh….như cách hiền TN dùng.
  Xin thông cảm phần nầy bởi vì Tôi không rành (cách dùng từ bác học là mấy) mà dùng thì e rằng nó rối lên dẫn đến cụt hứng.
  @@@

  Đạo Nghị Định 7 và 8 được lập trong cùng một đàn cơ.

  Địa điểm: Toà Thánh Tây Ninh.

  Thời gian: Lập ra 25-8-1934. (16-7-Giáp Tuất)

  Ai lập: Hội Thánh BQĐ lập.

  Dạy ai: Dạy cho cả chúng sanh trong ĐĐTKPĐ.

  Ai tiếp nhận: Tất cả nhân sự có mặt trong đàn cơ. Một số nhân sự cần yếu được nêu tên và phẩm tước…hay dặn dò thêm….

  Dạy cái gì: Coi trong nội dung sẽ rõ.

  Ai chịu trách nhiệm thi hành: Hội Thánh Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng tại Toà Thánh Tây Ninh.

  Mở đầu ghi rõ:
  ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

  Theo cách ghi 06 Đạo Nghị Định trước (1930).

  Ai ký tên ban hành: Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp (y như 06 Đạo Nghị Định trước).

  Đạo Nghị Định số 8 đã đi vào đời sống tôn giáo.
  @@@

  ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 8 TỪNG ĐƯỢC THI HÀNH.

  Đạo Nghị Định thứ 8 đã từng được một số chi phái ĐĐTKPĐ tôn trọng.
  Nhiều chi phái đã qui hiệp về Toà Thánh Tây Ninh.
  Hội Thánh Toà Thánh Tây Ninh đã cử người tiếp nhận nhân sự và cơ ngơi rất long trọng.

  Nói có sách mách có chứng xin nêu ra vài sự việc điển hình:

  + Ngày 22-3 Kỷ Sửu (19-4-1949) Phái Tiên Thiên Do Ngài Nguyễn Bửu Tài đã qui hiệp về Toà Thánh Tây Ninh.

  + Vào ngày 22 tháng 4 Nhâm Tý (dl 3-5-1972), Tộc Đạo Tân Bình Châu Đạo Gia Định đã tổ chức lễ tiếp nhận phái Đạo Từ Vân qui về Toà Thánh Tây Ninh.

  + Ngày 22-11-1974 Đại Hội Thống Nhứt các chi phái đã diễn ra tại Hội Trường Ban Thế Đạo Toà Thánh Tây Ninh (BNS Thông Tin số 65 ra ngày 25-10-Nhâm Tý. 30-11-1972)

  + Vào ngày 11 tháng 2 Ất Mão (dl 23-3-1975), lễ tiếp nhận Thánh Thất Mỹ Hiệp do ông Lưu Thanh Hoá đại diện Ban Chỉnh Đạo (Bến Tre) hiến về Hội Thánh Tây Ninh. (BNS Thông tin số 119 ra ngày 10-3-Ất Mão- 21-4-1975).

  + Hội Thánh ĐĐTKPĐ kết hợp với một số chi phái để lập ra Hội đồng vận động thống nhất chi phái gồm các Giáo Hội: Hội Thánh Cao Đài Truyền Giáo, Hội Thánh Tiền Giang, Giáo Hội Cao Đài Thống nhất, Hội Thánh Minh Chơn Đạo, Cơ Quan Phổ thông Giáo Lý.
  Hội Đồng cử Ngài Hồ Bảo Đạo làm trưởng phái đoàn.
  @@@

  Kết luận: câu hỏi của TN đã được giải quyết rõ ràng.

  Nay kính.

  (còn tiếp câu 3: 1- Giáo hữu Thái Ca Thanh. và nhận ra hay xác lập được mục đích thành lập Đạo nghị định số 8 của Đức Hộ pháp.).

 6. #196
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209
  TRẢ LÒI TRUNG NGÔN

  (VỀ ĐẠO NGHỊ ĐỊNH THỨ 8)

  CÂU SỐ 3.
  CÂU GỐC:
  Đọc lại Đạo sử để biết thêm thời điểm ban hành Đạo nghị định số 8 và thời điểm sau khi lập Minh Chơn Đạo của Giáo hữu Thái Ca Thanh (Thay biểu tượng thờ kính là Thiên nhãn bằng hình Trái tim và các ngọn đèn, thay đổi giáo phẩm Cửu trùng đài và Hiệp thiên đài). Có như vậy Quý huynh tỷ mới nhận ra hay xác lập được mục đích thành lập Đạo nghị định số 8 của Đức Hộ pháp.
  Vài suy nghĩ cùng trao đổi.
  Rất mong nhận được sự đóng góp của Huynh/Tỷ.

  TRẢ LỜI.

  Xin chia đoạn trên thành 02 phần:

  1- Giáo hữu Thái Ca Thanh.
  Hiền TN viết:
  Đọc lại Đạo sử để biết thêm thời điểm ban hành Đạo nghị định số 8 và thời điểm sau khi lập Minh Chơn Đạo của Giáo hữu Thái Ca Thanh (Thay biểu tượng thờ kính là Thiên nhãn bằng hình Trái tim và các ngọn đèn, thay đổi giáo phẩm Cửu trùng đài và Hiệp thiên đài).
  @@@
  Hiền TN đọc Đạo Sử của tác giả nào mà biết Ngài Giáo hữu Thái Ca Thanh lập Minh Chơn Đạo thì ngoài sự hiểu biết của Tôi.
  Tôi không biết nên không bàn.
  @@@

  Tôi đọc Đạo Sử biết Ngài Phối Sư Thái Ca Thanh là người có công với ĐĐTKPĐ buổi sơ khai.

  Xin kể lại một công lớn của Ngài.

  Theo Vi Bằng Hiến Pháp ngày 14-7- Mậu Thìn (1928) thì Ngài Thái Ca Thanh (Phối Sư) được Đức Lý Đại Tiên giao cho lập vi bằng Hiến Pháp kể trên.
  Vi bằng có những điều cực kỳ quan trọng như:

  Ðiều thứ 22: -Nghiêm cấm trong Ðạo không ai đặng lấy danh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ và dùng THIÊN ÂN, THIÊN NHÃN mà đề vào bìa Kinh sách, Bố cáo, vân vân... hay là in Thánh Tượng, Kinh sách (bán hoặc phát không) nếu Kinh sách và Thánh Tượng ấy không có trình ban kiểm duyệt xem xét trước và đóng con dấu kiểm duyệt.

  Ðiều thứ 24: -Kể từ ngày ban hành "Chương Trình Hiến Pháp" duy có một mình Hội Thánh "Cửu Trùng Ðài" được quyền in Kinh sách, Tượng để hiệu "Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ".
  @@@

  Mổi lần NHỚ ĐẾN hay đọc vi bằng Tôi lại hình dung ra khung cảnh Ngài đọc VI BẰNG trước Hội Thánh ĐĐTKPĐ.

  Tôi thấy tấm lòng trong sáng và ý chí phụng sự mãnh liệt của Ngài đã góp phần làm nên một tài sản vô giá cho Đạo nên cho dầu Ngài có làm gì sau đó trong lòng Tôi vẫn kính trọng.

  Mổi khi nhớ tới công lao của Ngài và những vị khác đã từng là rường cột của ĐĐTKPĐ trong buổi đầu rồi tách ra lập chi phái lòng tôi vẫn ngùi ngùi xúc động.

  Tôi học theo lời Đức Hộ Pháp dạy: … dẫu không tình còn nghĩa, dẫu bỏ nghĩa còn công

  Vi Bằng Hiến Pháp có giá trị trong ĐĐTKPĐ đến thất ức niên.

  Thì cái công của Ngài và quí vị tiền bối vẫn còn mãi với người biết câu: Ăn trái nhớ người trồng cây; uống nước nhớ người đào giếng.
  @@@

  Hiền TN viết Giáo hữu Thái Ca Thanh.
  Không biết là 02 người khác nhau hay là một?

  Nếu là Ngài Phối Sư Thái Ca Thanh về lập dựng Thánh Thất Cầu Vỹ mà làm Tòa Thánh để nhóm Hội Thánh Trung Ương Theo thư của Ngài Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh viết gởi cho ông Thái Ca Thanh ở Cầu Vỹ. Mỷ Tho ngày 01-12-1932 có Ấn ký đầy đủ thì Tôi biết ít nhiều, còn Giáo hữu Thái Ca Thanh thì Tôi không biết.

  Đã không hiểu được mà bàn thì trong lòng thấy mắc cỡ, không yên nên xin kiếu.
  @@@

  2- Có như vậy Quý huynh tỷ mới nhận ra hay xác lập được mục đích thành lập Đạo nghị định số 8 của Đức Hộ pháp.
  &&&

  Hiền TN viết: mới nhận ra hay xác lập được mục đích thành lập Đạo nghị định số 8 của Đức Hộ pháp.

  Và đoạn trên cũng ngay trong cùng bài nầy hiền TN viết:

  Bởi lẽ: Theo Đạo nghị định số 8 của Đức Hộ pháp (rất trân trọng khi gọi tênNgài) có ghi….
  @@@

  Qua 02 trích đoạn cho thấy hiền hiểu rằng: Đạo Nghị Định số 8 do Đức Hộ Pháp làm ra, (không có phần Đức Lý Giáo Tông trong đó).

  Thực tế là chính Đức Lý Giáo Tông lập ra Đạo Nghị Định và Hộ Pháp là người ký tên cùng Lý Giáo Tông.

  Đọc phần tiểu dẫn trước khi lập các Đạo Nghị Định ta xác định được thực tế nầy.

  (((Lưu ý rằng Đức Lý Giáo Tông có dùng chữ Hiền Hữu để gọi Đức Hộ Pháp. Nhưng Đức Hộ Pháp vẫn xưng là Đệ Tử với Đức Lý Giáo Tông- TNHT Q2 trang 97 bản in 1963-. Như vậy dù cùng ký tên với Đức Lý Giáo Tông nhưng phần chính vẫn là do nơi Đức Lý Giáo Tông-)))

  Tham dự đàn cơ còn có cả Hội Thánh.

  (PHÁP LÝ GIỐNG NHƯ SÁU ĐẠO NGHỊ ĐỊNH TRƯỚC)

  Hiền TN hiểu Đức Hộ Pháp lập ra Đạo Nghị Định thứ 08 mà không nhìn nhận phần (chính) do nơi Đức Lý Giáo Tông là một sai lầm rất rõ ràng.

  Chính vì chổ sai lầm đó nên hiền TN đặc vấn đề: mục đích thành lập Đạo nghị định số 8 của Đức Hộ pháp.

  Đây là điều KHÔNG CÓ THỰC.

  Tôi xin kiếu, không tham gia (hay trả lời) một vấn đề KHÔNG CÓ THỰC.

  Nay kính.
  @@@

 7. #197
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209

  HUẤN LỊNH 380 ĐÃ BỊ XÉN BỚT.

  Tại diễn đàn SỰ PHÂN CHIA CHI PHÁI có rất nhiều bài đóng góp của các thành viên. Điều đó nói lên sự quan trọng của đề tài và tấm lòng tha thiết của quí vị với việc thống nhất nghiệp đạo.

  Do vậy mà yêu cầu về tính chính xác cũng quan trọng hơn những đề tài bình thường.

  Chúng tôi thấy có 02 bài cùng trích văn từ huấn lịnh 380 của Đức Hộ Pháp nhưng nội dung có sai biệt.
  Nên xin nêu ra đây để cùng tìm ra lẽ thật.

  Lẽ thật mà tôi nói đây CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ ĐOẠN TRÍCH VĂN CÓ ĐẦY ĐỦ hay HAY ĐÚNG NGUYÊN VĂN không mà thôi (chớ chưa bàn đến nội dung).

  Đầy đủ là sao? Chính xác là sao?

  Thí dụ đoạn văn gốc có 24 chữ thì người trích văn có trích đủ 24 chữ hay chưa?

  Đã trích đủ 24 chữ xét đến độ chính xác xem có trường hợp chữ A thì bị biến thành chữ B hay C hay không?

  Nếu chữ A mà bị viết thành B hay C mà không phản nghĩa với A thì cái sai ấy cũng chưa đáng kể; còn như chữ B hay C mà ngược nghĩa với chữ A thì đó là sai đáng kể, là nghiêm trọng.

  Xin lấy một thí dụ có thật.
  Phúc báo của Hồ Viện vụ cất bar ở Long Hoa ngày 18-3 Giáp Ngọ.
  (lời phê số 784/V.P /H.P)

  . LỜI PHÊ ĐỨC HỘ PHÁP:

  Tư cho Ban Kiến Trúc khởi lót gạch y theo lịnh của Bần Đạo nơi sân nhóm chợ Long Hoa Thị. Mấy cái quán ở dựa theo nhà lồng, nếu họ muốn tránh khỏi bị dời đi thì phải tự nơi họ lót gạch y một kiểu với gạch sân chợ, phải làm cho kịp trước mùa mưa nầy.
  Cống nước tứ phía phải xây gạch và lót dales cho bằng phẳng cùng sân chợ đặng cho nước mưa có thể rửa sân và lưu thông sạch sẽ y như lịnh của Bần Đạo chỉ dạy.
  HỘ PHÁP
  (Ấn Ký).

  &&&
  Một số bản lưu hành viết chữ KHỞI thành chữ KHỎI.
  Nghĩa là thiếu có một dấu râu mà NỘI DUNG thành ra mâu thuẩn nhau.
  &&&

  Trở lại vói trích đoạn về Huấn Lịnh 380 của Đức Hộ Pháp 02 thành viên Đạt Tường và Duy Linh ta thấy có sai biệt sau.
  Xin xem 02 bài gốc:
  (Bài dài do vậy chỉ trích đoạn liên quan đến bài viết)

  MỘT:
  BÀI CỦA HIỀN ĐẠT TƯỜNG.
  24-09-2009 06:16 AM#104
  Đạt TườngThành Viên Ưu Tú
  Thành viên Thiên Sứ cung cấp thông tin theo yêu cầu của một số thành viên
  Đức Hộ Pháp PCT trong huấn lệnh 380 về chi phái có đoạn:
  -" Bần đạo đã ân xá cho tòan thể chi phái bất cứ là ai vâng y luạt Pháp Tòa Thánh sẽ là tín đồ chính thức của Đạo Cao Đài. Danh từ Ban Chỉnh Đạo hay Tiên Thiên đều là phụ thuộc thì chẳng nên chia rẽ hay là hẹp lượng (...)
  Vậy Hội Thánh và các cơ quan Chánh trị Đạo không còn đặng phép đối đãi với người tùng chi phái là ngọai nhân bất hợp nữa (...)
  Phải kính nể quyền tự do của họ và cấm chẳng đặng phạm đến, hoặc lấy ngang vật chi của ai (...)
  Nhuợc bằng bất tuân thì Bần Đạo buộc lòng dùng một oai quyền nghiêm khắc để trừng trị..."
  &&&
  Theo câu đầu nội dung bài viết thì hiền Thiên Sứ cung cấp đoạn văn trên mà hiền Đạt Tường là người nhắc lại.
  Đoạn cần đối chiếu là đoạn gạch dưới của bài viết có (30 chữ).

  HAI.
  21-10-2009 09:46 AM#141
  DUY LINHThành Viên Tích Cực
  Đức Hộ-Pháp ân-xá các Chi Phái
  ........Về tập-thể có phái Tiên-Thiên, do ông Nguyễn Bửu Tài lãnh-đạo. Thánh huấn số 380, ngày 22 tháng 3 năm Kỷ-Sửu (19.04.1949) có ghi về sự-kiện nầy như sau:
  "Bần-Đạo đã ân xá cho toàn cả Chi Phái, bất cứ ai, nếu nhập môn lại và vâng y Luật Pháp Tòa-Thánh sẽ là Tín-đồ chánh-thức của Đạo Cao-Đài." (34 chữ)

  &&&
  ......
  Đoạn cần đối chiếu là đoạn gạch dưới có 34 chữ.
  So sánh bằng cách đếm chữ đoạn gạch dưới của 02 bài:
  + Bài của hiền Đạt Tường: 30 chữ.
  + Bài của hiền Duy Linh: 34 chữ.
  Bài của hiền Đạt Tường ít hơn 04 chữ.
  Đó là bốn chữ gì?
  Bốn chữ đó là: NẾU NHẬP MÔN LẠI.
  Nghĩa là trong bài nhắc lại của hiền Đạt Tường thiếu 04 chữ.
  Bốn chữ đó theo Văn Chí hiều là QUAN TRỌNG.
  Nguyên văn đoạn nầy mà chúng tôi biết được có 35 chữ và trùng hợp với đoạn của hiền Duy Linh.
  Chúng tôi xin cung cấp nguyên văn Huấn Lịnh 380 để quí vị đối chiếu.


  ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.
  HPĐ.
  (Nhị Thập Tứ Niên)
  Văn Phòng.
  TÒA THÁNH TÂY NINH.
  số 380.
  HUẤN LỊNH.
  HỘ PHÁP KIÊM THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ.

  Gởi cho chư vị:
  - Khai Pháp Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh.
  - Q. Ngọc Chánh Phối Sư.
  - Q. Thượng Chánh Phối Sư.
  - Chí Thiện Chưởng Quản Phước Thiện.
  - Thiếu Tướng Tham Mưu Trưởng.
  - Đại Tá Chỉ Huy Cơ Thánh Vệ.
  - Thiện Tịnh Chưởng Quản Phái Tiên Thiên.
  - Và Toàn Đạo Nam Nữ.

  Bần-Đạo đã ân xá cho toàn cả Chi Phái, bất cứ là ai, nếu nhập môn lại và vâng y Luật Pháp Tòa-Thánh sẽ là Tín-đồ chánh-thức của Đạo Cao-Đài. Danh từ Ban Chỉnh Đạo hay là Tiên Thiên đều là phụ thuộc thì chẳng nên vì danh từ ấy mà gọi là chia rẽ rồi hẹp lượng khinh thường buộc ràng khổ khắc, ấy là đi ngược dòng trào lưu đoàn kết qui hiệp.

  Vậy Hội Thánh và các cơ quan Chánh Trị Đạo cùng là Quân Đội không còn đặng phép đối đãi với người tùng chi phái là ngoại nhân bất hợp nữa. Nhà Hội hay nhà thờ của Họ thì Họ được quyền sử dụng tùy ý theo lịnh dạy trong sắc huấn số 69 ngày 28-11-Mậu Tý (28-12-1949)

  Phải kính nể quyền tự do của họ và cấm chẳng đặng phạm đến hoặc lấy ngang vật chi của ai cả. Nếu quá quyền thâu đoạt tài sản của người là phạm tội trộm cướp, nơi nào đã hiểu lầm lỡ vi phạm lệnh ân xá trên đây hãy sửa chữa lại liền.
  Nhuợc bằng bất tuân thì Bần Đạo sẽ buộc lòng dùng một oai quyền nghiêm khắc để trừng trị kẻ phạm ỷ thế hiếp cô, chẳng luận kẻ ấy là hàng phẩm nào trong cửa Đạo.
  Tòa Thánh ngày 22-03-Kỷ Sửu (19-4-1949).
  Hộ Pháp
  Kiêm Thượng Tôn Quản Thế
  Ấn Ký.
  &&&

  Dụng ý của Văn Chí là cung cấp thông tin chính xác về Huấn Lịnh 380 mà thôi.
  Nay kính.
  &&&


Trang 20/20
1 ... 10 18 19 20

Nhãn cho chủ đề

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền