+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/20
1 2 3 4 5 13 ... 20
kết quả từ 21 tới 30/ Tổng số 196

Ðề tài: Bàn về Tu Tướng Châu của HTTG

 1. #21
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar

   


  Đạo huynh Thiện Ngộ : 


                   " Ngọc Mâu-Ni há dễ khinh truyền
                  " Kinh Bạch-tự dám đâu vọng tiết
                  " Địch không lỗ có duyên mới biết
                  " Đàn không dây vô phước khó nghe
                  " Rượu Đề-hồ chứa để đầy ve
                  " Say một cuộc bất tri nhân-sư...."


  Qua những dòng thơ của Đạo huynh cho đệ cái cảm nhận bàng bạc của "thần


  tâm"


  Huynh Thiện Ngộ :


    Tìm hiểu , tò mò là nhu cầu , nhưng Cầu Pháp  là một chuyện khác nhau xa !


  Quả vậy đều huynh nói thật...chí lý !


  Thôi thì biết.... nói sao cùng huynh ! đệ xin góp 1 bài thơ con cóc cùng chủ đề


  cùng huynh ! mong rằng ý thơ ! câu cú thiển thô nhưng ngập tràn cảm nhận,mong


  có đều chi còn non kém mong huynh lượng thứ !


   


  Hồ Thu - Bóng nước tỏ tình trăng


  Trăng soi - Thấu sáng tận...nơi Hồ !


  Hồ Trăng ,nước sáng tại....chữ Thần


  Để biết : Tri Âm,tương hội thể !


  Thể thể tượng thông,Lý tương đồng


  Tương đồng - hiệp nhất bởi : Linh Thông


                  Chẳng biết  ! ?  :


  Hồ Trăng - Nước sáng !.Ai làm sáng ?


  Chỉ biết : Hồn Trăng thấu.... nơi Hồ !


  Trời thanh - Gió mát, Rượu một bầu.


  Đêm Trăng - Tỏ rạng soi Hồ sáng


  Chỉ biết ! lung linh cảnh...tỏ Thần !


  Đôi vần Bút đạo tả... Trăng cơ


  Tỏ thấu tình trăng - Thấu tình Hồ !


  Kính huynh


 2. #22
  Tham gia ngày
  Apr 2006
  Bài viết
  424


    Cám ơn ! cám ơn ! 
       Lấy cảm xúc từ câu hỏi của Huynh Luutunha ,


                     "      Hốt nhiên võ hóa huỳnh quang
                     " Trường tương tư ức từ hàng lân phô
                      "     Lan-đài, thạch-thất đình-hồ...     
    
       Thiện Ngộ , xin viết cho vui nhé !
     
                      Bỗng dưng chữ hóa ra không
               Diễn-Đàn Đại-Đạo mênh mông cửa nhà..
                      Bến-Tre , Thiên-Lý Bửu-Tòa
               Tây-Ninh, Chơn-Lý gần xa rộn ràng
                      Nam-Thành cho đến Tam-Quan
               Đâu đâu cũng mới điểm trang tuyệt vời
                      Đài lan , Thất đá sẳn nơi
               Đình hồ thủy tạ ngồi chơi đạo đồng
                      Gội nhuần pháp-vũ sạch trong
               Huỳnh quang mây chiếu ánh hồng đẹp xinh
                      Phô bày muôn vật hữu tình
               Non Tiên động cũ riêng mình với ta
                      Lời kinh văng vẳng đâu xa
               Giựt mình mới biết té ra : Diễn Đàn....

                                                                      Thân chào !
                                                                      Thiện-Ngộ
   

                      
              
                                           

     

 3. #23
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  ChàoQuíHiền ! theo hienhuu thì: Nếu Châu mà có sẳn trong người thì đâu cần phải luyện.Vì buổi nầy Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn đắc Đạo thì phải có Công Quả phụng sự vạn linh thì tự nhiên đắc và Châu sẽ xuất hiện do có sẳn trong người.
     Ngày nay Tam Trấn thay Tam-Giáo Phật, Tiên, Thánh như :
     Nhị Trấn Phật Quan-Âm khi kiếp trước của Ngài là nàng Thị-Kính trung trinh tiết hạnh Ngài tu hành bình thường thôi rồi cũng đắc Phật Bà Quan-Âm.
     Nhứt Trấn Lý Đại Tiên Trưởng khi kiếp trước của Ngài là Lý-Bạch thường hay uống rượu đong muôn đấu. uống càng say thì làm thi phú càng hay và Ngài được mời ra làm Quan thì công-bình chánh-trực. và giờ chót của Ngài khi uống say thấy trăng dưới nuớc Ngài liền chụp lấy và Ngài gửi xác đăng Tiên. Ngài cũng không có tịnh luyện châu gì mà cũng thành Tiên.
     Tam-Trấn Quan-Thánh Đế-Quân khi kiếp trước Ngài là Quan-Công Ngài lúc nào thì trong mình Ngài đều có đem theo quyển sách xuân-thu để khi rảnh thì đọc. Ngài chém đầu biết bao là danh tướng. chớ không có luyện châu và giờ chót của cũng bị hại và gửi xác lại mà hiển Thánh rồi Ngài dùng oai linh của Ngài mà giúp cho vạn-linh mà trừ tà biệt quỉ va được vạn-linh tôn Ngài lên hàng Phật Vị.
     Như vậy Phật, Thánh, Tiên không phải do luyện Châu mà thành mà do công đức, công quả của họ mà thành. Vì Châu đã sẳn chỉ cần có công đức, công quả phụng sự mà xuất hiện./.

 4. #24
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

   "Căn trí chúng sanh vô lượng, pháp môn vô lượng !"


  Chỉ e rằng ngày trở về lại rơi vào tình cảnh mà Thầy đã từng nói: Chớ than rằng "Phật giả vô ngôn!" (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)


  Bỡi thế, Ơn Trên luôn nhấn mạnh: Việc học Đạo phải cho có căn bản !


  "Biết mà không hành là thừa, hành mà không đúng là phá hoại. Người giữ đạo không hành là không Đạo. Hành đạo mà không hiểu Đạo thời hại Đạo ! Thế nên việc học tu, tu học phải đi đôi với nhau !" (Lê Đại Tiên)


 5. #25
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

  Nguyên văn bởi hienhuu
  ChàoQuíHiền ! theo hienhuu thì: Nếu Châu mà có sẳn trong người thì đâu cần phải luyện.Vì buổi nầy Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn đắc Đạo thì phải có Công Quả phụng sự vạn linh thì tự nhiên đắc và Châu sẽ xuất hiện do có sẳn trong người.
     
  .....
     Như vậy Phật, Thánh, Tiên không phải do luyện Châu mà thành mà do công đức, công quả của họ mà thành. Vì Châu đã sẳn chỉ cần có công đức, công quả phụng sự mà xuất hiện./.
   


  Vâng, suy nghĩ của Huynh cũng là suy nghĩ của khá nhiều người (ước chừng cả vùng Đông Nam bộ và nhiều nơi nữa).


  Vậy theo huynh, Thánh ngôn hiệp tuyển có nói đến "bày bửu pháp ra không giấu nữa", như thế các bậc tiền khai đại đạo đã không làm đúng lời dạy của Thầy là không bày bửu pháp ra hay bửu pháp đã bày khắp muôn phương mà Hiền chưa biết !!


  Việc làm công đức, công quả phụng sự và "khái niệm" do ai đó nói "trật" rằng: Châu có sẵn trong người mà không cần luyện thì vui lòng cùng đệ xem lại bài thánh ngôn sau:


  TNHT, trang 12, 13, TÒA THÁNH TÂY NINH, bản in 1928 (để khỏi phải nói là chia hay chưa chia chi phái):


  "Thần là khiếm khuyết của cơ màu nhiệm từ ngày Đạo bị bế. Lập "Tam Kỳ Phổ Độ" này duy THẦY cho Thần hiệp "Tinh Khí" [1]đặng đủ "Tam bửu" là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh.


  Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt THẦY cho chư Đạo Hữu nghe....


  .... Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật từ ngày bế Đạo thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi [2], song Thiên Đình mỗi phen đánh tản "Thần"  không cho hiệp cùng "Tinh Khí".


  Thầy đến đặng hườn nguyên Chơn Thần cho các con đặng đắc Đạo [3]. Con hiểu "Thần cư tại Nhãn" bố trí cho chư Đạo Hữu con hiểu rõ nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. "


  Tại bài thánh ngôn này, nếu học trò bình thường thì sẽ lấy kết nối 1, 2, 3 để có bài học và thực hành xuyên suốt.


  Nhưng cũng có người học khác hơn, họ chỉ cần biết [3] là được và họ chỉ có [3] mà thôi. Dĩ nhiên, Thầy đã dạy 1, 2, 3 để thành mà không làm 1, 2 chỉ làm 3 nên cũng không sao.


  Các bạn trẻ, khôn ngoan và nghe lời Thầy chút xíu bạn sẽ thấy muốn được 3 thì phải lấy [2] làm phương pháp - luyện [1] thành [3]. Phải nói rõ là luyện TINH hóa KHÍ mà thôi. Còn Thần thì do Thần định, lúc TINH hóa KHÍ thì THẦN "tự nhiên mà có". Xin đừng nhầm lẫn chổ này. 


  Chỉ có điều (vẫn câu hỏi cũ xì): Nếu làm công quả không thôi thì tại sao THẦY phải nhọc thân, phế bỏ NGỌC KINH, đóng cửu HUỲNH KIM KHUYẾT giáng xuống cái "hồng trần trược khí" này để làm gì mà không giữ nhì kỳ là được?? Phải mở TAM KỲ làm gì???


  Thầy cũng từng than "chúng sanh thế, Ta đành phải thế".


  Thầy thương đám con phải lăn lóc cùng đám con thôi, những ngày đầu lập Đạo, công đức dày thế mà Thầy cũng than: "Quỷ vương lấy mất 6 đứa, đôi ba đứa biếng nhác" huống gì ngày nay.


  Thầy ôi.....


  Huynh Đạt Tường cũng đừng lo, diễn đàn cũng có vài người vậy thôi. Đừng lo, chi chi cũng có Thầy.


  Kính.


   

   

 6. #26
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  246
  LongNguyen's Avatar
    Đạo đệ đồng ý với huynh hienhuu. Nhưng muốn trình bày với huynh xem có được không.

  Châu dẫu sẵn có trong người nhưng tuyệt nhiên phải luyện. Phép luyện ấy tức là công quả và công phu. Làm công quả để tăng thêm công lực của âm chất. Thực hành công phu để tăng thêm nội lực của trí huệ. Có như vậy mới mong 1 kiếp quay về ngôi xưa vị cũ. Ví như đã nói Phật tánh, hay Linh Quang đều có trong mỗi chúng sanh, nhưng nếu chúng sanh không làm công quả, thực hành công phu thì không tự thấy và không tự làm sáng Phật tánh, Linh Quang của mình.

  Xưa các vị đắc đạo cũng phải bỏ ra nhiều kiếp vay trả để kiếp cuối mới đủ công quả, công trình, công phu để hồi cựu vị.Về rồi vẫn phải tu tiếp vì thiếu một ít cái này, cái kia. Nay Tam Kỳ Phổ Độ vì là cơ TẬN ĐỘ nên hành giả phải thực hành đủ Tam Công và nhận ơn Đại Ân Xá để giải thoát trong một kiếp. Đó cũng là diệu dụng của Cao Đài, mà không huynh?

  Do vậy, pháp môn là cần yếu cho hành giả "nương" vào mà tịnh luyện để có công phu. Tuy nhiên, hiện nay không hiểu vì sao có nhiều phương cách công phu quá, mới có cũ có khiến nhân sanh vào vòng lao đao để chọn mặt gửi vàng mà không phí một kiếp người. Hôm trước có người cậu về Rạch Giá, Bạc Liêu gì đó về kể lại ở dưới đó người ta (đạo Cao Đài luôn) tu pháp môn huyền diệu lắm. Nghe nói giáo pháp mới này rất mới, rất hay. Người tu chứng đắc nhiều chuyện huyền vi lắm!!!! Tự thấy đúng là cái khổ phân ly trong 100 năm đầu. Con một Cha những ở khác nhà...khiến cho nhiều biện biệt.

  Cái khổ là một số huynh tỷ đệ muội cứ đi vòng vòng mà học nhiều pháp môn vì cho rằng cái này hay hơn cái kia, chùa thất chổ này đẹp hơn chổ khác nên thanh tịnh hơn...Rốt cuộc, đời tu chỉ là ảo tưởng đời sống Phật Tiên! Buồn!

 7. #27
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

   Huynh Hiền Hữu à,


  Chủ đề trên là "Bàn về Tu Tướng Châu của HTTG" mà mọi người thảo luận về một pháp tu của nền Đại Đạo.


  Đạo đệ gợi ý thế này: Nếu được, Huynh mở một chủ đề khác, đại khái là bàn về việc ở Đạo Cao Đài không cần tu, chỉ cần làm công quả thì sẽ đắc đạo hay thành đạo hay ... gì đó, có được không huynh??


  Vì tại diễn đàn có nhiều người tìm hiểu về đạo; nếu nói suông, lập luận không có dẫn chứng, không khoa học sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều công cuộc phổ độ do Thầy lập.


  Kính.


 8. #28
  Tham gia ngày
  Apr 2006
  Bài viết
  424

    Hi hi !
      Mấy bạn đạo nhà mình ở Tây-Ninh ,có lẽ hơi dị ứng với vấn đề TU TỊNH này lắm ( TỊNH- LUYỆN)
   Đúng không Hienhuu?
       Vì ngày trước ĐHP có nói , các Đạo-hữu lo Tam-Lập trước đã , ngồi tịnh có ích chi đâu ! không khéo chỉ  BỤNG TO mà thôi....! mà muốn được nhập tịnh-thất thì phải để cho Đức Ngài cân-thần cái đã , vì đa số chưa có công đức mà ngồi tịnh không an được , nên không kết quả ! vậy thôi..
            Bày ra Tịnh-Thất để tu tịnh chớ !
            TRÍ-HUỆ-CUNG là nơi Đức Ngài tu tịnh còn gì?
         Có TỊNH-LUYỆN mới phát sanh TRÍ-HUỆ  !

      Thiện Ngộ , có nhớ  Thầy dạy Đức Quyền Giáo-Tông :
                    
                           "  Một ngày thỏn mòn , một ngày qua
                           "  Tiên Phật nơi mình  chẳng ở xa
                           " Luyện đặng tinh-thông muôn tuổi thọ
                           '  Cửa Tiên xuất nhập cũng như nhà !

                 Tiên Phật nơi mình chẳng ở xa : là Thiên-mạng đó ! Nếu không tu luyện thì phàm vẫn hoàn  phàm , công quả nhiều cũng được hưởng Phước , lập Thánh-vị nơi Cửu-Trùng mà thôi !
   Cửa TIÊN đến đi còn xa lạ lắm.


               Cho nên  Cao-Đài : Thánh vị
                              Tiên-Ông : Tiên-vị
                             Đại Bồ Tát : Phật-vị.
          Đa số chúng ta còn đang tu CAO-ĐÀI , chưa theo TIÊN ÔNG được huống chi là theo ĐẠI-BỒ-TÁT.
           Trong kinh Phật-Mẫu :
                  " Khoa môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật duyên  "
     Là mở khoa thi Tiên cho những người có duyên với Phật là vậy ......
        Đa số chúng ta còn đang tu Cao-Đài , nghĩa là chúng ta đang tu theo NHO : NHO tông chuyển thế. nặng về nhân-đạo Thánh-triều. "Trung-Hưng" cũng là phục hưng đạo TRUNG , trung-dung , trung thứ ,trung-đạo..., nhưng mà có giữ được "Trung" thì mới sáng , mới biết !

                                 " THỦ TRUNG ĐẮC MINH "
        Tóm lại  Công quả , rồi công phu Tịnh luyện  hay công phu Tịnh-luyện có trí-huệ rồi ra làm công quả  càng ích lợi cho chúng sanh càng nhiều có sao : không thắc mắc chi.
                                                                                                      
                                                                                                            Thiện-Ngộ


 9. #29
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  140
  luutunha's Avatar

        Kính quý huynh ;


        Phép tu luyện để châu thêm sáng  đó là phép cúng tứ thời và sám hối quỳ hương ,. Không biết quý huynh tỷ ở Tây ninh có dùng hai phép đó không nhỉ. Đó cũng là một trong muôn ngàn phép tu luyện mà.


             kính.


 10. #30
  Tham gia ngày
  Apr 2006
  Bài viết
  424


      Các bạn đạo nên xem lại Chú-giải  Pháp Chánh Truyền , về Đạo-phục của Chức-sắc Hiệp-Thiên-Đài :
      Hộ-Pháp : Tay hữu cầm Gián-ma-Xử
                       Tay tả  nắm Xâu Chuỗi "Từ-Bi."

      Thượng-Phẩm : Tay hữu cầm Long-Tu-Phiến
                                Tay tả nắm Xâu Chuỗi "Từ-bi."

      Thượng-sanh   : Tay hữu cầm Phất-Chủ
                                 Tay tả nắm Xâu Chuỗi "Từ-bi."

            Xâu Chuỗi  là Tướng Châu đó , mà có hai chữ " Từ-bi" nên kiêm luôn Tâm-Châu 
     
           Xâu Chuỗi là một Pháp-bửu tùy thân đó chớ ! Ba vị , vị nào cũng có nắm Xâu Chuỗi ở tay trái.
          Đức Ngô-Minh-Chiêu , khi bỏ xác , những kỷ vật còn để lại cũng thấy có Xâu Chuỗi 18 hột.

     Có nắm trong tay , chắc các Ngài cũng có dùng ,Luyện Chuỗi.....ai mà biết được hihi.
    
                                                                                                    thân mến !


     
   

   

Trang 3/20
1 2 3 4 5 13 ... 20

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Ý nghĩa Tuần cửu,Tiểu Tường,Đại Tường
  Bởi truongtam trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 9
  Có Bài Mới: 02-04-2015, 04:30 PM
 2. Replies: 3
  Có Bài Mới: 04-01-2011, 01:21 AM