+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 4/ Tổng số 4

Ðề tài: NÓI LẠI CHO ĐÚNG

 1. #1
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Bài viết
  30
   
  Lời tòa soạn: Sau bài viết về Đạo Cao Đài trong mục tản mạn Lịch Sử của Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng, ông Phạm Văn Khảm của Châu Đạo Cao Đài California đã không đồng ý về những nhận định trên và một số điểm của mọi người chúng tôi xin đăng tải sau để quý vị độc giả có thể rộng đường so sánh . - Việt Tide -

  Trong tờ Tuần Báo Việt Tide số 223, ở mục Tản Mạn Lịch Sử có bài viết với tiêu đề: "Các phong trào Tôn giáo trong những năm 1920-1930" tác giả là ông Lê Mạnh Hùng đã làm cho người tín đồ Cao Đài hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chổ là không biết ông Lê Mạnh Hùng đã tham khảo tài liệu nào để viết bài báo này mà về phương diện lịch sử thì không đúng sự thật, về phương diện giáo lý thì sai lệch. Ngoài ra lối viết có phần không mấy trang nhã chúng tôi xin dẫn chứng như sau:

  1.Vấn đề thứ I: Ai là Giáo Chủ Đạo Cao Đài ? Ông Lê Mạnh Hùng viết : "Lê Văn Trung có nhiều kinh nghiệm vả tham vọng hơn ông Ngô Minh Chiếu vì vậy mà chằng bao lâu sau khi thành lập, Trung đã đầy được Chiếu ra khỏi lãnh đạo Cao Đài và trở thành vị Giáo Chủ đầu tiên của Đạo Cao Đài".

  Nếu đi hỏi bất cứ tín đồ nào từ trong nước cho đến khắp nơi trên thế giới, chắc chắn không có ai trả lời giống như ông Lê Mạnh Hùng. Ngôi Giáo Chủ của Đạo Cao Đài nếu có đọc qua về lịch sử của Đạo hoặc đọc sơ lược về giáo lý Cao Đài, ai ai cũng biết Đức Chí Tôn hay Ngọc Hoàng Thượng Đế là Giáo Chủ Đạo Cao Đài.

  Thật vậy Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút khai sáng nền Đại Đạo Tam Kỳ PHổ Độ tại Việt Nam năm 1926 và trong đàn cơ ngày 26 tháng 4 năm 1926 Đức Chí Tôn giáng rằng: "Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh thể có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt dẫn lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Đảo.
  Vì vậy Thầy mới lập ra có một phẩm Giáo Tông nghĩa là anh cả, ba phẩm Đầu Sư nghĩa là Giáo Hữu. Chẳng một ai dưới thế này còn đặng phép nói rằng thế quyền cho Thầy mà trị phần hồn của nhơn loại."


  Qua đoạn trích dẫn trên, cũ đủ minh xác chính Đức Chí Tôn là Giáo Chủ Đạo Cao Đài và ông Lê Văn Trung không hề tự xưng là Giáo Chủ Đạo Cao Đài hoặc được thọ phong là Giáo Chủ.

  Ngoài ra cũng cần xác nhận lại tên Ngô Văn Chiếu mà tác giả Lê Mạnh Hùng đã viết suốt trong bài báo là sai, tên đúng là Ngô Văn Chiêu.

  2.Vân đề thứ 2: Ông Lê Mạnh Hùng viết :"Trung đã đẩy được Chiếu ra khỏi lãnh đạo Cao Đài".

  Thực tế có phải như vậy không? Chúng tôi xin trích dẫn một đoạn ngắn trong quyển Đại Đạo Căn Nguyên của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu (Bảo Pháp là một trong Thập Nhị Thời Quân của Hiệp Thiên Đài có nhiệm vụ bảo tồn luật pháp của Đạo) tưởng cũng đủ cho ai muốn suy gẫm lý do nào mà ông Ngô Văn Chiêu không vấn thân vào con đường phổ độ. Đoạn trích dẫn ở trang 21 như sau:

  "Ông Trung vẫn vâng Thánh Ý lo thiết đàn giảng đạo. Ông Chiêu lại ở nhà lo bề tự giác. Ý ông không muốn truyền bá mối Đạo ra nhiều người. Ông vẫn lấy câu Ngô thân bất độ hà thân độ mà làm tôn chỉ. Vì vậy, ông tách riêng ra kể từ ngày 24 tháng 4 năm 1926. Đồng ý kiến ấy có mấy ông: Nguyễn văn Hoài, Võ văn Sang, Lý trọng Quí.
  Từ đó, tuy bất đồng quan điểm với nhau vì một đàng (ông Lê Văn Trung) thì lo phổ độ mối Đạo, mộ đàng (ông Ngô Văn Chiêu) lại chuyên bề tự giác, nhưng về phương diện tín ngưỡng thì cũng đồng thờ kính Đức Cao Đài Thượng Đế".

  3.Vấn đề thứ III: Quy Nguyên Tam Giáo- Ngũ Chi Phục Nhứt của Đạo Cao Đài

  Ông Lê Mạnh Hùng viết :" Đạo Cao Đài không phải là một tổng hợp của các tín ngưỡng cổ truyền mà là một sản phẩm do ảnh hưởng của truyền thống thông linh Tây Phương cũng như các đạo tu Tiên của Trung Quốc"
    Điều này chúng tôi khẳng định và không sợ bị sai lầm rằng: Đạo Cao Đài do chính Đức Chí Tôn khai sáng và nó không phải là một sản phẩm do con người tạo ra, nên nhất định không thể do ảnh hưởng này hay ảnh hưởng nọ như ông Hùng đã viết.
    Qua cơ bút, Đức Chí Tôn cho chúng ta biết rằng tất cả các vị Giáo Chủ của các tôn giáo thuộc Nhứt Kỳ Phổ Độ và Nhị Kỳ Phổ Độ như : Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo đều do sự phân tánh giáng sanh của Đức Chi Tôn hay nói rõ hơn Quý Ngài là hiện thân của Đức Chí Tôn giáng trần để mở Đạo. Sở dĩ Đức Chí Tôn cho mở nhiều tôn giáo như vậy vì Ngài giải thích rằng: " Vốn từ trước, tuỳ theo phong hoá của Nhơn loại và nhất là Càn vô đắc khán Khôn vô đắc duyệt nên Nhơn Loại chỉ có hành đạo nội tư phương của mình mà thôi. Nay Nhơn Loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức thì lại bị phần nhiều các Đạo ấy mà Nhơn Loại nghịch lẫn nhaunên Thầy mới nhứt định quy nguyên các tôn giáo ấy về một mối..." (Trích đàn cơ ngày 24/4/1926).

  Như vậy, Đạo Cao Đài là mối Đạo cho tất cả, một giải pháp thích hợp cho tất cả, một đường đi chứa đựng tất cả. Nó không phải là một con đường trong số những con đường mà Cao Đài là danh hiệu chung cho tất cả con đường ấy.

  Nói một cách dễ hiễu, Đức Chí Tôn mở Đạo là cho cả nhơn loại, là cứu vớt nhơn loại trong thời Hạ Ngươn mạt pháp nầy chứ đâu để đối phó với hoàn cảnh nầy hay tình thế nọ như ông Lê Mạnh Hùng với một nhận xét hời hợt: "...là một tôn giáo có tính chất sấm ký, đạo Cao Đài phản ảnh một hình thức đối phó của xã hội đối với sự xâm lược văn hoá của ngoại bang".

  -Trích từ BTĐĐ số 16 của CQTGCĐHN-

  (Còn tiếp)
   

 2. #2
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Bài viết
  30
   
  4. Vấn đề thứ IV: ông Lê Mạnh Hùng viết: "Ngay từ 1930 Lê Văn Trung đã bị tư túi tiền quỹ của Đạo, và đến năm 1933 những tố cáo tham những của ông đã đến mức đe dọa nổ lớn gây nguy cơ làm đạo Cao Đài sụp đổ cùng với vị giáo chủ đầu tiên của mình".
   Như chúng tôi đã nói ngay lúc đầu. không biết ông Lê Mạnh Hùng tham khảo tài liệu nào để viết bài báo về Đạo Cao Đài và nhất là vấn đề ông Lê Văn Trung tư túi tiền của Đạo? Thú thật chúng tôi không muốn viết dài dòng để thanh minh điều này để tránh có sự ngộ nhận là thiếu vô t. Vì vậy chúng tôi xin trích đoạn bài viết của ông Diệp Văn Kỳ là nhà báo có tên tuổi lúc bấy giờ viết bài tường thuật về đám tang của ông Lê Văn Trung vào ngày 28 tháng 11 năm 1934 như sau:
   "Ông Lê Văn Trung đã làm được cái gì?
    Điều đó chưa biết. Chúng tôi chỉ biết rằng từ hôm ông chết đến nay, ở Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, số người mỗi ngày đến chịu tang lấy muôn mà kể. Già, trẻ, bé lớn, đàn ông, đàn bà ở lục tỉnh, ở Nam Vang, Lèo,... thảy đều thương tiếc, khóc than chẳng khác nào con mất mẹ. Nếu như có thể lấy những "chuôn" vải trắng bịt trên đầu để làm thước đặng đo sự nghiệp, công đức của người quá vãng, thì ta có thể nói rằng sự nghiệp, công đức của ông Lê Văn Trung là lớn nhất ở Nam Kỳ này vậy.
    Trái lại, dầu có ai bảo rằng sự nghiệp ngưỡng mộ ấy đều do ở điều mê tín tầm vơ mà sanh ra, thì họ cũng phải công nhận rằng đó là một cái "tâm lý quần chúng" cần phải nghiên cứu, là một "việc xã hội" cần phải điều tra.
    Muốn nghiên cứu tâm lý ấy, muốn điều tra việc xã hội ấy, tôi tưởng chẳng chi hay hơn là xét cho rõ lai lịch của người đào tạo ra cái tâm lý ấy và việc xã hội ấy".

  5.Vấn đề thứ V: ông Lê Mạnh Hùng viết:"Phạm Công Tắc không dám tự phong cho mình chức Giáo Chủ như của Lê Văn Trung mà tiếp tục giữ chức vụ cũ là Hộ Pháp".
   Đọc lời nhận xét này, chúng tôi có cảm nhận là ông Lê Mạnh Hùng viết theo tài liệu chưa được kiểm chứng. Hầu hết các giáo phẩm trong Đạo Cao Đài từ hàng chức sắc nhỏ cho đến cao cấp nhứt nhứt đều do Thiên Phong (ngoại trừ các Chi Phái). Không bao giờ có tự phong như ông Lê Mạnh Hùng đã viết.
   Vả lại ông Lê Văn Trung chỉ thọ phong Quyền Giáo Tông và ông Phạm Công Tắc thọ phong là Hộ Pháp. Giáo Tông thì chưởng quản Cửu Trùng Đài (cơ quan hành pháp) và Hộ Pháp chỉ chưởng quản Hiệp Thiên Đài (cơ quan tư pháp). Còn Bát Quái Đài là nơi ngự của Đức Chí Tôn, Giáo Chủ của Đạo Cao Đài. Vậy thì Đức Hộ Pháp và Đức Quyền Giáo Tông có tham vọng lên ngôi Giáo Chủ Đạo Cao Đài như ông Lê Mạnh Hùng viết ra như vậy thì làm sao đúng được?
  6. Vấn đề thứ VI: Ông Lê Mạnh Hùng viết :"Trung đã đẩy Chiếu ra khỏi Đạo Cao Đài... Trung đã gửi một bức thư cho Thống Đốc Nam Kỳ báo tin sự thành lập Đạo Cao Đài ... Trung đã cho phổ biến rộng rãi lá thư . . . Theo Trung Đạo Cao Đài là tổng hợp..."
    Trên trang báo viết về lịch sử tác giả có lối hành văn hết sức kỳ lạ, gọi ông Lê Văn Trung bằng Trung này TRung nọ ... thì chúng tôi xin đặt lại vấn đề vô tư là văn phong của người viết sử. Điều này để đọc giả phán xét, chúng tôi không dám đánh giá vì e rằng ông Lê Mạnh Hùng hiểu lầm là chúng tôi có thành kiến với Ông.
   
          Nói tóm lại, vì sợ bài viết quá dài và khuôn khổ bài báo không cho phép, chúng tôi chỉ lướt qua vài vấn đề tưởng cũng để cho quý đọc giả thấy rõ sự nghiên cứu tường tận của Ông Lê Mạnh Hùng và nếu xét toàn bộ bài viết của ông, chúng tôi không tìm thấy một điều nào gọi là chính xác được.

           Nay vì yêu sự thật nên chúng tôi phải nói lại cho đúng, và phần nhận định còn tùy ở quý đọc giả.
  Thay mặt cho Đạo Cao Đài ở California
     Hiền Tài Phạm Văn Khảm
           
       (trích từ BTĐĐ - số 16)
          Vô Danh Đạo Hữu

 3. #3
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  266
  Kính gửi Huynh DaoTam,

  Để rộng đường dư luận, xin Quý huynh cung cấp một số thông tin cụ thể liên quan đến bài Huynh đã đăng tải, ví dụ như:

  - Tuần báo Việt Tide có phải là chuyên san về Tôn giáo hay lịch sử hay không ?

  - Ông Tiến sỹ Lê Mạnh Hùng là tiến sỹ ngành nào ?

  - Ông Hiền tài Phạm Văn Khảm là người của Hội Thánh nào tại California, Hoa Kỳ ?

  - Bài viết trên của Ông Hiền tài đính chính thông tin sai lệch trên với tư cách cá nhân hay tư cách là Hiền tài của một Hội Thánh.

  - Nội dung (nguyên văn) của Mục Tản mạn lịch sử trong tuần báo Việt Tide số 223.

  Với một số thông tin tối thiểu yêu cầu như trên để đọc giả có thể hình dung "độ vênh" của lịch sử được đăng như trên là do tham chiếu tài liệu không đúng nguồn hay một lý do nào khác nữa.

  Rất mong sự hợp tác cùng Huynh để Diễn đàn ngày càng sinh động và bổ ích.

  Kính

  --------

  Admin

 4. #4
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  266
  Thưa Quý Huynh,Tỷ, Đệ, Muội tham gia cùng diễn đàn!  Tệ đệ là nhattrung, được Admin (người giữ quyền adimin của website này) ủy quyền tạm thời điều hành, theo đó tệ đệ có một số quyền lẫn trách nhiệm.

  Cho đến nay, tệ đệ vẫn chưa nhận một số thông tin tối thiểu đã yêu cầu (như đã đăng trên diễn đàn và trao đổi riêng với tác giả qua mục nhắn tin cá nhân).

  Bởi lý do trên, tệ đệ xin thông báo chính thức bài viết sẽ được xóa trên diễn đàn 24h nữa.

  Rất mong sự hợp tác từ tác giả.  Trân trọng.

  -----

  Chào Phụng sự.

  nhattrung

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Đừng Kén Chọn Nữa
  Bởi Ngô Ngọc Hà trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 24-06-2010, 09:16 PM
 2. Đọc kinh hôm lúc nào là đúng???
  Bởi Đại Đồng trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 3
  Có Bài Mới: 23-05-2010, 09:11 PM
 3. BQT sự ĐÚNG hay SAI !
  Bởi NAMMÔ trong mục Ý kiến - phản hồi
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 26-02-2009, 07:56 AM
 4. Đừng bao giờ quên
  Bởi DangVo trong mục Bài học từ cuộc sống
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 24-09-2007, 02:43 AM
 5. 8-3 , XIN QUÝ TỶ MUỘI ĐỪNG VÀO BÀI NÀY
  Bởi hien hoa trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 06-03-2007, 11:33 AM