+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/4
1 2 3 4
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 32

Ðề tài: Tịnh Thất và chữ tịnh trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

 1. #11
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Tiếp theo:
  Trong Tân Luật có nguyên một chương TỊNH THẤT, theo đó có 8 điều quy định chi tiết:
  • Ðiều Thứ Nhứ: Ðiều kiện để được vào Tịnh Thất - Nhơn Ðạo, trai giới.
  • Ðiều Thứ Hai: Ðiều kiện để được vào Tịnh Thất - Người tiến dẫn.
  • Ðiều Thứ Ba: Nội qui Tịnh Thất - Cấm thư tín vãng lai.
  • Ðiều Thứ Tư: Nội qui Tịnh Thất - Cấm thăm viếng.
  • Ðiều Thứ Năm: Nội qui Tịnh Thất - Cấm chuyện vãn.
  • Ðiều Thứ Sáu: Nội qui Tịnh Thất - Cấm hút thuốc ăn trầu.
  • Ðiều Thứ Bảy: Nội qui Tịnh Thất - Giữ chơn thần an tịnh.
  • Ðiều Thứ Tám: Nội qui Tịnh Thất - Tùng mạng lịnh Tịnh Chủ.
  Trung ngôn.

 2. #12
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Tiếp theo:
  Có hai điều chỉ rõ điều kiện của tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khi nhập[ vào Tịnh Thất:

  Ðiều Thứ Nhứt:
  • Trong hàng tín đồ, ai đã xử tròn nhơn đạo và giữ trai giái từ sáu tháng sắp lên thì được xin vào Tịnh Thất mà nhập định.
  Ðiều Thứ Hai:
  • Phải có một người đạo đức hơn mình tiến dẫn và một người đạo hữu bảo hộ.
  Trung ngôn.

 3. #13
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

  Kính HTDM,
  Từ điều thứ 3 trở đi, chương Tịnh thất có 6 điều quy định về Nội quy hay nói cách khác là giới luật về việc được và hoặc không được làm khi "nhập định" trong Tịnh thất:
  Ðiều Thứ Ba:
  · Cấm không đặng thơ tín vãng lai với người ngoài, trừ ra thân nhân, song phải có người "Tịnh Chủ" xem trước.
  Ðiều Thứ Tư:
  · Cấm người ngoài không được vào nhà Tịnh, chẳng luận là viên quan chức sắc cùng thân tộc tín đồ.
  Ðiều Thứ Năm:
  · Cấm không được chuyện vãn với người ngoài, trừ ra cha mẹ và con cháu đến thăm song cũng phải có phép người "Tịnh Chủ" cho.
  Ðiều Thứ Sáu:
  · Nhập Tịnh Thất rồi phải tuyệt trầu thuốc và không được ăn vật chi ngoài mấy bữa cơm.
  Ðiều Thứ Bảy:
  · Phải giữ cho chơn thần an tịnh, đừng xao xuyến lương tâm. Phải thuận hòa không được tiếng lớn, phải siêng năng giúp ích cho nhau và dìu dắt nhau trong đường đạo.
  Ðiều Thứ Tám:
  · Phải tuân mạng lịnh của một "Tịnh Chủ" phải y theo giờ khắc sẽ định mà hành công tu luyện.
  Trung ngôn.

 4. #14
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính HTDM,
  Theo Pháp chánh truyền và Tân luật quy định thì Tịnh thất sẽ được xây dựng khắp nơi, nhân sự quản lý và điều hành hoạt động của Tịnh thất do Hiệp thiên đài quản lý.
  Không biết Hội thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ngày trước có kịp xây dựng Tịnh Thất như Thầy đã định và nhân sanh xin không nhỉ?
  Ngày nay, Hội thánh nơi Tổ đình trú đóng có xây dựng Tịnh thất như ý định của Đức Hộ pháp mong muốn không nhỉ ?? (thể hiện qua phần chú giải của Đức Hộ pháp tại Pháp chánh truyền chú giải và Tân luật).
  Nếu có thì xin cho Trung ngôn biết để mừng.
  Hy vọng nơi này sẽ xây dựng cho kịp cơ Tận độ của Thầy - do gần 100 năm rồi mà hệ thống tổ chức Giáo hội vẫn chưa hoàn chỉnh.
  Kính.
  Trung ngôn.

 5. #15
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính HTDM,
  Chữ TỊNH trong Thánh ngôn thời kỳ Tam Kỳ Phổ Độ xuất hiện rất nhiều, trong những bài biết sau, TN xin được lược trích các chữ Tịnh dùng cho con người, phần chữ tịnh sử dụng cho cơ sở vật chất sẽ được trích sau.
  Nguồn là Thánh ngôn hiệp tuyển – phần này dành cho tất cả mọi người trong đó có một nhóm ít người đang còn trong suy nghĩ cho rằng phần còn lại của thế giới là “bàng môn tả đạo” (mặc dù không đưa ra được khái niệm bàng môn tả đạo là gì mới hay); nguồn thánh ngôn còn lại mà Thượng đế cùng các đấng thiêng liêng dạy dỗ nhân sanh khắp nơi trên địa cầu này.
  Kính.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ngày 3-1-1926 (âl 19-11-Ất Sửu). Bài 2
  Thủ cơ - Chấp bút
  Thủ cơ hay là Chấp bút phải để cho thần, tâm tịnh mới xuất Chơn thần ra khỏi phách đặng hầu Thầy nghe dạy.
  Khi chấp thủ thì tay tuân theo Chơn thần nói lại mà viết ra, mường tượng như con đặt để, con hiểu đặng vậy.
  Chơn thần là gì ?
  Là nhị xác thân (périsprit), là xác thân thiêng liêng. Khi còn ở nơi xác phàm thì rất khó xuất riêng ra đặng, bị xác phàm kéo níu.
  Cái Chơn thần ấy của các Thánh, Tiên, Phật là huyền diệu vô cùng, bất tiêu bất diệt. Bậc chơn tu khi còn xác phàm nơi mình, như đắc đạo, có thể xuất ra trước buổi chết mà vân du Thiên ngoại. Cái Chơn thần ấy mới đặng phép đến trước mặt Thầy.
  Như chấp cơ mà mê thì Chơn thần ra trọn vẹn khỏi xác. Thầy mới dạy nó viết chữ chi đó, nó đồ theo, Thầy nói tên chữ, xác nó cầm cơ viết ra, người đọc trật chữ, nó nghe đặng, không chịu, Thầy buộc viết lại và rầy kẻ đọc trật ấy.
  Còn chấp bút, khi Thầy đến thì làm cho thần con bất định một lát, cho thần xuất ra nghe Thầy dạy, còn tay con tuân theo mà viết. Ấy là một phần của con, một phần của Thầy hiệp nhứt, mới thấu đáo Càn khôn, tinh thông vạn vật đặng.
  Trước khi thủ cơ hay là chấp bút, thì phải thay y phục cho sạch sẽ, trang hoàng, tắm gội cho tinh khiết, rồi mới đặng đến trước bửu điện mà hành sự, chớ nên thiếu sót mà thất lễ. Nếu chấp cơ thì phải để ý thanh bạch, không đặng tưởng đến việc phàm. Tay chấp cơ cũng phải xông hương khử trược, tịnh tâm một lát, rồi phải để tinh thần tinh tấn mà xuất ngoại xác, đến hầu dạy việc.
  Phải có một Chơn linh tinh tấn mới mầu nhiệm, huyền diệu, phải trường trai mới đặng linh hồn tinh tấn, phải tập tành chí Thánh, Tiên, Phật, mới phò cơ dạy đạo cả chúng sanh. Kẻ phò cơ, chấp bút cũng như tướng soái của Thầy để truyền đạo cho thiên hạ.
  Các con đừng tưởng việc bút cơ là việc tầm thường. Còn việc truyền thần lấy điển quang thì ai ai cũng có điển trong mình, nó tiếp điển ngoài rồi thần của nó viết ra, có khi trúng, có khi trật.
  Vậy khi nào chấp cơ thì phải đợi lịnh Thầy rồi sẽ thi hành.
  Trung ngôn.

 6. #16
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Bài 09 / Q.1

  22 et 23-4-1926
  11 và 12-3-Bính Dần
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
  GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

  Ba con nghe dạy cuộc sắp Thiên Phong.
  Các con vui không?
  Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh. Thầy nôn nóng nhưng mà Thiên Cơ chẳng nghịch đặng, nên phổ thông trắc trở, vậy thì ba con (Trung, Cư, Tắc) cứ sắp đặt thế nầy:
  Trung nghe: Con dời bài vị của Lý Bạch để dưới tượng Thầy, con dọn dẹp trong hết, để một cái ghế kế một bên trang thờ, rồi để lên trên một cái ghế lớn, đặng làm ngôi Giáo Tông; ba cái nữa để sắp hàng theo ở dưới đặng làm ngôi cho ba vị Ðầu Sư. Con phải bao bốn cái ghế ấy cho tinh khiết. Con đem Thiên Phục Giáo Tông mà để nơi ghế ở trên. Còn bộ Thượng Thanh thì để giữa, bộ Ngọc Thanh bên hữu, còn ghế bên tả, con phải viết một miếng giấy để chữ "THÁI" cho lớn mà dán lên chỗ dựa.
  Ngay chỗ bàn ngự của Thầy, phải để một cái ghế trước ngôi ba vị Ðầu Sư, vọng một bài vị, biểu Lịch viết như vầy:
  "CỬU THIÊN CẢM ỨNG LÔI THINH PHỔ HÓA THIÊN TÔN", lại vẽ thêm một lá bùa "KIM QUANG TIÊN", để thòng ngay giữa, ai ai ngó vào cũng đều thấy đặng.
  Bàn Thầy giáng cơ thì để trước bàn vọng Ngũ Lôi, khi giáng cơ rồi, thì dời đi cho trống chỗ, đặng nhị Ðầu Sư quì mà thề.
  Con lại để thêm một cái bàn giữa bên cửa sổ, đằng trước ngó vô.
  Cư, nghe dặn: Con biểu Tắc tắm rửa sạch sẽ (xông hương cho nó) biểu nó lựa một bộ quần áo tây cho sạch sẽ, ăn mặc như thường, đội nón...
  Cười ...
  Ðáng lẽ nó phải sắm khôi, giáp như hát bội, mà mắc nó nghèo, Thầy không biểu.
  Bắt nó lên đứng trên, ngó mặt ngay vô ngôi Giáo Tông, lấy chín tấc vải điều đắp mặt nó lại.
  Lịch, con viết một lá phù (Giáng Ma Xử) đưa cho nó cầm.
  Các con, phải cho thanh tịnh kể từ ngày nay, diệt tận phàm tâm chớ nhơ một điểm, thì ngày ấy thề mới đặng.
  Cư, khi đem ba bộ Thiên Phục đến vọng trên ba cái ngai thì con phải chấp bút bằng nhang như mọi lần, đặng Thầy trấn Thần trong ba bộ Thiên Phục, và ba ngai ấy, rồi mới kêu hai vị Ðầu Sư đến quì trước Bửu Ngai của nó, đặng Thầy vẽ phù vào mình. Khi hai vị Ðầu Sư vái rồi, phải đến trước Bửu Ðiện Thầy mà làm lễ (mười hai lạy), và trước ngôi Giáo Tông (chín lạy), rồi biểu Giảng xướng lên: "Phục vị", thì hai người leo lên ngồi.
  Cả thảy môn đệ phân làm ba ban, đều quì xuống, biểu Tắc leo lên bàn, con chấp bút bằng nhang, đến bàn Ngũ Lôi đặng Thầy triệu nó đến, rồi mới tới trước mặt Tắc, đặng Thầy trục xuất Chơn Thần nó ra, nhớ biểu Hậu, Ðức xông hương tay của chúng nó, như em có giựt mình té thì đỡ.
  Rồi biểu hai vị Ðầu Sư xuống ngai, quì đến trước mặt Ngũ Lôi, hai tay chấp trên đầu, quì ngay bùa Kim Quang Tiên mà thề như vầy:
  " Tôi là Lê Văn Trung tự Thiên Ân là Thượng Trung Nhựt và Lê Văn Lịch tự Thiên Ân là Ngọc Lịch Nguyệt, thề Hoàng Thiên, Hậu Thổ, trước Bửu Pháp Ngũ Lôi rằng làm trọn Thiên Ðạo mà dìu dắt cả mấy em chúng tôi đều là môn đệ của Cao Ðài Ngọc Ðế; nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định chẳng dám chuyên quyền mà lập thành tả đạo; như ngày sau hữu tội thì thề có Ngũ Lôi tru diệt."
  Ðến bàn Vi Hộ Pháp cũng quì xuống, vái y vậy, điều câu sau thì như vầy:
  "Như ngày sau phạm Thiên Ðiều thề có Hộ Pháp đọa Tam Ðồ bất năng thoát tục."
  Rồi mới biểu Giảng xướng lại nữa "Phục vị", thì nhị Ðầu Sư trở lại ngồi trên ngai. Chư môn đệ đều đến lạy mỗi người hai lạy.
  Tới phiên các môn đệ, từ người đến bàn Ngũ Lôi mà thề rằng:
  " Tên gì?... Họ gì?... Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Ðài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục."
  Tới trước bàn Hộ Pháp cũng thề như vậy, rồi mới đến lạy nhị Ðầu Sư.
  Trung ngôn.

 7. #17
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài viết
  49
  Hiện nay Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh có 3 tịnh thất tại vùng Thánh Địa Tây Ninh.

  - Trí Huệ Cung, trong Thiên Hỷ Động, lập tại ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, Châu Thành Thánh Địa Tây Ninh, cách TTTN khoảng 7 cây số về hướng Đông Nam.

  - Trí Giác Cung, trong Địa Linh Động, lập tại ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, Châu Thành Thánh Địa Tây Ninh, cách TTTN khoảng 3 cây số về hướng Đông Nam.

  - Vạn Pháp Cung, trong Nhơn Hòa Động, lập tại chơn núi ở phía nam núi Bà Đen, nhưng vì chiến tranh xảy ra trước đây nên phải dời cơ sở về tạm đặt tại xã Ninh Thạnh, hướng Bắc Tòa Thánh Tây Ninh. Hiện nay đã tái lập trở lại cơ sở dưới chân núi bà Đen

  Vạn Pháp Cung dùng làm Tịnh Thất riêng cho nam phái.
  Trí Huệ Cung dùng làm Tịnh Thất riêng cho nữ phái.
  Trí Giác Cung dùng làm Tịnh Thất cho cả nam và nữ.

 8. #18
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi thanhphong12011 Xem Bài viết
  Hiện nay Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh có 3 tịnh thất tại vùng Thánh Địa Tây Ninh.

  - Trí Huệ Cung, trong Thiên Hỷ Động, lập tại ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, Châu Thành Thánh Địa Tây Ninh, cách TTTN khoảng 7 cây số về hướng Đông Nam.

  - Trí Giác Cung, trong Địa Linh Động, lập tại ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, Châu Thành Thánh Địa Tây Ninh, cách TTTN khoảng 3 cây số về hướng Đông Nam.

  - Vạn Pháp Cung, trong Nhơn Hòa Động, lập tại chơn núi ở phía nam núi Bà Đen, nhưng vì chiến tranh xảy ra trước đây nên phải dời cơ sở về tạm đặt tại xã Ninh Thạnh, hướng Bắc Tòa Thánh Tây Ninh. Hiện nay đã tái lập trở lại cơ sở dưới chân núi bà Đen

  Vạn Pháp Cung dùng làm Tịnh Thất riêng cho nam phái.
  Trí Huệ Cung dùng làm Tịnh Thất riêng cho nữ phái.
  Trí Giác Cung dùng làm Tịnh Thất cho cả nam và nữ.
  Kính HTDM,
  Cám ơn Huynh thanhphong12011 khi cho biết về các Tịnh thất có tên ở trên.
  Huynh có thể cho biết thêm về các Tịnh thất nêu trên:
  1. Các tịnh thất trên được Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (Hội thánh hiện tại) thành lập ?
  Sẽ có các câu hỏi tiếp sau khi có câu trả lời của câu hỏi số 1.
  Kính,
  Trung ngôn.

 9. #19
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài viết
  49
  Hội Thánh xưa nay chỉ có một chứ chẳng có Hội Thánh xưa, Hội Thánh hiện tại. Có chăng là các vị Chức sắc tiếp nối nhau mà lãnh đạo Hội Thánh.

  Tam Cung này do Đức Hộ Pháp tạo lập nên trong lúc Đức Ngài nắm quyền Chưởng quản Nhị hữu hình đài (lãnh đạo Hội Thánh).

 10. #20
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi thanhphong12011
  Hội Thánh xưa nay chỉ có một chứ chẳng có Hội Thánh xưa, Hội Thánh hiện tại. Có chăng là các vị Chức sắc tiếp nối nhau mà lãnh đạo Hội Thánh.

  Tam Cung này do Đức Hộ Pháp tạo lập nên trong lúc Đức Ngài nắm quyền Chưởng quản Nhị hữu hình đài (lãnh đạo Hội Thánh).
  Cám ơn Hiền hữu đã trả lời ngắn gọn, dứt khoát. TN rất thích trao đổi với Huynh vì tố chất này.
  Ba tịnh thất này (theo cách nói của thanhphong12011 là “Tam cung”) do Đức Hộ pháp thành lập, xin hỏi thêm một phần nhỏ trước khi sang câu hỏi thứ 2: Ba tịnh thất này có bảng hiệu tịnh thất như quy định tại Thánh ngôn, Pháp chánh truyền và Tân luật không?
  Nếu được xin cho xem qua hình ảnh để biết.
  Câu hỏi thứ 2: Tịnh thất do Đức Hộ pháp lập có được Hội thánh lúc bấy giờ ra quyết định thành lập hay không – tức là Thượng hội lập và giao cho Thượng phẩm quản lý? Xin cho xem văn bản này.
  Nếu được TN đề nghị trả lời ngắn gọn để dành phần trả lời các câu hỏi khác. Ví dụ có thì trả lời có, ngược lại trả lời: không có.
  Xin đừng trả lời các câu thừa khi câu hỏi không đề cập.
  Chuẩn bị cho câu hỏi thứ 3 hoặc 3.1, 3.2, v.v. về nhân sự quản lý.
  Sẽ trở lại câu hỏi thứ 1 khi hỏi về sự tồn tại hay không Hội thánh xưa – cách đây khoảng 88 năm – về mặt hữu hình. Căn cứ xem xem quyền lực của Hội thánh này qua con dấu sử dụng (chưa cần xem xét người ký và đóng dấu trên chữ ký).
  Trung ngôn.

Trang 2/4
1 2 3 4

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền