KÍNH CHÀO CÁC HUYNH TỶ
Đệ có vấn đề này mong các huynh tỷ chỉ dạy. Ngày xua đệ chưa nhập đạo, đệ hay an thịt chó và cho nó là món khoái khẩu sau do khi nhập đạo, đệ biết là luật đạo không cho an thịt chó đúng không ạ?
Và có một vị chức sắc đã nói là mạng con chó sát mạng con người không nên ăn chúng
và từ ngay vào đạo, đệ đã cố gắng ăn chay nhưng vẫn không thành công.
Đệ rất mong huynh tỷ giúp đỡ đệ.


 Nhắn tin quý hiền: Bài viết có một số lỗi từ ngữ, Admin - TV BQT có giúp hiệu chỉnh. Kính thông báo.

Admin39472.9798148148