TRĂNG TRĂNG TREO LƠ LỮNG TRÊN CAO


RỌI XUỐNG MẶT HỒ CHIẾU SÁNG MUÔN PHƯƠNG


ĐẠO THÌ CHẲNG CỦA RIÊNG AI


TRĂNG KIA TUY SÁNG NHƯNG LÀ CỦA CHUNG


ĐẠO THÌ CHẲNG Ở TRONG TRĂNG


CHẲNG TRONG TRỜI ĐẤT NHƯNG MÀ KHẮP NƠI


NHÌN TRĂNG THÌ THẤY TRĂNG TREO


TÌM NGUỒN ĐẠO PHÁP KHÔNG NGÒAI NƠI TRĂNG


CHIỀU TÀN GIÓ LẶNG THÂU CANH


TIẾNG TIÊU NGÂN KHÚC XUÂN CA TRONG CHIỀU


RỘN RÀNG TÂM THỂ LIÊU XIÊU


TIẾNG TIÊU TẤU KHÚC XUÂN CA RỘN RÀNG


LÒNG PHÀM GIỦ BỎ TRONG TÂM


ĐỂ CHO TÂM THỂ VỀ ĐÀNG THƯỢNG TIÊU


TU TÂM THỂ TÁNH ĐỊNH TÂM


TU THÂN THÌ TÁNH DƯỠNG TỒN THEO TÂM


KHÔNG TU THÌ CHẲNG ĐƯỢC GÌ


CHỈ MANG MỘT KIẾP UỔNG ĐỜI MÀ THÔI


MẶC AI Ở THẾ LAO CHAO


MẶC TÌNH MẶC TÁNH CON ĐỪNG BẬN LO


TU CHO ĐẮC QUẢ TRỞ VỀ


CHA CHỜ,MẸ ĐỢI TRÔNG CON ĐÁO HỒI