Sưu tầm :


     1.- DẶN CHỒNG :


        Trước khi đi ngủ , bà cụ dặn chồng :


          - Ông nhớ xem chừng cửa nẻo, chớ kẻ trộm nó vào thì khổ đấy .


          - Bà khéo lo ! Ngay cả tôi còn không biết chỗ bà cất tiền , huống chi người dưng.


 


      2.- PHUN RA LỬA:


      Hai anh hàng xóm tâm sự  :


     - Vợ của tớ làm trong đoàn xiếc , bà ấy mới học mà đã biết phun được lửa, tài thiệt.


     - Vậy mà hay gì, vợ tớ có học hành gì đâu mà đã hét ra lửa, mửa ra khói từ lâu rồi  !


                                          __________________