cảm ơn HH về bài viết này!


Q cũng hi vọng 1 ngày nào đó tuổi trẻ như HH sẽ ngồi vào 1 vị trí nào đó, có một cái nhìn bao quát - tổng thể hơn theo cách nào đó, bỏ qua những cái nhỏ, bỏ qua những gì gọi là...nhạy cảm, biết cảm thông, biết chia sẻ và biết đâu.....có khi nào Q sẽ gặp HH trong "1 hoàn cảnh khác", hihi hi vọng ngày đó kg xa!


cảm ơn bạn nhìu nhìu!


Chúc vui vẻ