+Trả Lời Chủ Đề
Trang 8/8
1 ... 6 7 8
kết quả từ 71 tới 80/ Tổng số 80

Ðề tài: Chúa Jesus và Cao Đài giáo

 1. #71
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  1. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CHÚA GIA TÔ

  Ngọc Chẫm Đàn - Gò Vấp 19.11 Giáp Ngọ (13.12.1954)

  THI
  Sứ sở ngày nay đã vãn hồi,
  Đồ y luật Đạo phản về ngôi;
  Du dương mùi Đạo qua thời loạn,
  Đê hứng lạc hoan đã đến rồi.
  Ta sứ đồ Giu Đê, vâng lịnh Cha Ta hạ trần truyền giáo cho các môn đồ. Vậy các môn đồ tịnh tâm, Ta miễn lễ.

  BÀI
  Ta vâng lịnh hạ trần chỉ giáo,
  Đạo kỳ ba dạy bảo đủ điều;
  Sửa đời lập lại Thuấn Nghiêu,
  Vui say bên buổi sớm chiều ngoả nguê.
  Xưa Ta cũng không hề cứu Chúa,
  Giúp cho đời ánh tủa năm châu;
  Chẳng ham phú quý công hầu,
  Lo bề đạo đức sòng nâu giúp đời.
  Nay đã đặng ân Trời phổ hóa,
  Hạ trần gian chỉ ngả đường về;
  Ai ơi! môn đệ Giu Đê,
  Bước đường kính cẩn trọn bề thỉ chung.
  Giờ đã đến kiết hung rõ thấy,
  Biết Đạo rồi chỗ vầy khá tri;
  MOI SE đặc điểm quy y,
  Muốn cho cứu rỗi hành vi pháp thành.
  Nếu chẳng chịu vô danh Thánh Đạo,
  Có nhiều người không thạo nói đùa;
  Giữa PHAO LÔ, BASA thua,
  Đồng nhau dẫn đến nói đùa việc đây.
  Thành JÉRUSALEM đây Trưởng Lão,
  Chỉ cho rằng dạy bảo cắt bì;
  Cũng như Phật giáo quy y,
  Nếu bằng chẳng thuận vậy thì ngoại tông.
  Khi mãn hội công đồng nhìn nhận,
  Phải hành y bổn phận Đạo “GIA”;
  Đồng qua xứ PHÊ NI SA,
  SAMARI xứ kêu ca sứ đồ.
  Thuật rằng: ngoại Đạo xin vô,
  Anh em nghe thấy phân phô vui mừng;
  (JÉRU) SALEM thành vui mừng tiếp rước,
  Sứ đồ ra Trưởng trước Lão sau;
  “Thế Thiên hành hóa” nêu cao,
  Anh em tự thuật lời trao Chúa Trời.
  Người hành Đạo tuân lời rước lễ,
  Lễ MOI SE là để nhập môn;
  Nếu không Chúa chẳng bảo tồn;
  MOI SE chẳng kỉnh tử tôn không nhìn.
  Lễ MOI SE huyền linh diệu pháp,
  Cố truyền cho phù hạp lời lành;
  Dường như có người Thánh Danh,
  Ơn Trên đã chọn Thánh Danh thế quyền.
  Đức Chúa Trời Thiêng Liêng cảm thức,
  Biết lòng người cảm đức hoài nhân;
  Cũng như lịnh Thánh Phong Thần,
  Ngài không phân biệt đây gần đó xa.
  Lòng tinh sạch khiến Ta đức tín,
  Nên Chúa Trời đáng kính đáng tôn;
  Cớ nào còn thử Chí Tôn,
  Tròng thêm ách nặng đa ngôn luật điều.
  Lập những luật tự kiêu tự hãnh,
  Ép sứ đồ đội đảnh nặng mang;
  CHÚA trên xem thấy thở than,
  Bày ra áp dụng bít đàng môn sanh.
  CHÚA cứu thế chấp hành nội ngoại,
  Ta đặng an tự toại nhờ ơn;
  Trái lại kỉnh CHÚA thâm ân,
  JÉSUS CHRIST đồng phần ngoại tông.
  Cả đại hội một lòng lặng tiếng,
  Được nghe rành lạ chuyện pháp mầu;
  CHÚA ban Ta ở đâu đâu ?
  Thay CHÚA cứu chúng ngỏ hầu lập công.
  Khi việc mãn công đồng đại hội,
  Có JACOB tiếng gọi lên rằng;
  “Hãy nghe tôi bài diễn văn”,
  SIMON tự thuật làm bằng đầu tiên.
  Lòng nhân ái CHÚA truyền ngoại Đạo,
  Giúp cho đời ủy lạo bầy chiên;
  Xa gần chẳng có thương riêng,
  Nâng các danh phẩm bảng biên chép rành.
  Lời tiên tri còn rành ghi chép,
  Buổi mạt pháp đời hẹp Ta về;
  Ta lại trở, trở lại về,
  Đổ nát lập lại dựng kề ĐA QUY. (DAVID)
  Gọi đền tạm, gọi thì đền mới,
  Để cho đời tấn tới cúi mình;
  Hồi tâm giữ một tánh linh,
  Dân chung cầu khẩn đồng nhìn một Cha.
  Lòng tưởng đoái bôn ba ái chúng,
  Đừng rẽ chia một rún nhau cùng;
  Đường dài gắng chí nấu nung,
  Lập nên sử Đạo vô cùng thanh hương.
  Làm sao đặng xem gương tấn tới,
  Đoàn chiên xa ngoảnh lại đường dài;
  Hầu cho chiên ngoại đầu quày,
  Đồng nhìn có Chúa biệt tài khuyến dân.

  THI
  Khuyên dân tam tỉnh lướt qua truông,
  Đạo đức dung hòa lãnh phận tuồng;
  Độ thế nhờ tay gương thiện tín,
  Dìu đời nhờ có sửa vuông tròn.

  Nay Ta vâng lệnh Cha Ta để hạ trần truyền giáo cho một đôi môn đồ đặng hiểu tâm lý Ta mà lo cho cơ Đạo được vững chãi và cứng rắn đức tin lên. Nếu cả thảy môn đồ được danh hiệu như PHAOLÔ hay SANABA, SALAN cũng thế; là người toàn thiện toàn chơn để nắm lấy con đường Chơn Đạo đó vậy.

 2. #72
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CHÚA GIA TÔ (tiếp theo 1)
  Nguyệt Thanh Cung 07.12 Giáp Ngọ (1954)

  THI
  Du ngoạn non Tiên hưởng vị nhàn,
  Đê đầu bái yết đắc minh quang;
  Sứ an võ lộ qua thời khổ,
  Đồ tận thiên thơ dẫn dắt đàng.

  Ta sứ đồ Du Đê thừa sắc chỉ của Đấng trọn lành để giáng trần chỉ dạy cùng đem lịch sử giải bày hầu có môn đệ của Ta từ lâu chưa am hiểu. Vậy Ta miễn lễ các môn đồ tịnh tâm lóng nghe tiếp theo bài tam thập nơi Huờn Cung.

  BÀI
  Đang khi phiền, lòng thì chẳng khứng,
  Mảng mê tường chịu khứng Thánh Danh;
  Thiên sứ thừa sắc lộ hình,
  Mách rằng: JOSEPH thuận tình mới xong.
  Người là cháu trong dòng DAVID,
  Chớ ngại ngùng hữu ích MARIE;
  Lịnh Trời thánh lịnh lâm thì,
  Bởi người, nàng chịu chi kỳ khai hoa.
  Thánh lịnh giáng do Cha Ta phán,
  Con trai đó chánh đáng Chúa Trời;
  Cứu chúng thoát khỏi trần vơi,
  Muôn điều tội lỗi của đời xá thôi.
  Chúng Ta tỏ: Anh côi cút lắm,
  Đã vợ chồng trong ấm ngoài êm;
  Giờ nầy chánh Tý nữa đêm,
  Lời truyền người khá ráng kềm chớ sân.
  Trời đã ban pháp thần cứu thế,
  Có Chúa đến phổ tế dân Ta;
  JÉSUS chánh thiệt con Ta,
  Vưng Trời hạ thế thiết tha cứu đời.
  Người tỉnh giấc nghe lời Ta dạy,
  Chúa ra đời người phải đặt tên;
  JÉSUS CHRIST lịnh Ơn Trên,
  Dẹp đi thán oán xiết rên phận già.
  JOSEPH thức bước ra nghĩ lại,
  Lời Thiên thần có dạy rỏ ràng;
  Dạy Ta, Ta phải hân hoan,
  Đến rước MARIE gia đàng ấm êm.
  Lòng thắc mắc nhưng kềm nhẫn nại,
  Đạo tương tùy khuyên dạy “đức Hòa”;
  Vui lòng Thánh Mẫu MARIA,
  Tề mi cử án với già bảy mươi.
  Nhẫn lòng chịu lời cười của thế,
  Tấm lòng trinh như quế thơm xa;
  Ngày qua tháng lại vào ra,
  Phận Ta, Ta biết, phận Già Già hay.
  Giờ đã đến Thánh Thai xuất lộ,
  Chúa ra đời trình độ anh thơ;
  Nhà nghèo thiếu hụt thô sơ,
  Tạm nơi máng cỏ kịp giờ giáng sanh.
  Nơi chuồng bò đành rành chiên rống,
  Chạy lăng xăng thúc động đoàn chiên;
  Rống to chúc Chúa thiêng liêng,
  Ra đời có lẽ được yên khổ hình.
  Bồ câu bay đinh ninh vui đáp,
  Chúa Cứu Thế phù hạp cơ Trời;
  Từ đây ác nghiệp vu vơ,
  Giáng sanh cứu thế y lời tiên tri.
  Sanh bảy ngày Chúa thì cao lớn,
  Vợ chồng mừng nhưng gớm cuộc đời;
  Tra dân số, trưa chiều mơi,
  Phải khai nhà có mấy người đủ tên.
  Dù nông hổ cũng lên biên bản,
  Mặc thế đời người hãn kẻ không;
  Đa mang nhục nhã cam lòng,
  Rồi vào đền Thánh lại trong đất lành.
  Từ đó JÉSUS Thánh danh lãnh mạng,
  Đi khắp cùng Đạo giảng nhơn gian;
  Trung, hiếu, tín, nghĩa hoàn toàn,
  Với làng dân nước hân hoan tánh Trời.
  Ba mươi năm phế đời cứu thế,
  Trở về nhà phụng tế mẹ cha;
  Đáp đền sanh dưỡng của Ta,
  Nguyền đi phổ giáo cho Cha đáp đền.
  (sau sẽ tiếp)

  Đây là Ta muốn chỉ truyền lịch sử của Đấng trọn lành hầu dẫn môn sanh của Ta đem về một mối. Vậy khá biên rành làm sử Đạo của Ta truyền để, sau sẽ tiếp trọn đủ.

  Giờ quá nhặt thúc, vậy các môn đồ thành tâm tiếp lịnh, Ta ban ân toàn tất, Ta thăng.

 3. #73
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  140
  luutunha's Avatar
  Thiên Chúa Giáo có lễ Phục Sinh, ngày nay những con chiên của Chúa đều nghĩ đó là tưởng nhớ sự sống lại của Chúa JESUS. Nhưng với Đạo Cao Đài sự sống lại thật sự dành cho mọi người trước khi hội hiệp cùng Thượng Đế. Đây là một hiện tượng có thực trong pháp đạo Thầy ban chứng nghiệm nơi thân ngay tại thế gian nầy .

  Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung
  PHỤC SINH đào hạnh rượu hồng thưởng ban. ( kinh cúng cửu 9 )

 4. #74
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  3. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CHÚA GIA TÔ (tiếp theo)

  Hườn Cung Đàn 14.12 Giáp Ngọ (1954)

  Sứ đồ Du Đê chào các môn đồ đàn trung lưỡng phái. Ta vâng lịnh giáng đàn để tiếp truyền sử Đấng Trọn Lành. Vậy Ta miễn lễ ban ân lóng nghe:
  BÀI
  Jean Baptiste, Ơn Trên truyền phán,
  Pháp cao siêu sửa sáng cõi đời;
  Dầu chẳng tội cũng nhận lời,
  Mới là con thảo vâng lời Cha Ta.
  Rồi Jésus đi ra khỏi nước,
  Có Thánh Linh Thánh thước như câu;
  Tiếng ứng mây gió đâu đâu,
  Jésus yêu dấu cao sâu phi thường.
  Đến giờ chót Thiên đường giục thúc,
  Các Thánh Linh biết trước thốt ra;
  Ma quỉ cám dỗ thiết tha,
  Đến nơi đồng vắng quỉ ma bao Ngài.
  Phép lạ thay Chúa rày thắng quỉ,
  Cho tội nhơn để ý khỏi lầm;
  Chơn tâm ma quỷ chẳng xâm,
  Nhờ nhiều phép lạ nơi tâm của mình.
  Bởi phần xác hữu hình phải trả,
  Ra cõi đời nhơn quả trả xong;
  Dân Du Dêu ghen ghét lòng,
  Đóng đinh Thánh giá máu ròng đổ rơi.
  Mủ gai đội ôi thôi Thánh Chúa,
  Chịu xót đau như dủa tấc lòng;
  Tử hình cam chịu trả xong,
  Vì thương đời khổ nỗi lòng vì dân.
  Nầy chúng sanh tri ân khả báo,
  Ân Thượng Đế Ngài háo chúng sanh;
  Bỏ đi ghét oán mới thành,
  Một lòng đừng đổi lưu danh sĩ tài.
  Tá danh hiệu Cao Đài cứu rỗi,
  Buổi mạt đời ráng trổi bương theo;
  Đáp đền ơn cả dẫu nghèo,
  Cũng cam với phận sơn keo dính lòng.
  Ta sống lại giữa đồng sa mạc,
  Do nhờ Ta hoan lạc cứu dân;
  Sống hạnh Thánh, thác nên Thần,
  Ngàn năm còn tiếng tỉnh dân hộ đời.
  Phải thành kỉnh ai ơi chơn thật,
  Độ nhơn sanh là Phật là Tiên;
  Mới là y giữ chơn truyền,
  Đến ngày tuyệt thế tang điền khỏi vươn.

  Đây là trọn đủ lịch trình của Đấng Trọn Lành của Ta. Vậy phận sự chư môn đồ cần phải chép kỹ tương liên để làm kỷ niệm, rồi đây sẽ khép vào đàn kinh lai xuân sẽ định nghe. Vậy Ta ban ân lành cho cả môn đồ mau thành tâm tiếp lịnh Ta ban ân. Ta thăng.

 5. #75
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  HỌC THÁNH GIÁO GIA TÔ

  Ta đến với một mùa đông đầy giá rét,
  Để hy sinh cứu rổi cho nhân loài
  ….”

  1. Hai ngàn năm trước, Đức Chúa Trời là Chúa Cha đã gởi con một của mình là “Chúa con” với tên thánh là Emmanuel nghĩa là bất tận còn tên nơi thế tục là Jesus đến trần thế này vào một mùa Đông giá, để mang tin mừng “Phục sinh” đến cho nhân loại.

  Tiểu sử của Chúa Jesus đã được hai tác giả Mark Lowry và Buddy Greene diễn tả qua nhạc phẩm “Mary did you know?” vào năm 1991 như lời trần tình của Chúa hài đồng với Mẹ Maria.

  “Mẹ Mary, Người có biết
  Con trẻ của Người, vào một ngày mai đây sẽ lướt đi trên sóng nước.
  Mary Mẹ có biết chăng,
  Con trẻ sẽ cứu rổi các tôi trai và tớ gái.
  Mẹ biết chăng
  Hài nhi đến để làm cho Mẹ trở nên mới lạ.
  Đứa bé mà Người đã sinh sắp giải thoát cho Mẹ khỏi thế gian tăm tối này.
  Mary, Con trẻ sẽ mang ánh sáng đến cho kẻ mù lòa,
  Bàn tay con sẽ khiến biển lặng, giông tố dịu êm.
  Người có biết,
  Rồi con của Mẹ cất bước trên đường theo gót chân chư Thánh đã đi.
  Khi hôn hài nhi của Người là Mẹ hôn lên gương mặt Thánh.
  Ô Mary Mẹ có biết,
  Người mù sẽ được sáng,
  Người điếc sẽ nghe thấy,
  Kẻ chết sẽ sống lại và sống nữa,
  Còn người què quặt sẽ nhảy nhót
  Người câm sẽ cất tiếng
  Tất cả tung hô Con Thiên Chúa.
  Mary, Người biết chăng,
  Con của Mẹ là Chúa tể sáng tạo thế giới,
  Con của Người sẽ trị vì các đất nước.
  Mẹ biết hay chăng,
  Con trẻ là Chúa con thiêng liêng toàn hảo.
  Đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay Mẹ
  Là Người vĩ đại ấy… Chính là Ta đây.”

  https://www.youtube.com/watch?v=-ILtvvF-4qU

 6. #76
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2. Như lời tiên tri đã ghi trong Kinh Thánh Tân Ước, khi giáng đàn ngày Noel 1967, Đức Gia Tô nói:

  “… một lần nữa Đông thiên lại đến với nhân loài! (Nhưng) trong cảnh lửa bỏng dầu sôi… Điển lành của Thượng Đế vẫn toàn vẹn nơi lòng chư hiền trên mọi bước đường “thế Thiên hoằng Đạo”…

  Kìa đàn sói đói khát đang rình rập chư hiền và đàn chiên trong mọi lối. Hãy cố gắng lên! Lấy sức mạnh của người được đặt để, đem dũng cảm của người dọn đường mà hành đạo… Cuối cùng, Ta muốn nói với chư hiền về Thiên mạng vi nhơn là: Hãy làm con chiên khôn ngoan hơn là làm người chăn chiên u tối.”
  ”.

  Hai ngàn năm trước, Chúa Jesus đã đến trong mùa đông giá rét. Ngôi sao sáng đã dẫn đường cho các mục tử và ba nhà thông thái tìm đến diện kiến dung nhan và tung hô “con Thiên Chúa.

  Nay, thời Tam Kỳ Phổ Độ.

  Cũng vào những ngày tháng gió đông se lạnh lại về, tiết Đông chí – Địa Lôi Phục, cũng là thời điểm Khai Minh Đại Đạo. Ánh sáng của Thiên Nhãn với muôn ngàn tia chớp tỏa ra giống như ngọn đuốc soi đường, như tiếng sấm rền vang trong lòng đất giúp cho con người được mở sáng mắt ra vượt qua giai đoạn mù lòa tăm tối bởi vị kỷ đam mê vật chất danh lợi quyền tước trong thời Hạ Nguơn Mạt kiếp này. Thượng Đế - Đức Chúa Trời đã đến Khai minh Đại Đạo cho con người thì người phải ý thức khai minh trở lại cho anh chị em chung quanh mình.

  Như lời Đức Đông Phương Chưởng quản đã nói:

  Mỗi tín đồ Đại Đạo là một Thiên ân.”

  Như vậy mỗi chúng ta đều đóng 2 vai trò: Con chiên và Người chăn chiên.

  * Với vai trò Con chiên:
  Chúng ta ở vị trí Khôn nên theo đức của Đạo Khôn là nhu thuận nghe và tin làm theo lời Thánh ngôn Thánh giáo của Ơn trên và tiếng còi “mục tử” hay gậy điều khiển của chủ chăn.

  Có làm được như thế, con chiên sẽ được bảo vệ yên lành tránh khỏi những hiểm nguy chực chờ của đàn sói đói khát!

  * Với vai trò Người Chăn chiên:
  Là Thiên mạng vi nhơn, là vai trò vị trí của Càn. Người “giáo dân vi thiện” là người hướng đạo được chọn, được đặt để nên phải luôn ý thức lời răn “Hãy làm con chiên khôn ngoan hơn là làm người chăn chiên u tối.”
  - Với vai trò “thế Thiên hoằng Đạo”, người chủ chăn phải luôn “chung nhật kiền kiền” như lời nhắc của các Đấng Thiêng liêng.

  Nếu thời kỳ này không thực hiện được, thì Thượng Đế buộc lòng phải đem chánh pháp giao cho một dân tộc khác. Rồi chừng ấy con cái Đức Cao Đài hiện tại sẽ ăn năn nhưng quá muộn. Sứ mạng cao cả của người hướng đạo luôn luôn nặng nhọc nhưng vui về đạo lý thích về tinh thần, hăng hái vì sứ mạng thiêng liêng, chớ không phải tọa hưởng vật chất hồng trần là nơi sông mê bể khổ.

  (…) nếu hướng đạo vì sứ mạng thì nên quên mình, quên cả chức vụ quyền thế từ đạo lẫn đời mới cảm hóa được lòng người
  .”
  Lý GT, Nam Thành Tt 23 tháng 8 năm Mậu Tuất (1958)

  - Còn nếu người chăn chiên để bị rơi vào vị thế “thượng Cửu” là hào 6 của quẻ Càn là “Kháng long hữu hối, hà vị dã”.
  Kháng long là ham trèo cao vượt quá Trung đạo của Cửu Ngũ nên rơi vào thế “Cô cao vô phụ” nghĩa là cô độc trên cao, không ai phụ giúp.

  Nơi đây, có thể lấy sự việc như những vị đã không tham gia học hỏi ở những chương trình đã được Ơn trên ban ân mới được tham gia như “học Đại Thừa Chơn Giáo” hay “học Đạo học Chỉ Nam”, v.v…

  Như thế đã hại cho bản thân mình không hoàn thành sứ mạng được đặt để của người chăn dắt bầy mà còn có thể làm tỗn hại đến đàn chiên vì trình độ giới hạn không được cập nhật nâng cao liên tục cho nên khi giảng có một số bài bị lâm vấp hay sai lệch mà vẫn không hay biết!

  Đức Gia Tô có nhắc:

  Các môn đồ ôi! Phận sự hướng đạo thật là tối quan trọng, nếu không vững đức tin cùng thông suốt đường đạo nhà, sẽ bỏ Đạo xa Thầy trong ngày gần đây.(…)
  Các môn đồ ôi! Các môn đồ nên dọn mình cho trọng sạch, hủy bỏ những tính trần ích kỷ bản ngã phàm tâm đi, nên nhắm vào quy mô cứu rổi đại chúng, là bổn phận tối cao của các môn đồ vậy
  .”
  Gia Tô Giáo Chủ, Hườn Cung Đàn, 23.11 Bính Thân (1956)

  Tóm lại,
  Ngày nay, Chúa đã tái lâm như kẻ trộm như lời đã tiên tri. Kỳ Ba, Chúa đã trở lại qua linh điển chứ không qua xác phàm.

  Việt Nam là dân tộc được chọn, tín hữu Cao Đài chúng ta phải ý thức sứ mạng được đặt để là phổ độ chúng sanh toàn nhân loại vượt qua bễ khổ thành sầu, vượt qua lạnh lùng giá buốt của đêm đen Hạ Nguơn để đón chờ ánh bình minh xuân quang rực rở của Thượng Nguơn Thánh đức sẽ đến thật bất ngờ.

  Đồng thời chúng ta cũng phải nhớ rằng:

  Phần thưởng nào chẳng ban trao cho đứa hữu công và trách phạt nào lại không đến với những ai phản lại ý thành của Bề trên.

  Việt Nam ơi! Hồng Lạc ơi!
  Đấng Thượng Đế, Đức Cao Đài đang ngự trị
  .”

 7. #77
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính Anh chị em,
  Lâu ngày mới có dịp đọc lại Thánh ngôn - Lời của Thầy;
  Vẫn chưa thông rằng tại sao, bài thứ 1, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lại có một bài mà Thầy đã nhắc đến Giáo hội Ki-tô, nhắc đến Thái tây; nhắc đến "ngày của Ta xuống trần dạy Đạo".
  Thầy đã nói; vậy môn đệ Đức Cao Đài vinh danh Chúa giáng lâm như thế nào?
  -------------------------
  1. Noel 1925
  Ðêm 24-12-1925 (âl 9-11-Ất Sửu)
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết
  CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
  giáo đạo Nam phương

  Muôn kiếp có ta nắm chủ quyền,
  Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên.
  Ðạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
  Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.
  Ðêm nay, 24 Décembre, phải vui mầng vì là ngày của Ta xuống trần dạy Ðạo bên Thái Tây (Europe).
  Ta rất vui lòng mà đặng thấy đệ tử kính mến Ta như vậy.
  Nhà nầy sẽ đầy ơn Ta. (Nhà của M. C...)
  Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi Ta. Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn nữa.
  CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh,
  BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành.
  HẬU ÐỨC TẮC CƯ Thiên Ðịa cảnh,
  HUỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh.
  (Mười hai chữ lớn trong ba câu trên là tên của 12 người môn đệ trước hết của của Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế. Còn ba chữ xiên lớn trong câu chót là tên của 3 vị hầu đàn).
  ------------------------
  Kính mừng Thiên chúa giáng trần. Không biết đâu đó trong tối nay, Anh chị em cùng nhau ca tụng:
  "Con không phải dòng chiên ngoan đạo.
  Chưa tin Chúa duy nhất cứu tinh.
  Nhưng khi tin Thầy là Chúa giáng sinh.
  Con hằng nhắc Chúa bao năm truyền đạo.
  Nhớ Chúa với mũ gai thách thử.
  Con làm gì thương Chúa, Chúa ơi.
  Chỉ quả tim đầy máu nóng này thôi.
  Con dâng Chúa viết nên trang thánh sử ..." [lời một bài hát - TN không còn nhớ được tên bài hát].
  Chúc Anh chị em một mùa Giáng sinh trọn ơn Cha lành.
  Kính.
  Trung ngôn.

 8. #78
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Mắc bận trên lầu cao tĩnh tâm Đông Chí với Chúa nay mới phụ thêm.

  1. Bài thơ tứ tuyệt ở TNHT "Chiêu Kỳ Trung độ dẫn hoài sanh..." là râu ông này cắm càm bà nọ xét ở góc độ lịch sử. Xin lưu ý!
  2. BUỔI HẠ NGUƠN CAO ĐÀI MỞ ĐẠO CỨU NGƯỜI
  Ngọc Vân Đàn 02.6 Ất Hợi (1935)
  Thi
  Gia giáo nhà Nam đã đến kỳ,
  Tô công tranh lực đến khoa thi;
  Giáo khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,
  Chủ định trung tâm sắc ký thì.
  Chào chư hiền đồ,
  Đại tịnh, nghe dạy: Nhằm buổi Hạ Nguơn, gặp đời mạt kiếp, nhơn loại phải vướng cuộc tang thương, Cao Đài mở đạo tại Thánh địa Nam bang để cứu người trong cơn tai khổ.
  Than ôi! Nhơn loại còn mãn mê trong nẻo lợi đường danh, dục tước mến quyền, tranh đấu nhau máu đổ tràn sông, thây chồng như núi.
  Thảm thay! Sự nhỏ nhen là miếng ăn với chỗ ở mà quên hết tình đồng loại nghĩa đồng quần. Sự chết gần bên mà chưa hề nhớm gót. Đời bạo ngược, thế hung hăng, ác lai ác báo. Nhơn loại vì miếng đỉnh chung, vì mùi vật chất, quên mất tinh thần đạo đức.
  Bốn tôn giáo đã thất kỳ truyền, mới có Tam Kỳ ra chấn hưng nền giáo lý, quy hiệp nhứt môn. Đời tận tuyệt, cuộc tang điền thương hải sắp xây, tai nạn cận kề, thưởng người Thiện tánh, phạt kẻ ác tâm.
  Ta giáng giờ nay để lời cho chúng sanh rõ biết: Nền chánh giáo của Ta lưu truyền thế giới tới đây đã gần hai ngàn năm. Ta có tiên tri, trong hai ngàn năm, Ta sẽ tái lâm một lần nữa. Nền giáo lý của Ta bế mạc, mới có Đại Đạo Tam Kỳ phát khai, chư chúng sanh phải biết mà tìm Ta.
  Ta có nói: “Đứa nào ngày nay thương yêu Ta bao nhiêu, kính mến Ta bao nhiêu thì ngày sau chúng nó trở lại ghét Ta bấy nhiêu. Chúng nó chưa hề thấu đáo huyền vi mầu nhiệm của Ta đặng”.
  Thi
  Cơ Trời sắp cuộc hội Bình Linh,
  Chuyển Đạo Nam Bang tỉnh mộng huỳnh;
  Thánh Đức ước ao người thế gặp,
  Chuyển Mê cơn khổ, bước quang minh.

 9. #79
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi dong tam Xem Bài viết
  Mắc bận trên lầu cao tĩnh tâm Đông Chí với Chúa nay mới phụ thêm.

  1. Bài thơ tứ tuyệt ở TNHT "Chiêu Kỳ Trung độ dẫn hoài sanh..." là râu ông này cắm càm bà nọ xét ở góc độ lịch sử. Xin lưu ý!
  2. BUỔI HẠ NGUƠN CAO ĐÀI MỞ ĐẠO CỨU NGƯỜI

  Kính huynh dong tam,
  1. Trung ngôn hiểu rằng đã có vài sai sót trong việc in Thánh ngôn hiệp tuyển; tuy nhiên, hiện tại có một vài người hoặc một nhóm người vẫn chưa chấp nhận nên cần phải "nói tới, nói lui" là đã có những sai sót như vậy để sau này, khoảng hơn 30 năm nữa, lớp con cháu có hiểu biết hơn sẽ dần sửa các lỗi không đáng có như đã thấy.
  Hy vọng cũng chỉ là hy vọng; hy vọng lớp hậu thế sẽ biết làm toán cộng rằng: 1+1=2.

  2. Cám ơn huynh đã cho Trung ngôn biết thêm một bài Thánh ngôn của Đức Gia tô.

  Kính.
  Trung ngôn.

 10. #80
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Trung Ngôn,
  Cách đây vài năm, ông Tám Đầu Sư có nói với đạo huynh GS Nguyễn Trung Nhơn (Quyền Thượng Thống Học viện, con ngài Nguyễn Trung Hậu): "kiếm người sửa TNHT lại cho đúng rồi khi nào có điều kiện đưa cho Hôi Thánh duyệt". qua trung gian đạo huynh HNh mình có lên nhà đạo huynh góp ý sửa chữa. Nhưng từ đó đến nay đh Nhơn đã thăng lên Phối Sư - Học Viện Trưởng nhưng không thấy động tịnh nào của ông Tám nữa! có lẽ bận nhiều việc quá!


  GIÁO HÓA ÂU CHÂU THÁNH ĐẠO KHAI
  Cửu Khúc Tòa 12 – 11 – ĐĐ 30 (Ất Mùi 25.12.1955)

  Tiếp Điển:
  BẢY et CHUẨN écoutez attentivement.
  Saint - Pierre. Oh! Je souhaite le bonheur à mes tous petits frères et à mes douces petites soeurs. Comprenez vous qu’aujourd'hui le vingt cinq Décembre, c’est la fête de Noël?
  Alors, tous sont priés d’attendre le Divin Maître Jésus Christ. Au revoir.
  Tiếp Lịnh:
  Jésus Christ parle en langue Vietnamienne.
  TẠM DỊCH:
  (BẢY và CHUẨN hãy nghe cho kỹ.
  Thánh Phê rô. Thánh chúc lành toàn cả nam nữ. Chư Hiền có biết hôm nay hai mươi lăm tháng chạp là ngày lễ Giáng Sanh Chúa cứu thế.
  Vậy xin chư Hiền nam nữ (khá thành tâm) tiếp nghinh Chúa cứu thế. Thánh xin kiếu.)

  Tiếp Lịnh: (Chúa Cứu Thế nói bằng Tiếng Việt.)
  Hôm nay là Lễ Giáng Sanh. Môn đồ thiết lễ nhưng Ta rất buồn vì bầy chiên Ta đã thất lạc.
  Hôm nay bầy nhạn trắng bay theo phương hướng Chúa Trời mà về hội hiệp nơi Bạch Ngọc Thiên Cung. Ta rất mừng.

  THI:
  Từ Thành La Mã bước sang đây,
  Vật chất hữu hình lễ trọng thay;
  Nhưng chẳng quí bằng tâm chánh đáng,
  Giờ nay Ta giáng để phô bày.

  Đêm nay rực rỡ khắp hoàn cầu,
  Chốn chốn Thánh Đường lễ nguyện cầu;
  Thánh Đạo của Ta còn đứng vững,
  Là nhờ khoa học của Âu Châu.

  Lâu ngày sai lạc mối Chơn Truyền,
  Vì bởi môn đồ quá lạm quyền;
  Canh cải phân ra chi phái Đạo,
  Làm cho thất lạc cả bầy chiên.

  Một bầy nhạn trắng ở phương Nam,
  Đoàn kết thương yêu dưới cõi phàm;
  Rồi sẽ bay tràn trong bốn hướng,
  Tiếng kêu vang dậy, Đạo Kỳ Tam.

  Tấm lòng chiêm ngưỡng tín đồ Ta,
  Thiết lễ hữu hình rất trọng là;
  Sanh nhựt là ngày Ta xuống thế,
  Hai lăm tháng chạp xác phàm Ta.

  Phàm ra độ thế cứu nhơn loài,
  Giáo Hóa Âu Châu Thánh Đạo khai;
  Phép lạ cứu người trong tứ khổ,
  Lý chơn dạy thế sửa lòng ngay.

  Lòng ngay dạ thẳng mới nên người,
  Quyền thế JUDA quá dễ ngươi;
  Biết Chúa đem lòng toan ghét Chúa,
  Chúa đành chịu chết bởi thương đời.
  HỰU:
  Đời nay tận thế đã gần đây,
  Ứng nghiệm Sám Truyền mối Đạo Thầy;
  Là đến ngày cùng Cha Giáng Thế,
  Cứu trong nhơn loại của đời nầy.
  HỰU:
  Này hỡi môn đồ khắp địa cầu,
  Hãy tìm coi Chúa giáng nơi đâu;
  Nơi đâu Thánh Địa kỳ nguơn hạ,
  Thì Chúa lai lâm cứu khổ sầu.
  THI:
  Giờ nay Ta giáng để đôi lời,
  Nhắc lại tiền trình rõ khúc nôi;
  Cho các môn sanh tìm thấu lý,
  Lành thay! Hữu phước gặp Cha Trời.
  Vậy Ta ban ân lành chư môn đệ. Ta thăng./.
  Thăng

Trang 8/8
1 ... 6 7 8

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Vía đức chúa jésus
  Bởi BINH MINH trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 28-12-2008, 04:22 AM
 2. Sứ Mạng Của Chúa Jesus
  Bởi su_that trong mục Phòng chờ kiểm duyệt
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 19-12-2008, 07:11 AM
 3. Thánh Giáo Chúa Jésus
  Bởi Đạt Tường trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 25
  Có Bài Mới: 30-12-2007, 12:51 AM
 4. Vía ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST
  Bởi Ng0c Maj trong mục Thành viên giới thiệu
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 23-12-2007, 11:56 PM