+Trả Lời Chủ Đề
Trang 6/6
1 ... 4 5 6
kết quả từ 51 tới 60/ Tổng số 60

Ðề tài: VÌ SAO?

 1. #51
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài viết
  38

   Câu hỏi số 2 romano sẽ để lại cho các bạn khác trả lời nhưng trước cũng gợi ý vài điểm.


  2.Dựa vào cái kinh chú và nhập môn có đắc đạo không?


  - Nếu đọc kinh mà đắc đạo thì chắc hẳn toàn thế gian này thành chánh quả không biết đếm sao cho hết. Vậy ĐGH cần phải xem lại từng tôn giáo một rồi, trước khi muốn nhận định một tôn giáo nào cần hiểu rõ Tôn Chỉ, Giáo Lý của mỗi tôn giáo nói gì cái đã , cũng giống như việc đơn giản là đọc 1 quyển sách thì mới biết được nội dung của nó chứ không thể nhìn cái bìa cho rằng quyển sách đó nói gì hay hay là dỡ được.


  - Nếu nói nhập môn là có thể thành chánh quả thì chắc có lẽ Đấng Thượng Đế không biểu phải tuyên thệ "....Hiệp đồng chư môn đệ, gìn Luật Lệ Cao Đài", cũng không có câu :....Thiên Tru Địa Lục" vì nói hễ nhập môn là thành Đạo rồi thì đâu có cái hậu quả của sai đường lạc lối trong quan điễm. Một lần nữa ĐGH cần tìm hiểu nhiều hơn triết lý Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) nói riêng và các Tôn Giáo khác nói chung.


  3. Ngài Ngô Văn Chiêu có thấy Thượng Đế hay không?


  Câu trả lời là không. Ngài Ngô Văn Chiêu Chỉ thấy được Thiên Nhãn là biểu tượng thờ Thượng Đế trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chứ Ngài không thấy được Thượng Đế.


  Câu hỏi này ĐGH phải đặt là như thế này mới sát  nghĩa : Ngài Ngô Văn Chiêu có thấy được biều tượng để Thờ Thựơng Đế không?


  câu trả lời là Có. (vậy thêm một lần nữa nhấn mạnh cùng tất cả các bạn tham gia diễn đàn nói chung và ĐGH nói riêng phải hiểu trước khi nhận định vấn đề hay đặt câu hỏi )


  Ở đây chỉ luận đơn giản theo trực quan hiện hữu , tức là nhìn trên sự thật.


  Trong khi ba Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang ở Sài Gòn xin Thượng Đế dạy cách thờ Thượng Đế thì được chỉ dạy là tìm Ngài Ngô Văn Chiêu đã thờ Thượng Đế khi còn ở Đông Dương Phú Quốc, trong khi  ba (3) Ngài không biết Ngài Ngô Văn Chiêu và ngược lại.


  Và Thượng Đế đã mặc khải tiếp tại sao lại lấy biểu tượng Thiên Nhãn mà tượng trưng cho Thượng Đế :


  "Nhãn thị chủ tâm


  Lưỡng Quang chủ tể


  Quang Thị Thần


  Thần thị Thiên


  Thiên giã ngã giã "


  Chào thân ái

     

 2. #52
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  370
  Đệ thấy lúc trước huynh Đạt Tường đã có nhắc chúng ta nói cho chính xác: "Thiên giả ngã dã"

 3. #53
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài viết
  38

  Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển
  Quyển Nhứt

  Hội Thánh Giữ Bản Quyền

   25 Fevrier 1926  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
  Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
  Giáo Ðạo Nam Phương


  TRUNG vô giữa bái lễ cho Thầy coi...

  Con làm lễ trúng,song mỗi gặt,con nhớ niệm câu chú của Thầy: "NAM-MÔ CAO-ÐÀI TIÊN-ÔNG Ð I-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT"
     Ðại lễ là làm lễ ba lần
     Lần đầu dâng hương và hoa,
     Lần giữa dâng rượu.
     Lần chót dâng trà.

  Phải chính mình con dâng các lễ ấy.

  Khi bái lễ, hai tay con chắp lại, song phải để tay trái ấn TÝ, tay mặt ngửa ra nằm dưới, tay trái để lên trên.

  Từ đây (25-2-26) 13 tháng Giêng năm Bính-Dần, con phải may riêng một bộ áo lễ, tay rộng, cổ trịch, như áo Ðạo, nhưng phải gài chín mối, màu xanh da trời. Con nhớ mang giày gai đặng hầu Thầy, còn nhứt nhứt đều để cẳng không hết.

  Lạy là gì?
  Là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng.
  Chắp hai tay lại là tại sao?

  Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi Âm-Dương; Âm-Dương hiệp nhất phát khởi Càn-Khôn, sanh sanh hóa hóa. Tức là Ðạo.

  Lạy kẻ sống thì hai lạy là tại sao?

  Là nguồn cội của nhơn-sanh lưỡng hiệp Âm-Dương mà ra. Ấy là Ðạo.

  Vong phàm bốn lạy là tại sao?
  Là vì hai lạy là của phần người, còn một lạy Thiên, một lạy Ðịa.
  Lạy Thần lạy Thánh thì ba lạy là tại sao? Là lạy đấng vào hàng thứ ba của Trời, và cũng chỉ rằng lạy Tinh-Khí-Thần hiệp nhất. Ấy là Ðạo.

  Lạy Tiên lạy Phật thì chín lạy là tại sao?
  Là tại chín Ðấng Cửu-Thiên khai hóa.

  Còn lạy Thầy mười hai lạy là tại sao?
  Các con không biết đâu?

  Thập nhị Khai-Thiên là Thầy,Chúa cả Càn-Khôn-Thế-Giái;nắm trọn thập nhị Thời-Thần vào tay; số mười hai là số riêng của Thầy.

  ... Chưa phải hồi các con biết tại sao vẽ Thánh-Tượng "Con Mắt" mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh.
     Nhãn thị chủ tâm
     Lưỡng quang Chủ Tể.
     Quang thị Thần,
     Thần thị Thiên,
     Thiên giả, Ngã giả.

  Thần là khiếm khuyết của cơ mầu-nhiệm từ ngày Ðạo bị bế. Lập "Tam-kỳ Phổ-độ" nầy duy Thầy cho Thần hiệp Tinh-khí đặng đủ "Tam Bửu" là cơ mầu-nhiệm siêu phàm nhập Thánh.

  Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt THẦY cho chư Ðạo Hữu nghe.

  Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên Phật từ ngày bị bế Ðạo, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song Thiên-Ðình mỗi phen đánh tảng "Thần" không cho hiệp cùng "Tinh-khí".

  Thầy đến đặng hườn nguyên Chơn-Thần cho các con đặng đắc Ðạo. Các con hiểu "Thần cư tại Nhãn";. Bố trí cho chư Ðạo-Hữu con hiểu rõ. Nguồn-cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. Thầy khuyên con mỗi phen nói Ðạo hằng nhớ đến danh Thầy.


 4. #54
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài viết
  38

   


  CAO ÐÀI TỪ ÐIỂN


  Dictionary of Caodaism
  Dictionnaire du Caodaisme


   


  Giáo lý - Triết lý - Danh nhân
  Thành ngữ - Ðiển tích


  Soạn giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
  bút hiệu ÐỨC NGUYÊN


  5 câu chữ Nho về Thiên Nhãn:


  Xin chép lại 5 câu chữ Nho giải thích Thiên Nhãn:

  Nhãn thị chủ tâm, 眼是主心
  Lưỡng quang chủ tể, 兩光主宰
  Quang thị Thần, 光是神
  Thần thị Thiên, 神是天
  Thiên giả Ngã giã. 天者我也

  Tóm tắt:

  Nhãn thị chủ tâm, Thượng Đế là chủ của Đại hồn.
  Lưỡng quang chủ tể, Dương quang và Âm quang là chúa tể.
  Quang thị Thần, Đại linh quang là Đại hồn.
  Thần thị Thiên, Đại hồn ấy là Thượng Đế.
  Thiên giả Ngã giã. Thượng Đế ấy là Ta vậy.

 5. #55
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài viết
  442

  Đạo muội xin có vài ý với câu hỏi đầu tiên của Donghanh


   1.


  “Tôn giáo ấy, cửa vào tìm Đạo,


  Đạo là đường hoài bão nhân sanh;


      Người tu ý thức tri hành,


  Hễ vào cửa Đạo, chí thành mà tu.”


  Đức Giáo Tông Đại Đạo, Thiên Lý Đàn, Tuất thời 20-5 Ất Tỵ (ATE Year="1965" Day="19" Month="6">19-6-1965ATE>)


  Đạo muội xin dùng câu Thánh giáo trên để nêu lên vài ý như sau:


  Cao Đài nói trước tiên là một tôn giáo, có hình tướng cánh cửa một tôn giáo, chúng ta bước vào tìm Đạo. Cánh cửa tôn giáo thì có nhiều nhưng Đạo chỉ có một, vì vậy đi vào cánh cửa tôn giáo nào cũng được, cũng sẽ tìm được Đạo.


  Nhưng nếu chúng ta chạy tới chạy lui, chun vào cánh cửa này, rồi chun ra, để rồi chun vào cánh cửa khác thì khác nào đang lãng phí thời gian vô ích, sao không chịu đi trọn một con đường phía sau một cánh cửa: “hễ vào cửa Đạo, chí thành mà tu”, tu cho thiệt, chứng đắc cho thiệt. Vì vậy, vào tôn giáo nào cũng phải thệ nguyện là không bỏ tôn giáo mình, đó là cách Ơn Trên bảo vệ chúng ta.


  Nói một cách mở rộng về lời thệ nguyện “Thề rằng từ đây biết một đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ thay lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai, thề Thiên tru Địa lục” (chú ý câu này đúng 36 chữ). Mà đạo Cao Đài Ngọc Đế là gì? Đó là Đại Đạo nói chung, cũng là Đạo. Nếu một người đã nhập môn, tạm gọi là biết Đạo mà hành động trái Đạo thì không cần thề nguyện chi cả cũng bị “Thiên tru Địa lục” theo đúng luật nhân quả. Cũng có đạo hữu thệ nguyện nhưng vì hoàn cảnh không thể công quả, phụng sự, phổ tế,… nhưng vẫn sống đúng Đạo thì ta không thể gọi là bỏ Đạo được.


  2.


   “Gặp gỡ nhau trên dòng giáo lý,


  Nhìn với nhau tôn chỉ Cao Đài;


  Không còn phân biệt Đông Tây,


  Không còn phái nọ, chi nầy Phật Tiên.


  Đây là đường qui nguyên Tam Giáo,


  Cũng là giềng trọng bảo nước non;


  Là mong cứu kiếp sống còn,


  Cho toàn lê thứ trong cơn hãi hùng.”


  Đức Chí Tôn, Thiên Lý Đàn, Tuất thời 14-01 Ất Tỵ (ATE Year="1965" Day="15" Month="2">15-02-1965ATE>)  Đại Đạo là đường quy nguyên Tam giáo (Nho giáo, Thích giáo, Đạo giáo,…) để cho toàn thể sanh chúng không phân biệt tôn giáo nào đều nhìn nhận nhau là anh em cùng một Cha. Đại Đạo là bao trùm, không phải bao trùm hình tướng tôn giáo mà bao trùm một tư tưởng đồng nguyên.


  Vì vậy, chúng ta thật hữu duyên, hữu phần gặp Đại Đạo qua cánh cửa Cao Đài, một phần trách nhiệm của chúng ta là làm cho các đạo hữu trong Tam giáo thấy được tôn chỉ và mục đích Đại Đạo (cũng là đạo Cao Đài) hầu tiến đến một thế giới đại đồng, chứ không làm ngược là nhập môn vào tôn giáo khác để làm sáng tôn chỉ và mục đích Đại Đạo.


   


  “Ngày nay, Thầy đến đây đem ba nền Tôn Giáo hiệp nhất Đại Đạo là một tòa nhà lớn lao để đời đời kiếp kiếp cho nhơn sanh nương vào đó mà lánh cơn khổ nạn thảm sầu.”  (chưa tìm ra xuất xứ)


  Vì vậy, nhập môn vào đạo Cao Đài (tức tinh thần Đại Đạo) mới là xu hướng của Đức Chí Tôn dạy trong thời Tam kỳ phổ độ này: Ơn Trên đã dạy chư vị tiền khai từ Tam Giáo Đạo quay về Đại Đạo như Đức Phạm Công Tắc từ Thiên Chúa giáo, Đức Trần Đạo Quang, Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn  từ đạo Minh Sư; quy Chùa Phật giáo về Cao Đài như Thiền Lâm Tự, Vĩnh Nguyên Tự, Từ Vân Tự,…


  Cuối cùng, xin cầu nguyện tất cả anh em chúng ta đầy đủ đức tin và sự tự tin đi trọn con đường Đại Đạo (qua cánh cửa tôn giáo Cao Đài), trở thành con người Đại Đạo nhằm thực thi sứ mạng Đại Đạo chứ không riêng bất cứ tôn giáo nào.


  Thân ái

     

 6. #56
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

   Chào hiền muội Xí muội!


  Xí muội viết:


  "Vì vậy, nhập môn vào đạo Cao Đài (tức tinh thần Đại Đạo) mới là xu hướng của Đức Chí Tôn dạy trong thời Tam kỳ phổ độ này: Ơn Trên đã dạy chư vị tiền khai từ Tam Giáo Đạo quay về Đại Đạo như Đức Phạm Công Tắc từ Thiên Chúa giáo, Đức Trần Đạo Quang, Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn  từ đạo Minh Sư; quy Chùa Phật giáo về Cao Đài như Thiền Lâm Tự, Vĩnh Nguyên Tự, Từ Vân Tự,… "


  Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn đâu có nhập môn đạo Cao Đài.


  Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn trước khi viên tịch đã tiên tri về mối đạo Cao Đài. Khi Cao Đài giáo xuất hiện vào năm 1926 thì Ngài vâng lịnh đức Chí Tôn giáng cơ khuyên con Ngài là tiền bối Lê Văn Lịch ( sau đắc phong Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt vào năm 37 tuổi, đọat kỷ lục là vị chức sắc trẻ tuổi nhứt cho tới bây giờ ) cùng các đệ tử chi Minh Sư theo đạo Cao Đài.


  Như vậy trong lời góp ý của Xí muội phải thay chỗ Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn bằng Lê Văn Lịch.


  Ngòai ra Vĩnh Nguyên Tự là nơi tu  ban đầu của Ngài Lê văn Lịch thuộc chi Minh Sư thờ Tam Giáo đạo tổ thì phải chớ không phải chùa Phật giáo. Còn Từ Vân Tự thì sao hé?  Tiến Đức

     

 7. #57
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Hôm nay ngày giỗ của Đức Như Ý


  Vĩnh Nguyên Tự tổ chức kỷ niệm trang trong.


  Mời chư huynh đệ tỷ muội đọc bài để xem lời dạy cùa Ngài giáng cơ cách nay đúng 80 năm vào ngày mùng 3 tháng chạp Bính Dần 1926


  Đọc rồi suy nghĩ xem việc nhập môn và giữ đạo như thế nào mới không uổng công là người tín hữu Cao Đài


 8. #58
  Tham gia ngày
  Sep 2006
  Bài viết
  130

   Xem ra, ducgiaoho là người am hiểu nhân tình thế thái nhưng về hai chữ Cao Đài thì ducgiaohoxem ra có vẻ hiểu hơi hời hợt rồi.


  ducgiaoho nói: "Thưa bạn nếu bạn nói đạo nào cũng có thượng đế và tôn giáo vào cũng có thiên tôn thì học trò quyết không tu đạo nào cả kể cả cao đài"


  Huynh đã không tin vào Thượng Đế, vào khả năng cứu cánh của Đại Đạo thì huynh vào Website này để làm gì? Chắc chẳng phải tìm hiểu đạo vì chẳng mấy thiện cảm với đạo. Chẳng lẽ chỉ để đặt ra vài luận điểm không đâu để cãi nhau với mọi người cho vui thôi à? (TT nói vậy mong ducgiaoho thứ lỗi, chẳng qua vì tính hiếu kì mà thôi, có gì xí xoá nhé) .


  Rất không muốn nhưng TT vẫn trao đổi với Huynh vài điều:


  Huynh từng viết :"Học trò cho rằng tôn giáo như cái bánh vậy chúng ta như người đói khác cứ tranh giành qua lại để được miến ngon , còn kẽ hạ lưu thì như thân thú vật cứ chém giết lẫn nhau vì đạo".


  TT cho rằng :"Đại Đạo" có nghĩa là "Con đường lớn", một con đường mênh mông, rộng mở chào đón mọi chúng sinh, là con đường trong tim mỗi người. Hà cớ gì phải "tranh giành" trong khi Đạo đã là của mỗi người ?


  Còn việc "1. các chư hiền đạo đã thấy thượng đế hay chưa mà cho là biết thượng đế tạo ra hay nghe người ta hay do giáo chủ mình nói lại?


  3. các chư hiền đạo có chắc là do ngày ngô minh chiêu thấy thượng đế hay chỉ là lời tuyên đoán"


  Xin trả lời là : Thượng Đế vô hình, vô tướng, thậm chí vô danh. Cái tên Thượng Đế do con người nói về Ngài cũng chỉ là cái để gọi. Thực chất Thượng Đế không có từ nào để gọi cho chính xác mà chỉ "tá danh". Nên việc thấy bằng mắt thường hay không chẳng có nghĩa gì cả, ai cảm nhận được có "Thượng Đế trong tất cả" là tuyệt vời lắm rồi.


  Còn Huynh hỏi là:


  "2. các chư hiền đạo giám chắc với học trò mình được thành đạo dựa vào cái kinh chú và nhập môn hay không?"


  Xin thưa rằng: "Không dám chắc". Chỉ nhập môn vào Đạo rồi suốt ngày gõ mõ tụng kinh thì vô nghĩa. Thượng Đế chẳng bao giờ dạy các Đệ tử của Ngài như vậy cả. Còn việc thành Đạo phải dựa vào những gì thì tự tâm mỗi người thôi, làm sao diễn giải chứ? Phải không huynh?


  Còn việc Cao Đài có phải là chính Đạo hay không như Huynh nói thì có lẽ miễn bàn. Một lời nói của Huynh liệu sẽ thay đổi được giá trị của Cao Đài đang hiện hữu sao.


  Mấy lời tâm sự, có làm huynh tự ái thì đệ xin nghiêng mình cáo lỗi.


 9. #59
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  12

  THÀNH KÍNH


  ĐÃ BIẾT LÀ VÔ VI THÌ CÓ AI THẤY ĐƯỢC PHẢI KHÔNG,ĐÚNG RỒI.


  NÊN ĐẠO CÓ NÓI GÌ ĐÂU,MÀ CHỈ NÓI RA ĐÂY MỘT CHÚT ĐỂ HIỂU NHAU HƠN ĐÓ MÀ ; ĐÀNH VẬY NẾU HÒA QUYỆN CHẤT PHÁT THÌ ĐÚNG NHƯ CÁI ĐẠO MÀ HUYNH ĐỆ ĐANG THÌ THẦM THỎ THẺ BÊN NHAU KÌA.


  ĐẠO BẰNG HẠT BỤI NGOÀI KIA CŨNG LÀ BẰNG TẤT CẢ HƠN CÁI TẤT CẢ BAO TRÙM MUÔN CÁI TẤT CẢ . VẬY ĐẠI ĐẠO LÀ LỚN LỚN NHỎ NHỎ LÀ NHỎ LÀ LỚN NHƯ CÓ NHƯ KHÔNG CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG, AI NÓI RA ĐƯỢC, KHÔNG NÊN HOẢNG HỐT TRƯỚC MỌI BỀ TRONG CÁI TẤT CẢ .


  VẬY HAI NGƯỜI HIỂU Ý CỦA NHAU CHƯA,CHO TÔI VỘI PHÁN ĐOÁN LẤY TÔI .


  CÓ TRONG BẠN TRONG TÔI LÀ ĐẠO ẤY, VÒI NƯỚC THÔNG SUỐT LÀM GÌ CÓ HIỆN TƯỢNG CẠN MẠCH, XEM RA KHÔNG CÓ BIẾT?


  KÍNH !


 10. #60
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài viết
  442

  Thưa ACE,


  Hôm nay, bài viết này được trao đổi tiếp sau 4 tháng, kể cũng hay !


  Xí muội xin cám ơn huynh Tien Duc đã sửa sai cho Xí muội. Xí muội sẽ rút kinh nghiệm phải thật chính xác về sử Đạo và sử chư vị tiền bối,...


  Thánh thất Từ Vân lúc trước đúng là chùa Phật.


  Thân ái


Trang 6/6
1 ... 4 5 6

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền