+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/31
1 2 3 4 12 ... 31
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 306

Ðề tài: Thi đua tìm hiểu Danh xưng của Đức Mẹ

 1. #11
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài viết
  747
  Đại Đồng's Avatar
       Thưa huynh Đạt Tường cùng chư huynh tỷ đệ muội,

      Măng cụt phải tịnh thủ trong vòng một tuần nên hiền muội không thể sơ kết trong tuần này. Măng cụt có nhờ đạo muội làm công quả này từ ngày 17-09-2007 đến cuối ngày 24-09-2007 (Việt Nam)        Thưa cùng quý huynh tỷ đệ muội đang tham gia tìm hiểu danh xưng Đức Mẹ,


     Để sơ kết hội thi “Tìm hiểu danh xưng Đức Phật Mẫu”, muội sẽ sơ kết vào lúc 7h (theo Server) và cứ sau 48 tiếng sẽ sơ kết 1 lần. Cuối cùng, ĐĐ xin mời gọi quý htđm trong nhà đạo Kỳ Ba hãy gởi đến diễn đàn những lời Mẹ giáng dạy qua những danh xưng khác nhau.  


       


 2. #12
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  771
  DangVo's Avatar

  Nguyên văn bởi Đại Đồng
       
   Măng cụt phải tịnh thủ trong vòng một tuần nên hiền muội không thể sơ kết trong tuần này. Măng cụt có nhờ đạo muội làm công quả này từ ngày 17-09-2007 đến cuối ngày 24-09-2007 (Việt Nam)
    


  Cho xin hỏi tịnh thủ là nghĩa là cái gì vậy ?


 3. #13
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Bài viết
  56
  Xin Phép Xóa Bàihoahao39344.8924189815

 4. #14
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Bài viết
  56
   ( Thiên Lý Bửu Tòa  6 / 6 / 1977 )


  Thi rằng:


  DIÊU-Ðiện thương con giáng điển hồng,


  TRÌ chí khẩn cầu rõ phép công,


  KIM cổ lời truyền ai lắng nhủ,


  MẪU tử thâm tình dạ luống trông,


  lượng độ đời công đức cả,


  CỰC lòng vì nỗi kẻ tây đông,


  TỪ rày vui bấy qui đường Ðạo,


  TÔN kỉnh luật Trời rõ phép công.


   


 5. #15
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Bài viết
  56
   

  NAM-THÀNH THÁNH-THẤT


  Tuất thời, 25-5 nhuần Tân Hợi (17-7-1971)
  Thi:


  VÔ-CỰC vô phương tỏ lý mầu,


  TỪ-TÔN thị hiện khắp năm châu;


  DIÊU-TRÌ vọng nguyệt hoài nhân thế.


  KIM-MẪU y vân điệp ngọc lâu.


  Sứ mạng có gì cơn khổ nạn,


  Lệ ngôn được bởi cuộc thương dâu;


  Này con có nhớ điều tâm niệm,


  Nhiều cõi cùng chung đứng một bầu.


   


   


  -----------------------------------------


   HỢP ĐOÀN HƯỚNG THIỆN


  DIÊU-TRÌ BỬU-ĐIỆN,


  Tuất thời Rằm tháng 6 Tân-Hợi (5-8-1971)

  Thi:


  Lìa chốn Hư đến cõi trần,


  Thấy con khổ CỰC kiếp vi nhân;


  Đem lời TỪ ái ra khuyên nhủ,


  Mượn tiếng TÔN ti để đỡ nâng.


  Mở ngỏ DIÊU Cung chờ mỏi mắt,


  Soi dòng TRÌ thủy đợi chồn chân;


  Giá xưa KIM ngọc còn treo đó,


  Nhớ thuở MẪU nhi được hiệp quần.


   


  -------------------------------------------------------


  Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung,
  ngày 10-12-Kỷ Tỵ (dl 20-1-1929)
  Phò loan : Phạm Hộ Pháp - Cao Thượng Phẩm


   


   THI :


  Vú MẸ chưa lìa đám trẻ con,
  Độ sanh chưa rõ phận vuông tròn.
  Quyền cao Ngự Mã là vinh bấy,
  Phận mỏng Hiệp Thiên biết giữ còn.
  Lợt điểm Thánh Tâm trần tục khảo,
  Vẻ tươi bợn thế nét dò đon.
  Thà xưa ví bẵng nay gìn vậy,
  Lòng MẸ ngại ngùng, con hỡi con!

  DIÊU TRÌ KIM MẪU


  ------------------------------------


  Đàn cơ tại Báo Ân Từ,
  đêm 15 - 8 - Ất Tỵ, hồi 24 giờ (dl 10-9-1965).
  Phò loan : Cao Thương Sanh - Trương Hiến Pháp.
  Hầu đàn : Bảo Thế, Hiến Thế, Khai đạo, Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện, Nam Nữ.
   DIÊU thượng huyền linh ngự Cửu Thiên,
   TRÌ danh thọ sắc phổ Chơn truyền.
   PHẬT tâm độ chúng tiêu oan trái,
   MẪU hóa quần sanh định nghiệp duyên.


      ------------------------------------------------------------ ---


   Đàn cơ tại Báo Ân Từ, đêm 15 - 8- Kỷ Dậu, hồi 9 giờ 45 (dl 26-9-1969).
   Phò loan : Trương Hiến Pháp - Phạm Khai Đạo.
   Hầu Đàn : Đức Thượng Sanh, Hiến Đạo, Bảo Sanh Quân, Đầu Sư, Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, Chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện Nam Nữ.       DIÊU động vân hành giáng hạ lai,
       TRÌ trung thanh tịnh bạch liên khai.
       KIM quang chiếu diệu Âm quang hiện,
       MẪU ngự Cung Tiên Cửu Phẩm đài.


       -------------------------------------


        


 6. #16
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài viết
  747
  Đại Đồng's Avatar

    Kính Thưa quý huynh tỷ đệ muội,


    Dưới đây là kết quả của hội thi tính đến thời điểm 7h ngày 18-09-2007

  Kết quả Sơ kết lần thứ nhất Hội Thi "Tìm hiểu danh xưng Đức Mẹ"
  STT Tài Khoản  Danh Xưng Số lượng
  1 Đạt Tường Diêu Trì Kim Mẫu 1
  2 Tiến Đức Thiên Hậu
  Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì
  2
  3 DongTien Tây Cung Kim Mẫu Diêu Trì
  Diêu Trì Nương Nương
  Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn
  3
  4 hoahao Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn (trùng)
  Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu (trùng)
  Diêu Trì Phật Mẫu (trùng)
  Diêu Trì Kim Mẫu (trùng)
  0
  5 Xí Muội Vô Cực Từ Tôn
  Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
  2
  6 Xuân Mai Diêu Trì Phật Mẫu
  Diêu Cung Kim Mẫu
  2
  7 Như Qunh Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn
  Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu (trùng)
  Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Mẫu Nghi
  2
   Tổng Số  10)">12


  Những danh xưng mà chỉ hoán đổi vị trí, ĐĐ xem như là trùng lặp và không tính điểm. Riêng bài "cẩm nanggg Thơ Của Đức Diêu Trì Kim Mẫu" của quý hiền hoahao hiện thời chưa hợp lệ, nhờ hiền hoahao thêm vào nguồn gốc rõ ràng.


    Bảng kết quả trên chỉ dựa vào dữ kiện mà các cao thủ võ lâm gởi đến, và tiểu muội luôn tin tưởng tuyệt đối vào quý cao thủ. Tuy nhiên để công bình, tiểu muội xin nhờ quý đại sư huynh, sư tỷ đã "hành tẩu khắp đó đây" hỗ trợ việc kiểm chứng giúp.


    Sau gần 80 tiếng đồng hồ luyện nội lẫn ngoại công , hiện tại kết quả vẫn còn đang ở con số rất đẹp "12", mong rằng con số này vẫn tiếp tục tăng lên theo cấp số... cộng vào những ngày tới.   

   Đại Đồng39343.3133449074

 7. #17
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Bài viết
  56

   Từ Bi Giáng Ngự Cứu Quần Sanh


   Tôn Chỉ Công Tu Phước Đạo Lành


   Địa Giới Mau Tìm Chơn Lý Hội


   Mẫu Mẹ Đẫn Đường Bước Thanh Nhanh


  Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản ( Đàn Chơn Lý )


  --------------------------


  Hạ Ngươn Đến buổi Chiều Tàng


  Mẹ sầu Con Trẻ Khóc Than Mê Hồn


  Từ Thiên Tôn Đến Thiên Tôn


  Nao Nao Cũng Tại Mê Hồn Mà Ra


  Oai Linh Hoàng Mẫu Trử Tà


  Oai Lệnh Lão Bà Giáng Thế Độ dân


  Thiên Tôn Huyền Diệu Ân Cần


  Công Từ Sử Sách Muôn Dân Hưởng Nhờ...


  ( Trích quyển Sám Hoàng Mẫu Vô Cực đại Từ Tôn )


  -----------------------------


  Trong Quyền Sám Hoàng Mẫu của có viết bài Kỳ Nguyện Chung có để 1 câu nguyện cuối câu Sám là :


  Nam Mô đại Từ Đại Bi Đức Mẹ Diêu Trì Cửu Thiên Huyền Nữ  ( 3 Lần )


   


  ---------------------------------------


  Lịnh Mẫu Hậu Khai Tôn Định tạo


  Ân Dưỡng Sanh Đảm Bảo Hồn Hài...


   Kinh Phật Mẫu


  ------------------------------


   


   


   


 8. #18
  Tham gia ngày
  Sep 2007
  Bài viết
  154

  Xin hùn thêm một danh xưng của đức Mẹ


  Thi :


  TÂY đài ác xế ngã tây đài,


  VƯƠNG chánh cung hầu tiếng tốt thay,


  KIM cúc trổ màu tươi nhuận đẹp,


  MẪU thân ban phước kẻ trần ai.


  (Quyển GIẤO ĐÒAN NỮ GIỚI - Hội Thánh Minh Chơn Đạo)


 9. #19
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Bài viết
  56

   Trên Ngọc Thượng Huyền Linh Dộ Chúng


   Dưới Công Từ Đạo Phúng Phàm dương


   Diêu Trì Địa Mẫu Tiên Nương


   Dẫn Đường Bao Trẻ Lệ Thương chum đầy


   Khác Tìm Chơn Lý Cội Mây


   Thãm Sầu Thấy Đạo Tà Tây Nơi Mình


   Người Nghèo Khổ Kẻ Hoan Vinh....


   ( Kinh Giải Trần... Bạch y Liên Đoàn )


  -------------------------------


  Thi Rằng


  Nợ Trần Thế sắp bài Vạn Nẽo


  Phước Thiên Thu trì kéo Khổ Lai


  Tây Vương thánh Mẫu Kim Đài


  Ngự Cho Sinh Chúng bao Ngày Ẩn Thân


  Giải Trừ Căn Khổ Lai hạ Kiếp


  Tăng đạo Tràng Phước Diệp Nguyên do....


  ( đàn Cơ Thánh tịnh Thiên Lý 30/1/1947 )


   


   


   


   


 10. #20
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Bài viết
  56

  Trong quyển kinh Đại Kinh Phật Mẫu của Chùa Địa Mẫu Từ Tôn có để hai câu cũng có danh xưng của Đức Mẹ


  Chim Loan Truyền Kinh Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ


  Vương Cung Tây Mẫu Chúng Sanh Đê Đầu Bái Tạ Từ Ân

   hoahao39344.8886111111

Trang 2/31
1 2 3 4 12 ... 31

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền