+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/10
1 2 3 4 ... 10
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 98

Ðề tài: CÁC VỊ GIÁO TÔNG

 1. #11
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

  Bạch Quý Hiền Huynh!


  Vâng Mật Chiếu ! mấy huynh hiểu chứ?


  Kính!


 2. #12
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  62

  Nguyên văn bởi NAMMÔ

  Nếu nói như huynh vậy là Đạo ta tôn trọng hai Ngài cho nên mới tôn lên làm Giáo Tông khi hai Ngài tịch diệt phải không Huynh?
  Kính hỏi!

  Nói là Đạo ta tôn lên làm Giáo tông khi đã tịch diệt cũng không chính xác lắm.

  * Ngài Phan Văn Tòng: là Anh cả gầy dựng Tiên Thiên và Tòa Thánh Châu Minh buổi sơ khai, nhưgn Ngài chưa đăng vị ngự ngôi Giáo tông. Cho nên xem Ngài như quyền GT thời sơ khai thôi, còn GT chính vị là Ngài Nguyễn Bửu Tài.

  * Ngài Cao Triều Phát: là đạo trưởng của Cao Đài hiệp nhất 12 chi phái ở miền Bắc, cũng chưa đăng đàn chính vị, chỉ là do bổn đạo tôn lên vai trò GT, chứ không phải truy phong GT.

  Sau đây là mấy bài thi của các vị Giáo tông giáng đàn tại Tòa Thánh Châu Minh vào ngày lễ Lạc thành Tòa thánh (lễ khánh thành). Ta thấy rõ tinh thần Một Đạo của Thầy ở đây.

  Pháp Bửu Đại Tiên Ngô Minh Chiêu Giáng:

  Pháp chánh mừng xuân đạo thuận thời
  Bửu tòa lễ chúc khắp nơi nơi
  Đại căn đại đức gom về một
  Tiên Phật hội khai tái tạo đời;
  Ngô hiệp chuyển xây nguơn thánhh đức
  Minh hòa hóa kiếp gặp cơ trời;
  Chiêu an Long Hội, bình nhân loại
  Giáng thế hoa xuân nở nụ cười

  ***
  Pháp Linh Kim Tiên Lê Văn Trung Giáng

  Pháp luật công bình chẳng vị ai
  Linh quang chiếu diệu bực Tam Tài
  Kim môn khai rộng cho người thiện
  Tiên Cảnh khuếch trương đón kẻ ngay;
  trải biết bao mùi thế sự
  Văn tường đạo đức hưởng bồng lai
  Trung cang nghĩa khí anh hùng tận
  Giáng khuyến đời mau tỉnh giấc say

  ***
  Chuyển Hóa Long Hoa Lạc Thành Tòa Thánh
  Chiết chữ thứ ba được: Pháp Quang Kim Tiên Tự Nguyễn Ngọc Tương

  Chuyển chúng Pháp  minh tái tạo đời
  Hóa   thành   Quang  cảnh thuận cơ Trời
  Long   vân    Kim  cổ nguyên căn hưởng
  Hoa   thắm   Tiên  Thiên chói ánh ngời
  Lạc  bước  Tự  mình quên nẻo chánh
  Thành danh Nguyễn  biết tiến theo thời
  Tòa chương  Ngọc  lộ nên điều thiện
  Thánh triết  Tương  thân nguyện vẹn lời.

  ***
  Chứng Lễ Lạc Thành Tòa Thánh Châu Minh
  Chiết chữ thứ ba được: Pháp Lực Kim Tiên Giáo Tông Thiện Pháp

  Chứng minh Pháp chánh đúng chơn truyền
  Lễ   nghĩa   Lực   oai xóa mị quyền
  Lạc hưởng Kim   tiền đâu vững chắc
  Thành danh Tiên  tịch mới bình yên;
  Tòa chương Giáo  hóa người nguyên vị
  Thánh cổ   Tông   truyền kẻ hữu duyên
  Châu   báu  Thiện  căn nay trổ mặt
  Minh quang Pháp  lý rõ tay hiền.

 3. #13
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Nguyên văn bởi Lãng tử
  * Ngài Phan Văn Tòng: là Anh cả gầy dựng Tiên Thiên và Tòa Thánh Châu Minh buổi sơ khai, nhưgn Ngài chưa đăng vị ngự ngôi Giáo tông. Cho nên xem Ngài như quyền GT thời sơ khai thôi, còn GT chính vị là Ngài Nguyễn Bửu Tài.

  * Ngài Cao Triều Phát: là đạo trưởng của Cao Đài hiệp nhất 12 chi phái ở miền Bắc, cũng chưa đăng đàn chính vị, chỉ là do bổn đạo tôn lên vai trò GT, chứ không phải truy phong GT.
   


  1. Về Ngài Phan Văn Tòng


  Với những tài liệu chánh thức của Hội Thánh Tiên Thiên cho đến năm 2000, chỉ thấy tôn xưng Ngài Nguyễn Bửu Tài là Giáo Tông Tiên Thiên. Không có tài liệu nào nói về vị trí Giáo Tông của Ngài Phan Văn Tòng cả !


  Các tác giả viết sử đạo trước năm 1975 khi nói về phái Tiên Thiên cũng không hề nhắc tới vị trí GT của Ngài PVTòng mà chỉ nói về Giáo Tông NBTài mà thôi


  Cách đây vài năm, trong Hội Thánh Tiên Thiên có xuất hiện "bản thảo" TÍN SỬ CAO ĐÀI TIÊN THIÊN thì trong đó có trình bày quan điểm của "nhóm" nghiên cứu này gọi Ngài PVT là Đệ Nhứt GT Tiên Thiên. Tuy nhiên những thánh giáo để chứng minh sự "chính danh" này thì rất mờ nhạt (ít thuyết phục)


  2. Về Ngài Cao Triều Phát


  Không có bất cứ tài liệu nào nói về Ngài Cao Triều Phát đã từng là Giáo Tông cả ! Ngay cả với "Cao Đài hiệp nhất 12 chi phái "MIỀN NAM trong thời kỳ Mặt Trận Việt Minh đấu tranh chống Pháp.


  Phái Minh Chơn Đạo cũng chưa bao giờ nói Ngài CTP là Giáo Tông Cao Đài Cứu Quốc cả


  Sau này, có người lầm tưởng khi nghe bổn đạo ở miền Bắc trong cách nói tôn vinh gọi Ngài CTP là "anh Cả" nên suy luận và "gán" cho Ngài danh vị Giáo Tông ! (theo cách nói thông dụng ở miền Nam gọi là anh Hai, còn miền Bắc gọi là anh Cả)


  Chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với cụ Bà Cao Triều và các con trai con gái. Quý vị trong gia đình đều không xác nhận thông tin phẩm Giáo Tông ! (Cụ bà ở phẩm Giáo Sư bên Minh Chơn Đạo)


  Thân ái


   


  Đây là bàn thờ Tiền Bối của Minh Chơn Đạo, hình Ngài Cao Triều Phát ở bên trái

   

 4. #14
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  91

   Ủa sao lại có nhiều  Giáo Tông vậy Huynh !  Cho woa hỏi!


   Tiền Bối của Minh Chơn Đạo, hình Ngài Cao Triều Phát ở bên trái Là phẩm chức vị gì bên Đạo Cao Đài vậy mấy huynh?Họ ăn mặc đẹp wá hà !


  Uả mà sao cái vị ngồi ở giữa mặc áo dài khăn đóng lại cao hơn mấy vị kia vậy?


  Woa tìm hiểu !


   


 5. #15
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  91

   ỦA mà chữ Trung Liệt Thánh để làm bài vị cho một vị Thánh nào hay là 3 vị này đắc phẩm Thánh vậy?  Kính hỏi !


   


 6. #16
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  62

  Nguyên văn bởi Huynh Đệ
  Ủa sao lại có nhiều  Giáo Tông vậy Huynh !
  Cho woa hỏi!
  Tiền Bối của Minh Chơn Đạo, hình Ngài Cao Triều Phát ở bên trái
  Là phẩm chức vị gì bên Đạo Cao Đài vậy mấy huynh?Họ ăn mặc đẹp wá hà !
  Uả mà sao cái vị ngồi ở giữa mặc áo dài khăn đóng lại cao hơn mấy vị kia vậy?
  Woa tìm hiểu !
   
  Trả lời thế này:
  1. Có 4 vị Gíao tông chính vị. (xem các bài trên)
  2. Vị ngồi chính giữa là Đức Ngô Minh Chiêu, Giáo tông đầu tiên, Đệ tử đầu tiên, tín đồ Cao Đài đầu tiên....
  3. Không phải ăn mặc cho đẹp mà đúng phẩm vị của Đạo. Xin xem thêm các thông tin về tổ chức của Đạo.

 7. #17
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  62

  Nguyên văn bởi Huynh Đệ

   ỦA mà chữ Trung Liệt Thánh để làm bài vị cho một vị Thánh nào hay là 3 vị này đắc phẩm Thánh vậy?  Kính hỏi !

  - Trung Liệt Thánh là chỉ chung các tiền bối của Đạo. Cũng như ở đình  người ta thờ Thần vậy.
  - Bần sĩ không biết Ngài Cao Triều Phát đắc như thế nào. Nhưng đức Ngô thì đắc phẩm Đại Tiên. Thánh danh là Pháp Bửu Đại Tiên.

 8. #18
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  370
  Đây Bần Đạo dạy phần việc tới,

  Ngày 20 Đại Hội Phục Sơ;

  Tiên Thiên Thánh Đức đến giờ,

  Thiên Thai Thánh Tịnh đang chờ Thiên ân.

  Để kỷ niệm góp phần công đức,

  Truyền Cơ Quan chung sức chung công;

  Sắm sanh đủ bốn chân dung,

  Giáo Tông tứ vị: Chiêu, Trung, Tương, Tài.

  Ghép khuôn tượng bên ngoài y nhứt,

  Bốn tấc ngang năm tấc chiều cao;

  Xinh xinh nghiêm chỉnh một màu,

  Để bàn Tiền Bối gói bao kỹ càng.

  Và lập một phái đoàn hỗn hợp,

  Có nữ nam thứ lớp nghiêm minh;

  Hai mươi khởi giữa giờ Thìn,

  Lễ nghi cung thỉnh đăng trình đi ngay.

  Trước giờ Ngọ Thiên Thai tiên liệu,

  Tiếp rước vào Tam diệu huyền môn;

  An bài trước bệ Chí Tôn,

  Đợi giờ nghinh Thánh hoàng hôn Dậu thời.  Đức LÝ Giáo Tông, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 14 tháng 2 Giáp Dần (7.3.1974)


 9. #19
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  91
   cho woa hỏi các vị Giáo Tông là ngưòi rất cao siêu vậy hỏi quý Huynh Tỷ có vị Giáo Tông nào bên đạo Cao Đài tu mà thành tiên tại thế không vậy?

 10. #20
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

   Có đấy Thưa huynh huynhđệ đó là Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tưong còn các vị khác đệ không trực thuộc đệ không rành


  Kính!


Trang 2/10
1 2 3 4 ... 10

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Ôn lại lời dạy của Đức Lý Giáo Tông
  Bởi Nhan Nai trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 15-01-2010, 08:08 AM
 2. Lời dạy cần yếu của Đức Giáo Tông
  Bởi Kim Liên trong mục Diễn đàn hoà hiệp
  Replies: 22
  Có Bài Mới: 03-06-2008, 01:05 PM
 3. Đức Giáo Tông không giống Đức Giáo Hoàng
  Bởi Phụng Thánh trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 23-12-2007, 08:41 AM