+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/3
1 2 3
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 23

Ðề tài: Lời dạy cần yếu của Đức Giáo Tông

 1. #1
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  62   Lời Dạy Cần Yếu Của Đức Giáo Tông  


      ________________*********_______________  


  Nền Đại Đạo đã lập thành.Mỗi vị chức sắc lưỡng phái nhứt là mấy vị có trách nhiệm trọng yếu,phải giữ gìn hạnh đức cho hoàn toàn phải giữ tâm từ thiện khiêm cung,thanh liêm thành chánh,đaị độ khoan dung,phải giữ lòng thương yêu hòa thuận,sốt sắng,siêng năng,giúp đỡ dắt dìu mà đối đãi với hết thảy mọi người,phải làm nên gương lành,gương tốt,tỏ rạng cho đoàn em bắt chước noi theo .


  Nghiêm Cấm từ đây không cho một ai ở trong Thánh Thất được giễu cợt,kích bát hờn giận nói hành.Cấm không cho cãi lẫy lớn tiếng,bỏ giọng cay chua,buôn lời thô lỗ mà dẫn lối cho tà quái xâm vào .


  Nếu bất tuân phạm cấm,sẽ bị hành phạt nhãn tiền.


  Ước mong sao cho các em Nam,Nữ giữ tròn hạnh đức,qua khỏi chước tà,mà thọ hưởng nhiều ân huệ của Thầy ban bố sau này .


                                                                                                          May Thay !
                                                                                                          Lành Thay !
                                                 Bến Tre,ngày 22 tháng giêng năm Mậu Dần (1938)

     (Phần Thảo Luận là vấn đề chính xung quanh bài viết vừa đưa,phụ thêm phần Thảo Luận phụ Bát Đạo Nghị Định Toà Thánh Tây Ninh)

 2. #2
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  62

   Mấy Huynh BCĐ nên thực hiện một cách đúng đắn đường lối hành đạo của Đức Giáo Tông nhá ! Đừng có đi sai lạc mà khiến cho tà quái xâm vào,phãi biết và luôn luôn hằng nhớ lời dạy của Đức Giáo Tông ít nói tốt hơn


  Thiếp Thấy huynh Thanh Điện,Tầm Nguyên,TamNgu rất khiêm tốn từng chi tiết,rất nén nổi lòng của mình trước nhiều lời lẽ khó nghe của một số ACE tại diễn đàn ,Nhưng không biết TamNgu đã làm sai chuyện gì mà đã bị khoá tài khoản! Chuyện này chỉ có TamNgu và BQT biết vì bài viết của TamNgu cũng đã bị xoá !


  Thiếp thấy NamMô sao ấy ! Hồi thì nói nhiều cái rất tốt hay đầy ý nghĩa,khi thì khen hết lời,lúc lại buôn lời khó nghe vì còn nóng tánh,lát lại dùng nhiều từ ẩn ý.


  Đây tuy là lời dạy của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương nhưng Thiếp biết có một số ACE không mấy thiện cảm với Anh Cả cho lắm,nhưng cũng khuyên ACE hãy xem đây diễn đàn này là một cái thánh thất thực hiện cho đúng với Anh Cả Giáo Tông đã dạy Nghiêm Cấm từ đây không cho một ai ở trong Thánh Thất được giễu cợt,kích bát hờn giận nói hành.Cấm không cho cãi lẫy lớn tiếng,bỏ giọng cay chua,buôn lời thô lỗ mà dẫn lối cho tà quái xâm vào . Chúng ta hãy bỏ cái hận thù,hiềm khích mà đoán lấy cái chan hoà,hạnh phúc trong tình thương của đại đồng tuyệt khổ.Mấy huynh ơi ! hãy nói rằng :"Hoà Thuận Thương Yêu là Đạo Cao Đài là Thánh Thể Đức Chí Tôn " Mấy huynh hãy học thuộc và hành cho kỹ đúng với đường lối Giáo Tông đã vạch sẵn Thiếp biết mấy huynh Tây Ninh có một số huynh không thích Anh Cả cho lắm nhưng mấy huynh ôi ! Lời dạy của Ngài có nào sai đâu chứ !


  Đôi lời ! Cáo lui

   

 3. #3
  Tham gia ngày
  May 2008
  Bài viết
  120

   Kính !


   Đạo Thầy Duy Chỉ Có Một


   Một Giáo Tông Thiêng Liêng là Anh Cả ĐỨC Giáo Tông Lý Thái Bạch


   Một Quyền Giáo Tông tức là  Anh Cả Tại Thế Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung


   Ngoài ra toàn thể Chư Chức Sắc Thiên Phong Nam Nữ Lưỡng Đài , toàn thể Tín Đồ KHÔNG NÊN nhìn NHẬN AI LÀ GIÁO TÔNG CỦA ĐĐTKPĐ nữa hết !


   Rất mong thay , rất mong thay !


 4. #4
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  62

   Đề nghị mấy huynh BCĐ không cần trã lời câu nói này của Qui Không ! OK ! Nếu là Chính Nhân Quân Tử thì đừng có trã lời ! Vì "Quân Tử giữ mình bằng hành động,Tiểu Nhơn giữ mình bằng cái lỗ miệng " Mà Đạo thì không phãi giữ bằng cái lỗ miệng (22 điều cần yếu,điều 8 )


  Bài Viết của Qui Không có BQT lo !


  Thân Kiếu !


 5. #5
  Tham gia ngày
  May 2008
  Bài viết
  120

   Hiền muội Kim Liên viết :


   Đề nghị mấy huynh BCĐ không cần trã lời câu nói này của Qui Không ! OK ! Nếu là Chính Nhân Quân Tử thì đừng có trã lời ! Vì "Quân Tử giữ mình bằng hành động,Tiểu Nhơn giữ mình bằng cái lỗ miệng " Mà Đạo thì không phãi giữ bằng cái lỗ miệng (22 điều cần yếu,điều 8 )


   Rất hay , rất hay ! Khâm phục , khâm phục !


   Vì rất dễ hiểu , Kim Liên viết rất đúng trọng tâm vấn đề vì chính Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cũng đã từng dạy : Đạo chẳng phải nơi lời nói, mà lại nơi kết quả sự mình làm; chẳng phải nói câu kệ câu kinh mà tại cuộc hành vi người giữ đạo. Cái khó khăn của đạo chẳng ở nơi sự giảng dạy mà ở tại sự thật hành. Cái hay của đạo chẳng phải ở tại nơi yếu lý mà ở nơi cuộc kết quả sự giáo truyền.( Trích Phương Tu Đại Đạo )


   Thiển nghĩ ai là người quân tử tất sẽ hết lòng vì Đạo vì Thầy , chịu nhục không lui bước , thọ khảo chẳng sờn lòng , gương chánh nhân quân tử trong cửa Đạo của Thầy hẳn đã xuất hiện đó chính là Vị Chủ của Chi Đạo Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư ( Xin Xem Tiểu Sử Đức Ngài ) , kế đó là Nhị Vị Phối Thánh , 1 là Đức Phối Thánh Phạm Văn Màng , 2 là Đức Phối Thánh Bùi Ái Thoại ( Xin Xem Tiểu Sử của 2 Ngài Phối Thánh )...


  (Đoạn viết này đã bị cắt bởi TV BQT, với lý do vi phạm nội qui, nhân đây xin lưu ý TV Qui Không)


   Mấy lời sẻ chia cùng chư huynh tỷ , nếu sai hoặc có chi khiếm nhã , xin bỏ quá cho , vì thuốc đắng giã tật, lời thật khó nghe mà !


   Trân trọng kính chào !


   

   

 6. #6
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

   

  Nguyên văn bởi QUI KHONG


  Gương chánh nhân quân tử trong cửa Đạo của Thầy hẳn đã xuất hiện đó chính là Vị Chủ của Chi Đạo Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư ( Xin Xem Tiểu Sử Đức Ngài ) , kế đó là Nhị Vị Phối Thánh , 1 là Đức Phối Thánh Phạm Văn Màng , 2 là Đức Phối Thánh Bùi Ái Thoại ( Xin Xem Tiểu Sử của 2 Ngài Phối Thánh )  Vâng ! Đúng lắm vì vậy mỗi năm tại Toà Thánh Bến Tre đều thiết lễ tửơng niệm những vị này tại Báo Ân Từ,nhứt là Đức Cao Thượng Phẩm hầu như Phòng nào của mấy vị Chức Sắc đều cũng có thờ Ngài ! Và nhứt là ngày 29/11 đều tưởng niệm Ngài tại Lễ Nhạc Đường Toà Thánh Đại Đạo thỉnh Tiên Linh của Ngài từ Báo Ân Từ về Lễ Nhạc Đường !


  Nguyên văn bởi Qui Khong


  Trong cửa Đạo cũng không thiếu chi phường ham danh lợi , trọng áo mão , sẵn sàng phản Đạo , thành lập.............. rồi quay về chống phá Tòa Thánh là Nguồn Cội của Đạo , hạng người này thì có lẽ rất nhiều vị ở...(được cắt bởi TV BQT)...nên tiểu đệ không nói lại , vậy hạng người ấy có được xem là bọn tiểu nhân không Kim Liên?


   Mấy lời sẻ chia cùng chư huynh tỷ , nếu sai hoặc có chi khiếm nhã , xin bỏ quá cho , vì thuốc đắng giã tật, lời thật khó nghe mà !


   Trân trọng kính chào !       

 7. #7
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  21

   ĐỆ ĐÂY XIN CÓ MẤY LỜI


  ĐẠO LÀ GÌ ÍT NGƯỜI HIỂU LÝ


  KHÔNG TẦM RA SUY XÉT CHO CÙNG


  CHIA CHI CHO PHẢI NÃO NÙNG


  RẼ PHÂN TÌNH NGHĨA ANH EM BẠN CÙNG


   


   


   


   


 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi Qui Khong

   Kính !


   Đạo Thầy Duy Chỉ Có Một


   Một Giáo Tông Thiêng Liêng là Anh Cả ĐỨC Giáo Tông Lý Thái Bạch


   Một Quyền Giáo Tông tức là  Anh Cả Tại Thế Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung (1)


   Ngoài ra toàn thể Chư Chức Sắc Thiên Phong Nam Nữ Lưỡng Đài , toàn thể Tín Đồ KHÔNG NÊN nhìn NHẬN AI LÀ GIÁO TÔNG CỦA ĐĐTKPĐ nữa hết ! (2)


   Rất mong thay , rất mong thay !


   


  Từ bài của Qui Khong; Đạo đệ nhận thấy (vì mang nặng xác phàm nên chi nhìn tới đây thôi):


  1. Có 02 ngôi giáo tông cùng tồn tại (và nhiều nữa) song song (cùng thời điểm).


  2. Có một Đạo nghị định số 8 phẩy (8') đã ra đời tại diễn đàn Tuổi trẻ Đại đạo ngày hôm qua.


  Ôi, con cái của Thầy lại một lần nữa tin Thầy và bảo vệ Ngôi vị giáo tông đã được quy định tại "Pháp chánh truyền" một cách mãnh liệt, vô song!!


  Kính.

         

 9. #9
  Tham gia ngày
  May 2008
  Bài viết
  120

   Kính cùng huynh Trung Ngôn , ngu đệ nặng mang phàm tánh , lại rất tối dạ cả tin , chỉ đặt trọn đức tin của mình dưới một Hội Thánh do Đức Chí Tôn dụng huyền diệu cơ bút lập thành , do chính Đức Chí Tôn dùng Đức Phạm Hộ Pháp và Đức Cao Thượng Phẩm lập PHÁP CHÁNH TRUYỀN và PHONG THÁNH mà thôi ! Thiễn nghĩ sự tin tưởng ấy nếu có bị đời chê là nặng mang phàm tánh , ngu đệ cũng cam lòng thỏa dạ !


   Đạo Nghị Định Thứ 8 từ nay cho tới ngày Đạo Cao Đài bị thất kỳ truyền , Qui Phàm và cho tới ngày Tận Thế nếu Đức Chí Tôn không giáng cơ biểu HỦY , Đức Lý Giáo Tông không lập một Thánh Lịnh Thâu Hồi Đạo Nghị Định Thứ 8 thì ngu đệ dẫu có bị Ngũ Lôi Tru Diệt đi chăng nữa cũng tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ DÁM LÀM TRÁI NỘI DUNG  của Đạo Nghị Định Thứ 8 đã qui định , còn việc huynh Trung Ngôn vừa tìm được Đạo Nghị Định Thứ 8' ( Đ N Đ Thứ 8 Phẩy ) thì đệ cũng xin chúc mừng huynh trên đường tu học , và xin huynh vui lòng cho đệ thỉnh giáo , ĐNĐ 8' này do VỊ ĐẠI LA THẦN TIÊN nào giáng cơ lập thành vậy ạ? Rất vui nếu đựoc huynh cung cấp đầy đủ chi tiết , do đồng tử hay chức sắc nào Phò Loan thì thật là đa tạ vô cùng !


   Mến chào và chúc huynh thân tâm thường an lạc !


    


 10. #10
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  179

   Kính chư hiền !


           Bày đờn ai khéo sắm đờn đây


  Để quỷ để ma ở cả bầy


           Lẫn bẩn cứ theo toan cám dỗ


            Làm cho nên nỗi Đạo xa Thầy.


  Thi Văn Dạy Đạo của Thượng  Đế đã rõ. Ai PHẬT ai MA tự mình xét lấy. CHÁNH TÀ đôi nẽo nhưng xét cho cùng TÀ không thể thằng CHÁNH . MA MA PHẬT PHẬT hai chốn riêng phần , thưởng phạt rồi đây cũng tới. Do vậy chẳng nên cãi vả xích mích làm gì , bỡi lẽ :


  Đinh ninh Thầy dặn trẻ đôi lời


    Mình biết đạo mình giữ đó thôi


         Mặc kẻ thường tình ngu biếm nhẽ


  Phải coi nên chỗ để nên lời.


  Ai đúng ai sai THẦY biết , tự lương tâm biết , không cần phải bu lu ba loa cãi vả làm gì. Ai có quan điểm nấy , không thể ép ai theo ý mình. Chỉ biết ĐẠO THẦY DUY CÓ MỘT  là đủ.  Chắc không ai muốn làm KẺ THÙ NGHỊCH CỦA THẦY nên cũng không cần tranh cải thêm làm gì


  Kính tường !


Trang 1/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Ôn lại lời dạy của Đức Lý Giáo Tông
  Bởi Nhan Nai trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 15-01-2010, 08:08 AM
 2. CÁC VỊ GIÁO TÔNG
  Bởi lamexanh trong mục Diễn đàn hoà hiệp
  Replies: 97
  Có Bài Mới: 06-08-2008, 11:21 AM
 3. Đức Giáo Tông không giống Đức Giáo Hoàng
  Bởi Phụng Thánh trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 23-12-2007, 08:41 AM