Em đọc thấy có mấy cái mật thư hay nên post cho mọi người cùng xem and giải nhá


em hok dám sửa bản quyền nên để nguyên mong mọi người thông cảm