Xin Huynh HUYNHDEDAIDONG đừng nhắc câu này nha. ( oan cho đệ quá...)


        Làm Mimoza nhớ tới câu : ( Để nhắc nhở chính đệ thôi)   ... như con thuyền ngược nước ;


                                                      Không tiến ắc sẽ lùi.


       Mimoza đang cố học hỏi ( Nhờ quí Huynh, Tỷ, Đệ)


              " Tam Nhân đồng hành, tất hữu ngạ Sư"


 Còn nói theo ý của Huynh ( thấy A C E chúng ta....) ( nên đã mượn câu đố...) ; thật tình đó là ý của Huynh chứ đệ không có ý đó. Xin D Đ làm chứng: Đệ mới gia nhập D Đ mới có.....2 ngày !