+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/9
1 2 3 4 ... 9
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 86

Ðề tài: Niên Đạo thứ 85

 1. #11
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Bài viết
  117
  tuoitre's Avatar
   

  Ngày 15  tháng 10 Năm     1926 ----------------- năm thứ 1


  ------15-----------10------------1927----------------------- -------2


  -------15-----------10------------1928---------------------- -------3


  --------15----------10------------1929---------------------- ------4


  ---------15----------10------------1930--------------------- ------5


  --------15-----------10-------------1931-------------------- -------6


  ---------15-----------10------------1932-------------------- ------7


  ---------15------------10-----------1933-------------------- ------8


  ---------15-------------10----------1934-------------------- ------9


  ---------15-------------10----------1935-------------------- -----10


  ----------15-------------10---------1936-------------------- -----11


  ----------15--------------10--------1937-------------------- -----12


  ----------15--------------10--------1938-------------------- -----13


  ----------15---------------10-------1939-------------------- -----14


  ----------15----------------10------1940-------------------- -----15


  ------------------------------------------------------------ -------------------


  ----------15-------------10---------2006-------------------- -----81


  ----------15-------------10---------2007-------------------- -----82


  ----------15-------------10---------2008-------------------- -----83


  ----------15-------------10---------2009-------------------- -----84


   


  Vậy từ 15-10-2009 đến 14-10-2010 là của năm 84 chứ các huynh tỷ.???


  Theo cách tính trên thì đúng như lập luận của huynh hoan-khong và Thiên sứ, nghĩa là vừa Khai Đạo thì đã tính là năm thứ nhất rồi(đệ cũng ủng hộ ý kiến này, vì ta thấy Tây Lịch cũng tính bắt đầu từ năm 1 sau công nguyên, chứ không có năm 0). Không biết mấy huynh có lộn chỗ này không? vì nếu đúng thì như đệ nói ở trên đó : "từ 15-10-2009 đến 14-10-2010 là của năm 84"


  và ngày 15-10-2009 phải ghi là "KỶ NIỆM 83 NĂM HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO", vì ngày 15-10-1926 là ngày Khai Đạo, thì qua tới ngày 15-10-1927 là kỷ niệm 1 năm ngày Khai Đạo, đúng không quý huynh tỷ. Nhưng từ ngày 15-10-1927 thì đã là Niên Đạo Thứ 2 rồi.


  +   "Kỷ niệm X năm Hoằng Khai Đại Đạo"


  +    Niên Đạo Thứ Y.


  ===> Y = X+1;


   


  vài lời góp ý cùng huynh tỷ.


 2. #12
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  427

   


                                     Thiên-Sứ thật là thông minh


  Hoàn Không xin được kể hầu một mẫu chuyện nhỏ.


  Vào năm 1927 có một vị Chức-Sắc kêu một em viết lên tấm bản Mừng ngày Khai Đạo năm thứ 2.


  Em đó cải quyết liệt, phải là năm thứ nhứt chớ sao lại là năm thứ 2.


  Vị chức-Sắc giận lắm nhưng lại nói như vầy, em đi quỳ một cây hương đi khi em quỳ xong em muốn nghi như thế nào tùy ở em.


  Em nầy tức lắm nhưng Chức-Sắc ra lịnh thì phải quỳ hương thôi.


  Khi em quỳ xong một cây hương và đi trình diện vị Chứ-Sắc.


  vị Chắc-Sắc hỏi vậy bây giờ em muốn nghi năm thứ mấy, em thưa rằng dạ năm thứ 2 ạ.


            Tới đây rồi có ai hiểu không ạ. ( nếu chưa hiểu thì thiệt là quá tối )


                                                  Kính


   


 3. #13
  Tham gia ngày
  Apr 2006
  Bài viết
  424

   
     Khi bàn luận vấn đề này , trước hết cần phải  thống nhứt :

                      * Mốc tính năm Đạo : Thời điểm.

                   Nếu Hoàn-Không và Thiên-sứ đều  đồng ý  Mốc Rằm tháng 10 năm Bính Dần là bắt đầu năm Đạo thứ 1 thì :
                     Rằm tháng 10 năm Kỹ-sũu ( 2009) là bắt đầu năm Đao thứ 84 chứ :
                             
                              2009-1926 = 83 năm !
               
                 Và như vậy Năm Đạo 84 sẽ bắt đầu từ Rằm tháng 10 Kỹ-sũu ( 2009)  đến hết ngày 14 tháng 10 năm Canh Dần ( 2010 ).
   
                       Theo Thiện-Ngộ  thì bạn Hoàn Không và  Thiên-Sứ  tính mốc từ ngày Rằm tháng 10 năm Ất-sữu (1925 ).  nên mới có năm Đạo 85 từ Rằm tháng 10 năm nay  ! chỉ vậy thôi.

           Ai cũng có quyền suy nghĩ theo quan điểm của mình  !........
   
                        
          
                      

           
                      


 4. #14
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
    Đúng như huynh Thiện Ngộ nói tức là phải công nhận Thầy đã lập Đạo từ cuối năm Ất-Sửu đã đủ 12 người đầu tiên nên sang qua năm Bính-Dần Thì Đức Ngô xin Thầy cho Bài Thi làm kỷ-niệm đã đủ danh 12 thì đó là Năm Đạo thứ nhứt rồi và cho đến ngày rằm tháng 10 Hạ-Nguơn Bính-Dần Làm lễ Khai-Đạo cho mời chính phủ tham dự thì là bắt đầu bước qua niên Đạo thứ hai vì lấy mốc Hạ-Nguơn để chuyển thì đến hôm nay nó mới Thành là Rằm tháng 10 Hạ-Nguơn Kỷ-Sửu (2009) là mới bắt đầu cho niên Đạo thứ 85 như huynh Thiện Ngộ đã nói thì nó mới phù hợp./.

 5. #15
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  427

   


                                          Chào bạn thienngo


  Cám ơn Bạn đã tham gia cho ý kiến, dâng ai cũng có quan điểm riêng của mình, Hoàn Không rất là tôn trọng sự Tự-Do và Dân-Chủ, xin mời tất cả những ai quan tâm tới chủ đề nầy, một lần nữa xin vui lòng cho ý kiến.


  Hoàn Không lấy mốc ngày 15 tháng 10 năm 1926 là ngày Mừng Đại Lễ Khai Đạo năm thứ nhứt.


  Hoàn Không tính tới ngày 15 tháng 10 năm 2009 là Mừng ngày Đại Lễ năm thứ 85.


  Các bạn phải cẩn trọng cho lắm, các bạn mới có thể tính ra.


  Các bạn phải biết toán Cộng, làm khác toán Trừ mà toán Trừ lại làm khác toán Nhơn, toán Nhơn lại phải làm khác toán Chia, còn Toán của Cao-Đài thì lại phải làm khác hơn nữa. ( ngợi ý rồi đó, làm đi, nếu làm không được đi quỳ một cây hương có thể làm được, không phải ngẫu nhiên mà 2 Hội Thánh lớn đề niên Đạo thứ 85. &nbsp


  Hoàn Không rất có cảm tình với Quantriviên1 xin vui lòng cho ý kiến.


   


                                         Rất là nghiêm-túc


                                                     Kính


   


 6. #16
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
   
  HoànKhong viết:  Hoàn Không lấy mốc ngày 15 tháng 10 năm 1926 là ngày Mừng Đại Lễ Khai Đạo năm thứ nhứt.
     Hoàn Không tính tới ngày 15 tháng 10 năm 2009 là Mừng ngày Đại Lễ năm thứ 85.
     Để hienhuu tập tính thử theo hoankhong coi !
     15/10/1926al là mừng ngày Đại Lễ Khai-Đạo năm thứ nhứt thì:
     15/10/1936al là...........................................năm thứ 11
     15/10/1946al............................................ ...n ăm thứ 21
     15/10/1956al............................................ ...n ăm thứ 31
     15/10/1966al............................................ .... năm thứ 41
     15/10/1976al............................................ .... năm thứ 51
     15/10/1986al............................................ .... năm thứ 61
     15/10/1996al............................................ .... .năm thứ 71
     15/10/2006al............................................ .... .năm thứ 81
     15/10/2007al............................................ .... .năm thứ 82
     15/10/2008al............................................ .... .năm thứ 83
     15/10/2009 Kỷ-Sửu là mới bắt đầu cho năm đạo thứ 84 chứ đâu có phải là 85 như hoankhong đã tính.
     Có nhiều người sanh con vào năm kỷ-sửu nhưng có người thì sanh đầu năm có người thì sanh cuối năm, có người thì sanh giữa, năm nhưng khi sanh ra thì tính theo tuổi ta VN tức phong tục cách tính của "nam phong" thì là 1 tuổi.
     Đức Chí-Tôn nói rằng thầy có số 12 là đặc biệt thì khi đã độ Đức Ngô vào khoảng năm 1920 Canh-Thân nhưng đến năm 1925 Ất-Sửu thì đã độ đủ danh 12 nhưng mà 13 người vì 2 người trùng danh thì đó là tính niên Đạo thứ nhứt của Thầy. Và Thầy buộc chúng ta ít nữa cũng độ đuợc 12 người như Thầy trở lên thì càng tốt.
     Trong 12 người mà chỉ có 6 người là xuất sắc lo về phổ độ.
     Thì chúng ta mà có độ được 12 người như Thầy thì mà có 6 người xuất sắc lo phổ độ thì cũng đạt yêu cầu rồi./.

 7. #17
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Bài viết
  117
  tuoitre's Avatar
   thưa huynh hoan-khong. Tiểu đệ thiệt nghĩ hoài hông ra huynh tính theo cách Cao Đài như huynh nói để làm sao cho ra được :

  Hoàn Không lấy mốc ngày 15 tháng 10 năm 1926 là ngày Mừng Đại Lễ Khai Đạo năm thứ nhứt.


  Hoàn Không tính tới ngày 15 tháng 10 năm 2009 là Mừng ngày Đại Lễ năm thứ 85.


  cứ cho là đệ tối hết cỡ như đề cập trước đây của Huynh, vậy Huynh thử tính cách tính Cao Đài của huynh cho đệ và mọi người hiểu đi, tại sao lại phải nửa sáng nửa tối như vậy? Đệ tính theo cách của đệ học, huynh tính theo cách huynh nghĩ. Vậy sao huynh không nêu ra cho mọi người cùng tìm được cái sáng, bớt cái tối của mình?


  Vài lời cùng huynh.


 8. #18
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  42

   hmmm,  Cách tính thì dễ nhưng suy nghĩ mỗi người một khác.


  Thật ra cách tính của Huynh hoan-khong và thien su  là cách tính "cao dai"  nhưng không có tính thuyết phục cao với tuổi trẻ ngày nay và với xã hội.  Nếu một bài báo nào đó muốn đăng tin kỷ niệm ngay khai đạo Đ Đ T K P Đ mà lại ghi như cách tính của 2 huynh thì độc giả của tờ báo đó sẽ thắc mắc không?  Hay là lại phải có ghi chú cách tính toán kiểu như 2 huynh giải thích  mổi lần muốn đưa một tin tức gì đó liên quan đến mốc thời gian về cao đài đến người đọc?


  Theo đệ, ngày nay ta tính thì nên đơn giải hóa và khoa học một chút.  Đừng tính kiểu cũ nữa.  Đồng ý là những vị tiền bối đã tính như vậy ,   tuy nhiên tuổi trẻ nên sửa những gì đã sai của chư vị tiền bối ,  không hẳn chư vị tiền bối đã định là đúng hết.  Không nên có suy nghĩ trước làm sao thì sau để vậy.  Thật ra mình vẫn có thể thay đổi cho đúng được mà.  Nhưng lại không dám mạnh dạn thay đổi thôi.  Cuộc cách mạng nào cũng có những trở ngại nhất định. 


  Cách tính thì đệ nghĩ không nên suy nghĩ là Thầy đã độ đủ 12 người thì đạo thành và tính 1 năm.   Cái gì cũng có những sự chuẩn bị.  Mốc thời gian không thể tính bắt đầu từ sự chuẩn bị mà phải tính bằng sự kiện xảy ra.  Nếu tính như 2 huynh và huynh hien huu cho rằng Thầy lập đạo từ năm 1925 đến năm 1926 thì đủ 12 người là được tính 1 năm, sau đó Khai Minh Đai Đạo thì tính nam 2, đến 2009 là 85 năm.  Thật ra lý luận như vậy không thuyết phục lắm.  Lập đạo khác với khai đạo.  Nếu vậy thì đệ vẫn có thể lý luận là Thầy đã lập đạo cả triệu triệu năm rồi đó huynh.  hoặc Thầy đã lập đạo từ năm 1920 khi thâu nhận đệ tử đầu tiên là đức Ngô, khi thâu nhận đệ tử và truyền mối đạo đến cỏi Việt Nam và nhận môn đệ đầu tiên là đã lập đạo vậy.  Cho nên mình không nên tính mốc thời gian bằng những sự chuẩn bị mà nên tính mốc thời gian bằng sự kiện xảy ra.  Thế thì ta tính mốc thời gian bằng sự kiên Khai Đạo.  Khai Đạo là hình thức công bố đại đạo đến với quốc dân.  Mốc sự kiện được tính bằng thời điểm xảy ra sự kiện đến năm sau thì được tính 1 năm.  Cho nên khi tính ngày kỷ niệm một sự kiện nào đó thì tính là mốc 0 nhưng tính tuổi thì thêm 1.   Vậy thì sự kiện Khai Đạo đến thời điểm 2009 ta ghi rằng KỶ NIỆM 83 NĂM KHAI ĐẠO nhưng trong văn bản hành chánh thì ngày 15-10-2009 thì được tính là NĂM ĐẠO 84. 


  Một sự chuẩn bị thì không thể tính là sự kiện được.  Ví dụ giải phóng miền nam năm 75, sự chuẩn bị để giải phóng gồm bao nhiêu trận đánh, bao nhiêu chiến lược và chiến thuật.  Không thể tính là thời gian chuẩn bị mà chỉ tính mốc sự kiện xảy ra. 


  Thầy lập đạo (khác Khai Đạo) khi độ đủ 12 người năm 1925 thì không thể tính năm đạo vào năm đó đươc mà phải tính sự kiện tuyến bố đạo với toàn thế giới và đồng bào (Khai Đạo).   Theo lý luận của huynh tỷ thì đệ nhận thấy huynh tỷ không phân biệt được LẬP ĐẠO khác với KHAI ĐẠO.   Cho nên mình tính mốc thời gian kỷ niệm sự kiện Khai Đạo được xảy ra.   Từ năm 1926 đến năm 2009 là 83 năm.  Nhưng sớ văn và giấy tờ hành chánh thì ghi là ĐẠI ĐẠO thứ 84. 


  Xin góp mấy lời cùng huynh.  Tuổi trẻ nên có cái nhìn trẻ, đừng nên câu nệ chấp nhất qu'a qu'y huynh ơi.  Phải thay đổi thôi.  Không nên cứ theo lối mòn mà đi.  Phải băng rừng vượt suối mà mở đại lộ chứ.    


 9. #19
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
   
  Theo hienhuu thì Thầy mới lập Đạo Cao-Đài trong thế kỷ 20 cho đến nay thôi chớ hienhuu không tính tới nổi thầy đã Lập Đạo Cao Đài hằng triệu triệu năm rồi !
     Vậy theo quan sát thì nó 2 cách để kỷ niệm như :
     Kỷ Niệm 83 năm hoằng khai Đại-Đạo giống như cách tính của đời là lấy 2009-1926=83.
   Và Kỷ Niệm Niên-Đạo thứ 85 của Ngày Khai-Đạo. Theo cách tính của Hội-Thánh./.

 10. #20
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  427

   


                                          Kính


  Khi Thiên Sứ viết  " Vấn đề rành rành ra đó " và Hoàn Không cùng các Hội-Thánh đều đồng ý đề niên Đạo thứ 85, vấn đề còn lại là cách tính của các bạn có đúng không vậy thôi. không thể lấy Cộng, Trừ, Nhơn, Chia mà làm bài toán của Đạo Cao-Đài. ( Bạn tuoitre Hoàn Không sẽ nói ra sau, nếu làm bài toán nầy không được thì phần hiểu Giáo-Lý cũng  yếu lắm.&nbsp


                                        Kính


Trang 2/9
1 2 3 4 ... 9

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. CHUNG NIÊN SÁM HỐI
  Bởi nhattrung trong mục Quý II.2007
  Replies: 56
  Có Bài Mới: 06-02-2013, 11:50 PM
 2. CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO BÁT THẬP NGŨ NIÊN
  Bởi Nhan Nai trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 6
  Có Bài Mới: 19-01-2010, 04:46 AM
 3. Niên Đạo thứ 85
  Bởi hoan-khong trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 24-12-2009, 02:35 AM
 4. Chung niên sám hối
  Bởi Trung ngôn trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 7
  Có Bài Mới: 02-02-2008, 08:16 AM