Thưa Quý diễn đàn,
Thưa người sử dụng tài khoản Hoàn Không [1],
Bài viết và tài khoản của Quý hiền [1] đã được BQT xem xét và quyết định.
Theo đó, bài viết sẽ được quản trị; về tài khoản: Tài khoản đang sử dụng là Hoàn Không sẽ được tạm khóa 3 tháng kể từ ngày đóng chủ đề, tạm khóa tài khoản.
Lý do: Vi phạm Nội quy diễn đàn
Để tránh các trường hợp như đã xảy ra và tránh phiền lòng Ban quản trị; xin các thành viên vui lòng đọc kỹ Nội quy trước khi đăng bài (được hiểu là phải xem bài viết của mình định đăng có vi phạm Nội quy hay không rồi quyết định thực hiện)
Trân trọng thông báo.