+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/2
1 2
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 20

Ðề tài: Chánh Tín hay mê tín

 1. #11
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  KẾT LUẬN:

  Là tín hữu Cao Đài, chúng ta hãy nhớ không thờ Hạ đẳng thiêng liêng và phải luôn học hành theo lời dạy của các Đấng Thiêng Liêng Thượng đẳng như:

  - Đức Lê Đại Tiên:

  Chớ ưỡm ờ Đạo đời lúng túng,
  Khó tránh điều lạm dụng giả chơn;
  Rồi ôm bò, lại tưởng rằng lân,
  Bái lũ quỷ lại tưởng Thần Thánh Phật.”
  [Đức Lê Đại Tiên, Thánh tịnh Ngọc Minh Đài 10.5 Giáp Dần (29.6.1974)]

  - Bởi thế Đức Lý Giáo Tông dạy thêm:

  “Hễ môn đồ của quỷ cùng ma,
  Ắt sẽ có ma tà dìu dắt;
  Sự vay trả, rủi may tức khắc,
  Sự trả vay tức khắc không xa.
  Thế nên người tu phải tìm ra,
  Đâu là chánh, đâu là tà với mị
  .”
  [Đức Lý Giáo Tông, Thiên Lý Đàn 06.3 Canh Tuất (11.4.1970)]

  Mỗi nhà,… chọn nơi thờ tinh khiết.

  Tu gốc ở tín ngưỡng bằng sự thành kính, đã thành kính thì phải tôn thờ đặt niềm tin ở đó, lòng tin đã có thì chỗ thờ phải có. Có bằng sự trang nghiêm thanh khiết. Đã trang nghiêm thanh khiết thì lại còn thường xuyên lễ bái hồi hướng, nên trong gia đình lập vị thờ Thầy để được quyền pháp thiêng liêng gia hộ
  .”
  [Đức Lý Giáo Tông, Thánh Truyền Trung Hưng 4 tr79, Trung Hưng Bửu Tòa 23.12 Mậu Tuất (1959)]

  - Và Đức Quán Thế Âm tiếp lời:

  “[I]Từ xưa nay không có Đấng Thiêng Liêng nào bảo nhơn sanh lập đền chùa miễu tôn thờ phượng mình trừ khi vì lòng thiết tha của nhân sanh mới thể tình chấp thuận với điều kiện nào đó thôi. Bởi vì Trời Đất không riêng, Thánh Thần chẳng vị. Ai làm lành làm dữ thì tùy theo công tội để hồi hướng cho họ mà thôi. Thứ nhứt là ai có tâm thiện thường được dìu dắt hộ trì an bài trên nẻo thiện. Ai biết tránh ác, tránh tội thì được độ dẫn trên đường lối bằng an. Thật ra họa phước rủi may đều tự do lòng người tạo lấy. Hễ gieo giống thì ắt sẽ được mọc lên và đơm hoa kết quả cho giống ấy.

  Sự thờ phượng và tín ngưỡng của người học đạo chân chánh phải lựa chọn quan niệm đúng mức của nó để khỏi rớt vào hố sâu mê tín. Trời đâu phải vì cúng tế hiến lễ linh đình mà ban phước giảm tội và cũng không vì quê mùa dốt nát thiếu lễ mà xuống tội cho đâu! Khi thờ phượng tín ngưỡng một Đấng nào thì nên cần noi gương đức hạnh, việc làm của Đấng ấy mà theo
  [/I].”
  [Đức Quan Thế Âm, Minh Lý Thánh Hội 06.4 Giáp Dần (27.4.1974)]

  Như vậy, tất cả các Đấng đều dạy chúng ta khi thể hiện lòng tín ngưỡng phải suy xét cẩn thận kẻo bị lầm lẫn mà bái lạy tà thần rồi rơi vào đường mê tín.

  Và khi thờ Thượng Đẳng Thiêng Liêng, đã mong muốn theo đường chánh tín thì hãy học và hành theo gương đức hạnh của các Ngài. Vì thế nên chú trọng vào việc làm phước thiện và độ dẫn nhơn sanh hơn là dùng tiền của lãng phí xa hoa qua hình thức thờ phượng trong khi nhân thế còn biết bao nỗi thống khổ.

 2. #12
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  SỰ LỄ BÁI - HIẾN DÂNG

  I. Lễ bái, đọc kinh

  1. Đọc kinh cầu lý
  2. Bước đầu công phu
  3. Tạo sự giao cảm
  4. Cách thức đọc kinh

  II. Hiến dâng - cầu nguyện


  Đức Quan Thánh Đế Quân có dạy:

  Hỡi chư nhu, chư muội! Các Đấng Thiêng Liêng chỉ đến với tâm thành của chúng sanh, chớ không đến với cảnh nguy nga đầy lễ vật.
  [Ngọc Điện Huỳnh Hà 24.6 Ất Tỵ (22.7.1965)]

  Bởi thế, việc lễ bái, đọc kinh, hiến dâng... phải được thực hiện như thế nào để đúng với Đạo lý? Chúng ta hãy tìm hiểu qua những đoạn Thánh giáo sau:

 3. #13
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  I. LỄ BÁI, ĐỌC KINH:

  - Đức Quan Thế Âm có dạy:

  Tụng kinh là để làm gì?
  Tụng kinh niệm Phật ích chi cho mình.
  Không phải Phật thiếu kinh thường dụng,
  Bảo chúng sanh đem tụng Phật nghe;
  Tụng kinh như thể nói vè,
  Nghĩa sâu không biết, lối lề không thông.
  Chẳng khác nào như ong vò vẻ,
  Tiếng nhỏ to thỏ thẻ vi vu;
  Tụng nhiều mới gọi rằng tu,
  Đọc nhiều cho Phật công phu mới nhiều.
  Đó là tu theo chiều mê tín,
  Biết bao giờ tâm Thánh mở mang
  ;
  Sách kinh là đuốc rọi đàng,
  Dạy đời học đạo hành tàng thể nao.
  Vì lẽ đó cùng nhau ráng hiểu,
  Đọc kinh coi Phật biểu làm chi;
  Ráng làm, ăn ở cho y,
  Tánh tình cùng những hành vi Phật Trời ...
  Cúng lạy
  để nghỉ ngơi tâm trí,
  Để tịnh lòng, tịnh ý, tịnh ngôn;
  Khép mình dưới bệ Chí Tôn,
  Trau giồi tính nết luyện hồn tịnh thanh.
  Cúng lạy để tâm lành phát hiện
  ,
  Nhìn Phật Tiên trên điện hiền hòa;
  Khởi lòng bác ái vị tha,
  Nhìn chung Thượng Đế là Cha linh hồn ...
  Đó là nghĩa những khi cúng lạy,
  Niệm Phật Tiên van vái Thánh Thần;
  Phải tìm hiểu nghĩa chánh chơn,
  Mới bù thân khổ tu thân một đời
  .”
  [Đức Quan Thế Âm, Tiên Thiên Minh Đức 20.9 Đinh Mùi (1967)]

  - Đức Đệ Tứ Giáo Tông Nguyễn Bửu Tài dạy:

  Thường thường người ta đến chùa, đến thất, đến miễu, đến am, (nhưng) lại có quan niệm rằng mình đi đến đó lạy Trời Phật Thánh Thần để được ban phước lành.

  Và tìm mua sắm lễ vật đến hiến tế Trời Phật để được phước hoặc tụng kinh thật nhiều để được âm chất nhưng có mấy ai chịu khó tìm hiểu và phân tách như vầy.

  Sở dĩ chúng sanh quá mê muội, quá tội lỗi, nên Thượng Đế tùy thời kỳ, tùy phong tục tập quán, tùy trình độ mỗi giống dân để mở đạo hầu khuyên dạy họ trở về nẻo thiện đàng ngay, để bảo tồn sự sống. Chớ nào phải Thượng Đế cùng Phật Tiên Thánh Thần cần đến sự cầu khẩn bái lễ suốt ngày sáng đêm để rồi ban phước bù lại công khó đó.

  Thượng Đế ra kinh sách để dạy răn đời. Đời đọc kinh sách để sửa mình theo những điều thiện, chừa những điều ác. Chớ Phật Tiên Thánh Thần đâu phải thiếu kinh mà phải đợi chúng sanh đem kinh tụng cho nhiều để được bù lại công khó. Nếu khi đọc kinh không hiểu nghĩa, không làm theo sự chỉ dạy trong kinh thì dầu tụng suốt đời cũng chẳng ích gì
  ."
  [Đức Thiện Pháp Nguyễn Bửu Tài, Thanh An Tự rạng 22.9 Bính Ngọ (02.11.1966)]

 4. #14
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Vậy các Đấng Thiêng Liêng luôn dạy chúng ta:

  1. Đọc kinh cầu Lý:

  Đọc kinh là để tìm hiểu nghĩa lý của kinh, nhằm mang lại những ích lợi cho:

  - Người sống:

  Hiểu lời kinh dạy để lập tâm thánh thiện, hướng thượng.
  Hành để tu tiến.

  Thí dụ: nghĩa lý của lời kinh qua

  . Bài Niệm Hương:"Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp"
  . Kinh Sám Hối.

  Đức Lý Giáo Tông có dạy:

  Như vậy, Bần Đạo giờ đây chỉ lưu ký đôi dòng về đạo pháp để chư hiền tìm suy lý chánh hầu tu học để giải nghiệt oan khiên lúc hồn rời khỏi xác, hay gần hơn là lúc tại trần tránh những điều va chạm thân phàm nhục thể.

  Vậy về phần đạo học triết lý cao thâm Bần Đạo diễn dụ để chư hiền cùng chung lưu nghiệm, vì đạo học cần phải chú trọng về phần âm thanh triết lý như tạo chúc cầu minh: đi trong đêm mù tối tăm không thấy dạng, tạo một ngọn đuốc để nhờ ánh sáng rọi đường. Ấy, sự tác dụng của ánh sáng là giúp cho ta tránh những điều va chạm dưới lề đường, tránh qua những khúc gai chông hầm hố.

  Như đọc kinh cầu lý: đọc kinh cần sưu tầm Lý Đạo, chứ không cần thì xa rời chơn lý, vì lý đạo đã ôn nhuần tức nhiên thức ăn tinh thần được sung bổ. Đó là điều hữu ích. Thoảng như đọc kinh không cần tri lý cũng như giọt nước rớt rồi trôi chảy nơi nào không còn dính dáng. Như thế thì sự đọc kinh của chư hiền không bổ ích vào đâu!


  Chúng ta đọc tiếp đoạn Thánh giáo sau:

  “(Thiện Đức bạch về kinh cúng tụng cho thích hợp về việc xây tạo giảng đường…)
  Hiền đệ nên nhớ rằng: Đạo lý pháp môn vô lượng, chúng sanh căn trí vô lượng. Tùy theo trình độ tiến hóa của mỗi giai tầng mà hướng dẫn họ đi trên đường Đạo lý chánh tín. Đa số thiện tín nơi địa phương còn đặt nặng về hình thể, như vậy chưa đúng là đạo giải thoát… Còn về kinh nhựt tụng, hiền đệ cần phối hợp Ban Trị Sự, chọn lọc những kinh nào cho thiện tín nơi đó miệng đọc, tai nghe, lòng hiểu là quí rồi. Cố tránh các loại kinh khi đọc không hiểu nghĩa. Đó là điều căn bản.”

  - Người sắp mất: ăn năn, sám hối để tạo "cận tử nghiệp" tốt.

  Thí dụ: kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối

  Bớ… … … thành tâm cầu nguyện,
  Nguyện Chí Tôn linh hiển độ sanh;
  Ăn năn sám hối tội tình,
  Xét câu minh thệ gởi mình cõi thăng.
  Dầu nghiệp chướng số căn quả báo,
  Đừng hãi kinh, cầu đảo Chí Tôn;
  Cửa Địa ngục, khá lánh chơn,
  Ngọc Hư Cực Lạc đón đường ruổi dong.
  Dầu trọn kiếp sống không nên Đạo,
  Dầu oan gia tội báo buộc ràng;
  Chí Tôn xá tội giải oan,
  Thánh Thần Tiên Phật cứu nàn độ vong
  .

  - Vong linh:

  Quyết tâm dứt dây oan nghiệt. Quyết tu giải thoát.

  Thí dụ:

  . Kinh Khai Cửu

  Cõi thảm khổ đã vừa qua khỏi,
  Quên trần ai mong mỏi động đào;
  Ngó chi khổ hải sóng sao,
  Đoạn tình yểm dục đặng vào cõi Thiên.
  Giọt lụy của Cửu Huyền dầu đổ,
  Chớ đau lòng thuận nợ trầm luân;
  Nắm cây huệ kiếm gươm thần,
  Dứt tan sự thế nợ trần từ đây
  .

  . Kinh Cúng Cha Mẹ Đã Qui Liễu:

  Chốn hư linh chờ ngày hội hiệp,
  Dầu căn xưa quả kiếp dường bao;
  Thà cam vui chốn động đào,
  Đừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian
  .

 5. #15
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2. Là phương pháp trụ tâm, làm chủ tâm, điều tâm.

  Bước đầu thực hành công phu đón nhận điển quang (Thần):

  Đoạn thi bài sau đây cho chúng ta thấy:

  Các thời cúng mõ chuông kinh kệ,
  Phải thành tâm hiến lễ nghiêm trang
  ;
  Đừng miệng thì đọc rót oang oang,
  Tâm phóng ngoại cả ngàn cây số.
  Kềm tâm tánh hướng về một chỗ,
  Tai lóng nghe cho rõ tiếng kinh;
  Thân quỳ ngay chẳng chút nghiêng chinh,
  Hai mắt đứng chú nhìn Thiên Nhãn
  .”
  [Đức Thiên La Đạo Nhơn, Ngọc Minh Đài, mùng 1.01 Giáp Dần (23.01.1974)]

  3. Tạo sự giao cảm:

  - Với các Đấng Thiêng Liêng để:

  . Ca tụng ân đức của các Đấng

  . Cầu xin Ơn Trên hộ trì (cầu an, giải bệnh, cầu siêu,...)

  - Với vong linh để điển lành của tập thể cảm hóa giúp vong linh tự cải hối và tự giải thoát ngục hình.

  Thời đại văn minh, phương tiện dồi dào, một số người ứng dụng kỹ thuật hóa việc cúng kính lễ bái bằng cách khi đến giờ cúng thì đi thắp nhang và mở CD hay Usb cho máy phát thanh kinh đọc sẵn trong lúc mình lại đi làm việc gì đó! Đọc kinh như thế không có lòng thành thì làm sao có được sự cảm ứng với các Đấng Thiêng Liêng? Và như thế thì hành động bước đầu công phu qua việc tập trung tinh thần thanh tịnh hướng theo lời kinh tiếng kệ suy gẫm Đạo lý hoàn toàn không được thực hiện!

 6. #16
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  4. Cách thức đọc kinh:

  - Trước khi đọc kinh phải vệ sinh thân thể và quần áo cho sạch sẽ. Chúng ta hãy đọc đoạn Thánh giáo sau:

  Lô, con lo kinh kệ cho thuộc. Nghe dạy:

  Tu với Thầy là phải giữ vệ sinh, thân hình y cân cho tinh khiết. Tắm gội ngày hai buổi, mình giữ cho thơm. Con phải thí phát, làm gương về sự sạch sẽ,… kẻo mất điển. Thầy muốn con làm gương cho kẻ sau bắt chước. Thí phát là giữ cho sạch sẽ, chứ không phải pháp của Thầy buộc điều ấy, vì có đứa tu mà chưa hiểu giữ vệ sinh.

  Thầy ban ơn cho con, gắng chí sau Thầy độ
  .”
  [Đức Chí Tôn, Trước Tiết Tàng Thơ 15.3 Ất Hợi (17.4.1935) trang 487]

  - Hòa cùng tập thể, đọc nhịp nhàng đúng âm điệu:

  Đức Lý Giáo Tông có dạy:

  Một điểm tiểu tiết mà rất cần, đó là giọng đọc kinh.

  Nên chọn một giọng vừa phải để cùng nhau hòa âm. Nếu lỡ có hiền đệ muội nào không thể hòa âm được với giọng của người khởi xướng, tốt hơn hết là nín chớ đừng phá hơi làm tản thần những người dự cuộc. Bao nhiêu tâm hồn của người dự lễ có được rung cảm thành kính thiêng liêng (hay) không và nể nang hành đạo hay không, điều trước tiên là giọng đọc kinh
  ...”
  [Đức Lý Giáo Tông, Thiên Lý Đàn 20.01 Canh Tuất (25.02.1970)]

  - Lòng thanh tịnh, chú tâm vào lời kinh để cầu nguyện. Định thần nhìn Thiên Nhãn.

  Ơn Trên có dạy:

  ▪ “Tu khuya sớm một lòng tin tưởng,
  Liệu sức mình gắng gượng mà hành;
  Đừng rằng Trời Phật thiếu kinh,
  Đọc cho các Đấng vui tình lắng nghe.
  Đọc như thể ca vè hát xướng,
  Miệng đọc kinh ý tưởng viễn vông;
  Tưởng thôi những chuyện bao đồng,
  Vinh hoa phú quý, gia công đút lòn
  .”
  [Đức Quan Âm, 12.3 Kỷ Dậu (1969)]

  ▪ “Cúng thì phải một lòng thành kỉnh,
  Tứ thời đều nghiêm tịnh đoan trang;
  Chớ nên biếng nhác sỗ sàng,
  Đã không đặng phước tội mang vào mình
  .”
  [Đức Quan Thánh Đế Quân, Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Tam Thôn Hiệp 08.12 Ất Tỵ (1965)]

 7. #17
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  II. HIẾN DÂNG - CẦU NGUYỆN:

  Lẽ thường tình, một khi đã có thờ phượng, khi muốn cúng kính lễ bái, người ta luôn nghĩ đến và sắm sửa lễ vật hiến dâng. Nhưng làm thế nào để sự dâng lễ đạt được cảm ứng tốt đẹp với các Đấng Thiêng Liêng? Chúng ta hãy đọc các đoạn Thánh giáo sau đây:

  1. Đức Di Lạc Thiên Tôn dạy:

  Hằng ngày Bần Đạo thấy đa số nhơn sanh bá tánh đến trước chánh điện lễ bái kỉnh thành hiến dâng lễ vật, nghĩ thiệt là tội nghiệp! Thương thay cho lòng mê muội của nhơn sanh còn quá nặng. Có mấy ai thấy được mặt Di Lạc Thiên Tôn bao giờ chưa? Bần Đạo chắc là chưa ai thấy, chỉ có lời truyền tụng hoặc lời huấn dụ xuyên qua đàn cơ cùng Thánh giáo...

  Sự tạc tượng thờ phượng, đó là do lòng kỉnh thành của nhơn sanh thiện tín để cụ thể tướng và thể hiện lòng kỉnh thờ đối với bậc trọn tốt trọn lành đem đạo dạy đời. Thương hại thay cho người đời còn lầm tưởng rằng: đem lễ vật hiến dâng, lễ bái để cầu xin một việc tư riêng sẽ được Bần Đạo hộ trì và giúp đỡ!... Sự thờ phượng - hiến dâng cũng là hình thức để thể hiện lòng tôn kính chớ không phải vì sự thờ phượng hiến dâng ấy để được độ rỗi an bài và siêu thoát.

  Nếu trong nếp sống thường nhựt, bản thân mình không được trong sạch, lương thiện, hành động mình thất đức, lời nói bất nhơn, cách đối xử mình tàn ác thì dầu chay lạt suốt đời, cúng lạy tứ thời, hiến dâng lễ vật đầy chùa thất cũng không được sự hộ trì và cứu rỗi
  .”
  [Đức Di Lạc, Trúc Lâm Thiền Điện 18.7 Kỷ Dậu (1969)]

  2. Và Đức Mẹ dạy:

  Khi đến mùa thu, lòng các con nôn nao rộn rịp, hội hợp bao lần, mục đích để tạo ra một lễ hiến dâng lên cho Mẹ trong kỳ trung thu bán ngoạt... Vì động lòng các con nên Mẹ hạ trần bày giải, để các con suy tư hội ý hầu thực hiện theo ý của Mẹ nơi cõi vô hình.

  Này các con! Một cành hoa đơm đầy ngũ sắc cặm nơi ngân thủy bình, một ngọn hương, đó là lòng trọng đại của các con để cung hiến lên bậc Chưởng quyền càn khôn Tạo hóa ...

  Các con thương Mẹ, mến Mẹ vô hình, các con nên nhìn vào đoàn sau của các con từ thành thị đến thôn quê tinh thần rách nát, thân thể tả tơi, cơm chẳng no lòng, nước đà cặn bã, lửa cháy khô khan. Đó là điều mà Mẹ mong cho các con được làm tròn bổn phận. Các con mến Mẹ, các con phải thực hiện điều này để chia sẻ nỗi khổ buồn của các con hẩm hiu bạc phước. Như vậy điều mong ước của Mẹ, các con nên lưu tâm chia sớt nỗi khổ đau

  Vậy giờ Mẹ rọi điển cùng các con đôi lời. Các con tri tường, hầu chuẩn bị tinh thần thực hành ý Mẹ... Vậy các con đàn tiền, giờ điển truyền điều cầu nguyện của mỗi con. Mẹ chấm công kỳ đại xá vong linh cửu huyền sẽ được phục hồi tiên môn tịnh luyện. Đó là phúc lành mà các con sẽ gặp. Kỳ đàn đến, các con sẽ tiếp những vong linh được đại xá hồi cơ, đó là đáp lòng các con trần hiếu đạo
  .”
  [Đức Vô Cực Từ Tôn, Đạo Lý 94 trang 35, Huờn Cung Đàn 14.7 Quý Sửu (1973)]

  Lễ bái, hiến dâng đúng như lời Mẹ dạy không những có lợi cho nhân sanh, cho mình trên đường bồi công lập đức mà đồng thời cũng góp phần cứu độ được Cửu Huyền Thất Tổ.

 8. #18
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Thí dụ như tại Thánh Thất Tân Định (Sài Gòn), chúng ta có cố đạo tỷ Nguyễn Thị Thả đã được về non Thần tu luyện sau thời gian cố gắng hành đạo tại đây mặc dầu gia cảnh hết sức khó khăn.

  THI
  Nguyễn tạo thế trần hưởng sắc phong,
  Thị thành hội diện cảnh Văn Phòng;
  Thả theo đường hướng bồi công đức,
  Lai bút ngày Xuân hưởng phúc nồng.

  Chơn linh tôi cúi đầu chào mừng Thiên mạng trước đàn an tọa. Tôi xin phép đôi lời lưu lại. Này huynh tỷ, giờ lành tôi hưởng đặng luật kỳ ba đại xá ân ban vào non tu học bởi nhờ tại trần tôi quyết chí hành đạo dù là cảnh nghèo khổ. Nghèo nhưng biết tự tin, nghèo nhưng giữ vững lập trường tôn thờ mục đích, giữ vững đức tin người thọ lãnh sứ mạng Đạo Trời truyền ban, nên tôi đặng ân phong nhập cảnh non Thần tu luyện chơn thần.

  Nay ngày xuân nhựt cảnh tại, tôi thọ lịnh ân ban hạ trần báo tin đôi lời, sau hội diện tôi sẽ tâm tình đôi lẽ. Giờ lành điển còn yếu, tôi không chuyển nổi ngọn cơ linh. Mang ơn Thiên mạng. Chúc mừng năm mới, tôi điển hồi
  .”
  [Đạo Lý 88 trang 42, Văn Phòng Đại Đạo mùng 1.01 Quý Sửu (1973)]

  Chúng ta tìm hiểu tiếp phần hiến dâng - cầu nguyện nầy bằng một đoạn thi bài của Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn:

  Còn việc cúng Thánh Thần Trời Phật,
  Để chứng lòng chân thật của mình;
  Hiến dâng trọn cả đức tin,
  Trong ngoài vốn một chơn tình mà thôi.
  Trời Phật chẳng bảo đời thờ phượng,
  Xây cốt to lớn tượng hình hài;
  Đạo người nếu vẫn đơn sai,
  Nghĩa nhân nếu vẫn chẳng ai thi hành.
  Thì thờ phượng trở thành giả tướng,
  Chẳng linh thiêng ảnh hưởng chi đâu;
  Đó là mê tín vọng cầu,
  Cầu danh lợi lộc với cầu tư riêng
  .
  Đó là xa chơn truyền Tam Giáo,
  Đó là xa Tam Bảo thiêng liêng;
  Đạo khai dốc dạy người hiền,
  Thế gian cư xử ba giềng năm luân.
  Cốt xây dựng cõi trần Thánh thiện,
  Cho người đời tinh tiến tu hành;
  Thiên đàng Cực Lạc nhơn sanh,
  Do người đạo đức lập thành tại đây.
  Đừng có tưởng sắp bày lễ vật,
  Đem hiến dâng Trời Phật hàng ngày;
  Trong khi hành động đơn sai,
  Giữa người nhân thế hằng ngày với nhau.
  Tu chánh tín mới hầu đắc vị,
  Hành chánh tâm vong kỷ vị tha;
  Thương người như thể thương ta,
  Kính người như thể mẹ cha ông bà
  .
  Đó là tu tại gia hành thiện,
  Khỏi trèo non vượt biển đó đây;
  Đôi dòng nhắn gởi ai ai,
  Chữ tu là vậy hằng ngày nhớ ghi
  .”

  Và lời của Thầy dạy tại Hội Thánh Lâm Huyền Châu:

  Các con hiến dâng cho Thầy một đại lễ không phải ngôi bửu điện mới và lễ lộc mà các con chưng dọn dâng cúng cho Thầy. Như vậy, các con có biết món đại lễ mà các con hiến dâng cho Thầy là gì, ở đâu không? Chư Phật Tiên Thánh Thần cũng vui vẻ cầu xin Thầy chấp nhận đại lễ của các con. Đó là tâm hòa đồng của các con từ bốn phương qui tụ về dưới chân Thầy đó!”

 9. #19
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  III. TÓM TẮT:

  - Những lời Thánh giáo sau, giúp chúng ta củng cố đức tin chánh tín trong sự lễ bái hiến dâng:

  ▪ “Cuộc lễ hôm nay, chư hiền sĩ đã nghĩ đến quá trình được ghi trong sử sách mà tưởng niệm đến Bần Sĩ. Dòng thiện cảm liên hệ bởi câu "Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm", mà chư hiền sĩ hiền muội tổ chức thành cuộc lễ trang nghiêm thành kỉnh và lòng thành kỉnh được đáp ứng theo lời xưng tụng... Lòng thành kỉnh tạo nên bầu không khí hiền hòa, hiện lên bao khuôn mặt vui tươi thuần hậu. Lòng thành kỉnh cũng chan hòa vào vật ăn thức uống làm no ấm mát mẻ ở lòng người. Đại khái về kết quả của lòng thành kỉnh quan trọng như vậy... Tuy vậy, cũng còn có những cuộc cúng tế không kết quả tốt đẹp như Bần Sĩ vừa kể là vì tâm vật mất quân bình, ví như bày ra cuộc lễ cúng tế để cầu tài lợi phước lộc cho gia đình, cho cá nhân. Trong khi đó cá nhân gia đình thiếu đạo đức, gây nhiều nghiệp dữ, hoặc vì xã giao nhân sự, hoặc trá hình mưu cuộc lợi danh, hoặc thu của bá tánh thập phương mà không làm đúng đạo đức hoặc mượn cuộc cúng tế để trả nợ miệng, tửu nhục say sưa!
  [Đức Quan Thế Âm, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 19.6 Quí Sửu (18.7.1973)]

  ▪ “Sự tu tức là trau sửa, sửa quấy trở nên phải, dữ trở nên lành, trau giồi thân tâm trở nên thuần túy đạo đức. Không phải lễ bái cúng tế linh đình Thần Thánh Tiên Phật mà gọi rằng tu.”

  ▪ “Đến chùa học đạo chừa tâm ác,
  Vào thất nghe kinh sửa trí ngu;
  Trời Phật không cần ai lễ bái,
  Mong người tu giải kiếp phàm phu
  .”

  ▪ “Các con thương yêu lẫn nhau là đem sự lễ quan trọng hiến cho Thầy. Mà Thầy hằng dạy: nếu các con dâng vật chất, lễ nghi đủ đầy mà thân tâm các con không hòa, không thuận thì Thầy không thể chứng tạc lòng của các con được. Các con dầu không vật chất, dầu không lễ nghi mà các con thương yêu, hòa thuận. Ấy là các con thương Thầy mến Đạo dâng lễ đáng trọng đáng quí lên cho Thầy.

  Sự cúng tế linh đình với Thầy là sự hình thức. Tâm của các con thành kỉnh mới là đáng trọng.

  [Đức Chí Tôn, Thánh Huấn Hiệp Tuyển quyển 1 trang 119]

  - Với hàng ngũ hướng đạo ở mỗi Thánh sở, cần thực hành theo lời dạy của Đức Quan Âm:

  ▪ “Cần lưu ý điều nầy: Nên cố gắng giác ngộ người chưa hiểu Đạo, chớ đừng nên nhọc công săn sóc phổ độ người đã biết Đạo... Vì nhơn sanh còn quá mê tín, mỗi lần đến... gập mình bái yết pho tượng xi măng, ngưỡng mong ban phước lành ... mà chưa biết cách thức tu thân hành Đạo để giúp đời đồng tiến trên đường chánh tín. Phật không bảo chúng sanh tế lễ, lễ bái vì Phật, mà chỉ khuyên chúng sanh phải học hỏi hiểu biết việc làm của Phật và trọng tâm giáo dân vi thiện của Phật. Nếu chúng sanh muốn Phật độ và sau nầy được thành Phật, hãy ăn ở và làm theo hạnh của Phật. Đành rằng sự lễ bái hình thức bên ngoài là cần để thể hiện lòng kính mến bậc trọn tốt trọn lành, nhưng sự cần thiết là phải làm được những điều đã dạy bên trên. Các hiền sĩ nên đem lời nầy về phổ truyền thường xuyên để bá tánh ghi nhớ.”
  [Đức Quan Âm, Thánh tịnh Ngọc Minh Đài 09.01 Đinh Mùi (1967)]

  Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy:

  ▪ “Sự lễ bái tụng kinh ăn chay niệm Phật là phương tiện về thiêng liêng để cho thân an, tâm được định, tánh được thuần, nghiệp quả sớm tiêu mòn, để không còn nhiều chướng ngại vật khảo đảo thân tâm các em. Vì vậy mà chị khuyên các em, ngoài những lãnh vực thường thức hằng ngày ấy, phải thêm công khó giúp đời mới tạo được vốn liếng âm chất ở phần vô vi thiêng liêng vĩnh cửu.
  [Đức Vân Hương TM, Vạn Quốc Tự - Chơn Lý Đàn 15.9 Kỷ Dậu (25.10.1969)]

  - Chúng ta lại thấy Lý Đạo xuyên suốt, đó là Ơn Trên luôn nhắc nhở chúng ta trên đường tu học lập công bồi đức phải ghi nhớ và thực hành:

  . Sự giàu nghèo không quan trọng vì Ơn Trên chỉ dụng tâm thành kỉnh.
  . Sự giác ngộ hành thiện giúp đời khốn khó hơn là lễ bái hiến tế linh đình.
  . Và sự hợp đoàn, yêu thương dìu dắt cùng nhau tu học mới là quan trọng.

  Với những ai đã giác ngộ Đạo, hướng về con đường giải thoát thì lời dạy của Đức Lý phải luôn suy gẫm để thực hành:

  Tu dù tụng thiên kinh vạn quyển,
  Thành không do trau luyện pháp môn
  ;
  Muốn cho trong trắng linh hồn,
  Tâm linh sáng suốt hiểu thông Thiên đường.
  Tụng kinh là một phương giác ngộ,
  Luyện đạo mầu tìm chỗ huyền vi;
  Lòng phàm dứt bỏ mọi bề,
  Tâm không vọng động mới về non Tiên.
  Để đôi lời cần siêng ghi nhớ,
  Bước đạo hành lòng chớ đơn sai;
  Tin trên có Đấng Cao Đài,
  Chí thành sẽ thấy cái ngày siêu thăng
  .”
  [Đức Lý Thái Bạch, Huờn Cung Đàn 15.6 Tân Sửu (26.7.1961)]

 10. #20
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  ▪ “Sự tu tức là trau sửa, sửa quấy trở nên phải, dữ trở nên lành, trau giồi thân tâm trở nên thuần túy đạo đức. Không phải lễ bái cúng tế linh đình Thần Thánh Tiên Phật mà gọi rằng tu.”

  ▪ “Đến chùa học đạo chừa tâm ác,
  Vào thất nghe kinh sửa trí ngu;
  Trời Phật không cần ai lễ bái,
  Mong người tu giải kiếp phàm phu
  .”

  ▪ “Các con thương yêu lẫn nhau là đem sự lễ quan trọng hiến cho Thầy. Mà Thầy hằng dạy: nếu các con dâng vật chất, lễ nghi đủ đầy mà thân tâm các con không hòa, không thuận thì Thầy không thể chứng tạc lòng của các con được. Các con dầu không vật chất, dầu không lễ nghi mà các con thương yêu, hòa thuận. Ấy là các con thương Thầy mến Đạo dâng lễ đáng trọng đáng quí lên cho Thầy.

  Sự cúng tế linh đình với Thầy là sự hình thức. Tâm của các con thành kỉnh mới là đáng trọng
  .”

  - Với hàng ngũ hướng đạo ở mỗi Thánh sở, cần thực hành theo lời dạy của Đức Quan Âm:

  ▪ “Cần lưu ý điều nầy: Nên cố gắng giác ngộ người chưa hiểu Đạo, chớ đừng nên nhọc công săn sóc phổ độ người đã biết Đạo... Vì nhơn sanh còn quá mê tín, mỗi lần đến... gập mình bái yết pho tượng xi măng, ngưỡng mong ban phước lành ... mà chưa biết cách thức tu thân hành Đạo để giúp đời đồng tiến trên đường chánh tín. Phật không bảo chúng sanh tế lễ, lễ bái vì Phật, mà chỉ khuyên chúng sanh phải học hỏi hiểu biết việc làm của Phật và trọng tâm giáo dân vi thiện của Phật. Nếu chúng sanh muốn Phật độ và sau nầy được thành Phật, hãy ăn ở và làm theo hạnh của Phật. Đành rằng sự lễ bái hình thức bên ngoài là cần để thể hiện lòng kính mến bậc trọn tốt trọn lành, nhưng sự cần thiết là phải làm được những điều đã dạy bên trên. Các hiền sĩ nên đem lời nầy về phổ truyền thường xuyên để bá tánh ghi nhớ.”

  Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy:

  ▪ “Sự lễ bái tụng kinh ăn chay niệm Phật là phương tiện về thiêng liêng để cho thân an, tâm được định, tánh được thuần, nghiệp quả sớm tiêu mòn, để không còn nhiều chướng ngại vật khảo đảo thân tâm các em. Vì vậy mà chị khuyên các em, ngoài những lãnh vực thường thức hằng ngày ấy, phải thêm công khó giúp đời mới tạo được vốn liếng âm chất ở phần vô vi thiêng liêng vĩnh cửu.”

  - Chúng ta lại thấy Lý Đạo xuyên suốt, đó là Ơn Trên luôn nhắc nhở chúng ta trên đường tu học lập công bồi đức phải ghi nhớ và thực hành:

  . Sự giàu nghèo không quan trọng vì Ơn Trên chỉ dụng tâm thành kỉnh.
  . Sự giác ngộ hành thiện giúp đời khốn khó hơn là lễ bái hiến tế linh đình.
  . Và sự hợp đoàn, yêu thương dìu dắt cùng nhau tu học mới là quan trọng.

  Với những ai đã giác ngộ Đạo, hướng về con đường giải thoát thì lời dạy của Đức Lý phải luôn suy gẫm để thực hành:

  Tu dù tụng thiên kinh vạn quyển,
  Thành không do trau luyện pháp môn;
  Muốn cho trong trắng linh hồn,
  Tâm linh sáng suốt hiểu thông Thiên đường.
  Tụng kinh là một phương giác ngộ,
  Luyện đạo mầu tìm chỗ huyền vi;
  Lòng phàm dứt bỏ mọi bề,
  Tâm không vọng động mới về non Tiên.
  Để đôi lời cần siêng ghi nhớ,
  Bước đạo hành lòng chớ đơn sai;
  Tin trên có Đấng Cao Đài,
  Chí thành sẽ thấy cái ngày siêu thăng
  .”

Trang 2/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Chánh Tà
  Bởi phimanh trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 16-08-2013, 03:45 AM
 2. lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà
  Bởi 1234 trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 19-07-2009, 10:20 PM
 3. Báo Cáo Tài Chánh
  Bởi Phụng Thánh trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 25-04-2008, 06:26 PM
 4. CHÁNH TÍN VÀ MÊ TÍN
  Bởi DangVo trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 20-04-2008, 12:35 AM