+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/3
1 2 3
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 23

Ðề tài: Tân luật trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - phần 1

 1. #1
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

  Tân luật trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - phần 1.
  Kính gửi Ban quản trị diễn đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo,
  Kính gửi các Quản trị viên,
  Đạo đệ là Trung ngôn, có xuất thân như đã trình bày tại chủ đề "Tâm sự cùng Đại từ phụ".
  Đạo đệ xin mở chủ đề là: Tân luật trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - phần 1.
  Phần 1 là nơi nói riêng về Thánh ngôn nói về Tân luật từ buổi đầu lập Tam Kỳ Phổ Độ cho đến nay.
  Nguồn là Thánh ngôn của tất cả các nơi trong Tam Kỳ Phổ Độ, không có ngoại lệ, trong trường hơp Thánh ngôn này đi ngược lại Nội quy diễn đàn, bao gồm Thánh ngôn hiệp tuyển, Pháp chánh truyền và Tân luật thì xin Ban quản trị tùy nghi mà ứng xử.
  Xin thỉnh ý của Ban quản trị và Quý Quản trị viên cho phép lập chủ đề.
  Kính.
  thay đổi nội dung bởi: Trung ngôn, 24-04-2013 lúc 09:10 AM Lý do: Bồ sung "nói về Tân luật" cho rõ ý.
  Trung ngôn.

 2. #2
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  648
  admin's Avatar
  Nguyên văn bởi Trung ngôn Xem Bài viết

  Nguồn là Thánh ngôn của tất cả các nơi trong Tam Kỳ Phổ Độ, không có ngoại lệ, trong trường hơp Thánh ngôn này đi ngược lại Nội quy diễn đàn, bao gồm Thánh ngôn hiệp tuyển, Pháp chánh tryền và Tân luật thì xin Ban quản trị tùy nghi mà ứng xử.
  Thưa huynh Trung ngôn,

  Huynh vui lòng làm rõ đoạn trích dẫn mà Đệ-Admin trích dẫn bên trên, vì đoạn này có hai cách hiểu:
  - Cách hiểu 1: Trong trường hơp Thánh ngôn này đi ngược lại Nội quy diễn đàn, hoặc Thánh ngôn hiệp tuyển, hoặc Pháp chánh tryền và Tân luật thì xin Ban quản trị tùy nghi mà ứng xử;
  - Cách hiểu 2. Trong trường hơp Thánh ngôn này (gồm TNHT, PCT, TL) đi ngược lại Nội quy diễn đàn thì xin Ban quản trị tùy nghi mà ứng xử.

  Nếu ý của huynh rơi vào "Cách hiểu 2" thì cần xem lại. Vì nội quy diễn đàn vốn được xây dựng trên nền tảng PCT và TL như đề cập ở Điều 2, Phần nội dung (của nội quy);

  Ngược lại, nếu rơi vào "Cách hiểu 1" thì Đệ không có ý kiến, và BQT hoan nghênh việc lập chủ đề này.

  Trân trọng.

  (Bài viết này sẽ được Admin tự xoá đi khi nhận được phản hồi thích hợp).
  Admin - Quản Trị Viên

 3. #3
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi Admin
  Thưa huynh Trung ngôn,
  .....
  - Cách hiểu 1: Trong trường hợp Thánh ngôn này đi ngược lại Nội quy diễn đàn, hoặc Thánh ngôn hiệp tuyển, hoặc Pháp chánh tryền và Tân luật thì xin Ban quản trị tùy nghi mà ứng xử;
  ......
  Ngược lại, nếu rơi vào "Cách hiểu 1" thì Đệ không có ý kiến, và BQT hoan nghênh việc lập chủ đề này.
  ......
  Trân trọng.
  Cám ơn Admin và Ban quản trị đã cho phép.
  Xin sử dụng đoạn văn của Huynh Admin để xác nhận ý của Trung ngôn.
  Kính cùng Quý QTV.
  Trung ngôn.

 4. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính gửi Ban quản trị,
  Trung ngôn có tìm đọc phần giới thiệu của Diễn đàn về Thánh ngôn Hiệp tuyển ở đường link sau http://caodaivn.com/home/ nhưng không thể đọc được.
  Xin cho một đường dẫn khác để Trung ngôn cùng HTDM có thể cùng tham khảo.
  Xin được dẫn đường kinh về cuốn Đạo sử của Bà Đầu sư Hương Hiếu - nếu được.
  Xin cám ơn.
  Kính.
  Trung ngôn.

 5. #5
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Bài thứ 1 nói đến Tân luật trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, được trích từ Thánh ngôn Hiệp tuyển.
  ----------------------------------------------------
  Bài 13 / Q.1
  Lundi 31 Mai 1926.
  20 tháng tư (Bính Dần)
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
  TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
  GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

  Trung, con phải lên nhà G... bây giờ mà xem sóc, sắp đặt sự thờ phượng theo bây giờ, cho tới ngày tác thành Tân Luật.
  G..., Thầy khen con đó.

  Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa, thì chất nó cũng vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hương thuở ấu xuân đi nữa, lòng hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ hoài nơi Tiên Cảnh. Nếu chẳng vậy, ai còn dám ra ưng thuận hạ thế cứu đời? Con chỉ có tu mà đắc Ðạo. Phải ngó đến hằng ức, thiên vạn kẻ nhơn sanh chưa đặng khỏi luân hồi, để lòng từ bi độ rỗi kẻo tội nghiệp.
  Trung ngôn.

 6. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

  Bài 16 / Q.1
  18-5-Bính Dần.
  27-6-1926
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
  GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

  Nhơn, con phải khởi sự kể từ ngày nay cho tới bữa Ngọc Ðàn Vĩnh Nguyên Tự, tập nhạc đủ lại hết. Như nhập lễ thì đừng đánh trống Bát Nhã, mà đánh Ngọc Hoàng Sấm, nghĩa là mỗi hồi 12 tiếng, đổ xuống đủ 12 hồi, 3 lần như vậy.
  Bạch Ngọc Chung cũng dộng ấy.
  Khi nhập lễ xướng "Khởi Nhạc", thì phải đánh trống và đờn bảy bài cho đủ.
  Chừng hiến lễ, phải đờn Nam Xuân ba bài, vì Lễ Sanh phải hiến lễ bảy lái, đi chữ Tâm. Tới khi thài, thì đờn "Ðảo Ngũ Cung", rồi con lại bắt đầu đờn lại, cho chư môn đệ tụng kinh.
  Lịch, Tân Luật con lập có Thầy giáng đủ lễ hết. Vậy con truyền cho chư môn đệ, đặng chúng nó y theo mà hành lễ.
  Nghĩa, con phải học xướng cho thuộc làu.
  Biểu, Ðức cũng vậy. Ba con phải nhớ lời Thầy dặn cho kỹ nghe.
  Mấy đứa con là: Nghĩa, Hậu, Ðức, Tràng, Cư, Tắc, Sang, đều mặc đồ trắng, hầu theo thứ lớp như vầy:
  Nghĩa, Ðức đứng xướng ngoài, là tại bàn thờ Hộ Pháp; rồi Hậu, Tràng đứng cập kế đó; kế ba con sau rốt hết: Tắc giữa, Cư mặt, Sang trái.
  Còn ba bàn thờ trong thì biểu Lịch lập như vầy:
  Giữa Thượng Ðàn,
  Hữu Ngọc Ðàn,
  Tả Thái Ðàn.
  Còn Thánh vị của chư môn đệ đã dĩ vãng thì tùy theo phái nó mà sắp kế theo bàn thờ Thầy.
  Kỳ, Kim hầu xướng nội, là bàn thờ trong, biểu chúng nó đứng như vầy:
  Kỳ bên mặt, Kim bên trái.
  Còn Bản, Giỏi, một cặp Lễ Sanh đầu, đi giữa với một cặp nữa là Tỷ với Tiếp.
  Tả thì Nhơn với Tương, hữu thì Giảng với Kinh.
  Lập ngoài cho đủ ba bàn vọng, đều để chư Lễ Sanh hầu.
  Chừng nào nội xướng, thì để cho Lễ Sanh điện lễ, cúng vật thì để sẵn ngoài ba bàn; chừng Lễ Sanh xướng, thì đem vô cho mấy vị chức sắc hiến lễ.
  Trung, con phải cậy hai vị Lão thành Minh Ðường hầu trong đặng tiếp lễ Thượng Ðàn, Ngọc Ðàn thì Kinh và Chương, còn Thái Ðàn ngày ấy Thầy lựa.
  Cười...
  Minh, Thầy sẽ dạy nó đến.
  Cười...
  Ba bàn ngoài, thì mỗi bàn phải có hai viên chức sắc hiến lễ.
  Tương và Tươi tại giữa Thượng Ðàn.
  Muồi và Vân bên Ngọc Ðàn, còn Thái Ðàn ngày ấy Thầy định.
  Cười...
  Bản, đứng dậy. Thầy vẽ đi chữ Tâm là sao, rồi Thầy mới dạy tiếp đặng.
  (Phết trước mấy dấu ngón chơn mặt, giơ lên, phết qua một cái đặng làm cái chấm... Ðứng hai chơn cho ngang nhau... Con phết đi, đứng thụt lại.)
  Cư, con đi cho nó coi con.
  Các con coi Thầy đi đây nè.
  Hiểu lấy nước, con.
  Con đi thế nào thành hai chữ Tâm lộn ngược như vậy.
  Cư đi trúng, đi lại nữa con.
  Cư, giỏi con, phải vậy, như con muốn cho ra bộ lịch sự, thì khi chấm gót, con nhún bộ xuống một chút.
  Cười...
  Giỏi, Bản ... Thầy tiếp.
  Ðọc lại Nghĩa.
  Như ngoại xướng điện "Trà", "Quì", chức sắc đồng quì dưng Trà lên khỏi đầu.
  Một cặp Lễ Sanh đầu ở giữa hầu đặng cầm song đăng bước lên. Khi xướng "Quì", thì cũng phết chơn trái đá chơn mặt, quì xuống cho đều với ba cặp Lễ Sanh kia; chừng trống nhạc đổ, thì lần lần đứng dậy cho đều, day mặt vào Bửu Ðiện.
  ... Phải vậy con... Hễ đứng dậy rồi, xây mặt vào Chánh Ðiện, để song đăng và cúng vật xuống ngay ngực; chừng trống đổ lần thứ nhì, cung lên; nhạc lại khởi, thì xem nhịp mà đi bảy lái; chừng ấy Thầy dặn Nhơn nó nhịp lại cho các con đi.
  Cười...
  Con Trung, con phải giữ y như Tân Luật mà hành lễ.
  Trung ngôn.

 7. #7
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Qua 2 bài Thánh Ngôn được trích dẫn từ lời Đức Chí Tôn, chúng ta hiểu từ Tân Luật nơi đây trong 2 bài thánh giáo này là gì? có tương tợ như ý nghĩa của TÂN LUẬT - Pháp Chánh Truyền sau này hay không?

  Cụm từ Tân Luật trong 2 ngữ cảnh đều chỉ là một hay là có 2 nghĩa khác nhau?

  Xin đón nhận các ý kiến của các bạn trẻ.

 8. #8
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài viết
  91
  Học "Luật" nhứt đầu lắm, phân tích lại càng mệt hơn. Chủ đề này chắc chỉ có các huynh, tỷ lớn tuổi mới chú ý, bọn trẻ như Tindo chỉ đọc cho biết thôi
  Xưa con sa đắm trần gian
  Nhờ Thầy bố hóa chứa chan phước lành
  Nay con nhìn lại nhân sanh
  Còn trong phiền não oan tình khổ thân

 9. #9
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi Tindo Xem Bài viết
  Học "Luật" nhứt đầu lắm, phân tích lại càng mệt hơn. Chủ đề này chắc chỉ có các huynh, tỷ lớn tuổi mới chú ý, bọn trẻ như Tindo chỉ đọc cho biết thôi

  Kính hiền Tindo,
  TN nghĩ học luật không hẳn là khó, khó đầu tiên do mình.
  Luật thực chắc đơn giản như làm toán thì 1+1= 2; nếu không = 2 thì làm lại cho đúng.
  Hoặc là viết sai chính tả, nay viết lại cho đúng, người nào chỉ cho mình thấy chổ sai thì cảm ơn, gọi là thầy; kẻ khen bài mình làm sai thì coi chừng; vậy đó.
  Khó chăng là ở chổ làm luật, làm sao cho vừa lòng chúng sanh, kẻ muốn =2, người muốn =3, kẻ không chịu 2 và 3 Thầy đều chịu hết, miễn sao người đó làm tròn bổn phận tín đồ từ ngày tuyên thệ nhập môn vậy (từ này của TN, xin người khác đừng chụp mũ).
  Làm luật như Thầy còn bị kêu là khó kẻ kêu dễ quá!!!
  Huynh dongtam hỏi như vậy để Tindo khi cúng lạy Thầy có phải là theo "Tân luật" không? Mà cái cúng lạy theo "luật mới" lại không nằm trong bộ sách "Tân luật" bao gồm các chương điều khoản mục đó mà!!
  Kính cùng Tindo.
  Trung ngôn.

 10. #10
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài viết
  91
  Tindo là thần dân HTTG, mấy anh chị đi trước lạy sao Tindo lạy y chang như vậy. Nếu các anh chị ấy lạy đúng thì Tindo cũng đúng và ngược lại.
  Huynh Trung Ngôn nói học luật không hẳn khó nhưng đó là suy nghĩ của huynh, còn với Tindo thì cái gì Tindo không hứng học thì học không vô. Đơn giản thế thôi!!!
  Mà Tân Luật có gì hay đâu? Học để làm gì? Còn học để "sực" nhau, Tindo không ham. Thôi ngu cho chắc.
  Xưa con sa đắm trần gian
  Nhờ Thầy bố hóa chứa chan phước lành
  Nay con nhìn lại nhân sanh
  Còn trong phiền não oan tình khổ thân

Trang 1/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Quyền lập luật trong Pháp chánh truyền
  Bởi Trung ngôn trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 30-12-2015, 10:22 AM
 2. Luật Nhân Quả trong cuộc sống xã hội và khoa học
  Bởi luckyvn trong mục Tôn giáo và Khoa học
  Replies: 6
  Có Bài Mới: 20-11-2013, 07:22 PM
 3. Tân luật trong Đai Đạo tam Kỳ Phổ Độ - phần 2
  Bởi Trung ngôn trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 9
  Có Bài Mới: 28-07-2013, 11:34 AM
 4. TÌM HIỂU THÊM TÂN LUẬT PHẦN ĐẠO PHÁP
  Bởi HUYNHDEDAIDONG trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 88
  Có Bài Mới: 03-02-2013, 09:12 AM
 5. Luật đời & phận làm con trong cao đài??
  Bởi Hao Quang trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
  Replies: 4
  Có Bài Mới: 14-05-2007, 08:32 PM