+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/3
1 2 3
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 24

Ðề tài: Ý NGHĨA NGÀY 13 THÁNG 3

 1. #1
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA NGÀY 13 THÁNG 3


  Lâu nay, hàng năm khi đến ngày 13 tháng 3, một số Thánh sở của nhiều Hội Thánh bên phổ độ có tổ chức cúng kỷ niệm ngày thoát xác của Đức Ngô Minh Chiêu.


  Điều này đúng nhưng chưa đủ !


  Vậy ngòai ý nghĩa thông lệ trên thì còn ý nghĩa nào nữa hay không?


 2. #2
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Trong “tiến trình của ngày sơ khai Đại Đạo”, những sự kiện lịch sử có liên quan đến ngày 13 tháng 3 này là những gì ? Chúng ta có thể điểm lại theo thứ tự thời gian như sau:


  Sự kiện lịch sử thứ nhứt là


  1. Ngày Đức Ngô Kiến Nhận Thiên Nhãn


  Trước năm 2000, các sách đạo sử đều đã ghi nhận vào năm Tân Dậu – 1921, khi Đức Chí Tôn gợi ý tìm biểu tượng để thờ kính nhưng sau lời đề xuất dùng “thập tự” không được chấp thuận, Ngài Ngô Văn Chiêu đã 2 lần được kiến nhận Thiên Nhãn. Tuy nhiên, lần đầu tiên được ân ban kiến nhận đó là ngày nào, chúng ta chưa thấy có tác giả nào đề cập đến mà chỉ nói vào khoảng tháng 3 mà thôi.


            Hơn 10 năm trước đây, đã có huynh tỷ phát hiện được chi tiết quan trọng đề cập đến thời gian của sự kiện “lần đầu tiên kiến nhận Thiên Nhãn” qua đoạn Thánh giáo sau đây của Đức Ngô:


            Hôm nay, chư đệ tử thiết lễ kỷ niệm để nhớ ơn thầy,[1] và thay mặt thầy mời chư đồng đạo các nơi quy tụ đến mảnh đất nhỏ hẹp nầy để đánh dấu lịch sử ngày Thượng Đế ban biểu hiệu cho Đạo Cao Đài trong kỳ ba ân xá. (…)


  Tiên Huynh nhận thấy lòng ưu tư và thiết tha đến ngày kỷ niệm nầy của chư hiền đệ hiền muội, nên chư hiền đệ hiền muội từ các phái đoàn các nơi đến thành phần cá nhơn, đã vượt sóng ngàn khơi đến để tưởng nhớ và hân hoan ghi nhận nơi đã phát sinh di tích Đạo Cao Đài.[2]


            Vậy Đức Ngô đã xác nhận rằng ngày 13 tháng 3 năm Tân Dậu – 1921 [3] là thời điểm lần đầu tiên Đức Chí Tôn ban ân cho Ngài “nơi Dương Đông - Phú Quốc … nhận lãnh dấu hiệu Thiên Nhãn để làm biểu tượng thờ phượng trong đạo Cao Đài”.


   

  Còn sự kiện lịch sử thứ 2 liên quan đến ngày 13/3 năm Bính Dần là gì?

  [1] Với các vị tu theo Chiếu Minh, Đức Ngô xưng là “thầy”. Còn với các đạo hữu bên phổ độ, Ngài xưng là “Tiên huynh”.  [2] Đức Ngô Minh Chiêu, Cao Đài Hội Thánh-Phú Quốc, 14.3 Đinh Mùi (23.4.1967)  [3] Trong quyển Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh (xb 2004) của Nhà Xuất Bản Trẻ ở trang 78, tác giả có ghi ngày Đức Ngô được thấy Thiên Nhãn lần đầu là ngày 20.4.1921. Tra cứu lịch đối chiếu dương lịch và âm lịch thì đó là ngày 13.3 Tân Dậu.


 3. #3
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Bài viết
  138

   Một sự kiện rất hay và có nhiều điều kiện để kết chặt thêm tinh thần  đoàn kết giữa anh em Đại Đạo với nhau phải không quý anh chị !


   Chào hòa kính !


   


 4. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Hạ tuần tháng 2 năm Quý Sửu – 1973, giải thích lý do vì sao Ơn Trên đốc thúc việc xây cất phải cố gắng làm để kịp khánh thành ngôi “Vĩnh Nguyên Tự tái thiết” tại tỉnh Long An vào ngày 13 tháng 3 Quý Sửu, Đức Đông Phương Chưởng Quản đã dạy:[1]


  Bần Đạo giải thích về đạo số cho chư hiền được rõ:


            Ngày 13 tháng 3, Tiền Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Chí Tôn đã chọn ngày ấy phong Thánh cho tam vị Đại Thiên Phong Chức Sắc đầu tiên. Đó Là Thượng Trung Nhựt Lê Văn Trung, Ngọc Lịch Nguyệt Lê văn Lịch, Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
  [1]           “Sau đây Bần Đạo dạy về việc hành lễ Khánh Thành An Vị Vĩnh Nguyên Tự:


  Chư hiền đệ muội có biết tại sao Chí Tôn Thượng Đế đã chọn ngày 13 tháng 3 để cử hành cuộc lễ đó chăng ? Sao lại không chọn thời gian khác để có đủ thì giờ chu toàn công việc tái thiết được hoàn mỹ thêm hơn ?


  Để khỏi mất thì giờ, Bần Đạo giải thích về đạo số cho chư hiền được rõ (…)


  Chí Tôn Thượng Đế đã chọn ngày an vị khánh thành sắp tới đây để các sứ đồ con cái của Ngài ôn nhớ lại kỷ niệm thời kỳ khai nguyên lập đạo. Vì tác dụng, nhu cầu cho việc truyền bá đạo pháp cứu độ quần sanh (…) Thế nên, trong phạm vi hiện hữu với khả năng cố gắng tối đa của nhơn sanh chỉ tới chừng ấy, Chí Tôn vẫn cho phép hành lễ trong năm này để kịp thời sử dụng trong công cuộc cứu rỗi.”


  (Đức Đông Phương, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20.02 Quí Sửu 24.03.1973)


 5. #5
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Sự kiện lịch sử thứ hai là


  2. Thời Điểm Đức Chí Tôn Thiên Phong Chức Sắc Lần Đầu Tiên Và Ban Cho Lời Thề Nhập Môn


  Trước khi quyển Khai Đạo của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý được phát hành, đọc các quyển đạo sử khác chúng ta chưa thấy có tác giả nào khi nói đến sự kiện Đức Chí Tôn thiên phong cho ba vị Đại Thiên Phong đầu tiên gồm hai vị Đầu Sư (Thượng Trung Nhựt, Ngọc Lịch Nguyệt) và Phạm Hộ Pháp mà có nhắc đến ngày 13 tháng 3.


            Đọc Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1, chúng ta thấy đàn cơ Đức Chí Tôn dạy chư vị Tiền Khai cách thức sẽ tổ chức lễ phong thánh vào ngày rằm tháng 3 Bính Dần - 1926 tại nhà Ngài Lê Văn Trung đề ngày 11 và 12 tháng 3 nhưng không ghi rõ địa điểm lập đàn.


  Về thời điểm và địa điểm của sự kiện này lại được Đức Đông Phương khẳng định:


  Ngày 13 tháng 3, Tiền Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Chí Tôn đã chọn ngày ấy phong Thánh cho tam vị Đại Thiên Phong Chức Sắc đầu tiên.(…)


  Vĩnh Nguyên Tự. Chí Tôn đã dùng nơi này thâu nhận những sứ đồ trung kiên làm nồng cốt, ban phong Thiên sắc để nhận lãnh công việc khai đạo truyền bá giáo lý trong Tam Kỳ Phổ Độ.


  Chúng ta có thể hiểu đây là cách Ơn Trên điều chỉnh cho chính xác hơn về một thời điểm quan trọng trong đạo sử.

   

 6. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Đi kèm theo sự kiện này, trong nội dung hướng dẫn về nghi thức cuộc Thiên Phong, Đức Chí Tôn đã hướng dẫn thêm về lời thề và cách thức thực hiện minh thệ cho các môn đệ:


  . . . Tới phiên các môn đệ. Từ người đến bàn Ngũ Lôi mà thề rằng:"Tên gì?. . . Họ gì? . . . Thề rằng: từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng. Hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài. Như sau có lòng hai thì Thiên tru, Địa lục".


  Tới trước bàn Hộ Pháp, cũng thề như vậy.”


  Như vậy, sự kiện lịch sử được Thầy ban cho lời minh thệ để dùng trong các buổi lễ nhập môn cho suốt “thất ức niên” của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cũng là một chi tiết không kém phần quan trọng khi nhắc đến ngày 13 tháng 3 Bính Dần.


 7. #7
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Và sự kiện lịch sử thứ ba là:


  3. Ngày Đức Ngô “cởi rồng về Nguyên


            Khoảng 3 giờ chiều ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thân – 1932, các sách sử đạo đều ghi nhận, Đức Ngô Minh Chiêu đã thoát xác trong xe hơi đang qua phà Mỹ Thuận - Tiền Giang trên đường từ Tổ Đình Chiếu Minh ở Cần Thơ trở về Tân An – Long An. Đúng như lời Đức Chí Tôn đã ban cho Đức Ngô từ năm 1924.


  Giờ này Thầy điểm thâm công,


  Ngày sau con sẽ cởi rồng về Nguyên.”


            Trong lúc gần thoát xác, da của Đức Ngô trở vàng như nghệ nhưng sau khi Ngài liễu đạo rồi thì dần trở lại hồng hào như bình thường và mắt trái mở ra. Đã qua ba ngày với hoa tươi phủ quanh thân thể, Đức Ngô vẫn nằm trong tư thế ngủ ngồi trên chiếc ghế loại dùng riêng cho người tu Chiếu Minh với sắc mặt bình thường mắt trái vẫn mở.

   

 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  370
  Cám ơn huynh Đạt Tường đã cung cấp những ý kiến mới lạ thú vị !  Rượu mới trong chiếc bình cũ !

 9. #9
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  4. Nhận định:


  a. Từ chiếc nôi ở Dương Đông - Phú Quốc, người đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài đã trực tiếp thọ nhận Tâm Pháp và kiến nhận Thiên Nhãn vào ngày 13-3 Tân Dậu - 1921 như lời của Đức Đông Phương:


  Là một anh cả trong thập nhị tông đồ đầu tiên. Ngô Văn Chiêu đã kiến nhận và tiếp lãnh dấu hiệu Thiên Nhãn. Nói về lý số Thiên Nhãn là con số 1, tượng trưng cho Ngôi Thái Cực.[1]


  Về Đạo số, ngày 13 tháng 3 đầu tiên này trong “Tiến trình … sơ khai Đại Đạo” là thời điểm xuất hiện hình ảnh của “Lẽ Một” hay là điểm khởi nguyên.


  (Năm 1921 là năm khởi đầu của thập niên 20 và theo cách gọi của âm lịch Tân Dậu cũng bắt đầu bằng chữ Tân nghĩa là mới)


  [1] Đức Đông Phương CQ, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20.02 Quí Sửu (24.03.1973)


 10. #10
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  370
  "Nói về lý số Thiên Nhãn là con số 1, tượng trưng cho Ngôi Thái Cực"  Tiểu đệ học được một ý rất hay !

Trang 1/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Ý nghĩa ngày lễ Trung Ngươn
  Bởi Nhan Nai trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 1
  Có Bài Mới: 28-08-2009, 08:21 AM
 2. Ý nghiã Lễ Thương Ngươn Rằm tháng Giêng
  Bởi Nhan Nai trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 15-02-2009, 12:15 AM
 3. Ngày cá tháng tư (1/4)
  Bởi dophin trong mục Bài học từ cuộc sống
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 14-12-2008, 04:55 AM
 4. Cho đệ hỏi các ngày ăn chay và ý nghĩa !
  Bởi NAMMÔ trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 7
  Có Bài Mới: 30-05-2008, 02:15 AM