+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/3
1 2 3
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 27

Ðề tài: NỮ PHÁI TRONG ĐẠO CAO ĐÀI

 1. #1
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

  Mến chào ACE ! vì chủ đề LÝ TƯỞNG ĐẠI ĐẠO đã chứa nhiều thông tin nên dowload xuống rất chậm. Vì thế Tiến Đức mở chủ đề LÝ TƯỞNG ĐẠI ĐẠO II để tiếp tục  cho chủ đề này.


  Một đặc điểm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là nữ giới đã được Thầy Mẹ, và các đấng Phật Tiên quan tâm nhắc nhở và hộ trì .


  Bà Đoàn Thị Điểm đã viết 4 câu đầu trong Nữ Trung Tùng Phận như sau:


  Dụng văn hóa trau tria nữ phách ,


  Lấy kinh luân thúc thách quần hồng.


  Gươm thư giúp sức gươm hùng,


  Điểm tô nghiệp cả con rồng cháu tiên.

   Tien Duc39402.9624074074

 2. #2
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

  Mến chào ACE!


  Tiến Đức đã sửa lại tựa của chủ đề Lý Tưởng II thành Nữ Phái trong Đạo Cao Đài.


  Riêng chủ đề Lý Tưởng , Admin đã mở dùm trang số 2. Vậy chúng ta cùng tiếp tục thảo luận tại đó.


 3. #3
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

  Mến chào ACE!


  T.Đức xin trích đoạn 1 bài T.G. của đức Mẹ dạy cho phái nữ.


                                                     NAM NỮ CHUNG ĐỒNG


  Thánh Tịnh Kim Thành Long (Định Tường) Tý thời đêm 17 rạng 18 tháng 2 Quí Sửu (22.03.1973)


  Mẹ linh hồn các con nam nữ. Mẹ mừng các con lớn nhỏ.


  (...)


  Từ xưa đạo đức chỉ đề dành riêng cho hàng nam giới. Đó là vào những thời kỳ phong kiến nê chấp giới nầy được trọng, giới khác bị khinh. Đến Tam Kỳ Phổ Độ là thời kỳ đại ân xá, Chí Tôn Thượng Phụ cùng chư Phật Tiên dụng huyền cơ diệu bút mở đạo tại đất nước nhỏ bé này, các con trong hàng nữ giới nhờ hồng ân ấy đã được nâng lần hồi lên ngang hàng nam giới để các con không còn mặc cảm giới trọng giới khinh , đó là các con có thấy chăng? Các con vẫn duyên hạnh hầu Mẹ  cùng các Đấng Thiêng Liêng trước Chánh Điện như các anh con trong hàng nam giới.


  còn tiếp 


 4. #4
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

  Khi các con hiểu được Đạo rồi, các con sẽ thấy luật chí công của Tạo Hóa trong luật âm dương. Các con dầu giàu nghèo , dầu khôn, dầu dại, dầu thông minh xuất chúng, dầu dốt nát dại khờ , dầu hàng Thiên Phong chức sắc, dầu ở giới tín hữu nhơn sanh, nhưng trước mắt Chí Tôn Thượng Đế, trước chư Phật Tiên, các con mỗi mỗi đều mang một điểm linh quang như nhau. Sự ban ơn đãi ngộ ngang nhau, không giới nào được trọng, chẵng giới nào bị khinh, nhưng sự trọng với khinh ấy nếu có là tự các con làm cho mình được trọng hoặc bị khinh trước nhơn sanh mà thôi. Với đức háo sanh , với lòng từ ái vô biên của Chí Tôn Thượng Đế vẫn luôn luôn cứu rỗi chan rưới tình thương cho mọi giới. 


  còn tiếp

  Tien Duc39403.5433101852

 5. #5
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036
   

  Cao Triều Phát, Thánh Thất Bình Hòa, Ngọ thời, 28 tháng 8 năm Đinh Mùi (01.10.1967)


  THI


  Nữ cũng như nam có khác nào,


  Cũng người cũng học cũng tài cao;


  Chỉ riêng thể chất thì hơi thiệt,


  Lập đức thi công rạng má đào.


 6. #6
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

  Xin chào toàn thể huynh, tỷ , đệ, muội!


  Tiến Đức xin chép tiếp đoạn Thánh Giáo bên trên.


  " Các con nữ phái yêu dấu của Mẹ ơi! Các con đừng bao giờ có mặc cảm rằng chỉ có các anh chị lớn ở cấp bực Thiên Phong chức sắc mới được Thầy Mẹ cùng chư Phật Tiên hộ trì dẫn dắt dạy dỗ ban ơn, còn các con là nữ phái, là hạng tín đồ nhỏ thấp, là hạng tay sai gia công làm việc mà không được hưởng ân đức từ huệ bố ban, không phải vậy đâu các con! Các con đừng lo ngại không có địa vị trong đạo , chỉ sợ e các con thiếu tài thiếu đức, thiếu hạnh đạo để được nhơn sanh đề cử giao phó vào hàng Thiên Sắc mà thôi! Các con cũng đừng sợ e Thầy Mẹ không ban ơn cho các con. Đừng sợ e chư Phật Tiên không hộ trì dẫn dắt các con, chỉ e các con không được hạnh tu, không được công quả phước đức để xứng đáng được ban ơn phù trợ dắt dìu dạy dỗ mà thôi."


  còn tiếp


   


 7. #7
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

  Các con là người có Đạo, phải rán lo học hỏi, tu tiến cho kịp với hàng chúng bạn đạo đức chơn tu. Các con cũng là nhơn sanh như những nhơn sanh ngòai cửa tôn giáo, là do hạnh đức tác phong ngôn ngữ nhân từ phúc hậu của các con có được trọn vẹn mới nên. Bằng ngược lại thì các con cũng như ai, không hơn gì nhơn sanh ngòai cửa Đạo.


  còn tiếp 


 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

   Ơn trên dạy Phái nữ trong nền Đại đạo tam kỳ phổ độ. Kính giới thiệu.


  ___________________________________________


  Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 01-3Nh-ĐĐ.11 (Bính Tý)


  (21-4-1936)


   


                                                    THI


   


  KIM cổ gậy nên mối Đạo Trời,


  QUAN hà bớ chúng chớ trò chơi!


  THÁNH phân tường tất minh cơ Đạo,


  MẪU chúa nhà Nam, Đạo thảnh thơi.


   


  Mừng chư Hiền sắc, ban ơn chư Tín nữ.


  Chư Tín nữ à! Cuộc thế phong trào, gió tà tây thổi khắp, tiêm nhiễm lòng người, khiến nên đám cạnh tranh giành giựt nhau, một con đường hoạt động, có phải là vì bản ngã gia đồng, mà khiến cho đức hạnh nữ nhi quê phường nhà Nam Việt, mấy ai đủ trọn, mấy kẻ trau giồi. Ôi! Thế giới nay mai, không có mối Đạo Trời thì chi khỏi nền phong hóa cang thường bại hoại, thảy một đám thân phàm cấu xé nhau, chỉ biết việc hữu hình mà quên phần vô ảnh, thì lấy chi mà phục hồi. Vậy lời Ta phán cùng chư Tín nữ đây, nên bồi bổ chỗ vô vi, hầu ra lãnh mối cơ Trời mà dìu dẫn chị em ước như mình vậy. Đó là phần công quả rất lớn, chư Tín nữ nên tuân mạng.


   


  (Đức Kim quan Thánh mẫu, Thánh truyền Trung Hưng, Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài, Bài 7, Quyển 1)


   (Con nữa)


 9. #9
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

   (tiếp theo)


  THI


   


  Tuân mạng hành theo mối đạo Trời,


  Thế tình chua xót lắm trò ôi!


  Trăm năm chỉ mượn thân ba thước,


  Trả nợ tiền khiên với cuộc đời.


   


                                                    BÀI


   


        Cuộc đời ngắm càng nồng càng mặn,


        Kiếp phù sinh sao chẳng lo tu;


                            Thế gian là chỗ ngục tù,


  Phạt người tội lỗi nợ bù chí công.


   


        Nơi Tiên bang động lòng thương chúng,


        Giáng THANH QUANG chỉ đúng cơ mầu;


                            Dạy chư Tín nữ hồi đầu,


  Dạy chư Tín nữ đôi câu rẽ rành.


   


        Cuộc thế tàn cạnh tranh xô đẩy,


        Lấn chen chen được mấy trăm ngày;


                            Có vay thì nợ còn dày,


  Có tu một lúc một đầy một cao.


   


        Sóng văn minh ba đào lã chã,


        Nhìn chúng sanh lạc ngã lầm đường;


                            Mấy ai biết đạo luân thường,


  Biết gìn dưa muối rau tương mặn nồng.


   


        Hỡi chúng sanh! Chim lồng cá chậu,


        Kiếp mấy năm cũng dẫu tranh cường;


                            Tang điền mà biến hải thương,


  Cũng vì vạn loại mến đường tà tây.


   


        Vì thương đời đến đây han hỏi,


        Bớ Nữ lưu! Tu giỏi kịp thời;


                            Cùng nhau trao ý đổi lời,


  Cùng nhau quyết diệt cuộc đời trái oan.


   


  (Đức Kim quan Thánh mẫu, Thánh truyền Trung Hưng, Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài, Bài 7, Quyển 1)


  (còn nữa) 


 10. #10
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

   Có lẽ bài này không hợp với Nam cho lắm ! hihihi


  Con chớ ỷ mình là nam tử
  Chiếm chủ gia hẹp xử thê nhi
  Đừng xem ra phận tiện tì
  Quyền trong nội trợ cũng bì đồng nhau
  (Nữ Trung Tùng Phận)


  Chân dung các Đấng Nữ Thiêng Liêng được khắc họa trong dấu ấn Tam Kỳ Phổ Độ đã nói lên tinh thần:
  - Vô phân biệt giới tính trong cõi vô vi:
  Nữ nam âu cũng một chơn linh
  Cùng tách ra đi chốn thượng đình
  Đến cõi hồng trần tu lập vị
  Công đầy quả mãn lại hồi sinh


  - Nữ phái vẫn có khả năng tiến hóa siêu xuất thế gian để trở thành bất tử, thành những con người muôn thuở, muôn phương, tồn tại vĩnh hằng cùng vũ trụ.


  "Hỡi chư hiền muội! Kìa hãy nhìn xem trong vũ trụ: Trời thì có âm dương, người có nam có nữ, loại thượng cầm có trống có mái, loài hạ thú có đực có cái. Xét theo lý đạo không giới nào là trọng, giới nào là khinh. Mỗi mỗi đều có sứ mạng phối ngẫu hóa sinh trưởng dưỡng và bảo tồn cơ vận hành cùng lòng háo sanh của Tạo Vật. Nhưng than ôi! Chỉ tiếc vì tự ngàn xưa, giới nữ lưu đã bị gán những tiếng như: nhi nữ thường tình, tay yếu chơn mềm, quần vận yếm mang, phụ nhơn nan hóa, nhược chất liễu bồ, khê hắc chi tâm, lá lâm chi khẩu. Rồi từ đó đã gieo vào tâm tư người phụ nữ có mặc cảm là người thiếu đức kém tài, non lòng yếu dạ. Từ chỗ mặc cảm thể hiện đến tinh thần yếu đuối. Vì ảnh hưởng của mặc cảm trên rồi khiến người phụ nữ trở nên có những đức tánh thường tình. Tuy nhiên, những đại nguyên căn đã đủ can trường quật khởi để đính chánh những tiếng thị phi do đời đã gán, như nào là những bực Thánh-Nữ, các hàng Tiên-Nương, những liệt nữ trong lịch sử đã lưu lại muôn đời, chớ nào phải như người đời đã tưởng tượng và mỉa mai.


        Thử hỏi trong luật hóa sanh, hai cực âm dương, nếu thiếu một thì không thành. Tự ngàn xưa, những bực Thánh Triết hiền nhân đã tự lập, đủ sáng suốt can trường kiên nhẫn để tạo những trang lịch sử Bác Ái, từ bi và oanh liệt muôn đời. Chư hiền muội ngày nay được diễm phúc gặp Tam-Kỳ Phổ-Độ, những hồi chung Bạch Ngọc, trống Lôi Âm đã đánh thức linh căn hãy mau mau trổi bước để làm tròn cương vị của một tín đồ Đại-Đạo và một sứ mạng thế Thiên hành hóa. Người phụ nữ nếu làm được những điều do Đạo đã hoạch định, do Thiêng Liêng chỉ bảo, cũng sẽ đắc quả vị như ai. Nếu không tu, dầu nữ dầu nam cũng đọa lạc trong bánh xe luân vô tận.


        Đã mang tấm thân của người phụ nữ, là đã mang một sứ mạng trọng đại trong cơ hóa sanh trưởng dưỡng và bảo tồn. Nếu hiểu được lý đó sẽ làm tròn sứ mạng cao cả trưởng dưỡng và bảo tồn. Trái lại, nếu vì ảnh hưởng của mặc cảm, lại phó mặc cho thời gian đưa đẩy Xuân Hạ Thu Đông, rồi sẽ trở nên nhi nữ thường tình, lẩn quẩn trong bánh xe luân không ngày trở lại. "HUẤN NỮ CHƠN NGÔN THÁNH TỊNH AN TIÊN (Vĩnh Long) Tý thời Mùng 1 rạng Mùng 2 tháng 2 Đinh Mùi (11-3-1967)


   


Trang 1/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Cao đài có bao nhiêu chi phái?
  Bởi bachhai08 trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 17
  Có Bài Mới: 19-11-2008, 02:15 AM
 2. Cao Đài không phải Cao Đài...
  Bởi Vinh Nguyen trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 14
  Có Bài Mới: 27-04-2008, 12:39 PM
 3. Tại sao con người cần phải.... !?
  Bởi vongmotanhsao trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 17-03-2006, 10:41 PM