ĐỜI TÌNH VỐN GỐC ĐAU THUƠNG


TÌNH ĐỜI BẠC BẺO TỰA LÀ SƯƠNG MAI


CUỐI THU LÁ ĐỔ NGOÀI RỪNG


VÀNG TRỜI CHIẾU ÁNH TRĂNG VÀNG CUỐI THU


XẠC XÀO VÀI DẤU CHÂN ĐI


VÀI CƠN GIÓ THỎANG LÁ VÀNG RƠI RƠI


LÁ VÀNG VỀ VỚI ĐẤT VÀNG


NẾU KHÔNG CÓ ĐẤT LÁ VÀNG VỀ ĐÂU?


THU BUỒN GIÓ THỔI LAO XAO!


NGÀN CÂY NGHIÊNG ĐÓN GIÓ THU MỘT CHIỀU


QUA ĐÔNG HIỆP HỘI RỞ RÀNG


ĐÔNG VUI HIỆP HỘI RỞ RÀNG CƯỜI VUI


ĐÔNG NGƯỜI,ĐÔNG HỘI ĐÔNG TÀI


ĐÔNG SAO TA THẤY LÒNG TA VUI MỪNG!


BIẾT RẰNG ĐÔNG TỚI MỪNG VUI


NHƯNG LÒNG TA NHỚ TRI ÂM HỘI KỲ


NHÌN DÒNG NƯỚC THẢ LẶNG LỜ


LÒNG TA TIẾC NHỚ! BÓNG NGƯỜI TRI ÂM


BẬT ĐÀN TẤU KHÚC TIÊU DAO


NGÀN NĂM TRI KỶ ĐỢI CHỜ! TRI ÂM