+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/32
1 2 3 4 12 ... 32
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 314

Ðề tài: BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

 1. #11
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài viết
  40
  Không có Tâm Tu, cũng không có Tâm Thiện.
  Chỉ có một Tâm, đó là Vô.

  Tìm Thầy, tìm mãi tìm nơi đâu !?
  Thầy tại Tâm.
  Mấy ai tìm đặng !?

 2. #12
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Đôi dòng bút đạo trao con
  Để con gắng đó - để con Y hành
  Cuộc đời sống đạo này đây
  Trong - trong quá khứ là con đã hành
  Chớ đâu phải để mà chơi
  Chớ đâu phải để đem trưng chợ đời .
  Con đi Mẹ có dặn rằng
  Đi xong lai đáo về hầu Mẹ - Cha
  Xuống trần trong cuộc phong ba
  Xuống trần dồn dập - xác thân rã rời
  Nhưng con chớ có bận lòng
  Mẹ - Cha - Thầy - Tổ đều kề bên con
  Xuống trần con khá an lòng
  Kiên tâm vững dạ - chèo đò nha con !
  Tiếp tay Cha - Mẹ - Tổ - Thầy .
  Độ cho sanh chúng màn ba hội này !
  Đò chèo - đò cứ khéo chèo .
  Chèo sao cho khéo - con chèo cùng Ta
  Hội này có lắm người chèo
  Hội này cũng lắm người chèo thật hay !
  Cũng vì nhiều kẻ đợi đò .
  Đêm khuya thức giấc - giửa trưa mơ màng !
  Trông sao cho thấy con đò .
  Mong sao cho có được đò chở cho .
  Lắm người - nhiều kẻ ước ao
  Ước ao sao có Tổ - Cha đưa đò
  Nhiều phần - nhiều phái hội tranh .
  Đua nhau chen chúc để đi được đò
  Mà con nên nhớ biết rằng !
  Chen nhau thì lắm - mấy ai lên đò ?
  Đò thì có lắm chuyến đò .
  Tùy Căn - tùy Đức - tùy Tâm của người .
  Bến mê nước đục đen ngòm
  Lau Thân - Tâm sạch đò kia chở cùng !
  Bỡi người chỉ trọng lau Thân .
  Lau Tâm chẳng sạch đò kia ... chối từ .
  Thân - Tâm cùng sạch dễ đi .
  Đò kia dễ chở - người thì dễ dong !
  Cuộc đời đảo lộn vần xoay .
  Nên Tâm chưa sáng mà mong đến đò .
  Vô chung - vô thủy từ nào .
  Mà đâu ai biết lượng đò bao nhiêu ?
  Chỉ e chẳng có số dư .
  Còn lo sợ thiếu nực cười lắm thay !
  Đò đi đò chẳng chở nhiều
  Vì người thiếu Đức - bạc duyên đi đò !

  Hoàng hôn - đợi bóng trăng treo !
  Nhưng Tâm thì lại tối thui trong lòng .
  Hoàng hôn ngắm bóng trăng treo .
  Nhưng Tâm con sáng - trăng treo trong lòng
  Sáng trăng - trăng sáng tại lòng !
  Chứ trăng không sáng trong người tối đen .

  Ráng nhìn - ngắm Ánh trăng trong
  Cho Tâm con sáng - Trăng treo trong lòng .
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 10-11-2012 lúc 05:11 PM

 3. #13
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Đã lâu rồi con đây đã thệ
  Ráng lo tròn sứ mạng - quy cung
  Cha dặn con từ khi xuống thế !
  Mẹ dỗ dành cho tới ngày đi .

  Cuộc trần thế bày giăng thế trận
  Lỡ vào rồi thế trận khó ra !
  Nên vì thế con nay hãy nhớ .
  Gắng Tín - Thành thọ tác Thiên Tâm

  Vì Thiên Tâm là Tâm Cha đó !
  Vì Thiên hành của Tổ dạy con .
  Mẹ ngày đêm dõi trông theo trẻ
  Có bề gì Thiên Tướng trợ con .

  Cuộc trần thế bày ra trước mắt
  Cuộc trần hồng sắp sẵng trận cơ .
  Làm trần thế nhiều phen điên đảo.
  Làm trần hồng lắm kẻ rời Ngôi .

  Bỡi vì thuơng Ta đây nhắc nhở !
  Để con dè - chuẩn bước mà đi .
  Cuộc trần hồng như Dầu sôi Chảo
  Chảo sôi Dầu => khó tránh họa tai .

  Biết nuơng nhờ vào chư Tam Thánh .
  Biết nuơng nhờ vào các Chư Thiên.
  Hãy vận dụng Tâm chơn cho khéo !
  Hãy dụng lòng đúng chỗ từ bi .

  Bi - Trí - Dũng là ba Căn Gốc .
  Mất một phần => hai đó khó thông !
  Hãy kiểm lòng sao cho có đủ .
  Đừng để thừa - hoặc thiếu con ôi !

  Đời khó nhất là : Tâm chuyên nhất
  Nhất tâm rồi mọi thứ sẽ nên !
  Bỡi con người hăng say - vọng động .
  Bỡi vì người chìm mộng Nam Kha

  Nhìn cuộc đời lòng sanh ngao ngán !
  Để kiếm, tìm - tìm chỗ => để lui ?
  Hai kẻ này dường như .... chẳng đúng !
  Hai kẻ này đi có .... một Chân ?

  Đời không để là nơi hăm hở
  Đời không là chốn để ... => tìm lui !
  Đời vốn cần Tu Tâm - tự tại .
  Đời vốn cần có Đạo tự tâm .

  Gặp giông bão thì ta ẩn náu !
  Tỏ chân trời duơng cánh => mà đi .
  Bi - Trí - Dũng hành Y thế đó !
  Bi - Trí toàn Dũng cũng ... toàn theo .

  Ba căn gốc => tạo nên manh mối .
  Phăng lần dò => tỏ lối mà đi
  Cuộc trần thế kẻ đi nhiều lắm
  Cuối đường về chẳng thấy ... còn ai !

  Thôi Ta đây gửi trao cho trẻ
  Dăm ba dòng - con gắng đừng quên !
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 10-11-2012 lúc 05:12 PM

 4. #14
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Dè chừng các thứ lầm mê
  Dè coi cho kỹ dễ làm tâm mê .
  Trong cơn Ma trận tại trần
  Nhiều Châu Linh Tử đi không trở về !
  Từ trong tạng tánh Như Lai .
  Bảo con chân thật - bảo con truy tầm
  Truy tầm đạo lý huyền vi .
  Truy tầm bổn tánh - thật tâm con người
  Con đi - con biết nhiều điều
  Con tu - con thấy nhiều điều Thật - Hư .
  Thật - Hư ngự ở tâm người .
  Thật - Hư chẳng ở ngoài vòng chữ Tâm .

  Hư hư - Thật thật khó lường !
  Thật - Hư , Hư - Thật dễ làm Tâm mê .
  Tâm mình vốn đủ Thật - Hư .
  Tuy rằng biết có ! => tìm hoài chẳng ra ! ?
  Thật - Hư trú quán tại Tâm .
  Dùng Hư tìm Thật => Thật nào có đây ?
  Quán sâu Hư - Thật tại lòng .
  Thì con sẽ tỏ Thật - Hư con à !
  Mắt trông thấy Có => Thật Ư ?
  Còn trông chẳng có là => Hư đó À ?

  Vì căn gốc bệnh trầm kha
  Mà bao nhiêu kẻ => Có đi không về !
  Thật - Hư là Bóng gá Hình .
  Hình mà không Bóng đó là thật Hư .
  Không Hình => có Bóng cũng Hư .
  Có Hình - có Bóng thì chưa biết chừng ! ?

  Luận ni coi bộ con lo ?
  Con lo không Thật - không Hư ... nữa rồi ! ?
  Thật - Hư ngự tại tâm con
  Tâm con tự hỏi - Nhìn xem ... sẽ Tường !
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 10-11-2012 lúc 05:12 PM

 5. #15
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Kỳ này có chuyến đò chiều
  Đò chiều tách bến để mà sang sông .
  Bến đò chật kín người đi .
  Nhưng trên đò chẳng có ai trên đò !

  Kỳ này đò chẳng chở nhiều .
  Vì đò có luật - có quy con à !
  Đò chiều tách bến sang sông
  Ngàn năm quay lại đò chiều ai ơi !
  Cuộc đời trong cuộc bể dâu
  Làm sao thấy được đò chiều bên sông
  Tình người lúc vắn - lúc dài .
  Tình người thay đổi như cơn gió lùa !
  Lúc vui - hứng chí - hứng tình
  Lúc buồn thì lại... rạt rào trong tâm .

  Bập bềnh - phao nổi giữa dòng .
  Phao kia lay động => Cá kia cắn mồi .
  Tử Nha câu cá => chờ thời .
  Bên sông câu cá không mồi vẫn câu .
  Tình đời toan tính tài tình .
  Toan toan - tính tính bỡi vì muội tâm.
  Tử Nha câu cá .... chờ thời !
  Con nên ẩn nhẫn để chờ lịnh khai .
  Cá không ăn miếng Không mồi .
  Còn người thì lại ăn mồi không hay !

  Ở đời mồi nhử quá nhiều !
  Ăn vào sẽ tử - tử mà .... vẫn ăn .
  Cuộc đời trong lúc phong ba .
  Con người chìm đắm - khó tầm lối đi .
  Ở đời có lắm thứ mồi .
  Đâu đâu cũng vậy - biết rồi con an .
  Trong đời bất luận Hèn - Sang .
  Trong đời bất luận chùa chiềng - hay đâu !
  Ở đời có lắm thứ mồi .
  Mồi Danh - mồi Lợi - mồi người mê tâm .

  Bỡi người ngu muội mê tâm
  Ăn mồi thuốc độc => mà đòi Phật - Tiên .
  Phật - Tiên khai sáng tại lòng .
  Tại lòng khai sáng , Phật - Tiên chứng tòa .
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 10-11-2012 lúc 05:12 PM

 6. #16
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Đời thường có tánh bất thường
  Còn trong chữ Đạo thì thường vẫn lưu .
  Chữ thường là tánh thường tồn
  Thường Tâm - thường Tánh - thường này chớ quên !
  Cha không chỉ có tánh Thường .
  Mà Cha còn dặn con thường cùng Cha .
  Thường tâm - thường tánh - thường tồn .
  Thường hay tấn hóa - thường hoài nha con !

  Tiên Thiên Linh Khí ráng thường .
  Giữ cho thường khéo - khéo thì thường Chơn !
  Khéo Chơn => Thường tỏ trong tâm .
  Còn không thường khéo => con mà tối thui !
  Thường thì thường sáng trong tâm .
  Chớ không thường tối - thường mù - thường mê !
  Thường hay trau luyện tâm mình .
  Thường hay giúp đỡ cho người đồng môn .
  Thường hay dọn - rửa - quét lau .
  Cho tâm luôn sáng - cho người cùng vui !
  Thường hay công quả - công phu .
  Thường hay lui tới đổi trau cùng Thầy .
  Thường hay thấy bụi - bợn nhơ .
  Thường hay quét dọn bụi nhơ tâm mình !
  Thường hay bái Tổ - kỉnh Thầy .
  Thường hay hành pháp cùng Thầy nha con !
  Thường hay đảnh lễ mười phương .
  Mười phương Chư Phật - Gia Trì độ con !
  Thường siêng đảnh lễ Tam Tòa .
  Thường hay sắp xếp - để hành Phụng Thiên .
  Thường hay nâng đỡ kẻ nghèo !
  Qua cơn khốn khó - độ đời An Vui .
  Thường nên có tánh Từ Bi .
  Thường Bi - Trí - Dũng , để con Phụng Hành .
  Thường tầm Diệu Lý cao sâu .
  Thường hay suy xét - trau tria tâm mình !
  Thường hay dựa cột mà nghe .
  Thường hay Vâng - Dạ giả Khờ nha con !
  Thường hay bỏ thói Đua - Tranh .
  Thường hay suy xét - nghiệm suy Tình Đời .
  Thường năng Tinh Tấn sớm chiều .
  Thường năng kề cận điển Cha - điển Thầy .
  Thường hay gọi khẩn Cha - Thầy .
  Thường hay gọi khẩn Mẹ mà độ con .
  Thường chuyên niệm Phật Hồng Danh .
  Thường chuyên trì Chú - Chư Thiên độ trì !
  Thường hay hoan hỹ - từ bi .
  Thường đem An lạc - An vui trong đời .
  Thường đem đạo lý độ đời .
  Thường đem đạo lý ẩn vi độ người .
  Thường hay ẩn nhẫn nha con !
  Thường không để lộ cơ Thiên con à !
  Thôi nay Ta có chút THƯỜNG .
  Thường Tâm - Thường Tánh , Thường hoài con ôi !
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 06-01-2014 lúc 07:05 PM

 7. #17
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Cơ Huyền đạo lý thâm sâu
  Cơ Thiên thường có đạo sâu - lý mầu .
  Cơ Huyền lý nghĩa Diệu Huyền
  Cơ Thiên lý nghĩa từ lòng của Cha

  Mật cơ Huyền nghĩa thâm sâu
  Mật Huyền ẩn chứa Huyền Vi lạ thường .
  Huyền Đồng giáo pháp tinh thông .
  Huyền cơ thì lại ẩn tàng Huyền Vi

  Huyền Thiên Thượng Đế là Cha
  Huyền Cân là đứa con cưng của Thầy .
  Chữ Huyền khó tỏ thấu Huyền .
  Huyền cơ - Huyền Pháp - Huyền Tâm con à !

  Chữ Huyền gốc tại Tâm Chơn .
  Tâm Chơn tỏ đặng lung linh chữ Huyền .
  Đất Trời gồm hết tại Huyền .
  Huyền Môn vào đặng => cửa Huyền khai thông !

  Huyền Tâm có đạo - có đời .
  Huyền Cơ có đạo - mà đời theo sau .
  Mật Huyền Diệu Lý cao sâu
  Mật cơ khó tỏ lộ trình được đâu !

  Tìm Tâm Chơn sẽ => tỏ Huyền .
  Tìm Tâm Chơn đặng => Huyền Thông con à !
  Chữ Huyền khó giải - khó tường .
  Chữ Huyền khó biết - khó thông chữ Huyền .

  Huyền là từ nghĩa cao sâu .
  Huyền là cái chữ - cái tên .... khó dùng !
  Chữ Huyền có nghĩa là Siêu .
  Chữ Huyền thường có chữ Siêu đi kèm .

  Siêu này ẩn Bóng - ẩn Hình .
  Vì Siêu không lộ chữ Siêu ngoài Huyền .
  Chữ Huyền là cái Thầy nêu .
  Còn Siêu là cái Thầy dùng bên trong .

  Bỡi vì Siêu ẩn ... tại Huyền .
  Nên chi Huyền có Công Năng Siêu Phàm !
  Siêu là cốt lõi của Huyền .
  Huyền kia chẳng có Siêu kia => chẳng dùng !

  Huyền mà chẳng có chữ Siêu .
  Huyền mà thứ đó chớ dùng con ôi !
  Luận cho con biết chữ Huyền .
  Vạch cho con tỏ chữ Siêu trong Huyền .

  Cũng Huyền mà chẳng có Siêu .
  Xem ra chỉ được cái Danh lòe người !
  Chữ Huyền đúng nghĩa cao sâu .
  Huyền kia tỏ Ánh lung linh - nhiệm mầu .

  Thế nên Cha lấy chữ Huyền .
  Xưng Danh Thượng Đế Huyền Thiên Giáo Đài .
  Chữ Huyền ai thấu biết Huyền .
  Ai thông - ai tỏ chữ Huyền thì qua !

  Về Ngôi phục lịnh Tam Tòa .
  Nhưng con chẳng có Huyền kia => khó về !
  Xuống trần bao lớp Linh căn .
  Nhưng không trở lại vì .... không có Huyền .

  Bỡi nên con ráng thường Huyền .
  Huyền Tâm - Huyền Tánh - Huyền về cùng Cha .
  Thôi nay Ta luận chữ Huyền .
  Nhắc cho con trẻ chữ Huyền khi Xưa !
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 10-11-2012 lúc 05:13 PM

 8. #18
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Dù cho bão táp - mưa sa
  Thì con vẫn phải ... tu tâm con à !
  Thế trần Thầy thấy tan thương .
  Thầy đây căn dặn trẻ ghi vào lòng .
  Trong cuộc sống đạo này đây .
  Con coi như biết - biết mà ... như không .
  Pháp môn vô lượng con ôi !
  Ai hành pháp nấy , có chi lạ kỳ ! ?
  Đường đi trăm nẻo - trăm đường .
  Nhưng chung đích đến - có gì ... lạ đâu !
  Ai hành Pháp nấy con ôi !
  Ai đi => có đến , ai đi => có về !
  Không đi - chẳng đến là ... thường .
  Có đi => chẳng đến là người ... bạc duyên .
  Bạc duyên - tự hỏi lòng mình .
  Duyên sao phải Bạc ? bạc người - bạc duyên ?
  Bạc duyên bỡi tại : Vô Duyên !
  Vô duyên lãnh hội - vô duyên tầm cầu .
  Chữ Minh có Nhật - Nguyệt tinh .
  Chữ Minh hội đủ sáng trưng trong lòng .
  Hũu duyên => Thiên lý là gì ! ?
  Hữu duyên - hữu phận : kiếm tầm đâu xa ?
  Hữu duyên - hữu phước tại người .
  Vô duyên - bạc phước cũng người ... => tạo nên !
  Than Thân - trách Đạo - đổ Đời .
  Sao không chịu trách .... mình còn vô minh ?
  Ai Tu Vô Ngã - Thuần Chơn ?
  Thuần Chơn mấy lúc ? Ngã Vô mấy hồi ?
  Coi rằng ... coi bộ ít ai .
  Giơ tay nhận lãnh chữ Chơn - Thuần này !
  Tự con dọn rữa Tâm - Thân .
  Tự con : Dọn - Quét => Tâm Chơn sẽ Thuần .
  Thuần Chơn - Vô Ngã mấy ai ?
  Thuần Chơn - Vô Ngã => sẽ quên mất Mình .

  Mình là ... cái cái .... chi chi ?
  Mình là ... cái cái ... chi chi ... đó à ! ?
  Mình là Tất Cả .... một khi !
  Mình là Tất Cả : Sướng - Đau con à !
  Người Đau Ta cũng ... cảm lây .
  Người Buồn Ta có ... cảm Vui bao giờ ! ?
  Biết rồi con cứ hành Y !
  Hành Y tiếng vọng .... Thuần Chơn tại Lòng .
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 06-01-2014 lúc 07:08 PM

 9. #19
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Con tu con cứ thẳng đường
  Con đi con cứ thẳng đường mà đi !
  Cuộc đời bèo dạt - mây trôi .
  Mấy ai tại thế - đi không hỏi lòng !
  Ngày về - biết đến bao lâu ?
  Ngày đi - con có trọn câu : Hẹn Thề ?
  Ra đi sao khỏi chạnh lòng .
  Ngày về biết có ... gặp Thầy - gặp Cha ?
  Cuộc đời bao lúc gió mưa !
  Ngày đi - thử thách ! Ngày về trình Công .
  Thiên Điều Giáo Lịnh Oai Nghiêm
  Tội - Công phân rõ - chẳng chừa một ai .
  Chớ nên Ỷ Sức - Cậy Tài
  Tranh hơn - tranh kém . con mà phạm Quy .
  Thiên Điều Giáo Lịnh Oai Nghiêm .
  Con không nên phạm Giáo Quy Thiên Điều .
  Tại trần Ta thấy nảo lòng .
  Đứa Hay thì lại ... chẳng màng kẻ Ngu .
  Tranh Khôn - Phân Dại ở đời .
  Lần lần nhiễm thói Vô Minh đọa đày !
  Tự đày - nhưng chẳng biết đày .
  Cứ cho : Sở Đắc của mình là TO !
  TO này To được ... bao lâu ?
  So ra còn bé - không qua Lòng Trời .
  Lòng Trời không có : Nhỏ - To .
  Ý Trời phân định Nhỏ - To cùng .... Đồng !
  Cùng Đồng Huyết Mạch lưu thông .
  Cùng chung mái ấm : Tình Thương của Trời .
  Lòng Trời ở ... khắp muôn nơi !
  Tình Trời ban rãi - Đồng Đều Y nhau .

  Chẳng qua cũng bỡi ... Tánh phàm .
  Lòng Trời To Lớn mà ... cho thế À ! ?
  Thôi đây Ta có đôi lời .
  Con coi nghiệm xét - nghiệm suy sẽ Tường !
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 10-11-2012 lúc 05:16 PM

 10. #20
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Con đi khá phải dè chừng !
  Lỡ con sảy miệng ... chết oan con à !
  Cuộc đời - bao lúc gió mưa .
  Tình đời - bao lúc vắn - dài , đổi thay ?
  Cuộc đời tựa thể Thuyền nan .
  Dập dềnh , trôi nổi , vô phương - vô chừng !
  Tình đời lúc đổi - lúc xoay .
  Như cơn gió thổi lúc ngừng - lúc tan .
  Bỡi nên thấy Ngắn tưởng Dài .
  Trông Dài thì lại ... mịt mùng trong đêm .
  Đi đêm mới thấu đêm trường .
  Cuộc đời gian khổ - đời càng ... thấm sâu !
  Thấm sâu : Nhân Nghĩa cuộc đời .
  Chung tay gầy dựng cuộc đời mai sau .
  Trong đêm mới biết ... mịt mùng !
  Nhưng không đủ Dũng để nhìn cho Thông .
  Dũng là : Hào Khí Hùng Anh
  Dũng luôn : Tỏ lối => mở đường Huệ Tâm .
  Dũng không : Quỵ lụy - bi thương .
  Dũng không : Ương ngạnh => chỉ theo Lòng Trời !
  Dũng thường : Thấy dở tự Thân .
  Dũng không : Ganh ghét - đua tranh cùng người .
  Dũng thường : Vạch rõ cặn dơ .
  Sâu , trùng đeo bám => làm nhơ tâm mình .
  Dũng hay : Dám nói = Đồng hành .
  Dũng không : Xu nịnh theo người con ôi !
  Dũng là : Hào Khí Hùng Anh .
  Dám đi - dám tới => tỏ thông Lòng Trời .
  Dũng không : Đồng nghĩa với Liều !
  Dũng hay : Tuân thủ Mệnh Thiên tại lòng .
  Dũng thường : Kết bạn tri giao .
  Thường Bi - Trí - Dũng - bộ Ba đồng hành .
  Dũng là : Dũng tự thật Tâm .
  Chớ không nhầm lẫn : Dũng Hùng => bon chen !
  Dũng sao => Con kết bạn Hiền .
  Bộ Ba tâm đắc ! => Đường về sá chi .
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 06-01-2014 lúc 07:11 PM

Trang 2/32
1 2 3 4 12 ... 32

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Chân lý đạo trời
  Bởi Trí Tuệ trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 06-01-2011, 09:42 AM
 2. Bởi TRỜI !
  Bởi Nhan Nai trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 09-09-2009, 04:09 PM
 3. Tu hành là học làm Trời
  Bởi Nhan Nai trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 03-08-2007, 01:07 PM