Chào huynh/tỷ trinhhongson, câu hỏi của đệ là lấy tờ giấy ra khỏi chứ ko lấy đồng xu ạ,
đồng 5 ngàn có thể để đứng được đó huynh.