+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 5/ Tổng số 5

Ðề tài: Trách nhiệm Hộ Pháp & 12 vị Thời Quân

 1. #1
  Tham gia ngày
  May 2008
  Bài viết
  120

   Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Lễ Khánh Thành văn phòng Hiệp Thiên Ðài
  ..Ngày 8 tháng chạp năm Ðinh Hợi ( 18-1-1948 ).


   Các  bạn Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện nam nữ.

  Tưởng từ khi tôi đã phế đời, hiến mảnh thân phàm nầy cho Ðức Chí Tôn làm khí cụ tạo cho nước nhà Việt Nam một nền tôn giáo nầy, không ngày nào được phần thưởng vô giá như ngày hôm nay, mà chỉ có một ly rượu. Theo sự hưởng ứng của các bạn biết, nếu con người ta lấy cái sức lực phàm làm môi giới cho cái sở hành riêng thì hẳn không ai can đảm chịu. Cái người đã thả mình vô cảnh khổ với một sự vui tươi thì hồi xưa đến giờ chưa có. Tại sao vậy ? Tôi đã hiểu bí mật ấy, tôi hiểu cả, nên cho các bạn hiểu.

  Các Ðấng tự hữu, hằng hữu, thiên hạ tưởng không có, họ lầm từ trước, người ta tưởng Ðấng ấy không có. Ðấng ấy đã có từ tạo Thiên lập Ðịa, tôi biết tôi hiểu, tôi đã chịu khổ não để thay thế hạnh phúc cho đời là do nơi đâu ? Không phải tại nhà tôi hay tại tôi, chưa chắc, do nước Việt Nam chăng ? Ấy là do toàn nhơn loại. Ðấng cha lành ấy dầu thấy con bạc bẽo thế nào, Ðấng ấy cũng còn thương yêu. Sự thương yêu của ông cha lành nó truyền nhiễm tôi, do nơi chỗ tôi nghe được, tôi hiểu được, biết rõ đặng Người.

  Ðấng ấy có mơ vọng gì vô hạn ? Nhứt là Ngự Mã Quân của Chí Tôn biết trước hơn ai hết, bởi vì Ngài có dạy, trước hết là Ngài bỏ Huỳnh Kim Khuyết, bỏ Thiên Cung đòi xuống trần dạy con cái của Ngài lập phương giải khổ. Nếu tôi không lầm, cơ bút đã cho tôi biết các bạn Hiệp Thiên do nơi đâu sản xuất ?

  Do để giữ quyền thiêng liêng nên mới có 12 vị Thời Quân, thập nhị địa chi, tức là cảnh thiêng liêng vô hình của chúng ta. Tôi tưởng tấn tuồng tôi đã làm trọn và làm nơi cõi vô hình. Ngày kia về thiêng liêng các bạn sẽ thấy hình tối đại tối thiểu. Phận sự tôi đối với các bạn nó có thâm tình vô hạn, vì đồng tâm, đồng chí, một mực đề xướng cả thảy đều nghe chịu một hoàn cảnh, Bần Ðạo làm không hết, số là tại Bần Ðạo và các bạn Hiệp Thiên Ðài đã hứa với Chí Tôn.

  Bần Ðạo lo cho toàn cả nhơn loại hoàn cầu, chớ không phải thương một cá nhân nào hay một đoàn thể nào, một quốc gia nào, không phải làm tôi mọi cho đời, làm tôi mọi cho Ðạo, nhưng vì cái năng lực vô hình kia mà thôi.

  Trước khi lãnh lịnh trên Bạch Ngọc Kinh tạo nền chơn giáo, Chí Tôn quyết định có Ngài giáng thế mới được, Ngự Mã Quân không cho, bắt buộc phải có người thay thế cho Ngài tức là Thánh Thể của Ngài tại đây.

  Ngài đi mà không cho thì phải có hình ảnh thế cho Ngài mới được. Hình ảnh của Ngài là Hội Thánh Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên. Hộ Pháp có khôn ngoan nào hơn là cầu khẩn cho có người đến với mình đặng tạo Thánh Thể đó, chớ một mình Hộ Pháp xuống không thế được, nên phải cám dỗ cung nầy điện kia, đến Cửu Thiên Khai Hóa, biết chắc làm được mới đi.

  Các bạn cứ làm đi, vì cái phận sự đối với thế gian, đối với lời hứa ở trên kia, mặt cân không biết đồng chưa ? Lời hứa trước kia phận sự làm bây giờ, biết hai cái đó có đúng không ? Bần Ðạo làm mãi không biết làm sao cho rồi, nào lo cho Cửu Trùng, rồi đến Phước Thiện, đầu óc của Hộ Pháp đã chịu thâm giao cùng các bạn, cứ làm mãi thôi, sống giờ nào làm giờ nấy.

  Không phải kiếp nầy tại đây có Thánh Thể, không phải tại xứ Việt
  Nam ta mới có, chúng ta chỉ là người cặm bông tiêu thôi, chớ không phải người tạo, chúng ta sáng lập là để cho đoàn hậu tấn vì chúng nó đứng chàng ràng, không biết đứa nào gánh vác đảm đương. Bổn phận làm anh phải tạo nghiệp cho em, mở đường trước cho con cháu đi, sau nhờ có chúng nó Thánh Thể Chí Tôn mới tồn tại. Thầy không phải đến một kiếp nầy thôi, mà đến phải ở đời đời, không phải Thánh Thể đương nhiên, họ sẽ đến nữa hay đã đến rồi, nó còn lộn xộn không biết đứa nào.

  Biết còn nữa thì tức nhiên phải mở con đường cho chúng nó đi và tạo nghiệp cho chúng nó. Tôi là đầy tớ của Ðức Chí Tôn, biết có bao nhiêu đó cứ đảm nhiệm cương quyết nâng đỡ Ðạo và Ðời thôi.

  May một điều là tôi còn thiếu với Ðức Chí Tôn, tôi xin đầu kiếp, thiếu hay không mà kiếp nầy tôi đã là tên dân nô lệ cho nước Việt
  Nam, đã chịu thống khổ tâm hồn lẫn hình thể trên 35 năm.

  Tôi không xin, tôi biết tại sao tôi đầu kiếp xuống dân Việt
  Nam, tôi cảm kích vô hạn, nào chịu khổ, nào chịu bạc nhược và yếu hèn. Tại thấy nhơn loại đau đớn Chí Tôn mới đến mở một nền tôn giáo, làm một khối sanh quang cho toàn nhơn loại, đó là cái danh dự của nước Việt Nam đã chịu khổ.

  Vì cái tình của Chí Tôn đối với dân tộc Việt
  Nam nên tôi thân phải chết mới đền bồi xứng đáng.

  Còn một việc khác nữa là Ngài tạo đầu óc, từ ngày mở Ðạo Cao Ðài đến giờ, Ngài tạo đầu óc nòi giống Việt Nam để vãn hồi quốc vận, như thế cũng đủ cho mình đưa sanh mạng mà đổi.

  Vậy sự làm của chúng ta phải cương quyết và nhẫn nại đủ điều, không nhút nhát, vui chịu, bởi đã hiểu giá trị ân đức của Ðức Chí Tôn như thế nào rồi, muốn trả được hết phải học sách làm đầy tớ của những đầy tớ của Ðức Chí Tôn, làm được vậy chừng đó mới trả nợï tình của Ðức Chí Tôn đặng .
  Thuyết Ðạo QI / tr118

   

 2. #2
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Bài viết
  30

   hay lắm


   


 3. #3
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  217

   Hiền QuiKhong cho mình hỏi: trong thời kỳ Hộ Pháp và Chư Vị Thời Quân không còn tại thế thì trách nhiệm, quyền hành sẽ do ai đảm trách?


  Kính


 4. #4
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  217

   Hiền Hòa nói chí phải,


  Theo từng bước biến chuyển của nền Đạo thì buộc thế hệ tiếp nối phải quyền biến cho phù hợp với Cơ Đạo, chỉ có điều chúng ta sống trong thời điểm này mà hoài niệm và tiếc nuối thời vàng son khi xưa, khi mà chư vị HTĐ có tương đối đầy đủ, mỗi người một trách nhiệm thi hành phận sự của mình theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền và càng thông cảm hơn cho Chư vị Đại Huynh HTĐ hiện nay, người ít phải gánh hết những trách nhiệm bổn phận mà lẽ ra trước đây đó là của từng vị, thân già càng khổ cực sót thương thay.


  Nếu tiện trả lời, cho mình hỏi thêm Hiền Hòa:


  1/ Hiện nay HT TN có cơ chế tuyển chọn chức sắc HTĐ không? hay là căn cứ theo Hiến Chương và các Kỳ Đại Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh, Thượng Hội mà công cử? (vì cơ bút đã bế thì chắc là không thể Ơn Trên Phong Thưởng)


  2/ Trách nhiệm của mổi vị Thời Quân phân rỏ nhưng vì hiện nay Chức Sắc HTĐ quá thiếu thì những vấn đề như nghị án, xử án.. HT Cửu Trùng Đài có trợ giúp không?


  3/ Phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn là phẩm kế cận Thời Quân, nhưng để đạt phẩm vị này người ấy phải phổ thông chơn đạo một nước như vậy để trở thành một vị Thời Quân sau này quá khó?


  4/ HTTN có cho phép thế hệ chức sắc sau này đạt phẩm Thời Quân không nếu có trường hợp một vị nào đó có công nghiệp phi thường là phổ thông một nước?


  Chân thành cám ơn Hiền Hòa cùng HTĐM HTTN giải đáp


  Thanh Điện


 5. #5
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  217
   
  Hiền Hiền Hòa
  Mình rất cám ơn Hiền Hòa cung cấp các câu trả lời trên, nhân tiện chủ đề này mình đặt vài câu hỏi thêm về chánh thể hiện nay của HTTN thôi chứ không có ý gì, Hiền đừng hiểu nhầm ý của mình.
  Những thông tin của Hiền bên trên cũng đủ giái đáp rồi mình không hỏi sâu vào chi tiết vì sẽ phạm qui. Hy vọng có dịp khác mình sẽ giải đáp một điều gì đó mà Hiền thắc mắc để xem là cám ơn với Hiền,
  Thanh ĐiệnNội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Replies: 2
  Có Bài Mới: 01-01-2014, 09:36 AM
 2. Thập Nhị Thời Quân Không Được Thay Thế?
  Bởi Thanh Điện trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 26
  Có Bài Mới: 13-04-2008, 12:54 PM
 3. PHÁP LẬP TAM ĐÀI và BỐN CƠ QUAN
  Bởi hoc.tro trong mục Quý I.2007 -
  Replies: 3
  Có Bài Mới: 29-11-2006, 11:22 PM