+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 10

Ðề tài: Tân luật trong Đai Đạo tam Kỳ Phổ Độ - phần 2

 1. #1
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

  Kính HTDM,
  Chủ đề Tân luật trong Đại Đạo tam Kỳ Phổ Độ phần 2 được lập để đăng tải các bài viết, Thánh ngôn nói về Tân luật trong nền Đại Đạo hiện đang ở khắp nơi.
  TN chỉ có các bài viết trong Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (như ếch ngồi đáy giếng) nên chỉ có thể đăng bài trong phạm vi có được; ngoài ra không có ý gì hết (nguồn tài liệu hạn hẹp).
  Xin Quý HTDM bổ sung cho những phần còn lại khiếm khuyết để việc tìm hiểu, học hỏi hoàn bị hơn.
  Rất mong.
  Kính
  Trung ngôn.

 2. #2
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Thánh Thất Trung Thành, ngày 01-10-ĐĐ.13 (Mậu Dần)
  (22-11-1938)

  CHÂU THƯƠNG ĐẠI ĐẾ. Chào chư vị, khá thành tâm nghiêm Đàn tiếp lịnh QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN. Ta chào lui.

  TIẾP ĐIỂN:

  THI

  QUAN san muôn dặm một tay phò,
  THÁNH trí thương đời chẳng ngớt lo;
  ĐẾ mệnh có riêng gì Hán, Thục,
  QUÂN minh dân phục đáng nên trò

  Chư Hiền đệ ôi! Nói đến hai chữ Đại Đạo, ai nghe qua không vội mừng! Mà than ôi! Ai nghĩ kỹ lại, đừng nín khóc mới nên cho!
  Than ôi! Đã lắm phen rồi, Thần, Tiên hết sức, thiếu chút nắm tay mà chỉ, thì sự đã cùng phương. Ôi! Than ôi! Từ ngày Trung Kỳ giáo Đạo, Lão những tưởng cơ quan vĩ đại sau này cậy có nhân tài... Là ai? Là Trung Kỳ đây! Than ôi! Hai chữ Trung Kỳ mở rộng mấy năm nay rồi, có khác chi Nam Kỳ!

  THI

  Nam, Bắc, Trung ra thế cũng đồng!
  Nỗi này ai hỡi có hay không ?
  Nóng lòng vì Đạo quên ăn ngủ,
  Mưu cuộc nhân sinh đến đại đồng!

  Than ôi! Nói mà không hành gẫm có ra chi! Chẳng khác nào một đám dân đang đói lạnh mà ta hẹn rằng: “Rán đợi một ngày mai này ta sẽ cho các ngươi no đủ”. Ta thật tâm mến Đạo thương Đời, thương các ngươi đây! Cười... Nói như thế mà cơm ta ta ăn, nhà ta ta ở, việc ta ta làm, ta chỉ duy tâm, nghĩa là có cảm động chút lòng thương cũng đủ công quả rồi. Ôi! Than ôi! Đạo là thang thuốc cứu đời, một phần là tinh thần, một phần là vật chất, thế mà kẻ cứu đời, thương đời như thế, nhân loại còn mong chi!?

  THI

  Ai từng mà đợi, đợi mà trông,
  Đợi mãi rồi ra luống bận lòng;
  Lòng sắt dạ son vì nghĩa vụ,
  Có người lo Đạo, mến Đời không ?

  Giờ phải tìm một phương thực tế, kêu gào cả nhân sinh góc bể chân trời, cùng Nam, cực Bắc, ai là kẻ vì nhân sinh, vì nghĩa vụ, đưa tay dắt lấy mà gợi thử tinh thần cương quyết vì Đạo, vì Đời, dù cực khổ cũng cam tâm, mà tổ chức cho thành cơ quan thực tế. Hỡi các Hướng đạo, Đời ra thế ấy, chỉ mong chờ Hướng đạo, vậy thì nhiệm vụ đối với Đời là một gánh nặng oằn nơi vai các Hướng đạo. Vậy thì các Hướng đạo ít nữa phải quên mình, lấy công tâm mà hành sự, dù cho ai còn, ai nghỉ, việc chả biết sao chừ, dạy đã rồi, bảo đã rồi! Ai từng việc khó mà than thì làm sao mà nên cơ nghiệp cho nhân sinh đặng. Các Hướng đạo đã rõ rồi. Kỳ này phải bươn chân cho kịp gót Thần, Tiên. Lão Thánh Quân này cũng đại nguyện sẽ trực tiếp với nhân sinh mà lo bồi bổ cơ Đạo. Ôi! Lão hết sức đã lắm phen nhắc nhở. Chức Tổng Lý này thật hổ với nhiệm vụ đương vi. Ôi! Ai có rõ chăng? Giờ đến thời kỳ hoằng khai Chơn Đạo, không còn ẩn nhẫn mà đợi gì? Các nơi nhân sinh đã tâm thành thì đặng phép lập Thiên Bàn để lo qui nguyên nhân loại. Ít nữa một chúng sanh nên độ đặng 12 người gọi là công quả ghi vào nơi Thiên thơ.
  Vậy giờ cho mở các Thánh Thất như Bảo Tế, như Đức An. Thế mà cần nhất các Hướng đạo phải lo điều đình chỉ vẽ cho nhân sinh nơi ấy biết cách hành Đạo nghe!
  CỰ, Hiền ôi! Sinh ra ở đời là một lợi khí của xã hội, thà trơ trọi như cục đá mà khỏi tốn ăn, tốn mặc, còn như con người thì lại báo hại trăm phần. Thế mà tuổi thanh niên một buổi một qua, nếu chẳng bươn bươn thì sắp đến tuổi già còn mong chi hữu dụng đó Hiền, Hiền phải biết đó mà lo phận sự cho đời. Như Đức An mà đổi thành Thánh Thất thì Hiền có đủ sức hành sự không? CỰ bạch: “Đủ sức”. Như Hiền đủ sức thì Đức An đổi thành Trung Nguyên Thánh Thất, còn Bảo Tế đổi là Trung Hòa Thánh Thất đó nghe chư Hướng đạo.
  ĐỐC! Nơi Vĩnh Quang phải lãnh lấy phận sự mà lo cho hoàn toàn. Đời ra thế, nhân sinh ra thế, nên chi Tôn giáo phải làm một cách thực tế mà độ rỗi nhân sanh trong cơn tai trời ách nước.
  Các Thánh Thất ngày hôm nay mở rộng ra cả, nghĩa là để cứu lấy nhơn sanh một cách thực tế, rồi sau sẽ tùy duyên, chỗ nào ít nhơn sanh chưa đúng sẽ dời đi cho hợp theo thời đại đó nghe, mà cần nhất một điều là phải tùng nhất luật, chẳng đặng hành sự sai nhau một mảy may gì, mới mong cơ qui nguyên phục nhất. Các nơi đều phải giảng Tân luật, các Hướng đạo phải thân lâm đến các Thánh Thất. Còn Thiên Bàn thì được phép lập ra nhiều, song mỗi Thiên bàn thuộc về Thánh Thất nào cũng phải phân biệt rõ ràng nghe các Hướng đạo. Lo nộp sổ sách cho kịp ngày giờ.
  Còn sau đây, nói qua cơ thực tế của Đạo đáng làm bằng cách nào?
  TRÁC bạch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Hiền thử nghĩ Đạo sinh ra gặp phải hoàn cảnh khác nào như nước vào hồ, tròn méo cũng vừa, song gặp cơ nước tràn, sẽ tràn ra bốn phương tám hướng. Ấy thế mà hôm nay cách tổ chức có một hai điều, coi tuồng như bá Đạo đó Hiền. Nhưng Hiền cũng biết rằng: Kẻ quân tử dù phải ăn mặc như tiểu nhân hay nói lời nói tiểu nhân, song bản chất quân tử vẫn là quân tử vậy! Cười...
  Giờ muốn nói hai chữ thực tế, ít nữa phải nói qua việc Nông, rồi chừng nào Nông viện khuyếch trương được, sẽ tìm cách mới mẻ hơn mà tổ chức theo phép Tỉnh điền của Mạnh Tử, thì mới có cách cứu trợ hạng bần dân lao động mong bước đến con đường đạo đức, học thức. Thế mà ngày hôm nay chưa có Nông viện! Theo ý Lão; Các Thánh Thất nào có thể khuyếch trương điền địa thì nên tổ chức 5, 3 mẫu, nhiều chừng nào hay chừng ấy, chừng đó gọi là công điền, ruộng chung của nhơn sanh, cũng xin công quả như phép tỉnh điền kia vậy. Ví như 9 ngày, xin một ngày, còn 8 ngày của nhơn sanh. Cậy công đó mà làm ruộng đó. Khi thành hoa lợi rồi thì mỗi Thánh Thất có một công khố, tức là kho riêng của Thánh Thất mình để thu hoạch tàn trử vào đó đặng lo cứu trợ cùng các món chi tiêu trong Thánh Thất hoặc Thánh Tòa bao nhiêu cũng tùy đó vậy. Được như thế mới khỏi nạn can liễm vào nhơn sanh.

  THI

  Nhân loại than ôi! Mãi cứ than,
  Thảm thương lắm nỗi nạn cơ hàn!
  Lỡ cười lỡ khóc cho đời sống,
  Sống mãi trên đời, sống rất oan.

  THI

  Phận sự bương lo các đệ ôi!
  Oằn vai gánh nặng thế cam rồi;
  Bóp lòng chờ đợi nơi nơi hiệp,
  Hiệp sức Trung Thành há bỏ trôi.

  BÀI

  Trôi lửng đửng không bờì không bến,
  Ghé thuyền vào đợi bến vương tân;
  Than ôi! Xa thiệt chẳng gần,
  Than ôi! Vời vợi muôn ngàn tăm tăm.

  Nhìn nhơn loại khôn cầm lụy đổ,
  Đoái tàn linh đau khổ trăm chiều;
  Linh tàn lắm nỗi chắt chiu,
  Than ôi! Ai dắt ai dìu cho ra.

  Ra bể khổ để mà tội nghiệp,
  Nghiệp trầm luân mãi kiếp đeo mang;
  Hỡi ôi! Ôi hỡi linh tàn!
  Thương người ghé lại trung đàn nhủ khuyên.

  Khuyên nhơn loại tâm thiền vì Đạo,
  Công càng dày thì quả càng cao;
  Lời vàng tiếng ngọc đã trao,
  Ở đời phải biết thấp cao mà tìm.

  Tìm thử lại tự kim chí cổ,
  Bao nhiêu lần phổ độ nguyên sanh;
  Thế sao mà cũng tan tành,
  Cũng vì Hướng Đạo không thành tâm chi!

  Sao mỗi đời, mỗi suy, mỗi sứt,
  Càng lâu ngày, càng nứt, càng sanh;
  Sanh ra cái bệnh tam bành,
  Khuấy đời hư hoại mà đành lòng ư?

  Hỡi than ôi! Bao chừ yên đặng,
  Đặng cho rồi lập sẵn cơ quan;
  Giờ nay Lão ghé lại Đàn,
  Vài lời nhắn nhủ, ít hàng dạy khuyên.

  Hỡi than ôi! Thần, Tiên, Thánh, Phật,
  Vì ai mà quên mất vị ngôi;
  Vì ai mười mấy năm trời,
  Giáng cơ dạy Đạo khuyên đời lo tu.

  Thôi. Lão chào lui./.
  Trung ngôn.

 3. #3
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Thánh Thất Nam Thành, ngày 29-9-ĐĐ.30 (Ất Mùi)
  (13-11-1955)

  Tổng Lý TRẦN HƯNG ĐẠO chào mừng chư Thiên Ân Lưỡng Đài đẳng đẳng.

  THI

  TRẦN tục lâm chung để lại gì?
  HƯNG thời thạnh thế có mà chi;
  ĐẠO THẦY chẳng phải tô giồi phấn,
  Mà phải hiến mình độ kẻ nguy.

  Miễn lễ an tọa Bản Thánh rất bằng lòng, hôm nay được hội diện các Hướng đạo do Thiêng Liêng chỉ định, mặc dù mưa gió khó khăn, này các Hiền đệ, Hiền muội:
  Cơn đại loạn trước mắt nạn phe phái bốn phương nhơn loại đương sống trong phút phập phồng kinh cụ trước hỏa lò nguyên tử, không biết nó nổ tung lúc nào. Nhơn loại đang gào thét vang xin người đến cứu họ, thì người đó là ai? Là chủ nghĩa với chủ nghĩa, lý thuyết với lý thuyết, ai cũng hứa sẽ cứu họ, hứa giải phóng cho họ, ai cũng hứa đem hòa bình cơm áo tự do cho họ và v.v... Nhưng nào thấy đâu, mà trái lại họ cảm thấy bao cảnh đau thương thảm khốc máu đổ đầu rơi, thây chất bằng non xương chồng tợ núi. Họ cảm thấy họ là những kẻ bị đầu độc bởi một lẽ này hoặc một lẽ khác bởi chủ nghĩa hoặc lý thuyết chia rẽ giữa người với người giữa xưa và nay, họ nhận thấy họ là con vật bị hy sinh để phụng sự vào công cuộc thí nghiệm cho những ai muốn xây dựng một cái gì, một chủ nghĩa này hoặc một lý thuyết khác...
  Họ đã thất vọng, họ đã ê chề chán ghét, tâm hồn họ đã đến một tình trạng cực kỳ khủng hoảng, họ chỉ còn ước mơ cuối cùng Đấng THƯỢNG ĐẾ sẽ đến cứu họ, các bậc Đại Thánh như THÍCH CA, KHỔNG TỬ, JÉSUS ... sẽ đến giải thoát cho họ. Than ôi! Tình trạng ngày nay trước đây 60 năm Đấng THƯỢNG ĐẾ đã ra lệnh cho các đẳng Phật, Tiên, Thánh, Thần đến báo cho nhơn loại thế giới hay biết và đích thân Ngài đến tận Phương NAM giao chánh pháp cho dân tộc VIỆT là dân tộc được vinh hạnh nhứt trong công cuộc tái lập tân thế giới và Ngài minh định rằng: Chánh pháp đến nơi nào thì quỉ vương hướng về nơi đó mà tranh giành, cướp giựt, nếu không giữ gìn cẩn thận tất sẽ mất nếu biết kiên tâm giữ gìn cẩn thận mà không sử dụng thì Chánh pháp ấy sẽ đi về một nơi khác. Chánh pháp đó là ĐẠO vậy.
  Than ôi! Chánh pháp đã giao tận tay dân tộc VIỆT từ hội CANH THÂN đến nay ngót 36 năm trải bao cảnh thăng trầm, tranh giành, cướp giựt khủng bố sát hại của quỉ vương làm cho tan tát rẽ chia. Nếu THƯỢNG ĐẾ không ngự đến và các Thánh Thần VIỆT NAM không tiếp lấy thì CHÁNH PHÁP sẽ mất đi rồi hoặc về một nơi khác...
  Nếu CHÁNH PHÁP mất đi rồi dân tộc VIỆT NAM lấy chi trình bày trước Hội Đồng Nhân Loại, lấy chi hãnh diện trong công cuộc tái tạo tân thế giới, chẳng như thế mà dân tộc VIỆT NAM bị trầm luân một thế kỷ nữa, vì đã làm trễ mất cơ hội cứu độ sanh linh, chừng ấy tội sẽ về ai? Trách nhiệm sẽ về ai? Các Hiền đã rõ chưa, các Hiền đã hiểu rõ sứ mạng trọng đại của người Hướng đạo TAM KỲ chưa? Tuy vậy mà còn đa số Hướng đạo không sáng suốt nhận thấy để chận đứng những cảnh phái phe, cá nhân ích kỷ mượn ĐẠO tạo ĐỜI, làm cho nhẹ thể danh nghĩa Đạo. Than ôi! Các chi phái thì Hướng đạo lại không có đường lối dìu dắt sanh linh, việc làm giữa Hướng đạo mỗi người một ý làm sao đi đến ngày duy nhất, có nhiều việc phức tạp cứ diễn ra mãi, Hướng đạo thì hiểu việc hướng đạo, bàn việc hướng đạo, Tín đồ thì hiểu việc tín đồ, bàn việc tín đồ, giữa Hướng đạo và Tín đồ thiếu sự thông cảm nhau làm cho bổn đạo hoang mang. Kẻ thì hướng miền Bắc người thì hướng miền Nam, như thế hỏi ngày nào thống nhất, đã bao phen Thiêng Liêng giáng bút lập nhiều hội kêu gào quy nhứt, thống nhứt, quy hiệp... cốt để hiệp một mối, bảo tồn Chánh pháp hầu cứu độ quần linh mà nội bộ như thế làm sao đến ngày thống nhất.
  Giờ đây cần cấp các Hướng đạo chi phái trong phạm vi Đại Đạo nên củng cố nội bộ, phái nào theo phái nấy những qui củ và việc làm, noi theo TÂN LUẬT, PHÁP CHÁNH TRUYỀN, mỗi phái đều chỉnh đốn HÀNH CHÁNH ĐẠO theo mỗi Thánh Tịnh, Thánh Thất, Tỉnh Đạo, Trung Uơng, khi nội quy của mỗi phái đã nắm được tình hình dân đạo, đồng thời mỗi phái phải cử ra 3 hoặc 5 Đại diện, phối hiệp các chi phái khác lập thành thống nhứt, đó là khỏi mất thời giờ, thành công phần chắc, việc gấp nếu trễ e bị quỉ vương lẻn vào rồi dẫn người đạo phải đi ngược chiều thế sự đi sai Chánh pháp thì sớm khổ cho sanh linh. Điều cần thiết nữa là liên hiệp Tôn giáo thế giới, giai đoạn này cần phải chú trọng, các Hiền nên hiểu rằng chỉ có đạo đức thực tâm mới vãn hồi hòa bình thế giới nhân loại, ngoài ra không có tài nào hơn nữa giờ phút nghiêm trọng sự liên hiệp Tôn giáo thế giới càng bành trướng mau thì sớm cứu vãng tình thế chiến tranh thế giới, như thế có hai giải pháp mà các Hiền phải xúc tiến nay mai:
  1- Phải triệt để ủng hộ cơ lập đạo miền Trung Việt.
  2- Lập trụ sở chánh tại SÀI THÀNH để liên hiệp các chi phái trong nước, cùng đón tiếp các Tôn giáo thế giới.
  Về cơ đạo miền Trung Bản Thánh nhắc lại vào năm 1937 các Hướng đạo LIÊN HÒA, TIÊN THIÊN, HẬU GIANG có công khai đạo miền Trung Bắc Việt hôm nay lại có sứ mạng lập đạo nơi ấy để củng cố một thành trì vững chắc về tinh thần để ngăn ngừa luồng gió bấc lạnh lùng thổi đến. Hiện nay toàn thể Tín đồ Trung Việt cùng nhà hảo tâm ngoại giao đang chung sức xây dựng TRUNG HƯNG BỬU TÒA ngày 15.10 đặt viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng, các Hiền miền Nam nên tận tâm tham gia triệt để tinh thần cũng như vật chất để tỏ ra xứng đáng đàn anh gương mẫu, niềm bác ái siết chặt tinh thần giữa Nam Trung âu cũng là sự nghiệp chung của Đạo. Như thế ngày 15.10 nên cử Đại diện đi đến đó để dự lễ trí thạch để đánh dấu một kỷ niệm xứng đáng đầu tiên, các Hiền còn có duyên phúc vô ngần đương lúc nhân loại đức tin hoang mang nhưng các Hiền có chỗ tựa gởi tinh thần đó mà Đức THƯỢNG ĐẾ đã dành sẵn đến ngày giờ mở mặt với năm châu. Các Hiền lập công quả vì sứ mạng không nên bỏ qua mà trễ mất cơ hội.
  THI

  Cơ hội hôm nay đã đến rồi,
  Ra tay tiếp lấy các Hiền ơi!
  Trong lo chỉnh đốn ngoài liên hiệp,
  Cùng với năm châu cứu độ đời.

  TRƯỜNG THIÊN

  Đời biến loạn vì Đời thiếu Đạo,
  Đạo rẽ chia vì Đạo thiếu người;
  Thiếu người hiểu thấu cơ Trời,
  Cơ Trời đã định tại người cải canh.

  Canh Thân hội thanh minh chỉ giáo,
  Bính Dần thu Đại Đạo ra đời;
  Ba mươi năm chẵn đã rồi,
  Bao phen chìm nổi bao hồi ngửa nghiêng.

  Cơ tận thế kinh quyền theo buổi,
  Máy huyền linh tiến thối tùy thời;
  Rẽ chia bởi tại lòng người,
  Lòng người chia rẽ quyền đời phân tranh.

  Ai cũng muốn xây thành đắp lũy,
  Ai cũng mơ xuất Quỉ nhập Thần;
  Hô hào tế thế an dân,
  Liều sanh bạt tử xả thân giúp đời.
  Nhưng khốn thay Đạo Trời chia rẽ,
  Nhưng khốn vì Thánh thể chia phôi;
  Nghĩ ra càng thấy ngậm ngùi,
  Nghĩ ra càng thấy khóc cười dở dang.

  Hỡi Hướng đạo dinh hoàn đại náo,
  Hỡi nhơn sanh Chánh đạo đại suy;
  Làm sao tế khổn phò nguy,
  Hoằng khai Chánh pháp duy trì nhơn luân.

  Chỉ một đường hợp quần trên hết,
  Chỉ một phương đoàn kết trước tiên;
  Phất tuệ kỳ, tuốt gươm thiêng,
  Diệt trừ bản ngã dẹp quyền phân tranh.

  Cho đáng mặt hùng anh liệt nữ,
  Cho đáng trang lãnh tụ tiền phong;
  Phải cho gan sắt dạ đồng,
  Thiên nguy vạn hiểm mà lòng vẫn trơ.

  Hỡi Hướng đạo thời cơ đã đến,
  Hãy đứng lên vâng lệnh Thiên Hoàng;
  Trống liên hiệp, đánh rền vang,
  Trong từ nước VIỆT ngoài ran cả Trời.

  Cơ lập Đạo nơi nơi chỉnh đốn,
  Buổi quy nguyên chốn chốn truyền rao;
  Cờ liên hiệp, phất bay cao,
  Hỡi ai vì Đạo mau vào quy nguyên.

  Nơi NAM VIỆT tạm yên THANH VỊ,
  Còn Bắc Trung phải nghĩ sao đây?

  Sao cho NAM BẮC hiệp vầy,
  Hiệp vầy ngày ấy cái ngày nào đâu.

  Kìa cơ Đạo Trung Châu mạnh tiến,
  Trải chín năm tai biến đau thương;
  Bao phen bao nỗi đoạn trường,
  Bao phen cùng với quỷ vương tranh hùng.

  Nay Đền Thánh TRUNG HƯNG kiến tạo,
  Để làm nơi chỉ đạo TRUNG CHÂU;
  Đắp xây nên một nhịp cầu,
  Nhịp cầu NAM BẮC khởi đầu từ đây.

  Hỡi Hướng đạo ra tay vùa giúp,
  Hỡi Nhơn sanh nỗ lực tham gia;
  Nam Trung âu cũng một nhà,
  Một THẦY một ĐẠO đâu là NAM TRUNG.

  Hãy đứng lên gọi cùng nhau đứng,
  Hãy đứng lên giữ vững lập trường;
  Thống nhất lại, chống quỉ vương,
  Đề cao Chánh đạo xiển dương Đại đồng.

  Ngày mai cả trời Đông xán lạn,
  Cho năm châu thấu hẵn đạo Trời;
  PHƯƠNG NAM đuốc tuệ sáng ngời,
  Cho đời thạnh trị cho người tự do.

  Cơ Trời ai dễ lường đo.

  Bản Thánh có bổn phận vâng lệnh TAM GIÁO đến đây dạy truyền bấy nhiêu lời. Bản Thánh xin lui./.
  Trung ngôn.

 4. #4
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài viết
  91
  Kính huynh Trung ngôn
  Tindo cho huynh biết một sự thật sẽ khiến huynh không vui: thằng nhóc (8 tuổi) nhà Tindo chê huynh phân tích luật quơ đữa cả nắm và nhảm nhí (ở chủ đề Tân Luật kỳ trước)
  -Tín đồ nhỏ tuổi giữ giới luật khác tín đồ đã thành nhân. Việc phân tích giới luật tín đồ một cách chung chung mà không phân biệt "người lớn" và "trẻ em" là quơ đũa cả nắm
  -một đứa con nít bé xíu bè xiu chưa biết nhậu nhẹt gì hết mà phải giữ giới tứ bất tửu nhục thì đúng là nhảm nhí (nguyên văn lời thằng nhóc)
  Kính
  Xưa con sa đắm trần gian
  Nhờ Thầy bố hóa chứa chan phước lành
  Nay con nhìn lại nhân sanh
  Còn trong phiền não oan tình khổ thân

 5. #5
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi Tindo
  Kính huynh Trung ngôn
  Tindo cho huynh biết một sự thật sẽ khiến huynh không vui: thằng nhóc (8 tuổi) nhà Tindo chê huynh phân tích luật quơ đữa cả nắm và nhảm nhí (ở chủ đề Tân Luật kỳ trước)
  -Tín đồ nhỏ tuổi giữ giới luật khác tín đồ đã thành nhân. Việc phân tích giới luật tín đồ một cách chung chung mà không phân biệt "người lớn" và "trẻ em" là quơ đũa cả nắm
  -một đứa con nít bé xíu bè xiu chưa biết nhậu nhẹt gì hết mà phải giữ giới tứ bất tửu nhục thì đúng là nhảm nhí (nguyên văn lời thằng nhóc)
  Kính
  Kính Hiền tindo,
  Ai nói là TN không vui?
  TN bắt đầu thích thú khi từ khi có bài viết của tindo đó.
  Kính lời chuyển đến “thằng nhóc” vì đã có ý kiến đến bài viết của TN.
  TN sẽ dành thời gian khi rãnh rổi để trao đổi với nhân vật này nhiều hơn về “luật”, “giới luật”, “người lớn”, “trẻ em”, "nắm đũa", "chiếc đũa" và cả “nhảm nhí” nữa.
  Dĩ nhiên là vào lúc rảnh. Cười.
  Kính.
  Trung ngôn.

 6. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 02-5- ĐĐ.32 (Đinh Dậu)
  (30-5-1957)

  THẦY các con, THẦY mừng các con!

  THI

  NGỌC cao đáng giá mới truyền trao,
  HOÀNG Phụ hằng trông những trẻ nào;
  THƯỢNG đạt những tay chờ sứ mạng,
  ĐẾ thành Giáo hội mở tân trào.

  Giờ nầy THẦY đến cùng các con với bao nhiêu nỗi lòng tràn chảy yêu thương. THẦY những mong các con sớm được tròn xong sứ mạng nơi nầy hầu trở lại ngôi xưa cùng hưởng ân phước thanh cao, sớm chiều vui cùng Tiên Phật.

  THẦY miễn lễ, các con an vị.

  Các con ôi! Buổi Hạ nguơn nầy là nguơn mạt tận, tất cả chúng sanh đều phải lâm nguy trong cuộc xáo đổ của đời. Lòng từ bi THẦY không nỡ yên ngồi trông thấy bao nhiêu tai khốc cùng khổ của vạn linh. Dù cơ sở giáo lý của các Tông đồ còn đương hoạt động nhưng không còn đủ uy lực trong thời buổi ác liệt nầy, nên THẦY hội các Tiên Phật vạn Thánh, chư linh căn nơi Tòa Bạch Ngọc dùng huyền linh, diệu pháp qui Tam Giáo phục Ngũ Chi, mở Đại Đạo Tam Kỳ đại xá toàn linh thoát đường tiêu diệt thống khổ. Gần một trăm năm nay THẦY phóng điển quang xuống cõi Ta Bà cho các Nguyên căn xuống trần, loan báo tin lành, nước cứu thế lần ba chảy khắp xa gần, gội rửa tiền khiên oan trái cho muôn loài, mở lối sống thanh bình cho mười phương nhân dân hưởng cơ Tận độ. Phần thì cho chư Tiên Phật dùng huyền diệu đến bằng điển quang mở Ngũ Chi Đại Đạo dù chưa được mấy người hưởng ứng tận tin, chứ đồng đẳng sanh linh đã được gội tắm điển quang mà họa ác của đời cũng giảm đi rất bộn. Khi chính mình THẦY đến nước nầy lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lấy đây làm Thánh Địa, khai Giáo Pháp độ tàn linh, hòa sự sống trên muôn vạn pháp môn cho các giáo lý ngày xưa được chấn hưng tươi nhuận, để cùng THẦY đưa nhơn sanh trở về lẽ thật.

  Phần Chánh giáo theo chơn truyền hòa nhất thì THẦY lại trao ở nơi tay các con, mỗi con được THẦY chọn lựa. Nhưng than ôi! Giáo hội thành lập đã ngót hơn 30 năm rồi mà Thánh thể của THẦY chưa được nơi nào đắp nên theo khuôn quyền phẳp, cứ chịu luân chuyển di dịch mãi từ nơi nầy chỗ nọ chưa dặt một vị trí an toàn.

  Các con lúc chưa chịu Quyền Pháp của THẦY thì lòng tin nghe cũng vững vàng chín chắn, nhưng đến khi có còi trao gậy phó thì mặc ý tung hoành, làm cho danh Đạo mờ lu, Pháp Quyền mất linh, mất hiệu.

  Hôm nay nhìn lại các Chi Phái Đạo, lòng tin vẫn giữ, nhưng Pháp Đạo không kiêng dưới còi gậy có một nhóm chiên tự ý bán buôn làm ơn làm nghĩa, quên từ bi theo sứ mạng! THẦY buồn cho vạn lọai lúc cùng đường các con đã chịu mạng lịnh nơi THẦY lại là những đứa kéo gai gốc lấp ngăn con đường sinh lộ không cho nhơn sanh thấy lối thoát thân, mới là nguy hiểm!

  Các Chi Phái Đạo hôm nay đã không kể gì là Quyền Pháp, mặc ý canh cải đổi thay. Vì bởi mất đức tin nơi THẦY mà Giáo quyền không còn nghị lực, Giáo hội không được thân yêu, chúng nó bị yếu thế vì Ma vương lấn áp vào nơi Thánh Địa, vào cõi tâm linh, mà chúng nó sợ, chúng nó lo, lo sợ ngày tới đây sẽ bị dọa nạt áp bức, nên mới tìm cách nối liền cùng phái phe chính trị bên nọ bên kia hầu dựa vai nương bước, vì sự hiểu lầm nghĩ cạn mà những nhóm con tự nhiên tách hẳn khỏi THẦY, cho gươm là bén, giáp là dày mà không biết cái chơn lý đạo đức là quyền năng làm cho tất cả cái gì không chính đáng đều tan vỡ, đáng thương những con bị mất đức tin, tự cắt đứt dây liên lạc giữa nó và THẦY, Quyền Pháp dù còn cũng như vật bị khô rũ, như xác chết rồi. Vì vậy những con dù còn tu cũng như cành cây bị gảy, đó là các phái hiện nay. Còn nơi nầy các con làm sao?

  Buồn lắm con nhỉ! Cái tên TRUNG HƯNG mà THẦY gắng lên nơi người mỗi con, kể ra cũng là danh dự cho nhóm người Truyền Giáo. Thế mà các con nào thấy đó là ân phước của THẦY, nên lòng tinh tấn từ bi không vững chắc. Cái tên TRUNG HƯNG đặt vào cho Hội Thánh Truyền Giáo là một Quyền Pháp cao trọng hơn đối với những Chi Phái trong nội bộ. Nhưng các con không cố gắng chịu nhẫn nhục được bao nhiêu khó khăn, không chiến đấu bao nhiêu ý tình hèn nhác, các con chưa thấy cái tự do là phước đức thanh cao, nên mặc nhiên cho hoàn cảnh sai sử, nô lệ đám ma dục quỉ tình, bao nhiêu phiền toái trói chặt thân hình, đưa tay cho danh lợi cột ràng dắt đi đâu phải theo về đó, làm sao xứng hạnh người tu, tròn xong sứ mạng. Chư Thánh trách THẦY sao quá thương, không cho trừng phạt, có phải thương mà sinh ra tác tệ hư hèn đâu!

  Vì các con thiếu tin tưởng, thiếu thông minh mà lại không lòng sợ sệt, nên tu học ít ân cần, hành Đạo cứu đời không tha thiết. Thấy sự sống bằng cơm áo hiện thời cấp bách hơn cái số kiếp trầm luân vĩnh cửu mà không góp khéo họp khôn để toan phương giải khổ.

  Ôi! Bước Đạo quá chậm chạp làm sao! Hôm nay còn có mấy mươi ngày là hoàn thành Chỉnh Cơ, mà công việc kiểm qua mới chừng non nửa, làm sao đây con?!

  Đức con có đương được nổi không? nếu bước qua giai đoạn TRUNG HƯNG hành Đạo trị Đạo là ngày khai pháp, các con có đủ sức để Quyền Đạo khỏi bị yếu luốt đi không? Pháp Đạo bị lu đi không? Bằng các con không làm được thì cầu xin Tam Giáo ban cho một Pháp môn Thánh vệ vừa sức vừa tầm, chứ ngày nay cơ Đạo chính thức tuyên dương mà các con bước vào nẻo tối đen như các Phái Chi kia, xe trước đổ, xe sau không đề phòng cũng đổ nốt thì tai tiếng chừng nào! Các con hôm nay cũng mục kích rõ ràng cái danh phận của THẦY, vì đâu mà làm cho mười phương phải nhảm nhí khinh thường rẻ rúng, thân hình của Đạo bị đưa ra trước công chúng để nghị tội phân xẻ khổ hình.
  Các con buồn không? Nhục không? Thương tủi không? Đứa gây nên cam chịu đã đành mà còn để cho mọi người chịu chung trong tương quan quả báo.

  Các con buồn lắm nhỉ? Biết buồn thì chắc ngày mai đâu dám nghịch trái lòng THẦY. Nhưng các con quan niệm hẹp hòi. các con nghịch chống nhau, chính là chống nghịch THẦY đó con!

  Hôm nay THẦY đến cho biết, THẦY đối với các con lòng yêu thương tràn ngập, lúc nào cũng trôi chảy nhuần thắm thân hình của mỗi đứa, nhưng vì các con vô minh, tự tách rời ra ngoài sự sống ấy. Các con biết rằng vạn vật không có một giây phút nào xa lìa THẦY mà còn, dù nhỏ như côn trùng THẦY cũng còn chu tất, thì đối với các con là người chịu mạng THẦY đến đây lẽ nào không ân cần dạy bảo. Con nên đề phòng, hễ trọng quyền ắt trọng phạt. Luật Thiên Điều bởi Tam Giáo mà Tân Luật ở nơi con, con lập ra, con dâng lên là hứa hẹn với lòng mình. Trái Luật Đạo là trái lời nguyền, tự con cắt dây trói lấy mình chịu tội. THẦY nỡ nào trông thấy cái khổ của con, lúc nào cũng muốn uống cạn chén đau thương cho đời, để các con vui nhàn tươi tỉnh sống ở cạnh THẦY. Các con tỉnh đi, đừng xúc phạm đến THẦY mà chư Thiên Thần quở trách, các con giác ngộ đi! Cái chức cái quyền THẦY đã giao hoặc chưa giao, hay giao tùy khả năng mà đặc trách. THẦY biết trước việc con ngày mai. THẦY thấy trước còn bao nhiêu kiếp nữa. THẦY gắn cho Lễ sanh hay Giáo Hữu là cái pháp để con nương đấy lập công. Nếu con chưa xứng bậc trên mà đặt vào phẩm trọng thì đó là làm nhục hổ con. Qủi ma thấy không xứng công đáng hạnh nó bèn xô xuống mà còn làm cho con bị đọa. Vì lời nói người có sứ mạng chưa đủ uy đức cảm người, mà còn làm cho người lờn dễ là hại đến danh Đạo, phải tổn đức bình sanh, thì THẦY đến đây đem sự đau khổ ân hận cho con, chớ phải thương con đâu.

  Vì vậy lúc ban phong THẦY rất cẩn thận bằng lòng thương và lòng cứu độ. Các con đừng nói THẦY không xét và không minh, phẩm vị Thiên Phong nơi Hội Thánh Trung Hưng là Hội Thánh Quyền Pháp phải cân đo đúng mức để xứng với cái tên, không phải Quyền Pháp như các Chi Phái kia muốn sao cũng được.

  Vì sao lạ vậy? Vì nơi nầy gọi là sứ vụ Trung Hưng. Còn nơi khác là ban ân khuyến lệ.

  Vậy các con bàn tính kỹ lại, bây giờ sẽ gần ngày Khai Cơ Giáo Pháp là ngày mà các con bước lên một đoạn đường mới lạ, từ xưa chưa ai hề biết, mới nên con chưa quen, lạ nên con ngờ vực.

  Nếu không lạ thì sao có Trung Hưng, nếu không mới thì làm sao Khai Cơ Truyền Giáo?

  Vì vậy lúc đến nơi vào khoảng đường xa con cũng vui, con cũng buồn, vui buồn lẫn lộn, đó con! Nên bước vào là đầu truông của cơ thử thách, con nào con nấy cứ đọc luôn nơi miệng: Mai đây ta được thử thách, cũng như mai đây vàng tốt của ta vào lửa để tỏ sức dẻo dai cứng cáp của tuổi vàng, hân hạnh để định giá thấp cao, không ai có quyền nói đồng, xi, thau mạ.


  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  THẦY hôm nay đến không ra lệnh nữa, vì đã dạy nhiều rồi, nếu nhắc đi nhắc lại nhiều lần làm cho Thần Thánh bắt tội lờn dễ không tuân nên THẦY đến ít khi nhắc chuyện rồi, vì thương con đó! THẦY đã lo các con phạm tội khinh lờn nên cho mỗi Cơ quan một đứa làm sứ vụ là TRÁC, CHẤT, KHAI, CHÍ, HƯƠNG, PHỤNG, DOÃN CƠ. . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  THẦY ban ơn ./.
  Trung ngôn.

 7. #7
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 15-6-ĐĐ.32 (Đinhh Dậu)
  (12-7-1957)

  THI

  CÁI tâm bất động tiếp Hồng ân,
  THIÊN Đạo hoằng dương độ dẫn trần;
  CỔ Pháp Tân Kinh duy nhất luật,
  PHẬT Tiên hộ điển bố tinh thần.

  Lão chào chư Thiên ân, chư Đạo tâm nam nữ.

  Giờ nầy các tầng Trời mở rộng, ba cõi đón mừng ngày Khai Cơ Giáo Pháp được hồng ân đưa bước Đạo tiến sang thời kỳ Tận Độ. Chư Thiên ân và Đạo hữu dọn mình đón lấy điển huệ gieo ban.

  Hôm nay được trông thấy trước Đàn có cả chư Thiên phong Chức sắc đủ mặt triều chầu bái mạng đón kỳ Thánh Đức, Lão lấy làm vui, mà cũng còn một số ngày này vì hoàn cảnh không về dự được, và cũng bị mưu chước tà quyền ngăn cản, thật cũng đáng thương! Giờ thọ ân tiếp đón Quyền Pháp đến đây cũng còn thiếu duyên không kịp dự kỳ giáo huấn để ban Thần hộ mạng, phân cắt địa phận hành công.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Vậy chư Thiên ân thành kỉnh đón mừng Tam Giáo dự bàn, hộ giá CHÍ TÔN lâm Đàn ra lệnh Khai Cơ Giáo Pháp, đâu đó chỉnh tề không nên xáo động, yên tịnh, Lão xuất cơ.

  TIẾP ĐIỂN:

  THI

  THÍCH ân giáo pháp độ quần dân,
  CA tụng Thiên ân chí mẫn cần;
  NHƯ biết thương nhau khai mối Đạo,
  LAI lai vãng vãng kết hòa thân.

  Bần Đạo chào mừng chư Hội Thánh Lưỡng Đài, chư Thiên Phong. Thiện tín đón hồng ân gội sạch vô minh mở tâm trí tuệ.

  Bần Đạo chào chư Đàn nội, tiếp nghinh Lão Tổ.

  TIẾP ĐIỂN:

  THI

  THÁI bình Thánh Thể hiện năm châu,
  THƯỢNG hạ chung vui mối Đạo mầu;
  LÃO luyện con người ra Giáo hóa,
  TỔ đình THẦY ngự hiệp vầy nhau.

  Bần Đạo mừng chư Thiên Phong, chư Chức sắc, Chức việc và toàn thể Đạo tâm được Từ bi đại xá dự kỳ Thánh Đức.

  Hôm nay bước Đạo đã chuyển sang thời kỳ GIÁO PHÁP - thì nhiệm vụ chư Thiên ân phải nặng nề gánh vác cả bao nhiêu việc truyền Đạo, giữ Đạo, Bần Đạo để lời nhủ khuyên: Gặp phải khó khăn là bài học mở trí chẳng ngại gì, chướng ngại đó cũng cuộc thử lòng, thắng được gay go là công trình trở nên xứng đáng.

  Bần Đạo dự Đàn hộ giá. Chư Hiền đồ thaưnh tâm đón mừng Thánh Sư Khổng Tử.

  TIẾP ĐIỂN:

  THI

  KHỔNG môn đệ tử đến lần ba,
  THÁNH Đạo phục hưng hiện Thái Hòa;
  LÃO luyện Kinh văn tu lập mạng,
  SƯ truyền Trung Thứ thái bình ca.

  Lão Thánh chào chư Thiên mạng, chư Đạo tâm, mừng toàn Đạo đón kỳ Thánh ân Khai Cơ Giáo Pháp. Cơ Giáo Pháp được khai thì nạn đời cũng theo đó mà biến diễn trò tiêu vong cho nhân loại, cơ khí khoa học vật chất càng tiến bộ mỗi ngày thì họa chiến tranh không ngừng. Nếu Đạo không sớm thành hình ở mỗi Thiên ân, ở mỗi Giáo quyền Giáo hội thì có còn một giải pháp nào để ngăn cản sự tàn phá giết chốc nhân loại.

  Vì vậy, cơ Lập Pháp vừa xong thì yêu ma cũng chuẩn bị đủ đầy mưu chước khôn lanh lừa phỉnh nhân dân vào đường tranh đấu. Bởi vậy mà lịnh Khai Cơ để ban lấy Pháp Quyền xây dựng Thánh hình Đại Đạo chờ sự nguy vong mà mở đường Tận độ. Lão Thánh mừng mà cũng lo, dù là trong Đạo, nếu không chủ được tâm thì cũng lọt vào bản Phong Thần của ngày tận thế.

  Vậy chư Thiên mạng thành kính tiếp giá CHÍ TÔN.

  TIẾP ĐIỂN:

  THẦY các con, THẦY mừng các con.

  THI

  NGỌC lành trong đá mấy ai tường,
  ĐẾ Đạo Trung Hưng ấy bởi thương;
  CAO thấp tuổi Trời đâu dễ biết,
  ĐÀI linh THẦY đến để đem đường.

  Các con hôm nay về Bửu Tòa chầu lễ đón kỳ Thánh ân GIÁO PHÁP. THẦY rất cảm động lòng của mỗi con dưới Điện cầu xin đại xá.

  Các con ôi! THẦY lúc nào cũng hằng lân mẫn ân cần dìu dắt các con, lo cho các con sớm được lên ngôi Thượng Phẩm tròn xong với một Thiên ân đồ đệ của THẦY.

  Nhưng Quyền Pháp mà THẦY ban gửi vào ở mỗi con, các con chưa đủ đức nắm giữ mà làm cho mờ tối, nên bị chước quỷ dỗ giành, THẦY hằng dạy khuyên và cho chư Thần hộ mạng, nhưng mưu chước Tà quyền quá mạnh, xâm lấn vào nội giới tâm linh - cấu kết với lũ ma lòng. Bởi vậy mà các con dễ bề nghiêng ngã. (các con ngồi để nghe dạy).
  Hôm nay THẦY quyết định ra lệnh cho Lý Giáo Tông ban nghị định Quyền Pháp 5 năm các con từ Hội Thánh đến Thánh Thất đồng đẳng thi hành thì Chánh Pháp ngày mai được mở rộng độ người cứu mình.

  Việc cầu phong THẦY chấp sớ cầu xin để cho các hàng ấy vào Thiên ân nương Quyền Pháp lập công tu hạnh để tiến lên mà các con có bổn phận giải thích rõ ràng cho toàn Đạo khỏi buông lời xúc phạm mà bị Thiên điều.

  Bây giờ THẦY đến ra lệnh Khai Cơ Giáo Pháp và cho các con biết từ đây THẦY ngưng cơ để các con ôn lại lời giáo huấn của THẦY mà thi hành cho được. Nhưng Thái Bạch, Quan Âm, Quan Thánh hằng xin cho mỗi Cơ quan trong Hội Thánh mỗi kỳ Đàn để sắp xếp công việc tiến hành, nhưng lệnh ra không thể được. THẦY buộc lòng châm chước cho mỗi bộ phận một kỳ chấp bút mà thôi để duyệt Nội Qui, ban hành thể lệ ban thưởng công hạnh cho mỗi hệ thống hàng ngang, có chậm lắm 15 tháng 8 phải ngưng bút, THẦY thâu điển quang trở về, đến đầu xuân sẽ tùy đó mà cho lệnh.

  Việc làm của các con bây giờ y theo Nghị định mà thi hành và buộc các con trong hàng Thiên ân phải lập thệ trước Tòa Tam Giáo chỉ mình đọc đi đọc lại ba lần Thập Hình của Lý Thái Bạch nguyện làm tròn sứ mạng trong 15 khoản đó. Các con thấy có làm được không?

  Vậy phải làm được mới hoàn thành sứ vụ Khai Cơ Giáo Pháp có một Hội Thánh duy nhất mà thôi.

  Làm lễ thọ Phong cũng như thọ Pháp đọc bài Thập
  Hình cũng như các ngày đàn lệ. Chức sắc đọc bài ấy ba lần để nhớ nhắc mình mà lo tròn sứ mạng. Thôi THẦY ban ơn cho mỗi con.

  THẦY nhường cơ cho Lý Bạch đến ban Nghị Định. THẦY thăng.

  TIẾP ĐIỂN:

  THI

  THÁI quá nên phòng kẻo hiểm nguy,
  BẠCH minh Quyền Pháp buổi Tam Kỳ;
  KIM đơn thuốc báu chung hòa hiệp,
  TINH tiến ân cần kịp dự thi.

  Lão chào chư Thiên ân Chức sắc, Chức việc và toàn thể Đạo tâm nam nữ.

  Giờ nầy Lão vâng lệnh CHÍ TÔN đến để ban hành Nghị Định, chư Hội Thánh Lưỡng Đài cùng Lão góp một chương trình hành Đạo 5 năm đặng xây dựng Thánh Thể của THẦY được uy nghi thị hiện.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  TÁI CẦU

  THI

  THÁI bình do bởi Đạo truyền ban,
  BẠCH hắc phân chia được rõ ràng;
  TRƯỜNG dạy Thánh kinh đâu cũng có,
  CANH tân Giáo lý độ trần gian.

  Bần Đạo chào chư phận sự
  Giờ này Bần Đạo tiếp bài nói về việc ban hành Nghị định là muốn cho Hội Thánh có một Quyền Pháp tinh minh. Toàn chư Đạo hữu xa gần phải giữ đúng, làm đúng theo Tân Luật thì Giáo hội ngày mai mới được mạnh mẽ, mà người trong cửa Đạo sống được thanh bình, qui về Thượng phẩm. Vì từ xưa đến nay nền Đạo cứ mãi thăng trầm tan hợp bởi không y hành Tân Luật, mà cứ đua theo bắt chước cái mới của đời nên Thánh Thể bị chăp vá đủ cái thô kịch vụng về, chỗ Á, chỗ Âu, trước kim, sau cổ, tân cựu thô kịch tâm vật ê chề, Chính trị Tôn giáo lố lăng, màu sắc không khoa học.

  Các Đạo hữu tưởng vậy là đúng với Tôn chỉ Tân Pháp cộng đồng bình đẳng, không ngờ đó là kết hợp lại những cặn bã xấu xa; cái Tôn chỉ Dung Hòa Hợp Nhất của Đạo THẦY là qui tụ các tinh ba hy hữu của bao nhiêu thời đại cổ kim, chọn lọc cái tốt đẹp tiềm tàng trong các Tôn giáo, Học phái để xây thành một lâu đài Phước Huệ. Lâu đài ấy là kết tinh của sự tiến bộ tinh minh mà nhân loại đương khát vọng. Cái quí giá nầy được gom góp ở trong nhơn gian, tiềm ẩn trong vạn vật, Tôn giáo, Khoa học, Chính trị, Triết học, Tâm lý học, Vạn vật và các cõi Trời tụ hợp trong không khí qui trung. Vì lẽ đó mà một Tôn giáo như các Tôn giáo khác ngó chừng giống nhau, mà sai thù thiên vạn. Chúng ta lầm hiểu chữ cộng đồng mà thực hành lại đem cái cặn bã khô khan kia đắp tô cho Giáo hội của mình ngày thêm nặng nhọc.
  Bây giờ đây cơ Giáo Pháp đã khai, Bần Đạo có bổn phận thay mặt cho THẦY mà dìu dắt chư Đạo hữu trong đường Đạo và đường Đời làm cho Giáo hội mạnh lành phước đức, Giáo quyền hình hiện Thần Thánh tôn nghiêm. Nay sống ở thế gian hưởng phước thanh bình, ngày mai về cõi Trời hưởng ơn Chín Phẩm.
  Vì vậy, mà ban hành Nghị định buộc chư Thiên Phong Chức sắc, hành công truyền Đạo phải đúng theo Tân luật. Hội Thánh trị Đạo, giáo hóa, lập Họ phân quyền đều theo Tân luật thì sống bình yên, vui hưởng ân lành, qui liễu được nhập vào Bát Quái hóa thân Chín Phẩm liên đài, đời đời thanh phước.
  Vì vậy, người tu giữ Luật là chẳng những lợi bổ cho mình về đời sống thế gian và đời sống cõi Trời, mà còn giúp cho Giáo hội, Giáo quyền thêm mạnh mẽ sâu rộng có uy thế trong nhân gian lại còn làm cho nhân gian cảm mộ đức hạnh Nhà tu, dù chưa vào Đạo cũng học đòi sửa tâm tu hạnh. Ôi! Thi hành Tân luật có lợi ích biết bao, chẳng những thấy bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai là đẹp là xinh mà khế ứng với thiên điều, y khuôn chánh pháp thì con người giữ Luật là con người tự do, người tự do là người Tiên Phật ở cõi lành, sớm Bắc hải chiều Nam non, vào cung Tiên, chơi động Thánh, mười phương thế giới ai cũng đón mời, thân không bị nô lệ cho sáu dục bảy tình, ý thức là bạn siêng năng, để mắt tai tiếp thu phước huệ.
  Người giữ Luật đối với thế gian dù có sống trong chế độ dã man cũng không hại lụy đến mình mà mình đến đâu, đi đâu không ai cản trở.
  Thế Hội Thánh không thi hành còn đợi chừng nào nữa?
  Bần Đạo ban ơn và chào chư Hiền. Thăng./.
  Trung ngôn.

 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 23-01-ĐĐ.33 (Mậu Tuất)
  (12-3-1958)

  THI

  CHƠN tâm tu học nguyện từ đây,
  GIÁC tỉnh lòng ta tưởng nhớ THẦY;
  NƯƠNG cửa từ bi trau hạnh đức,
  NƯƠNG đoàn giải thoát thẳng cung mây.

  Bản Nương chào chư Thiên ân, chư Hiền nữ.

  Giờ nầy Bản Nương hân hạnh được thọ kỳ Thánh ân phục kỳ sứ mạng, được về gặp cùng chị em, tưởng còn chi vui mừng hơn nữa.

  Bản Nương xin mời liệt vị an tọa.

  BÀI

  Chị em Nữ phái Nữ đoàn,
  Hữu duyên gặp Đạo thoát màn vô minh;

  Từ bước tu chúng mình gặp Đạo,
  Gặp bao phen khảo đảo kinh hoàng.
  Hôm nay Giáo lý mở mang ,
  Trên đường nhiệm vụ lo toan từ rày.

  Chị em ôi! Cung mây thẳng tới,
  MẸ những lo chờ đợi nhớ nhung;
  Trông cho ngày được trùng phùng,
  Được thành quả vị cùng chung thanh nhàn.

  Giờ chị em còn đang ở tục,
  Còn mang thân huyết nhục phàm phu;
  Tham mê chìm đắm ao tù,
  Ý tình nếu thiếu công phu sao thành?

  Lòng mê dục khiến mình lầm lỗi,
  Tánh hậu thiên đen tối trù trì;
  Xúi ta bước đến hiểm nguy,
  Quên câu đạo đức từ bi tu hành.

  Ta nay quyết đấu tranh cho được,
  Ta nay toan mạnh bước về THẦY;
  Lầu đài giải thoát lo xây,
  Con đường tận độ chung tay đắp bồi.

  Ta nay quyết trả rồi oan trái ,
  Ta nay toan liễu giải tiền khiên;
  Lo tu cổi sạch não phiền,
  Lo tròn sứ mạng cho tuyền quả công.

  Chị em ôi! Tâm không khỏe khoắn,
  Tâm không rồi thì đặng thanh nhàn;
  Tâm không chiếu diệu hào quang,
  Tâm không là cảnh Thiên Đàng tốt tươi.

  Tâm không mới thấy người là quí,
  Mới thấy mình ma quỷ ngày qua;
  Bởi mình chác lấy sai ngoa,
  Mua phiền rước khổ đạp chà tấm thân.

  Tâm chướng ngại mê tân chìm đắm,
  Tâm câu mâu chịu lắm đau buồn;
  Tâm mê mất cả trí khôn,
  Tâm còn chấp nhứt tự chôn lấy mình.

  Chung một Đạo trong tình cốt nhục,
  Phải thương yêu giáo dục lẫn nhau;
  Người đau là tức mình đau,
  Người còn lầm lỗi ta nào không lây.

  Ta thương nhau thì THẦY yêu quí,
  Ta ghét nhau làm lụy Đạo nhà;
  Ta còn lắm tiếng lại qua,
  Cũng như xẻ thịt phanh da của THẦY!

  THẦY thương ta nên vầy một thể,
  Ta thương THẦY ta nể kính nhau;
  Ta người nhuộm thắm một màu,
  Khi vui, khi khổ, lúc giàu, lúc cơ.

  Đừng thấy nhau thờ ơ nguội lạnh,
  Đừng trông nhau tranh cạnh ghét thù;
  Chị em trong một nhà tu,
  Nhà tu không phải nhà tù Âm ty.

  Chị em ôi! Từ ngày tôi liễu giải tâm thân về chầu Từ Mẫu được sống liền trong khối Vô Cực bao la, sớm động Tiên chiều cảnh Thánh, qua Nam Hải lại Đào Nguyên, nương gió cỡi mây say sưa cùng ý Thánh lòng Tiên, trông lại cảnh trần hoàn chật hẹp, biển khổ đào độn, lắm lượn sóng xô xát nhau, hằn học chụp nhận con người trầm luân vĩnh kiếp.

  Người ở đời là ở trong sông mê bể khổ, chịu mãi đau thương, bờ giác bên kia, nếu không hồi đầu làm sao thoát ra ao sầu vũng khổ.

  Đời là khổ, có thân có khổ, từ lúc chào đời, thân bởi nhân duyên giả hợp, do thức qui tụ mà có, thân tàng trữ những ý tình tham dục, xúi người đi đến cội rễ đau thương. Hôm nay đã gặp Đạo, được Thầy Trời soi dẫn, Hội Thánh đưa đường. Chúng ta đã giác tỉnh đi trên đường giải thoát thì cứ đi tới, đừng nghĩ gì lo gì, tính gì lộn xộn rồi bị ý thức lôi cuốn rồi sa ngã lại vực sâu của bể khổ khó ngày trở lên. Bản Nương nhờ đức tin và lòng hồi hướng, lúc đầu tuy công quả không bao lăm, công phu chưa được mấy, nhưng buổi đại xá THẦY ban ơn tận độ. Bản Nương được về cựu vị. Nay Giáo hội Trung Hưng Chánh Pháp, Nữ phái nơi nầy được hồng ân có sứ mạng Chỉnh Cơ tiến sang ngày Giáo Pháp. THẦY MẸ giao trách nhiệm dìu dẫn chị em cho Bản Nương, nhưng Bản Nương tự thấy tài đức còn non, Quyền Pháp chưa tỏ, chưa đúng phận Hướng đạo ngày nay. Vì vậy Bản Nương xin lập công trong giai đoạn Chỉnh Cơ. Ngày Hội Thánh Nữ phái thành hình nhượng cho bực tài đức cao quyền lớn pháp. Còn chị Bảo Thọ từ đây làm phận dìu dắt đoàn nữ giải thoát trên phương diện tu học. Chị em có ý kiến gì không ?

  YẾN bạch: ...

  Vậy chư Hiền nữ thành tâm tiếp BẢO THO đến để bàn công việc Đạo.

  Bản Nương xin chào.


  TIẾP ĐIỂN:

  THI

  BẢO toàn Quyền Pháp dựng Trung Hưng, THỌ mạng Khai Cơ tận độ cùng;
  THÁNH đức trau giồi xây Thánh thể, NƯƠNG thuyền Bát Nhã thoát ba trùng

  Bản Nương chào chư Thiên ân, chào chư Hiền nữ. Mời an tọa.

  Hôm nay Nữ phái đã đi vào nửa phần việc Chỉnh Cơ Lập Pháp, kể cũng được lắm hồng ân xây dựng cơ sở, xây dựng sự nghiệp Nữ phái phải nhiều công trình, phải quyết tâm đại nguyện. Tâm có nguyện có thì sứ mạng chống chầy cũng được thành công. Xét lại phần chị em còn yếu ớt, đức kém tài thua, nội tình chưa thực lòng thương yêu hòa mục, Quyền Pháp bị sứt mẻ nhiều, sự thành lập Hội Thánh Nữ phái khó phần toàn vẹn. Nhưng không thành lập được thì Chánh pháp TRUNG HƯNG chẳng biết nương đâu để lập.

  Vì Đạo có Âm có Dương, Âm Dương trưởng thành thì Càn Khôn mới an bài trật tự. Dương nương tựa vào Âm mà phát sinh, Âm tựa vào Dương mà thành hình. THẦY lập Đạo Kỳ Ba nầy đặt tòa ngự Lập Pháp của THẦY ở cung ĐOÀI, ĐOÀI là cung ĐẠO, ĐOÀI là con gái út với ý nghĩa mầu nhiệm tá khai Chánh Pháp tại cõi Nam Bang. CÀN làm thể Dương lập Quyền Đạo thành hình Hội Thánh Nam Phái. KHÔN làm thể Âm lập Pháp Đạo thành hình Hội Thánh Nữ Phái. Nam Nữ tương tề là cơ tận độ. Cơ tận độ buổi Tam Kỳ THẦY đã quyết ra tay cứu cả sanh linh nơi cõi ta bà nầy, chẳng phân nam nữ, lòng từ bi vô lượng của THẦY, lại nâng phẩm nữ giới lên ngang hàng cùng nam giới tưởng cũng đặc biệt và đại ân phước lắm nhiều từ xưa đến bây giờ mới có. Bước tu hành của chị em chúng ta rất hữu duyên, có đủ phương tiện lập công học hỏi, chúng ta nên bình tâm cảm đội ơn THẦY, chúng ta là Đạo hữu, là môn đệ, nhứt nhứt phải nghe lời chỉ dạy, dù muốn dù không cũng đừng tỏ ý chối từ. Ta đã tin bậc CHÍ TÔN là THẦY có đủ quyền năng chủ cơ mầu nhiệm, thì yên vui chịu dưới Quyền Pháp, đặt mình trong yên lặng của THẦY. Ta sao đủ khôn ngoan mà cải sửa ý THẦY đã phán. Lại nữa ta là con từ lâu bị nghe theo ma quỷ lừa phỉnh lìa bỏ cõi Trời vong bội lời Cha, phạm câu ngỗ nghịch. Hôm nay TỪ PHỤ CHÍ TÔN quá yêu thương phế ngôi Trời, đến tận cõi đời tìm phương cứu độ, đưa chúng ta về nơi an lạc cõi lành. Ta phải trọn tin và lập chí khởi tâm phát nguyện một đường thẳng tới chung trong Thánh Thể quyết chẳng buông lìa. Dù ma cảnh phỉnh phờ, dù ý tình lôi kéo cũng bu sát bên THẦY mà thôi!

  Hôm nay chị em thấy sức mình không đủ, quyền mình không linh, Pháp mình chưa hiện, thì việc xây dựng Hội Thánh cũng phải hoãn lại thời gian. THẦY đã nói tùy nguyện mà ban ơn, theo sức mà đưa việc.

  Hôm nay chư Hiền nữ đã phát động Quyền Pháp chỉnh tu hàng ngũ thì nên tiếp tục củng cố cơ sở cho việc làm được cảm thông, người tu được tinh tấn ân cần, Quyền Pháp Thiên ân biết tôn trọng, thấy sự cứu chuộc là việc cần cấp, nên làm cho nhau thông cảm và nhận định sâu rộng, tự cường, tự chủ, phấn phát lên, làm những việc chính giúp những việc phụ, đừng xâm lấn quyền hành mà trái Đạo. Nếu ruộng mình không lo cày cấy, mà cày cấy ruộng người, chẳng những không ơn mà là phạm luật. Âm không thể xen lẫn vào việc của Dương. Dương không thể xâm nhập vào việc của Âm, cũng như vợ không thể làm được việc của chồng đi ra ngoài thân giao hoạt động, chồng không thể làm việc nội trợ của vợ, làm trái nhau là phạm luật.

  Vì vậy Nữ phái y Pháp Chánh Truyền, quyền hành nhiệm vụ của mình nên biết. Còn việc tương thù tương tiếp ở Pháp Chánhh Truyền từ Đầu Sư phân ra thì quyền hành minh bạch. Có như thế mới ngăn ngừa được cơ xáo lộn. Từ đây đẳng đẳng, Nữ phái y tuân.

  1- Củng cố hàng ngũ Chức sắc, Chức việc và chọn người tài đức sung bổ thay đổi kẻ thiếu tâm, thiếu nguyện.
  2- Thắt chặt hàng ngũ Đạo hữu gây lòng tin và giữ Đạo.
  3- Phát triển Pháp môn Giải thoát, xây dựng cơ sở Giải thoát.
  4- Tạo điều kiện để Đạo tâm có đủ công phu công quả tịnh dưỡng, tu học.

  Về Nữ Đoàn Giải Thoát chị em đã phát nguyện làm được việc ấy là một bước tiến bộ. Sau cần kế hoạch Bản Nương sẽ chỉ dẫn. Bây giờ đáng ra hàng ngũ Chức sắc cần cảo chọn, thải loại những vị phạm vào Quyền Pháp để bảo tồn danh nghĩa của Đạo. Nhưng cơ Tận độ chị em khéo léo, cảm dụ lòng dạ ấy được sớm hồi tâm giác ngộ để phục quyền an vị.

  Còn việc có người để giao tiếp đoàn Chức sắc ở các Phái Chi đến ta hỏi về Chánh Pháp, Nữ phái được quyền lập Hội Thánh thì Pháp môn ấy chưa được lý giải bao nhiêu. Nếu có lịnh Lý Giáo Tông cho thành lập thì sẽ giải chương: TỐN, LY, KHÔN, ĐOÀI bốn phần Âm trong Bát quái.

  Về Đạo hữu từ nay không nên mở khóa, y theo Tân Luật.

  Việc làm nhiêu đó, các chị em đi ra hay ở Cơ quan cũng “Cẩn tắc đốc thực” sau có DIÊU TRÌ THÁNH MẪU dạy thêm.

  Bản Nương xin kiếu./.
  Trung ngôn.

 9. #9
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 15-10-ĐĐ.36 (Nhâm Dần)
  (11-11-1962)

  THI

  THÁI hòa một khí chống Càn Khôn,
  BẠCH hắc hai nghi để bảo tồn;
  KIM thạch dặn ai lòng đạo đức,
  TINH thần nhựt nguyệt chiếu Thiên côn.

  Lão chào chư Chức sắc Lưỡng Đài, chào chư Đạo tâm nam nữ.

  Ba lăm năm chẵn trải thăng trầm
  Thành bại vì đâu bởi tại tâm
  Dẫu thế một phen toan cứu chữa
  Có ngày thịnh vượng có tri âm.

  Chư liệt vị và Đạo tâm ngồi.
  Năm nay Đạo Trời vào buổi Hạ Nguơn, đã vượt theo thời gian 36 năm tưởng cũng một việc đáng mừng. Nếu không bởi tay Trời lòng Thánh thì khó bề đứng vững mà chiếm được một địa vị nơi cõi trần lao nầy.
  Buổi đời rơi xuống đến ngày Hạ Nguơn mạt tận, lòng người trôi theo nhiều kiếp tội tình, mà bổn thể hồn nhiên đã nhuộm màu ô trược, nên mấy người buông lợi, rời danh, dừng bước theo mồi vật chất mà hồi tỉnh thiện tâm, khi lòng đã thâm nhập thế tình, mới ghét lẽ phải mến điều trái, hóa cho nên cõi sống khô tàn, giống lành khó vững, nếu không một phen khử ám hồi minh thì có ngày cảnh âm u người người tê liệt.
  Vì vậy mới thấy ở thế gian ít người được an toàn một sớm một chiều còn đâu nói đến lòng người đổi thay thoạt mê thoạt tỉnh. Thế nên, THẦY cũng rộng lòng từ bi muốn đem sự sống che trùm, muốn lấy thương yêu bao bọc không để cho một vật hữu vi nào hoại diệt linh hồn, dầu khó dầu dễ, dẫu lâu hay mau cũng quyết đưa cõi đời quyết độ loài người cho đến nơi thành tựu an lạc. Vậy thì người Hướng đạo phải sớm giác ngộ, thể theo ý Trời, để chuyển hóa quần linh ra ngoài cảnh âm mê, thoát khỏi nạn máu xương thi thiết.
  Buổi đời cộng nghiệp trả trả vay vay, một vốn bốn lời, số số căn căn biết sao mà tránh, nên Lão để lời khuyên Hướng Đạo cũng như nam nữ Đạo tâm, sống trong lúc Đông Tây giao chiến, Nam Bắc họa tai, phải thế nào, đừng để ngọn sóng bất bình cuốn đẩy bản năng ra ngoài khơi vạn khổ. Nếu mãi tâm móng động, nhơn khi gió ác cảm thổi bay ra chiến địa, nòi giống tương tàn, mà ơn phước Tam Kỳ khó trông lai phục.
  Giờ đây Lão cũng thể lòng THẦY mà đồng nhứt sự thương yêu để chờ một ngày lai phục.
  Lão cũng nghĩ rằng nơi thiên không muôn vạn quốc độ Thần linh đôi lúc cũng có lắm khối chơn nguyên tu chưa tận diệt quần âm mà tham vọng trôi đến cõi trần, cũng có kẻ giác tỉnh nương giữ pháp thân trở về Thiên quốc, cũng còn lắm người vì vật dục ám mờ mà phải lăn trôi theo đường Lục Đạo, có khi làm quân tử đạt nhân, có hồi cũng làm ma làm quỉ, thì trách chi người không giác không mê, không Ma không Phật, mặc dù Phật Phật, Ma Ma miễn sao đừng chối tính người là ác; biết ngăn lẽ ác mà về với lẽ phải đường lành; nếu chẳng chút ăn năn hễ đắm vào đâu thì chìm tới đó. Song người Thiên ân không nên lấy cớ mà dung dưỡng tính tình, phải bảo vệ lấy nguyên căn, bảo tồn lấy nền Chánh Pháp. Nếu một khi lầm lỡ, thì ngũ quan bế tắc, mà Quyền Pháp của Đạo cũng rẻ rúng lu mờ, thì nên bình tĩnh mà suy để chống lại tòa nhà Quyền Pháp, hầu đưa Đạo tâm đến cõi an toàn, hầu ngăn chặng sự tấn công ồ ạt của mười phương đến gieo họa cho loài người, mà nhứt là đốt rụi thành trì Việt Quốc.
  Bổn phận người Thiên Ân cứu thế đới thiên hành sự trong lúc nầy, mà cũng bổn phận người dân phải yêu nòi thương giống; phải lo bảo vệ xã tắc sơn hà, bên Đạo bên Đời đó là con đường Trung Đạo.
  Song nếu hiểu người hay vật hữu sanh, một cá thể cũng chịu thọ bẩm nơi Trời một đoạn nguyên khí, chịu tinh cha huyết mẹ mà thành hình. Các vật chia ra giống chạy giống bò, giống bay, giống nhảy, thứ trứng thứ con, một lúc tượng thành, có vật vừa lọt bào thai đã bay đi hay đứng, cũng có loài phải chờ cho đủ cánh đủ lông, mặc dù chậm đến bao nhiêu hay mau được chừng nào, vật nào cũng chịu sự nuôi nấng trông nom của người mẹ.
  Vật vật khác hình khác thể thì cũng phải khác tính khác tình, tính tình hình thể làm sao, đã in khuôn cho mỗi giống, miễn sao giống nào cũng giữ được bản tính nguyên thỉ mà về với nguyên sơ.
  Vậy giữa các Hiền cũng nên suy gẫm lời Già mà học lấy tánh bao dung của Trời rộng mênh mông trên che dưới chở, được vậy thì nấc thang Thiên vị chỗ nào cũng xứng mặt đáng người, chỗ nào cũng được tiêu biểu Thượng Đế là người, cũng để làm gương cho xa gần trông đến. Có vậy người Hướng đạo mới đóng vai tướng soái của THẦY, mới thành hình xứng trong Tam tài đồng thể.
  Đây Lão nói về Quyền Pháp các Hiền coi đi coi lại bao lời giáo hóa từ lâu và coi theo Tân luật để thi hành, nói đến cùng dầu có sai sút lỡ lầm đối với các Hiền cũng còn có thể châm chước, song Thiêng Liêng là sự mực thước cân đo. Đã lập Luật ra dầu luật ấy không phải bởi THẦY mà THẦY đã chuẩn y thì dầu quyền cao cả như CHÍ TÔN có đến đây cũng không vượt qua Quyền Pháp đó. Thì Lão nhơn danh một Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải chấp hành Thiên Nhơn Quyền Pháp, đâu dám cải canh, song trong lúc cơ Đạo chinh nghiêng cần được chỉnh đốn mà đặt vấn đề tương nhượng lên trên trong lúc đức tin toàn Đạo chưa tỏ, phải thể theo trình độ mà dắt dìu, nên Lão cũng thể theo lời cầu xin mà cho thành hình các cơ sở Thánh Thất và sự xây dựng nội bộ, sao tiện là xong, mong sự đồng nhứt với nhau. Để nghe Bảng Thiên Thơ đọc trước ngày 36 năm Khai Đạo.
  Về việc trấn an Quyền Pháp cho toàn Đạo thuộc về nội vụ Lão không tiện nói ra đây. Còn sự làm Lão cũng không nhận là không công. Song làm phải được trên nguyên tắc thuần chơn, thuần nhứt để đi đúng Pháp Môn cứu thế, lần nầy là Vạn Pháp đồng nhứt hay Thiên Nhơn hiệp nhứt mới không thấy màu sắc dị đồng, mới có sự thương yêu che chở.
  Nay Lão gởi đến cho Đạo hữu một món quà kỷ niệm ngày Tam Thập Ngũ Chu Niên Khai Đạo là: Thuần túy Đạo Đức, duy nhất Tinh Thần, bảo tồn Quyền Pháp để tránh các sự họa gởi tai bay, để không chịu một trách nhiệm nào bởi sự gây họa cho dân tộc.
  Thôi, mọi việc về hữu vi để hữu vi quyết định. Về Thánh Thất khi lập đủ phương tiện bảo dân, lập thành Họ Đạo Lão sẽ ban hiệu cũng không muộn.
  Thôi, Lão chào chư Thiên ân và toàn Đạo sống trong ơn THẦY để bảo vệ Quyền Pháp. Lão thăng./.
  Trung ngôn.

 10. #10
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Ngọc Minh Đài, ngày 04-3-ĐĐ.38 (Quí Mão)
  (28-3-1963)

  THI

  THÀNH thị thôn quê đượm vẻ buồn,
  HOÀNG đồ chinh chiến diễn bày luôn;
  BỔN nguyên cũng bởi vì tham vọng,
  CẢNH vật vơi đầy lệ nhỏ tuôn.

  Bổn Thánh chào chư Thiên mạng. Khá thành tâm nghinh tiếp Lý Giáo Tông. Bổn Thánh xin kiếu.

  TIẾP ĐIỂN:

  THI
  LÝ đào mấy độ rẽ Đông Tây,
  THÁI quá nên ra đến nỗi nầy;
  BẠCH ngọc đôi phen tâu Thượng Phụ,
  Giáng trần sửa trị lại trần ai.

  Chư Hiền Đệ!
  Bạch Ngọc Kinh tiếp sớ các Hiền Đệ. Bần Đạo thừa lệnh CHÍ TÔN đến trước để giải bày đôi thắc mắc về cơ Đạo Trung Hưng.
  Vậy Bần Đạo miễn lễ, chư Hiền an tọa.

  Chư Hiền đệ ôi! Ta rất buồn, chẳng lẽ ngồi xem cơ Đạo mãi trong thăng trầm tan tác thì sứ mạng độ tận tàn linh ngày nào mới thành tựu.
  Thảm thay! Từ ngày khai đạo đến nay, mỗi lần Chánh Pháp xương minh, mỗi lần thành lập một Hội Thánh là mỗi lần ma quỉ thừa dịp hoành hành, xui nên nghịch lẫn nhau, chia rẽ nhau, để làm cho cơ Đạo thất điên bát đảo. Thử kiểm điểm lại, từ ngày ở Chùa Gò Kén đến lập Hội Thánh Tây Ninh, các Hướng Đạo tách nhau ra đi, đến lập Hội Thánh Minh Chơn Lý (Mỹ Tho) lại gặp cái loạn Thiên sư Phùng canh cải Luật Pháp, bỏ Thánh Nhãn, thờ trái tim, rồi đến các Chi, Phái Tiên Thiên, Chỉnh Đạo, Minh Chơn Đạo.v.v... cho đến phái ẩn tu Chiếu Minh đều phải trải qua bao cơn khảo đảo, hoặc bằng cách nầy, hoặc bằng cách khác mà kết cuộc chỉ đưa cơ Đạo đến một tình trạng suy đồi, một mối chia rẽ trầm trọng.

  Ngày nay cơ Đạo Trung Hưng lại cũng bắt đầu bước vào con đường suy đồi ấy. Tại miền Nam lại còn bày thêm lắm trò quái dị, bất chấp Luật Pháp, bất chấp kinh điển, mạnh ai nấy sửa đổi, mạnh ai nấy vẽ vời, Chức sắc Thiên Phong rẻ hơn hàng ế chợ, càng làm, càng nói, càng xa Đạo Pháp chơn truyền, thật là đại loạn.

  THI

  Đời loạn toan đem Đạo cứu đời,
  Ngờ đâu Đạo cũng thế thì thôi;
  Nên hư bởi tại con người cả,
  Nhưng chẳng sao qua được lẽ Trời.

  Chư Hiền đệ ôi! Nội tình cơ Đạo hiện nay, chính đức CHÍ TÔN đã căn dặn từ lúc mới khai Đạo. THẦY đã nói: Quỉ vương nó cũng dám lợi dụng THẦY, mượn danh Phật, Tiên, Thánh, Thần để dìu dắt nhơn sanh lạc theo tà đạo. Vì vậy, cơ bút là một vấn đề tối ư hệ trọng và sứ mạng người Hướng Đạo càng hệ trọng hơn không kém, phải sáng suốt, phải có một bản lãnh siêu phàm, một đức độ quảng đại, một tinh thần dõng mãnh hy sinh, phải hiểu thông lẽ Đạo tình Đời, mới mong làm tròn nghĩa vụ Thiên Nhơn hiệp nhứt, giúp Trời mở Đạo, thay Trời dìu dắt nhơn sanh.

  THI
  Hướng Đạo đâu nào Hướng Đạo đâu?
  Phải thông lẽ nhiệm, thấu cơ mầu;
  Phải mau quét sạch bao tà vọng,
  Để kịp công truyền Ngũ Đại Châu.

  Chư Hiền Đệ! Để cứu vãng một phần tệ đoan của cơ chia rẽ năm Giáp Tuất (1934), Thánh ý truyền đạo Trung châu, mượn miếng đất Phật, Lão, Khổng thạnh hành để Trung Hưng Chánh Pháp. Vừa để chuẩn bị truyền bá Đạo Trời lần lên phương Bắc. Nên cơ Đạo Trung Hưng mở ra một đường lối rộng rãi, qui tụ một số thành phần Tiên Thiên, Liên Hòa, Hậu Giang, và Minh Sư... nêu cao tinh thần dung hòa chi, phái, ý chí thống nhất Giáo hội, kêu gọi chấm dứt mọi canh cải, trở về vói Chơn truyền Đạo Pháp lúc ban sơ (Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Lễ nghi niêm thức nay là Kinh Tận Độ) chỉ có một con đường Đại Đạo ấy, các Chi, Phái dừng chân đứng lại mới mong có ngày gặp gỡ nhau trong đại gia đình Đại Đạo, ngoài ra mọi thay đổi, mọi sáng tác địa phương, bởi tư ý vọng niệm chưa hẳn có giá trị trước Đại Hội Vạn Linh trước Giáo hội công đồng duy nhất tương lai.


  Đuổi theo mục tiêu ấy, các Hướng Đạo Trung Việt đã trọn đời hy sinh mấy ngàn tín đồ Trung Việt đã tử Đạo để viết nên trang Sử Đạo hùng hồn đầy cảm khái.

  Ngày nay Trung Hưng Bửu Tòa đã vươn mình đứng lên giữa Trung tâm nước Việt một ngôi Thánh đường một ý nghĩa đặc biệt, Thánh ý định xây dựng từ năm Mậu Dần (1938). Nhưng vì nhân sự phải trễ nải lại đúng 18 năm, đến năm Bính Thân 1956 mới thành tựu. Và Hội Thánh Truyền Giáo cùng hình hiện ra để đảm đương sứ mạng trọng đại của cơ Đạo Bắc, Trung. Cho hay, nơi nào sứ mệnh càng trọng đại thì khảo đảo càng nặng nề. Thánh đức chuyển về hướng nào thì quỉ ma cũng hướng về hướng ấy mà quấy phá. Bởi vậy, xe Đạo Trung Hưng hiện đương gặp phải một khúc đường quanh gồ ghề đầy cát bụi, thật là đáng buồn mà cũng lẽ đương nhiên.

  Chư Hiền đệ! Hội Thánh đã thành lập, Luật Pháp đã minh định, Kinh, Luật Pháp do CHÍ TÔN và chư Phật, Tiên, Thánh lập ra là THIÊN; đem áp dụng cho đúng chỗ, đúng lúc, để dìu dắt nhơn sanh là NHƠN. Thiên, Nhơn hiệp nhứt là vậy. Chư Hiền đệ cứ thể thi hành, không điều gì do dự, việc chia rẽ nội bộ cầu xin THẦY định liệu.

  Điều khẩn thiết hiện thời, từ nay đến rằm tháng bảy là thời gian chỉnh đốn Quyền Pháp, kiểm điểm lại hàng ngũ Chức sắc Thiên ân, kiểm điểm lại các tổ chức các ngành từ Hội Thánh đến Xã Đạo, đôn đốc các Chức sắc, Chức việc mãnh dõng tinh tấn thực hành pháp Luyện Châu để thân tâm thanh tịnh, các Đạo hữu gìn giữ trai giới, những ngày rằm, ngày mồng một, đặt ra những ngày cầu nguyện cho cơ Đạo vượt qua mọi khảo đảo, kêu gọi một số Chức việc phát nguyện hành đạo mỗi đợt ba năm để kiện toàn các cơ quan còn non yếu, chỉnh đốn các Tu xá đã có, lập lại nội qui chung cho các Tu xá, minh định cho rõ ràng các việc đến tháng bảy sẽ chỉ thêm.

  Hôm nay Bần Đạo khuyên chung chư Hiền đệ, kẻ ở Hội Thánh cũng như người ra đi, các Hiền đệ là những người hy sinh đời mình phụng sự cho đại nghĩa, vượt qua bao nghịch cảnh, các Hiền đệ đã thắng được ngoại ma, ngày nay không lý nào các Hiền đệ lại để cho nội ma chinh phục, các Hiền đệ hãy nhìn tưởng lại tiền đồ nền Đại Đạo, sự nghiệp cứu độ tàn linh của THẦY, hầu dẹp bỏ cái ta đi, đừng quan trọng cái ta nữa, phải nghĩ rằng có ta hay không ta, lẽ đời: Cùng, thông, bỉ, thái, vẫn cứ diễn hành, cây trên rừng cứ mọc, cỏ ngoài nội cứ xanh, nước trường giang cứ chảy, hãy diệt bỏ cái ta đi.
  THI
  Nên cũng ta, mà hỏng cũng ta,
  Chính ta là Phật, cũng là Ma;
  Thử đem vứt cái ta đi quách,
  Thế sự lo chi chẳng thuận hòa.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Chư Hiền thành tâm tiếp Giá, Đức Từ Phụ, Bần Đạo lui.
  TIẾP ĐIỂN:

  THI
  NGỌC bệ đòi phen nhỏ lệ sầu,
  HOÀNG cung Thầy ngự suốt đêm thâu;
  THƯỢNG lưu trách trẻ chưa hòa hiệp,
  ĐẾ Đạo làm sao khắp ngũ châu?

  THẦY các con, THẦY miễn lễ các con.

  Các con ôi! THẦY đau đớn, mỗi lần trong hàng các con nghịch lẫn nhau, chia rẽ nhau, THẦY trách các con tuổi Đạo đã cao, kinh nghiệm đã dày, kiến thức đã rộng, sao các con không nhìn thấy, cơ đời đương tao loạn, bước Đạo đương gồ ghề quanh co, các con và cả trong nội bộ các con đang đứng trước một cảnh trạng bạn ít nghịch nhiều, lẽ đáng các con phải sớm biết quây- quần nhau lại để chăn giữ đàn chiên cho THẦY, và để xương minh Chánh Pháp mới phải, trái lại các con vì chút vọng tâm tự ái, thiên kiến cá nhân, gây nên nội bộ bất hòa, lần đến chia rẽ làm cho bổn đạo hoang mang, cơ Đạo đình trệ, thì dù các con có thành tâm thiện ý vì đạo vì THẦY đi nữa, cũng vấp phạm phải điều mà THẦY không muốn.

  Hôm nay, một lần nữa lẽ đáng THẦY nói cho các con rõ khoa tu: Tâm Pháp Bí Truyền "với con đường tu tánh luyện mạng" "Tu đơn" là thế nào? Nhưng THẦY cần nói với các con về Tân pháp hơn. Ngày nay, buổi hạ nguơn mạt kiếp, cơ tiêu diệt hầu kề, cộng nghiệp của chúng sanh cũng đến ngày tổng kết, năm châu thế giới nào chiến tranh khói lửa, nào ân ái, oán thù, diễn bao thảm trạng, chém giết sát hại lẫn nhau, kết thành một luồng tư tưởng ác tập, khắp ba cõi Ta Bà cũng đầy nghẹt các đẳng linh hồn, cũng đương tranh nhau lập công để chờ ngày phán đoán, vì vậy pháp "tịnh tu bí truyền" không mấy ai đạt được, nên THẦY quyết mở rộng thiên môn, vận chuyển chư Phật, Tiên, Thánh, Thần và chính mình THẦY đến tận thế gian mở cơ đại xá, ban hành Tân pháp, mở rộng đường tu, kịp thời độ tận tàn linh, lấy đức tin làm mối thông công, lấy công quả hạnh đức làm nấc thang tiến bước, trong hàng tín giáo giữ được hai điều đó là gần THẦY. Vậy các con thấu chăng?

  Mấy ngàn tín đồ tử đạo tại Quảng Ngãi, đa số chỉ mới giữ được lòng tin thờ Chánh Pháp, thế mà THẦY cũng tùy theo phẩm hạnh cho siêu rỗi cả.

  Tuy nhiên, để cơ Tận Độ được vẹn toàn, công cuộc giải phóng con người thêm thiện mỹ, Tân pháp có ghi nhận khoản Tịnh Đường Mật Thất dành để sau nầy cho những con công đức viên toàn, có duyên phần vào cửa ấy và để giải quyết đời sống cho người lúc già có nơi an nghĩ.

  Dẫu vậy, bất luận một pháp môn nào THẦY trao đến cho các con cũng phải đúng lúc, đúng thời, hợp tình, hợp cảnh, và các con phải đủ người đủ đức nếu không hiểu thấu điều ấy, các con tự ý vọng động, vọng hành là cơ hội cho quỉ ma xen vào gây nên khảo đảo, tình trạng cơ Đạo Trung Hưng ngày nay là thế.

  THẦY không muốn nói thêm nữa, THẦY muốn tất cả các con là con cái yêu thương của THẦY, không thương nhau được thì cũng chẳng nên thù nghịch lẫn nhau.

  Hỡi các con Hướng đạo! Dù sao THẦY cũng khuyên các con nên tự trách mình, chưa đủ đức để cảm người, chưa đủ tài để phục người, chưa đủ uy để chấp hành Pháp Đạo trước mọi nghịch cảnh, các con nên lấy đức từ bi hỷ xả, nhẫn nhục và tiến thủ, nếu không hơn được thì các con cũng cố gắng bảo tồn lấy đường lối Trung Hưng mấy mươi năm qua THẦY hằng dạy bảo, còn mọi sự chi chi THẦY sẽ xắp đặt.

  Các con ôi! Đời chưa yên, Đạo đâu thành được, các con cố gắng năm nầy và sắp tới sẽ hoàn thành các cơ sở Phước Thiện, Phổ Tế, ngày nào Hội Thánh đủ sức bảo trợ các Chức sắc phế đời hành đạo và thực hành cơ giáo hóa phổ cập đến các tầng lớp nhơn sanh, ngày ấy THẦY sẽ dạy các con thêm những điều cần thiết cho hoàn thành sứ mạng Trung Hưng.
  THI
  Cố gắng lên con, cố gắng lên,
  Lời THẦY căn dặn, nhớ đừng quên;
  Năm năm khảo thí, không lay chuyển,
  Sự nghiệp Trung Hưng mới vững bền.

  BÀI
  Bền dạ sắt biết bao thử thách,
  Vững lòng son tìm cách dung hòa;
  Nỡ nào nấu thịt nồi da,
  Không thương thì chớ, dễ mà ghét nhau.

  THẦY vì con dãi dầu bao quản,
  Con vì đời, dày dạn phong sương;
  Trung Hưng cờ đạo phất trương,
  Ba mươi năm quyết một đường không lui.

  Con đã từng nếm mùi cay đắng,
  Con chẳng nài gánh nặng đường xa;
  Dãi dầu bách chiết thiên ma,
  Trơ gan tuế nguyệt, phong ba chẳng sờn.

  THẦY thương con lắm cơn gian khổ,
  Có hy sinh, mới có ngày nay;
  Trách ai sớm khéo vẽ bày,
  Làm cho cơ Đạo Đông Tây rẽ đường.

  Hỡi các con! Tình thương trên hết,
  Hỡi các con! Đoàn kết là cần;
  Dù cho ai Thánh, ai Thần,
  Mà cơ chia rẽ cũng gần quỉ ma.

  THẦY cũng muốn nói qua sự thế,
  Để cho con biết lẽ nhiệm mầu;
  Nhưng đời còn lắm khổ đau,
  Thì con còn lắm ưu sầu chưa yên.

  Thấy các con khắp miền Trung Việt,
  Chịu tai ương đã biết bao lần;
  Ở trần, đành với phong trần,
  Vào tu cũng chẳng an phần mà tu.

  Con gắng lên công phu, Đạo hạnh,
  Cơ phân phàm, lọc Thánh là đây;
  Đường tu vững bước hội nầy,
  Ngày sau con sẽ gặp THẦY Ngọc kinh.

  Các Chức sắc dọn mình trong sạch,
  Để THẦY trao trọng trách sau nầy;
  Trung Hưng cơ Đạo đắp xây,
  Trong hòa Chi, Phái, ngoài gây cảm tình.

  Mở rộng đường quang minh chánh đại,
  Dọn sẵn đường Chi, Phái qui nguyên;
  Chờ cho sóng lặng gió yên,
  Bí truyền THẦY sẽ tận truyền cho con.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Thôi, THẦY ban ơn các con. TH
  Trung ngôn.

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Quyền lập luật trong Pháp chánh truyền
  Bởi Trung ngôn trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 30-12-2015, 10:22 AM
 2. Luật Nhân Quả trong cuộc sống xã hội và khoa học
  Bởi luckyvn trong mục Tôn giáo và Khoa học
  Replies: 6
  Có Bài Mới: 20-11-2013, 07:22 PM
 3. Tân luật trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - phần 1
  Bởi Trung ngôn trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 22
  Có Bài Mới: 27-06-2013, 09:20 PM
 4. TÌM HIỂU THÊM TÂN LUẬT PHẦN ĐẠO PHÁP
  Bởi HUYNHDEDAIDONG trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 88
  Có Bài Mới: 03-02-2013, 09:12 AM
 5. Luật đời & phận làm con trong cao đài??
  Bởi Hao Quang trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
  Replies: 4
  Có Bài Mới: 14-05-2007, 08:32 PM