lâu lâu thử gõ vào trang caodaivn.com này xem thử có vào được không. Lần này vào được chớ không bị báo lỗi 404 như trước nhưng sao hổng thấy bài nào đăng mới hết.
Hic... chắc quý anh (chị) em nhà ta tịnh khẩu, ý hết rồi