chào quý hiền huynh hiền tỷ tiểu đệ tên nguyển khắc vinh tiểu đệ đến từ hội thánh bạch y  muốn làm quen với tất cả các hiền trên mọi miền đất nước moi thông tin liên lạc xin gửi về anhtrai_vuive_kg@yahoo.com     hiệnnay tiểu đệ đang ở kiên giang mong được làm quen với tất cả mọi ngươì mến chào