Chuyển đổi các tập tin PDF của bạn sang các tập tin văn bản Microsoft Word để dễ dàng chỉnh sửa là chức năng chính của chương trình...

Phần mềm này rất tiện dụng, không thay đổi font chữ và định dạng.

http://www.mediafire.com/?953yoiryg3n1oab


Cảm tạ.