+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 6/ Tổng số 6

Ðề tài: Ý nghĩa ngũ nguyện

 1. #1
  Tham gia ngày
  May 2007
  Bài viết
  273
  Kính quý HTĐM !

  Vừa rồi Vinh Nguyen có đọc đâu đây trên diễn đàn thấy có nói tại Thánh tịnh nào đó đã sữa câu nguyện thứ 5 thành " Ngũ nguyện Thánh tịnh an ninh"

  Theo thiễn nghĩ của Vinh Nguyen, nếu hiểu từ "Thánh thất" trong câu "Ngũ nguyện Thánh thất an ninh" là nơi Thánh thất, điện thờ... mà chúng ta đến dâng lễ, đạo sự . v . v hàng ngày là chưa đúng, chưa đủ và chưa hiểu ý nghĩa của câu nguyện này ? Và kéo theo là thực hành cũng chưa đúng.

  Chính thế, nên Vinh Nguyen mạo muội mở thêm bài viết mới này để quý vị Huynh tỷ đệ muội có kiến thức cao minh góp ý, giảng giải về các câu nguyện để lớp hậu bối như Vinh Nguyen và nhiều đệ muội khác được thông hiểu rõ nghĩa hơn về 5 câu ngũ nguyện mà ta tụng niệm hàng ngày.

  Kính mong!

 2. #2
  Tham gia ngày
  Apr 2006
  Bài viết
  424

   Chủ đề này hình như đã có bàn đến nhiều rồi ! bạn tìm và xem lại nhé !
     Chịu khó vào lục D Đàn xem lại thử sao. Lâu quá không biết  chỗ nào.
                                                                             Thân mến !                                         


 3. #3
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài viết
  747
  Đại Đồng's Avatar

    Thân chào huynh Vinh Nguyen,


     Đề tài về Ngũ Nguyện đã xuất hiện trên diễn đàn "Vấn Đáp Học Đạo" với chủ đề "Xuất Xứ Bài Ngũ Nguyên". Huynh có thể tham khảo lại chủ đề này tại đây .


    Thân ái.


    


 4. #4
  Tham gia ngày
  May 2007
  Bài viết
  273
  Vinh Nguyen rất cảm ơn Lão huynh Thiện Ngộ và muội Đại Đồng.

 5. #5
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

   


      Thể theo lời yêu cầu của Bạn Vinhnguyen , Nhẫn Nại xin góp một phần sự hiểu  biết về 5 câu  NGỦ NGUYỆN , mong  quý Huynh Tỷ Đệ Muội bổ sung.


         Nguyên văn :


           Nam mô Nhất nguyện Đại Đạo hoằng khai


                           Nhị nguyện Phổ độ chúng sanh


                           Tam nguyên xá tội đệ tử


                           Tứ nguyện Thiên hạ thái bình


                            Ngủ nguyện Thánh Thất an ninh.


        1.- Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai : Đức Khổng Tử dạy : Nhân năng hoằng Đạo, phi Đạo hoằng nhân. Khi nguyện Đại Đạo hoằng khai , người tín đố Đại Đạo phải phổ thông chơn truyền giáo lý để hoằng khai Đại Đạo , và muốn hoằng khai Đại Đạo thì phải lo phổ độ chúng sanh. 


       2.- Khi nguyện phổ độ chúng sanh ( độ tha&nbsp thì cũng nên hiểu rằng mỗi cá thể chính là một tiểu tập hợp các chúng sanh . Vậy phổ độ chúng sanh cũng không quên điều cơ bản là phải cứu độ lấy chính mình ( tự độ ) . Bản thân mình chưa tự độ  nỗi thì làm sao độ được người khác. ( Ngô  thân bất độ hà thân độ ? )


      3.- Khi nguyện Ơn Trên tha tội bản thân , người tín đồ cũng biết tha thứ lỗi lầm kẻ khác.  Tâm hỷ xả giúp cho cộng đồng đoàn kết, tránh cho nội bộ bất hòa, chung lo phổ độ chúng sanh, cũng là góp phần cho thiên hạ thái bình, Thánh Thất an ninh.


        4,- Khi nguyện thiên hạ thái bình, người tín đồ còn ý thức không làm tổn hại đến sự an bình của cộng đồng chung quanh mình , góp phần cho chúng sanh an vui , cũng là phương tiện phổ dộ chúng sanh.


       5.- Khi nguyện Thánh Thất an ninh ,mỗi thành viên trong một tổ chức Cao Đài ý thức gìn giử cho cộng đồng mình không bị rạn nứt vì khảo đảo.          Là một phần tử " thiên hạ " , thánh thất an ninh sẽ góp phần cho thiên hạ thái bình. Hơn nữa , Thánh Thất là nơi thờ Đức Thượng Đế , nơi tín đồ về lễ bái, học tập giáo lý và hành đạo  ; theo đó, Thánh Thất hiểu sâu xa hơn còn là thân mạng mổi tín đồ , trong đó có Thượng Đế nội tại.   Khi nguyện Thánh Thất an ninh  người tín đố ý thức biết bảo trọng sinh mạng. Nếu khinh suẩt làm mất sự sống của người tu thì không còn xác thân làm phương tiện tu hành, lập công, bồi đức, cũng không thể phổ độ chúng sanh hay hoằng khai Đại Đạo.       


          Câu Ngủ nguyện thứ 5  : Thánh Thất an ninh : là yên ổn và trật tự, các sinh họat đều hòa hợp tốt đẹp.


       Thánh Thất :  Nghĩa thông thường . Thánh Thất là cái nhà thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thần Thánh Tiên Phật.. Nếu chúng ta hiểu nghĩa chữ "Thánh Thất " vỏn vẹn như thì điều cầu nguyện thứ 5 của chúng ta có phần hẹp hòi ích kỷ. Vã lại, khi cúng Đức Phật Mẫu  nơi Điện Thờ Phật Mẫu , chúng ta vẫn đọc câu  Ngủ Nguyện là : " Ngủ Nguyện Thánh Thất an ninh " chớ Hội Thánh đâu có sửa đọc lại là :" Ngủ Nguyện Điện thờ an ninh " !


       Điều  đó chứng tỏ rằng :   Chúng ta cần phải hiếu nghĩa chữ " Thánh Thất " một cách rộng rải bao quát hơn nữa.


       Bởi vì , Thánh Thất gồm có 3 Đài: Bát Quái, Cửu Trùng và Hiệp Thiên Đài , trong đó bao gồm toàn cả Cán Khôn Vũ Trụ và Vạn linh. Do đó, chúng ta phải hiểu Thánh Thất là toàn cả, từ cái thật nhỏ cho đến cái thật lớn , cái nhỏ là bản thân con người , cái lớn là toàn thể Càn Khôn Vũ trụ, bao gồm Thượng Đế và Vạn Linh. 


        Bản  thân của mõi người chúng ta cần phải an nịnh Chúng ta đang tiến bước trên đường tu học , chúng ta hằng hòai vọng an ninh hơn ai hết . Nếu chúng sa vào tửu nhục thì lục phủ ngủ tạng ta đều mất an ninh, nếu mê đắm vào sắc dục thì thân thể mất an ninh.


       Càn khôn vũ trụ cần phải được an ninh để vận chuyển điều hòa trất tự.


       Đức Chí Tôn nắm Quyền Pháp để vận chuyển các quả địa cầu , Nhựt, Nguyệt, Tinh quay vòng tròn , lên xuống qua lại nhịp nhàng ăn khớp  nhau , không bao giờ va chạm. Nếu Vũ trụ mất  an ninh thì sẽ có một cuộc sụp đổ vĩ đại, một cuộc đại tận thế sẽ xảy đến cho Càn Khôn Vũ Trụ.


       Vạn linh cũng cần được an ninh để tiến hóa điều hòa tốt đẹp trên con đường đi đến tận thiện tận mỹ, trở về hiệp nhập vào khối Đại Linh Quang của Chí Tôn Thượng Đế..


         Hội Thánh cũng cần được an ninh, điều hòa trật tự thì mới có thể phát triển nền Đạo , thực hiện nhiệm vụ cao quý tận độ chúng sanh, chuyển đời Hạ ngươn điêu tàn sang đời Thượng ngươn Thánh Dức.


       Như vậy, an ninh là nhu cầu thiết yếu cho mọi người, mọi giới, mọi lãnh vực..


       Câu Ngủ nguyện thứ 3, con cầu xin cho tất cả , từ Cán  Khôn  Vũ Trụ  đến con người , cầu xin cho Hội Thánh ,đều được an ninh, điều hòa trật tự, tiến hóa tốt dẹp..


       Nhận xét , 5 câu Ngủ Nguyện tuy năm mà chung quy vẫn một lý.  Nguyện ở đây không phải là cầu xin tha lực và đợi sự ban bố của Ơn Trên . Nguyện là tự nhắc nhở mình vào mỗi thời cúng trong ngày , tâm tâm niệm niệm  thực thi điều bản thân mong muốn . Trong tha lực có tự lực, đó là một giá trị nhân bản trong phương pháp tu hành của Đạo Cao Đài./-


                                      ____________

  Nhan Nai39351.9334490741

 6. #6
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  35
  Thanh Thảo's Avatar

   Nhân tiện đây Muội xin trích dẫn Kinh Tứ Thời Nhật Tụng:


  ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ


  (Tam Giaùo Qui Nguyeân – Nguõ Chi Hieäp Nhaát)


   


  TÖÙ THÔØI NHAÄT TUÏNG


  N


  Daãn Giaûi


   


  NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ


  1.               Ñaïi La Thieân Ñeá, Thaùi Cöïc Thaùnh Hoaøng


      DÒCH: Vua Trôøi treân coõi Ñaïi La,


                     Voán ngoâi Thaùi cöïc ngöï toøa Tieân Thieân


       GIAÛI: Vì Thöôïng Ñeá ñöùc cao roäng lôùn meânh moâng nhö gieàng löôùi lôùn, bao truøm caû voõ truï, laø moät ñaáng Thaùnh Hoaøng tröôùc ngoâi Thaùi Cöïc trong khi Trôøi ñaát chöa chia ñeán khi trôøi ñaát an ngoâi roài coù nhôn loaïi, thì vò Thieân Ñeá hoùa nuoâi nhöõng keû chuùng sanh. Ngaøi laïi phuù moãi ngöôøi ñeàu coù taùnh hö linh baát muoäi laø: Nhôn, Nghóa, Leã, Trí, Tín.


  2.               Hoùa Duïc Quaàn Sanh, Thoáng Ngöï Vaïn Vaät


      DÒCH:  Sanh thaønh ngöôøi vaät voâ bieân


                      Thoáng trò muoân loaøi moïi vieäc caàm tay


        GIAÛI: Toùm trò caû muoân vaät, hoùa nuoâi nhöõng keû chuùng sanh.


  3.               Dieäu Dieäu Huyønh Kim Khuyeát, Nguy Nguy Baïch Ngoïc Kinh
        D
  ÒCH: Cöûa Huyønh Kim chaïm vaøng loäng laãy,
                      Thaønh Baïch Ngoïc caån ngoïc nguy nga
         GIAÛI:      Treân ngoâi Thieân Cung coù cöûa Huyønh Kim Khuyeát sôn pheát nhöõng vaøng roàng, cao lôùn muø muø dieäu vôïi. Thaønh Thaùnh Hoaøng caån nhöõng ngoïc traéng trong, voøi voïi cao lôùn. Hai choã aáy laø nôi Thieân Ñeá thöôøng ngöï


  4.               Nhöôïc Thieät Nhöôïc Hö, Baát Ngoân Nhi Maïc Tuyeân Ñaïi Hoùa
        D
  ÒCH: Coù ñaày nhö theá: troáng khoâng;
                      Maëc daàu khoâng ñoäng nhöng maø ñöùc cao.
         GIAÛI:  Hình trôøi xem nhö daày ñaëc thì laïi nhö troáng khoâng, laëng leõ khoâng tieáng noùi chi tieát maø hoùa ra roäng lôùn.


  5.               Thò Khoâng Thò Saéc, Voâ Vi Nhi Dòch Söû Quaàn Linh
         D
  ÒCH:  Khoâng nhö coù, coù nhö khoâng,
                           Khoâng thaáy baøy laøm nhöng khieán thaàn linh
          GIAÛI:  Hình Trôøi xem thieät troáng khoâng maø trong khoâng laïi hoùa saéc, saéc laïi hoùa khoâng. Khoâng laøm maø xai caùc vò Thaàn Linh phaûi ñeán tuaân maïng, aáy laø voâ vi, trong saùch Luaän ngöõ coù caâu” Voâ Vi Nhi Trò”.


  6.                Thôøi Thöøa Luïc Long, Du Haønh Baát Töùc        
         D
  ÒCH:  Vua trôøi ngöï coõi saùu roàng,
                             Huyeàn huyeàn dieäu dieäu ngao du khoâng ngöøng
         GIAÛI:  Haèng côûi saùu roàng ñi giaùp voøng trôøi khoâng heà nghæ


  7.               Khí Phaân Töù Töôïng, Hoaùt Truyeàn Voâ Bieân
         D
  ÒCH:  Ngoâi Voâ cöïc phaân chia töù töôïng
                           Laïi vaän haønh nhaät nguyeät voâ bieân
          GIAÛI: Moät khí Thaùi cöïc sanh Löôõng nghi (aâm döông), Löôõng nghi sanh ra Thieáu aâm, Thieáu döông: Ñoâng, Taây, Nam,Baéc (töù töôïng) roäng truyeàn xaây vaàn khoân cuøng


  8.               Caøn Kieän Cao Minh, Vaïn Loaïi Thieän Aùc Taát Kieán
         D
  ÒCH:  Ngoâi Caøn cöùng maïnh saùng cao,
                            Muoân loaøi laønh döõ saùng soi toû töôøng
          G
  IAÛI:  Ngoâi Caøn cöùng maïnh, saùng soi toät muoân loaøi laønh döõ ñeàu thaáy roõ


  9.               Huyeàn Phaïm Quaûng Ñaïi, Nhöùt Toaùn Hoïa Phöôùc Laäp Phaân
          D
  ÒCH:  Phaïm vi dieäu dieäu huyeàn huyeàn
                           Laønh döõ ñònh toäi phöôùc ban töø raèng
          GIAÛI: Moät pheáp huyeàn dieäu roäng lôùn, döõ laønh hoïa phöôùc moät toaùn chia tröø, taêng giaûm raønh reû khoâng sai maûy toùc.


  10.       Thöôïng Chöôûng Tam Thaäp Luïc Thieân, Tam Thieân Theá Giaùi
          D
  ÒCH:  Treân soi ba saùu (36) cung trôøi,
                           Ba ngaøn theá giôùi cuõng caàm trong tay
          GIAÛI: Treân thì chöôûng quaûn 36 vì thieân cung vaø ba ngaøn theá giôùi: Ñaïi Thieân theá giôùi, Trung Thieân theá giôùi, Tieåu Thieân theá giôùi; moãi coõi coù moät ngaøn. Ba möôi saùu Thieân cang laø ba möôi saùu coõi Thieân Taøo aáy laø caên baûn thieân nhieân, moãi coõi coù moät vò Tinh Quaân chöôûng quaûn.


  11.       Haï OÁc Thaát Thaäp Nhò Ñòa, Töù Ñaïi Boä Chaâu
         D
  ÒCH:  Döôùi cai quaûn baûy hai (72) taàng ñaát
                           Laïi xem luoân boán höôùng lôùn lao
          GIAÛI: Ñaáng Taïo Hoùa, döôùi theá Ngaøi toùm naém 72 ngoâi Ñòa Saùc vaø boán Boä Chaâu lôùn trong coõi Traàn Hoaøn Theá Giôùi. Baûy möôi hai ngoâi Ñòa Saùc aáy moãi ngoâi coù moät vò Tinh quaân chöôûng quaûn
              Baûy möôi hai ngoâi Ñia Saùc cuõng tuøng maïng lònh nôi Baéc Ñaåu maø thi haønh theo boån phaän trong Caøn khoân Voõ truï. Vaø boán Boä Chaâu keå sau ñaây: Ñoâng, Taây, Nam, Baéc; Ñoâng laø Ñoâng Thaéng Thaàn Chaâu, Taây laø Taây Ngöu Haï Chaâu, Nam laø Nam Thieäm Boä Chaâu, Baéc laø Baéc Cuø Lö Chaâu, aáy laø töù Ñaïi Boä Chaâu


  12.       Tieân Thieân Haäu Thieân, Tònh Duïc Ñaïi Töø Phuï
           D
  ÒCH:  Chuû trôøi tröôùc, chuû trôøi sau
                           Do luaät ñoäng tònh mang ôn cha laønh
          GIAÛI: Ngoâi Tieân Thieân laø tröôùc ñôøi Hoàng Hoang, ngoâi Haäu Thieân khi trôøi ñaõ ñònh roài. Vì Thieân Ñeá laø cha caû trong Caøn Khoân Theá Giôùi hay thöông muoân vaät.


  13.       Kieâm Ngöôõng Coå Ngöôõng, Phoå Teå Toång Phaùp Toâng
           D
  ÒCH:  Xöa nay moät daï tín thaønh,
                             Quy hoài caùc phaùp chôn sanh veà laønh.
          GIAÛI: Ñôøi nay tín ngöôõng, Ñôøi xöa tín ngöôõng, tin töôûng chaéc coù Vì Thöôïng Ñeá toùm thaâu heát taát caû phaùp toâng, laø roäng ñöùc haùo sanh maø teá ñoä caû chuùng sanh


  14.       Naõi Nhöït Nguyeät Tinh Thaàn Chi Quaân,
              Vi Thaùnh Thaàn Tieân Phaät Chi Chuû
           D
  ÒCH:  Cha trôøi sanh Tam quang Tam böûu
                             Hieäp Nguõ chi thoáng nhaát ñaïo maàu.
          GIAÛI: Vì Thieân Ñeá laø chuùa cuûa maët Nhaät, maët Nguyeät, Sao, Tinh thaàn vaø laø Chuû teå caùc vì Thaùnh, Thaàn, Tieân, Phaät vaäy          


  15.       Traïm Tòch Chôn Ñaïo, Khoâi Mòch Toân Nghieâm
           D
  ÒCH:   Ñaïo trôøi mòt mòt cao saâu
                            Ngoâi Thaày, Cha daïy con veà neûo chôn.
          GIAÛI: Môû neàn Chôn Ñaïo roäng lôùn minh moâng vaø Ñaáng Toân Nghieâm laø cha caû


  16.       Bieán Hoaù Voâ Cuøng, Luõ Truyeàn Böûu Kinh Dó Giaùc Theá
          D
  ÒCH:  Chôn thaàn Thaày hoùa muoân muoân
                           Laïi truyeàn kinh baùu quyù hôn ngoïc ngaø.
          GIAÛI: Ñaïo trôøi bieán hoùa voâ cuøng haèng duøng phaùp taù phaøm vaø giaùng linh cô truyeàn phaùp Kinh Caùo ñeå thöùc tænh ngöôøi ñôøi giaác meâ muoäi.


  17.       Linh Oai Maïc Traéc, Thöôøng Thi Thaàn Giaùo Dó Lôïi Sanh
          DÒCH:  Chuoâng giaùc ngoä voïng keâu huyeàn dieäu
                           Giaùo daãn ñôøi höõu ích quaàn sanh.
          GIAÛI: Vì Thieân Ñeá oai linh chaúng löôøng, thöôøng ra lôøi thaùnh ngoân, laøm thi vaên, Thaùnh Giaùo giuùp lôïi cho chuùng sanh


  18.       Hoàng Oai Hoàng Töø, Voâ Cöïc Voâ Thöôïng
          D
  ÒCH:  Oai linh töø thieän ôn Trôøi
                           Bao la cao roäng khoâng ranh khoâng bôø.
          GIAÛI: Oai linh lôùn, töø bi lôùn, khoâng cuøng khoâng roät khoâng böïc naøo treân vì Thieân Ñeá nöõa vaäy.


  19.       Ñaïi Thaùnh Ñaïi Nguyeän, Ñaïi Taïo Ñaïi Bi
      D
  ÒCH:  Ñöùc Thaùnh roäng theä nguyeàn ôn lôùn
                     AÂn taïo trôøi bí aån bí quan
    GIAÛI: Thaùnh ñöùc lôùn, lôøi nguyeän lôùn. Ñöùc taïo hoùa lôùn, Ñöùc töø bi lôùn


  20.       Huyeàn Khung Cao Thöôïng Ñeá, Ngoïc Hoaøng Tích Phöôùc,
              Höïu Toäi Ñaïi Thieân Toân
    D
  ÒCH:  Thöôïng Thieân treân caùi khung ñen,
                  Ngoïc Hoaøng xaù toäi ban ôn caàm quyeàn
     GIAÛI: Ñöùc Ngoïc Hoaøng ban phöôùc tha toäi, bao truøm caû Theá giôùi coøn cao lôùn khoâng cuøng khoâng toät, khoâng chi treân heát nöõa cho neân goïi laø “ Cao Thöôïng Ñeá Ñaïi Thieân Toân”


   


                                                                             Trích löôïc saùch Töù Thôøi Nhöït Tuïng – daãn giaûi


                                                                                                                cuûa nhaø saùch MINH TAÂM


Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Nghĩa luân hồi .
  Bởi Nhan Nai trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 05-01-2010, 11:10 AM
 2. Ý nghĩa của kinh Cảm Ứng?
  Bởi daoky_tqb trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 17
  Có Bài Mới: 23-04-2009, 11:13 PM
 3. Ý nghĩa và tập tục`TẾT
  Bởi Nhan Nai trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 19-01-2009, 11:26 AM