muội xin gởi 10 điều tâm niệm:


click tại đây để xem và tải về: 2008-10-08_171938_tamniem.doc   


chào thân ái!

Thanh Thảo39729.7235532407