+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/3
1 2 3
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 28

Ðề tài: Có cần thiết phải có Đạo Cao Đài

 1. #1
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  512

   Trong khi đã có biết bao tôn giáo trên mặt địa cầu, nếu nói rằng tất cả đều do Thượng Đế tạo ra, tất đều đúng và tốt cả, tại sao lại cần thêm một tôn giáo nữa?


  Nếu nói là đã" thất chơn truyền " thì tại sao không cứ giữ các tôn giáo đã hiện hữu và chỉ dạy cách quay về chơn truyền ( unhumanizing ) mà phải tạo ra một tôn giáo mới. Nếu chúng ta suy diễn "sáng suốt" thì có phải là một lối ngụy biện đễ tạo ra một "tổ chức " mới không cần thiết chăng.

     

 2. #2
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Một vấn đề cần thiết được nêu lên và trao đổi.


  Qua đó cho thấy, người tín hữu Cao Đài cần được hướng dẫn học hỏi mấy vấn đề căn bản:


  1. Nguyên nhân Lập giáo Kỳ Ba


  2. Đạo và Tôn Giáo: điểm chung và điểm riêng là gì?


  3. ................?


  Nick name của đệ đã là 1 chi tiết lý giải


 3. #3
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  512

   Chúng ta hãy đễ ý đến hoàn cảnh thế giới hiện nay, những mâu thuẫn về tôn giáo đang là nguyên nhân nếu không nói là chính cho các cuộc chiến tranh đẫm máu hiện nay.


  HDDD xin trích một ý kiến phản ảnh của một người tây phương về sự hậu quả của sự phân biệt tôn giáo hiện nay.


  Monotheistic religions that lay claim to the one and only possible truth are doomed by their very nature to end up in conflict . The only way out is to free ourselves from these ancient divisive creeds and thus extinguish their fires of righteuosness. A little more humility about the human condition and our relation to a higher power would go a long way toward healing what divides us.


  ( Carolyn D. Lewis; Time, Vol. 168, Number 25, page 9;December 18, 2006 ) 


  Cao Đài trong hoàn cảnh này có thật cần thiết hay không?


 4. #4
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  266
  Nguyên văn bởi HUYNHDEDAIDONG

   HDDD xin trích một ý kiến phản ảnh của một người tây phương về sự hậu quả của sự phân biệt tôn giáo hiện nay.


  Monotheistic religions that lay claim to the one and only possible truth are doomed by their very nature to end up in conflict . The only way out is to free ourselves from these ancient divisive creeds and thus extinguish their fires of righteuosness. A little more humility about the human condition and our relation to a higher power would go a long way toward healing what divides us.


  ( Carolyn D. Lewis; Time, Vol. 168, Number 25, page 9;December 18, 2006 ) 


  Cao Đài trong hoàn cảnh này có thật cần thiết hay không?


   


  Thưa Huynh HUYNHDEDAIDONG


  Vấn đề huynh đưa ra tuy cũ mà mới.


  Tuy nhiên, hầu hết những người tham gia diễn đàn là người Việt Nam (gốc Việt Nam) trong khi đó đoạn văn trên được viết bằng một ngôn ngữ khác. Thật sự khó hiểu đối với đa số thành viên tham gia diễn đàn này.


  Nếu được, Huynh có thể diễn Nôm cho mọi người biết ý tác giả muốn nói gì được không?


  Cám ơn.


  Chào phụng sự.


  nhattrung


   

   

 5. #5
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  512

   Cảm ơn Nhattrung nhắc dùm. Thật ra lúc sáng này HDDD đang online trong lúc làm việc, và có việc cần làm ngay nên chưa kịp dịch sang Việt ngữ ý tưởng trên trước khi gởi đi, thành thật cáo lỗi.


  Ý tưởng trên có thể dịch thoáng như sau, quí huynh tỷ đệ muội có thể sửa lại lời dịch này:


  Các tôn giáo cực đoan chỉ nghỉ có mỗi mình thần linh của mình là chánh Đạo cuối cùng sẽ bị tiêu diệt bởi bản chất tiêu cực ấy. Muốn thoát khỏi những giáo điều cổ lồ sỉ và chia rẻ ấy, chúng ta chỉ còn cách tự mình phải thoát ra khỏi lối suy nghĩ ấy hòng dập tắt những cuộc chiến tranh tranh dành cho quyền lợi ích kỷ ấy. Chúng ta sẽ xích lại gần nhau hơn nếu ai cũng biết khiêm nhường hơn một tí nữa trong lối suy nghĩ về con người và quan hệ của chúng ta đối với quyền năng tối thượng, Thượng Đế.


  Các bạn có thể gởi bài này đến chia sẻ cùng Tin Lành Biện Giáo xem chúng ta có thể ngồi gần nhau hơn thêm một tí chăng.


  Thân,


 6. #6
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  512

   Huynh Đạt Tường nêu ra ý kiến để giải thích tại sao cần thiết phải có Đạo Cao Đài chúng ta tìm hiểu xem nguyên nhân lập Đạo kỳ ba.


  Quí huynh tỷ đệ muội xin chia sẻ về nguyên nhân lập Tam Kỳ Phổ Độ qua Thánh Giáo cho HDDD được rõ thêm. Riêng mình HDDD vẫn thắc mắc tại sao Thượng Đế không chỉ đơn giản khải thị sửa đổi những tôn giáo sẵn có quay về chân truyền mà phải mở một tôn giáo mới.


  Tôn giáo CD ra đời có làm hại đến các tôn giáo bạn hay không? Nếu như phàm nhân thường nói tôn giáo nào cũng giống nhau, dạy làm lành lánh dữ... vậy thì nhu cầu có thêm Cao Đài là gì?


   


 7. #7
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Bài viết
  277

  Sao lâu quá, không thấy quí huynh tỉ đóng góp trong Diễn Đàn này. Nhân đọc cuốn Tinh Hoa Các Đạo Giáo của BS Nhân-Tử Nguyễn Văn Thọ, Tập II, trang 572, 573 do nhà xuất bản Nhân-Tử-Văn, năm 2002, BS Thọ rất tâm đắc về cuốn sách Lịch Sử Đạo Cao Đài của Lê Anh Dũng, nên rút ra những yếu điểm cần thiết phải có Đạo Cao Đài:


  1/ Con người đang khao khát đi tìm một chân lý đại đồng. Ngay đao Công Giáo nay cũng chủ xướng hòa đồng tôn giáo.


  2/ Cao Đài chủ trương hòa đồng và Vạn Giáo Nhất Lý.


  3/ Cao Đài cho rằng các tôn giáo nay đã mất phần tinh hoa, phần chân truyền. Và Thượng Đế khai đạo kỳ này là muốn dạy lại cho nhân lọai phần tinh hoa, mật truyền ấy.


  ...Tôi không là Cao Đài, nhưng tôi kính phục đường lối trên, và cũng muốn đóng góp vào đó một phần nào..


  Bác Sĩ Nguyễn Văn Thọ là người Thiên Chúa Giáo. Là Giáo Sư Đại học tại Viêt Nam trước năm 1975 về Triết Học Đông Phương. Nghiên cứu và viết nhiều sách khảo luận về Văn Hóa, Triết Học, Y học và Tôn Giáo, Dich Học...Rất có cảm tình với Đạo Cao Đài chúng ta. Đã nhiều lần được mời đến thuyết giảng tai Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo vào những năm cuối thập niên 70s và đầu năm 80s...  


  tn 


 8. #8
  Tham gia ngày
  Jul 2007
  Bài viết
  57

   CUNG CẤP VĂN BẢN TRẢ LỜI ĐỀ TÀI...


  Tôi xin phép cung cấp văn bản của Đức Hộ Pháp liên quan đến vấn đề bạn nêu ra và diễn đàn đã góp ý....để chúng ta cùng tìm hiểu....


  Ngày 22-6- Mậu Dần.(19-7-1938). Tại Đền Thánh.
  Tại Sao có Tam Giáo rồi Đức Chí Tôn còn khai Đ.Đ,T.K.P.Đ.
  Do Tam giáo thất chơn truyền . Nho Thích Đạo hiện nay đã trở nên phàm giáo.
  Chư đệ tử trong 3 nhà không giữ  y luật pháp qui điều, canh cải chơn truyền , bày ra các điều giả cuộc, làm cho Tam Giáo biến thành dị đoan.
  - Đệ-tử nhà Đạo chẳng còn tùng pháp-giới của Đức Thái-Thượng Lão-Quân, tuy ở trong nhà Đạo mà tức thị dị-đoan mê-tín.
  - Đệ-tử nhà Thích-giáo không thuận theo lời giảng dạy của Đức Phật Thích-Ca thì đệ tử nhà Thích dị đoan mê tín.
  -  Đệ-tử nhà Nho dị-đoan bất-chính chẳng thật hành điều mục của Đức Văn Tuyên Khổng Thánh thì đệ tử nhà Nho dị  đoan bất chánh . 
       Tóm lại, hai chữ “DỊ ĐOAN” nghĩa là đồ theo không đúng kiểu cái quy-giới, thể-lệ chơn-truyền của Tam-giáo.
  - Tiên-giáo Đức Thái-Thượng dạy tam-bửu ngũ-hành, tu thân luyện tánh, thủ cảm-ứng công-bình.
  - Phật-giáo Đức Thích-Ca dạy tam-quy ngũ-giới, minh tâm kiến tánh, thực hành bác-ái từ-bi.
  - Nho-giáo Đức Khổng-Tử dạy tam-cang ngũ-thường, tồn tâm dưỡng tánh, giữ hai chữ trung-hiếu là tiêu-chuẩn cho mọi hành-vi. 
       Cả luật-pháp, khuôn-viên, điều-mục của 3 tôn-giáo từ buổi sơ-khai có đủ phương diệu huyền-năng dìu đời thoát khổ. Nhơn sanh trong thời-kỳ thượng-nguơn còn tánh-đức biết giữ chơn-truyền chuẩn-thằng quy-củ của Nho-Thích-Đạo, làm lành lánh dữ, dưỡng tánh tu tâm nên nhơn sanh mới được hưởng thanh-bình an-lạc. 
       Nay đến thời-kỳ hạ-nguơn mạt-pháp, thế-đạo suy-vi, nhân-tâm bất cổ, đạo-đức đổi dời, lòng người thay đổi, vật-chất hiện sinh nên luật tam-cang chẳng giữ, phép ngũ-thường quên đi. Từ đó, Tam-giáo thất chơn-truyền, nhân-tâm biến đổi, bỏ phép công-bình, tranh danh dục lợi, quên chữ cốt nhục đồng lòng, chẳng tưởng chung nòi, xóa đi cùng chủng, mất nghĩa đồng-bào mà thành ra một trường náo-nhiệt, thảm-kịch thương đau, luân-lý suy-đồi nên đời thành mạt-kiếp. 
       Các vị giáo-chủ xưa có tiên tri rằng buổi hạ-nguơn Tam-giáo phải quy phàm nên có để lời bí-tích trong sấm truyền như:
  Phật Tông Nguyên Lý Đức Thích Ca nói:
  “Lục vạn dư niên, Thiên Khai  Huỳnh Đạo”. 
  Còn  Nho-giáo, Đức Khổng-Phu-Tử nói:
  “Mạt hậu tam kỳ, Thiên Khai  Huỳnh Đạo”.
  Đức Chúa Jesus Christ khi bị đóng đinh trên cây thánh-giá tiên tri với các môn-đệ của Ngài rằng: 
  “ Trong 2000 năm tận-thế, ta sẽ đến phán xét cho nhân-loại một lần nữa”.
  Ngài còn nói: 
  “ Còn nhiều chuồng chiên sau Đức Chúa Cha sẽ quy về một mối”. 
       Nay Đức Chí-Tôn khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là đúng theo sấm truyền của các vị giáo-chủ ngày xưa. 
       Chỉ có hai phương-diện là:
  - Do nơi Tam-giáo thất chơn-truyền. Chính mình Đức Chí-Tôn giáng cơ lập Đạo đặng quy nguyên phục nhứt gọi là chấn-hưng Tam-Giáo lại cho hoàn-toàn.
  - Lập luật-pháp khuôn-viên cho phù-hợp theo dân-trí buổi này mới tìm phương độ rỗi nhơn sanh, hiệp cả tinh-thần của các dân-tộc. Nhân loại biết nhìn nhau một cha chung là thuận-hòa, cùng nhau thực hành chủ-nghĩa thương yêu, chung thờ một tôn-giáo đại-đồng thì nhân-loại mới gội nhuần ân-huệ. Đời tranh-đấu tự diệt sẽ trở nên mỹ-tục thuần-phong thì vạn-loại mới chung hưởng cơ hòa-bình, phục hồi đời thượng-cổ là do nơi thiên-thơ tiền-định của buổi hạ-nguơn chuyển thế, hoán cựu duy tân. 
       Tóm lại Đức Chí-Tôn khai Đạo kỳ ba này là thuận theo lẽ tuần-huờn châu nhi phục thủy./.
   


  Đánh máy và gởi Trần Thị Minh Thu


 9. #9
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  512

  Cảm ơn tỷ TTMT đã hâm nóng lại đề tài.


  Xin nhờ quí A C E nào hiểu như thế nào là "theo lẽ tuần-huờn châu nhi phục thủy" xin giải thích thêm cho HDDD hiểu rỏ thêm, xin đa tạ.


 10. #10
  Tham gia ngày
  Aug 2007
  Bài viết
  77

   1- Lẽ TUẦN HƯỜN CHÂU NHI PHỤC THUỶ có nghĩa là đi giáp một vòng rồi trở về vạch xuất phát để bắt đầu một chu kỳ mới.... lưu ý là không phải trở về nguyên trạng mà là đã xong một chu kỳ tấn hoá dài hay ngắn....


  Ví dụ như Trái đất quay xung quanh mặt Trời theo hình elip để tạo nên 04 mùa cứ thế hết năm nầy sang năm khác nhưng không có năm nào giống năm nào...


   Trái đất tự quay xung quanh trục để tạo nên ngày và đêm cứ thế nhưng không có ngày và đêm nào được lập lại...


    thành viên mới tinh...


    2- Đề tài nầy vừa hay vừa thực tế tôi sẽ suy nghĩ để tham gia....vì chính tôi cũng đang tự hỏi như thế...


  kính .


   


Trang 1/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. NỮ PHÁI TRONG ĐẠO CAO ĐÀI
  Bởi Tien Duc trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 26
  Có Bài Mới: 14-03-2009, 05:46 AM