Cho đệ hỏi lá sớ ta có thể dâng hoặc niệm ngược chiều sớ đuợc không ạ? Chẳng hạn như để nguợc chiều bao sớ" HKCTĐNHĐTT" được không ạ?Khi niệm sớ và dâng sớ được không ạ?