Xin chào ace trên diễn đàn !


Hiền đệ muốn liên kết toàn thể thanh niên ĐẠI ĐẠO khắp nơi ba miền bắc trung nam. Nhân cơ hội này để chúng ta gần nhau hơn về phương diện thực tế, tổ chức nhiều chuyến thăm đến các HỘI THÁNH , CƠ QUAN , THÁNH THẤT , THÁNH TỊNH , cũng như TÒA THÁNH. Nhiều cuộc cắm trại mang tính chất rộng rãi toàn quốc chung cho tất cả thanh niên của ĐẠI ĐẠO chúng ta. Hiền đệ cần sự liên kết của tình huynh đệ giao liên, bước thanh xuân nắm chặt vòng tay, xiết chặt vòng tay, gắn kết bên nhau, kề vai sát cánh làm lớn mạnh phong trào thanh niên ĐẠI ĐẠO (...) vì ngày mai tươi đẹp.


Hãy liên hệ nếu cần hưởng ứng, đóng góp tinh thần, cùng nhau xây dựng tổ chức, kính mong quý anh chị em, đã ghé ngang diễn đàn này.


Địa chỉ liên hệ : TỰ NHIÊN, THÁNH THẤT SÔNG VỆ, HUYỆN TƯ NGHĨA, TĨNH QUẢNG NGÃI.


Số máy liên lạc : 0974.631.887 _  0934.980.296


                                                                                                                         Kính mong hợp tác.


                                                                                                                                             Tunhie n