+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 4/ Tổng số 4

Ðề tài: Giới thiệu sách: Dưỡng chơn tập - Tác giả Bác Nhã Thiển Sư

 1. #1
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Bài viết
  997
  Phụng Thánh's Avatar

  PT sưu tầm và giới thiệu :

  Kính thưa quý Chức sắc, Chức việc...
  Kính thưa quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội...

  Chúng tôi vừa sưu tầm và làm xong eBook (.pdf format)
  quyển "Dưỡng Chơn Tập" do Nguyễn Minh Thiện (tức
  ngài Bát Nhã Thiền Sư khi đắc đạo) dịch và Đạo Trưởng
  Thiện Trung giới thiệu (theo tài liệu học tập từ THƯ VIỆN
  CAO ĐÀI - FRANCE của HH Phổ An) và để tại link sau đây:
  http://saigonline.com/nth/caodai/ebo...g_chon_tap.pdf

  Quyển sách này gồm 60 chương, khoảng 173 trang... là
  quyển sách rất cần được tham khảo và nghiên cứu... Tựa của
  mỗi chương phần lớn là một chữ, tỉ dụ như ... ĐẠO, LÝ, LÃO,
  BỆNH, TỬ, TINH, KHÍ, THẦN, TÂM, TÌNH, TƯ, NIỆM, HÁO,
  THÂN, MẠCH, SẮC, SỰ, VẬT, NGÃ, GIẢ, MA, QUỈ, CẢNH,
  THỨC, QUÁ, THIỆN, MỘNG, GIÁO, HỌC, TRI, HÀNH, NGÔN,
  KỈNH, CHỈ, QUÁN, GIỚI, ĐỊNH, HUỆ, THÀNH, HIẾU, ĐỨC,
  NHÂN, TỊNH, LẠC, TRUNG ... vân vân!!! Tuy nhiên, từng
  chữ một sẽ được giảng dạy cặn kẻ với lời giải thích dễ hiểu
  về các câu Hán tự... Chính vi thế mà chúng ta không lấy làm
  ngạc nhiên khi có nhiều bài viết trích dẫn từ quyển sách quí
  báu này...

  Kính mong quý HTĐMuội dành thì giờ đọc qua cho biết...

  Trân trọng,
  Hồng Lan & Tấn Hưng

  Quý vị hảo tâm, muốn làm công quả, giúp đánh máy kinh sách...
  xin vui lòng liên lạc về: Thiên Lý Bửu Tòa , cám ơn nhiều!

  ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
  KINH-SÁCH
  THIÊN-ÐẠO VÀ THẾ-ÐẠO
  HIỆP TUYỂN

  DẠNG EBOOKS - ACROBAT.PDF
  > > > Sẵn sàng in ấn tại nhà qua 3 simple-steps:
  1. Mở sách: click vào tựa sách theo thư mục
  2. In sách: click vào Printer-Icon trong Acrobat-Windows
  3. Ðóng sách: cắt đôi (2 pages per sheet) và xếp trang theo thứ tự,
  xong đóng kim (staples) hay đục lỗ (hole-punch) tùy hỉ... < < <

  HỘI THÁNH - TÒA THÁNH TÂY NINH
  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I - 1972 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển II - 1972 Bí Truyền Cơ Ðạo - 1986 (Thánh Giáo của Ðức Hộ Pháp - Phạm Công Tắc) Ðạo Sử, Quyển I - 1953 (Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu) Ðạo Sử, Quyển II - 1957 (Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu) Thiên Ðạo - 1956 (Nguyễn Trung Hậu - Phan Trường Mạnh) Hiến Chương Ðại Ðạo - 1965 Tiểu Sử Ðức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung - 1934 (nhà báo Diệp Văn Kỳ)

  CHIẾU MINH TAM THANH
  Ðại Thừa Chơn Giáo - 1936 Vô Thừa Chơn Giáo - 1990 Ðạo Pháp Bí Giải - 1967 Huyền Diệu Cảnh - Ðơn Kinh (Lý Trần Tử trước tác, bản dịch 1927-1931) Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu - 1932 Ðại Ðạo Luận - 1996 (Phổ Lạc - Trần Văn Vinh) Bát Quái Ðồ Thiên - 1996 (Phổ Lạc - Trần Văn Vinh) Tam Nhật Ðàn - 1935 Trước Tiết Tàng Thơ - 1938 Ngọc Kinh Toàn Tập - (1934-1967) Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ - 1813 (Mẫn Nhất Ðức - Thế Trường dịch 1996) Ngọc Lộ Kim Bàn - 1934 Thích Gia Chơn Giải - 1921 (Cao Minh Thiền Sư) Di Ðà Diệu Pháp - 1998 (Bùi Trí Dũng) Kinh Cúng Tứ Thời - Chiếu Minh Tam Thanh - 1934 Huỳnh Ðình Kinh - 2008 Thất Nhựt Du Tiên - 1939 Tây Du Chơn Giải - 1990 (Bùi Hà Thanh - Huệ Pháp Thiên Tôn) Ngọc Hoàng Tâm Ấn Kinh - 1951

  HỘI THÁNH BẾN TRE - BAN CHỈNH ÐẠO
  Tiểu Sử Ðức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương - 1958

  HỘI THÁNH TIÊN THIÊN - CHÂU MINH
  Thánh Huấn Hiệp Tuyển, Quyển I Thánh Huấn Hiệp Tuyển, Quyển II

  HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO TRUNG VIỆT
  Thánh Truyền Trung Hưng - 1989 Những Bài Thuyết Ðạo - 1990

  HỘI THÁNH TRUNG ƯƠNG TRUNG VIỆT
  Tiểu Thừa Chơn Giáo - 1961 Trung Thừa Chơn Giáo - 1962 Thượng Thừa Chơn Giáo - 1962

  MINH LÝ THÁNH HỘI - TAM TÔNG MIẾU
  Ðạo Học Chỉ Nam - 2007 Dưỡng Chơn Tập - 1995 (Nguyễn Minh Thiện dịch)

  GIÁO HỘI CAO ÐÀI THỐNG NHỨT
  Kinh Bình Minh Ðại Ðạo

  CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ
  Thánh Giáo Sưu Tập - 1965 Thánh Giáo Sưu Tập - 1966 Thánh Giáo Sưu Tập - 1967 Thánh Giáo Sưu Tập - 1968 Thánh Giáo Sưu Tập - 1969 Thánh Giáo Sưu Tập - 1970 Thánh Giáo Sưu Tập - 1971 Thánh Giáo Sưu Tập - 1972 Thánh Giáo Sưu Tập - 1973 Thánh Giáo Sưu Tập - 1974 Thánh Giáo Sưu Tập - 1975 Thánh Giáo Sưu Tập - 1976_1980 Thánh Giáo Sưu Tập - 1981 Thánh Giáo Sưu Tập - 1985 Thánh Giáo Sưu Tập - 1986_1989

  TỪ CÁC ÐÀN & THÁNH THẤT Ở CÁC NƠI
  Tu Chơn Thiệp Quyết - 1930 (Thánh Thất Kiên Giang, Rạch Giá) Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh - 1949 (Kết hợp từ 7 Ðàn: Hư Vô Chơn Nhứt, Như Ý Linh Ðàn, Tam Tông Miếu, Chiếu Thanh Quang, Thanh Tịnh Ðàn, Tam Thanh Bửu Ðiện, và Nguyệt Thanh Cung) Cẩm Nang Thơ - 1949 Thánh Ðức Chuyển Mê (Ngọc Vân Ðàn) Thánh Ðức Chơn Kinh (Ngọc Minh Ðài) Thánh Ðức Chơn Truyền Trung Ðạo (Ngũ Phụng Kỳ Sơn) Chiêu Hồn Chí Sĩ Kinh - 1950 (Huyền Minh Thính Ðàn)

  THIÊN LÝ BỬU TÒA
  Ðại Giác Thánh Kinh - 1984 Kinh Thánh Giáo Pháp - 1984 Di Lạc Bảo Pháp Chơn Kinh - 1984 Quan Âm Phổ Chiếu Pháp Bảo Tâm Kinh - 1984

  CÁC ÐẠO TRƯỞNG, ÐẠO TÂM, ÐẠO HỮU
  Ðại Ðạo Truy Nguyên & Phu Thê Yếu Luận - 1929 (Huệ Chương) Việt Dịch - 2009 (Hà Hưng Quốc) Tìm Hiểu Ðạo Cao Ðài, Quyển I - 1989 (Minh Lý - Ðỗ Vạn Lý)

  NGOẠI NGỮ
  CaoDai, A Religion of Unity (CAODAI, MOT TON GIAO HOP NHAT) - 2000 (Hum Dac Bui, M.D. & with Ngasha Beck as Editor) Collection of CaoDai Holy Messages (THANH NGON HIEP TUYEN) - 2000 (Hum Bui, M.D. & Hong Bui, M.D. with Ngasha Beck & Todd Berry as Editors) The Religious Constitution of CaoDai (TAN LUAT PHAP CHANH TRUYEN) - 2000 (Hum Bui, M.D. & Hong Bui, M.D. with Ngasha Beck & Todd Berry as Editors) Guide to CaoDai Spititual Celebration (CAM NANG HANH LE CAODAI) - 2000 (Hum Bui, M.D. & Hong Bui, M.D. with Ngasha Beck as Editor) An Introduction To Caodaism - 1971 (Professor Ralph B. Smith of University of London) History And Philosophy Of Caodaism - 1950 (Gabriel Gobron - Phạm Xuân Thái dịch từ Pháp-Ngữ sang Anh-Ngữ)


  Trang "Thư Mục" này sẽ được thường xuyên bổ túc thêm...
  Trang eBooks này được xem qua:
  lần, kể từ April 04th, 2010

 2. #2
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  246
  LongNguyen's Avatar
  Ui, mới hôm qua còn thấy huynh Phụng Thánh gửi thêm một loạt đường dẫn download các kinh sách, sách tham khảo Cao Đài mà hôm nay mất tiêu ráo trọi rồi????

  Huynh Phụng Thánh cất ở đâu rồi ạ?
  Long Nguyen
  Email: thanhlong@caodaivn.com
  Blogs: http://lovncaodai.multiply.com/
  http://longnguyenthanh.wordpress.com/
 3. #3
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Bài viết
  997
  Phụng Thánh's Avatar
  Ui, mới hôm qua còn thấy huynh Phụng Thánh gửi thêm một loạt đường dẫn download các kinh sách, sách tham khảo Cao Đài mà hôm nay mất tiêu ráo trọi rồi????

  Huynh Phụng Thánh cất ở đâu rồi ạ?

  Không có cất mà có quới nhân thay chủ đề
  Giới thiệu sách thuộc TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO

  Đa tạ các bậc quới nhân ẩn danh

 4. #4
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Bài viết
  997
  Phụng Thánh's Avatar
  Không có cất mà có quới nhân thay chủ đề
  Giới thiệu sách thuộc TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO

  Đa tạ các bậc quới nhân ẩn danh
  --------------------------

  Bây giờ chạy mất rồi ! PT chẳng biết gì cả !

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Sách thiện pdf
  Bởi lyquochoang trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 1
  Có Bài Mới: 02-07-2013, 12:13 PM
 2. Giới thiệu sách - Mỗi tuần một cuốn
  Bởi nhattrung trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 7
  Có Bài Mới: 05-03-2008, 04:10 AM