+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 6/ Tổng số 6

Ðề tài: Quyền lập luật trong Pháp chánh truyền

 1. #1
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

  QUYỀN LẬP LUẬT TRONG PHÁP CHÁNH TRUYỀN
  Bài viết của Trung ngôn nhằm tìm hiểu quyền lập luật đã được Thầy định trong Thánh ngôn, sau này trở thành Pháp chánh truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
  Thánh ngôn ghi:
  Bài 45 / Q.1
  Samedi 20 Novembre 1926
  (16-10-Bính Dần) Từ Lâm Tự
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
  GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

  GIÁO TÔNG nghĩa là Anh Cả các con, có quyền thay mặt Thầy mà dìu dắt các con trong đường Ðạo và đường Ðời. Nó có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn. Nó đặng phép thông công cùng Tam thập lục Thiên và Thất thập nhị Ðịa giái đặng cầu rỗi cho các con, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng!
  CHƯỞNG PHÁP của ba phái là Ðạo, Nho, Thích. Pháp luật Tam giáo tuy phân biệt nhau, song trước mặt Thầy vốn coi như một. Chúng nó có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc là nơi Giáo Tông truyền xuống [A1], hay là nơi Ðầu Sư dâng lên [C1]. Như hai đàng chẳng thuận thì chúng nó phải dâng lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Ðài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại, hay là tùy ý mà lập luật lại [B1]. Vậy chúng nó có quyền xem xét kinh điển trước khi phổ thông. Như thảng có "kinh luật" chi làm hại phong hóa thì chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản. Buộc cả tín đồ phải vùa sức mà hành sự trước mặt luật đời. Thầy khuyên các con rán xúm nhau vùa giúp chúng nó [D]. Mỗi Chưởng Pháp có ấn riêng. Ba ấn phải có đủ trên mỗi luật, mới đặng thi hành [B2]. Chư môn đệ tuân mạng!
  ÐẦU SƯ có quyền cai trị phần Ðạo và phần Ðời của chư môn đệ. Nó đặng quyền lập luật [C], song phải dâng lên cho Giáo Tông phê chuẩn [A2]. Luật lệ ấy phải xem xét một cách nghiêm nhặt, coi phải có ích cho nhơn sanh chăng. Giáo Tông buộc phải giao cho Chưởng Pháp xét nét trước khi phê chuẩn [A1.1].
  Chúng nó phải tuân mạng lịnh Giáo Tông, làm y như luật lệ Giáo Tông truyền dạy. Như thảng luật lệ nào nghịch với sự sanh hoạt của nhơn sanh, thì chúng nó đặng phép nài xin hủy bỏ [C2].
  Thầy khuyên các con phải thương yêu và giúp đỡ lấy nó [D]. Thầy lại dặn các con, như có điều chi cần yếu thì khá nài xin nơi nó.
  Ba Chi tuy khác, chớ quyền luật như nhau. Như luật lệ nào Giáo Tông đã truyền dạy mà cả ba đều ký tên không tuân mạng, thì luật lệ ấy phải trả lại cho Giáo Tông, Giáo Tông truyền lịnh cho Chưởng Pháp xét nét lại. Chúng nó có ba cái ấn riêng nhau. Mỗi tờ giấy chi chi phải có ấn mới thi hành, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng!
  Trong phạm vi bài viết này, Trung ngôn xem xét Thánh ngôn (hay Pháp chánh truyền) quy định về quyền lập luật của ba giáo phẩm : Giáo tông, Chưởng pháp và Đầu sư.
  Nguồn : Thánh ngôn hiệp tuyển.
  (còn tiếp)
  thay đổi nội dung bởi: Trung ngôn, 18-03-2014 lúc 07:20 AM
  Trung ngôn.

 2. #2
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Pháp chánh truyền:
  GIÁO TÔNG nghĩa là Anh Cả các con, có quyền thay mặt Thầy mà dìu dắt các con trong đường Ðạo và đường Ðời. Nó có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn. Nó đặng phép thông công cùng Tam thập lục Thiên và Thất thập nhị Ðịa giái đặng cầu rỗi cho các con, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng!

  Kính HTDM
  Khi đọc Thánh ngôn là Pháp chánh truyền (nêu trên), phần của Giáo tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chúng ta không thấy Thầy nhắc đến quyền lập luật của Giáo phẩm này.
  Tuy nhiên, quyền lập luật của Giáo tông lại được ghi nhận trong phần quyền hành của phẩm Đầu sư và Chưởng pháp.
  (còn tiếp)
  thay đổi nội dung bởi: Trung ngôn, 20-03-2014 lúc 04:28 PM
  Trung ngôn.

 3. #3
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Pháp chánh truyền:
  CHƯỞNG PHÁP của ba phái là Ðạo, Nho, Thích. Pháp luật Tam giáo tuy phân biệt nhau, song trước mặt Thầy vốn coi như một. Chúng nó có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc là nơi Giáo Tông truyền xuống [A1], hay là nơi Ðầu Sư dâng lên [C1]. Như hai đàng chẳng thuận thì chúng nó phải dâng lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Ðài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại, hay là tùy ý mà lập luật lại [B1]. Vậy chúng nó có quyền xem xét kinh điển trước khi phổ thông. Như thảng có "kinh luật" chi làm hại phong hóa thì chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản. Buộc cả tín đồ phải vùa sức mà hành sự trước mặt luật đời. Thầy khuyên các con rán xúm nhau vùa giúp chúng nó [D]. Mỗi Chưởng Pháp có ấn riêng. Ba ấn phải có đủ trên mỗi luật, mới đặng thi hành [B2]. Chư môn đệ tuân mạng!
  ÐẦU SƯ có quyền cai trị phần Ðạo và phần Ðời của chư môn đệ. Nó đặng quyền lập luật [C], song phải dâng lên cho Giáo Tông phê chuẩn [A2]. Luật lệ ấy phải xem xét một cách nghiêm nhặt, coi phải có ích cho nhơn sanh chăng. Giáo Tông buộc phải giao cho Chưởng Pháp xét nét trước khi phê chuẩn [A1.1].
  Chúng nó phải tuân mạng lịnh Giáo Tông, làm y như luật lệ Giáo Tông truyền dạy. Như thảng luật lệ nào nghịch với sự sanh hoạt của nhơn sanh, thì chúng nó đặng phép nài xin hủy bỏ [C2].
  Thầy khuyên các con phải thương yêu và giúp đỡ lấy nó [D]. Thầy lại dặn các con, như có điều chi cần yếu thì khá nài xin nơi nó.
  Ba Chi tuy khác, chớ quyền luật như nhau. Như luật lệ nào Giáo Tông đã truyền dạy mà cả ba đều ký tên không tuân mạng, thì luật lệ ấy phải trả lại cho Giáo Tông, Giáo Tông truyền lịnh cho Chưởng Pháp xét nét lại. Chúng nó có ba cái ấn riêng nhau. Mỗi tờ giấy chi chi phải có ấn mới thi hành, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng!

  Kính HTDM
  Khi đọc Thánh ngôn là Pháp chánh truyền (nêu trên), quyền lập luật của Giáo tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được quy định trong phần của Chưởng pháp và Đầu sư.
  Trong bài viết nay, Trung ngôn tạm đặt một số ký tự chữ để tiện theo dõi.
  A là Giáo tông ; B là Chưởng pháp, C là Đầu sư.
  Các số đếm được đính kèm theo để theo dõi lần lượt.
  Đây là cách theo dõi của riêng Trung ngôn mà thôi.
  (còn tiếp)
  thay đổi nội dung bởi: Trung ngôn, 24-03-2014 lúc 02:54 PM
  Trung ngôn.

 4. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính HTDM,
  Pháp chánh truyền ghi và Trung ngôn nhận thấy
  I. QUYỀN LẬP LUẬT CỦA GIÁO TÔNG:
  1. Chúng nó có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc là nơi Giáo Tông truyền xuống [A1].
  2. Nó đặng quyền lập luật, song phải dâng lên cho Giáo Tông phê chuẩn [A2].
  thay đổi nội dung bởi: Trung ngôn, 24-12-2015 lúc 05:34 PM
  Trung ngôn.

 5. #5
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính HTDM,
  Tiếp theo, chúng ta sẽ thấy quyền lập luật của Đầu sư.
  Pháp chánh truyền ghi và Trung ngôn nhận thấy
  II. QUYỀN LẬP LUẬT CỦA ĐẦU SƯ:
  1. Nó đặng quyền lập luật [C]
  2. hay là nơi Ðầu Sư dâng lên [C1].

  Trung ngôn.

 6. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính Anh chị em,
  Sau khi đọc Pháp chánh truyền thì Trung ngôn hiểu rằng, quyền lập luật chỉ 02 (hai) phẩm được trao quyền này đó là phẩm Giáo tông và phẩm Đầu sư.
  Ngoài ra, vẫn chưa tìm thấy một lời của Thầy cho phép phẩm nào khác được quyền lập luật.
  Kính.
  Trung ngôn.

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Đạo quy Hội thánh Truyền Giáo và Pháp chánh truyền, Tân luật
  Bởi QuanTriVien1 trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 96
  Có Bài Mới: 11-08-2016, 10:21 AM
 2. Vài Cảm Nghĩ Về TÂN LUẬT PHÁP CHÁNH TRUYỀN
  Bởi thanhphong12011 trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 05-08-2013, 08:28 PM
 3. Pháp chánh truyền và việc thực thi
  Bởi QuanTriVien1 trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 58
  Có Bài Mới: 06-06-2013, 12:26 PM
 4. Pháp chánh truyền chú giải và các quả địa cầu.
  Bởi Trung ngôn trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 8
  Có Bài Mới: 19-04-2013, 09:00 AM