Kết quả tìm kiếm

 1. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  CHỮ của BÚT - LỜI của MÂY – Ý của GIÓ ! Nhìn trời ! có đám ... Mây trôi .... Thong dong, tự tại ! một ... Đời vô lo ! Mĩn Cười ! Mây thốt cùng ta . Ông ơi , ông ấy , ông à , ông em ......... Ông em , ông ấy , ông à ............ Ông nào là ... Ấy ! , Ông nào là ... Em ? Mây trôi ! Bay...
 2. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Thầy khuyên con ... nhớ nằm lòng ! Đường Tu ... muôn lối ! > Nẻo về ... một thôi ! Ngày đi ! xưa có .... Trình Thầy . Ngày về ! con cũng .... Trình Thầy con ôi . Mượn Đời ! > Tác Xác > Thừa Y . Tròn Vai, Trọng Trách Công Đồng Phân Ban (Công Đồng Tam Giáo Phật Thánh Tiên) Mườn Đời ...
 3. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Đang đi mà ... bỗng nhớ Cội Nguồn ! Đang Hành ! bỗng thấy ... Tiếng người Sơn khê . Đang đi trong chốn Ta Bà ! Nghe lòng đau đáu ! > Náu mình ... Hành Công . Đang đi mà bỗng ... Trở về ! Trở về ! mà lại .... đang trong Cõi Đời . Đang ... Câm ! mà Trút ... tiếng Cười Đang ... Cười > mà...
 4. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Đang cơn ... Gió Lốc > Xoay chiều ! Nhìn Diều ... chới với ! > Gió Cuồng ... Đâm ngang . Đang ... Rê khúc hát : Đạo - Đời . Bổng ... lời Ba Xạo , Chích chòe ... Xen ngang . Phô phang ! > Ba mớ ... hột Mè . Gân ... Mồm > Rống rít ! > Rõ gì : Cơ Phong ? Kể > Đong ... Thành Tích cho nhiều ...
 5. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Ngày với Tháng ! lần trôi ... Bào Ảnh (Theo Năm tháng > Bào Ảnh lần Tua tới..) Cảnh ! bên ngoài > Dời - Đổi > Lòng con ? (Sau Dấu : Chấm Hỏi ? phải tự Biết) Bởi ... Xa xưa ! là : Châu Linh Tử . (Hột Giống Lành trên Thiên...) Thọ : Sắc Hình ! > Nặng ... vác , Vai mang ...
 6. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Vì có Gió ! mà ... Tâm con Có ! Gió đi rồi ! > Tâm ở nơi đâu ? Gió ... không đi và chưa từng ... Đến ! Chỉ vì rằng .... Duyên > Diển : Hằng Tâm . Diễn qua ... Tâm ! vì ... Duyên mà > Diễn . Diễn xong ... Tuồng ! mà chẳng ... Tuồng xong ! Thế mới nên ! > Hà sa ... Vạn Pháp . Diễn trong...
 7. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Thầy Dặn con .... Huyền Cân con hỡi ! Cố gắng Gìn ! Tâm ước ... ngày xưa ! Vào ... chốn Thế ! Trần Gian ... Hành Pháp . Khó cho trò ! > Chiếc bóng đơn côi . Ngày ... Trống vắng ! > Dụng ... Tâm yên ắng . (Trời Mát > thì không Đội Nón) Ngày ... Bão bùng ! > Tâm Dụng : Huyền Công ...
 8. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Thôi con ! > Chớ khá ... bận lòng ! Trần Hồng hối hả ! > Tiếp đường ... Tương Sinh . Bởi Đinh > Búa ... Đóng : Ỳ ầm ! (Có Đinh thì > Búa mới có cái Đặng > Đóng) Ngày nào ... Đinh hết ! > Búa nằm Co ro ! ( Lý Tương Sanh, Tương Diệt luôn là một Cặp phạm trù Tương Đãi nhau ! ) Còn ... So...
 9. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Cõi Trần ! > Trược Chất đa Tâm . Trược Linh hành hóa ! > Trược Tâm ... Kết Dầy . Chốn này ! vốn chỗ ... tạp Cư . Mượn nơi , tạm ... chỗ để hoàn Bước đi ! Ra đi ! Nặng nhớ ngày về .... Cõi Trần là thế ! > Thế mà phải : Tu Tu Cao , Tu Thấp , Tu ... Vừa ... Tu ... Bừa , Tu ... Thí ! Tu ...
 10. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Như nhiên ! Pháp vốn ... Vận Hành Nhưng vì chưa ... Cảm > Nhận dòng Pháp lưu ! Tâm ta vốn chẳng : Trong - Ngoài ! Chẳng ... Trên , chẳng Dưới + chẳng ... Rìa , chẳng Trong ... Chẳng nơi ... Câu Chữ > mà Thành ! Chẳng vì ... Lời nói người đời > mà ... Sanh . Nếu ... Khen ! > “Nó” vẫn ...
 11. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Trong hơn các bước Thực Hành ... Con thơ có biết ... Thực Hành > Nội Tâm ? Giáo Truyền ! > Huyền Pháp nơi : TÂM Chẳng qua : Văn Tự , chẳng lìa : Giáo Môn ( Không thông qua nơi Văn Tự ! nhưng ... Kỳ thực cũng chẳng Lìa nơi Giáo Môn) Chẳng rời ... nửa bước : Chân Kinh Chẳng ... In : Đường...
 12. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Đong đưa ngàn dấu chân trần ! Cuộc Đời in dấu bước đường Phong Ba . Ra Toa > Kê Thuốc > Tin Dùng ! Đem về ! Xắt Thuốc ! > Rõ liền : Thật - Hư . (Ai Tu > nấy Chứng, nấy Biết) Coi trong ... Tâm thể con trò ! Có gì ... Bất Ổn , còn gì ... bất An ? Có còn ... Ngày tháng lang thang ? Có...
 13. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Không Tu ! cứ ngỡ ... Học : Rành ? (Chấp vào Kiến Thức : Vay Mượn...) Học xong > đi Múa ! > cuối cùng ... Tu chi ? (có Học mà chẳng có Hành) Sở Năng ! chỉ cỡ ... hột Mè . (chỉ như nhúm Muối nhỏ so với Đại Dương) Hột Me, hột Mít ... > Rống mồm > Trưng Khoe ? (Lực Tu, Tâm Lực, Trí...
 14. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Tiền ... chẳng Có ! mà hay Nhìn, Ngó ! (Tiền Căn, Căn Cơ chưa đủ Dầy) Muốn .... Mua toàn những thứ Cao Sang ? (Tâm >Vọng vói, Leo trèo...) Một vết Đứt ! cho ... Trăm : Vị Thuốc (một Bệnh nhưng có nhiều phương Dược) Cuối cùng rồi ! > Vết ... Cắt > In sâu (Vết Cắt, vết thương...
 15. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Tân niên > Đúc kết : Hội kỳ . Một mùa Xuân mới ! > Trải trùm : Nhân Sinh . Dạo ... Xuân ! nhưng Đạo > Chốt Lòng . Đạo Người ! > Đánh mất ... hỏi gì là : Xuân ? (Nhân Đạo) Nghĩa - Nhân ! Hai chữ > làm Đầu . Lòng người Bạc bội ! như ... trời Lá khô ? Ngỡ ... lòng ai cũng đồng Xuân ...
 16. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Chấm ... sơ Coi ! > Hạnh Tu ... chẳng có ! Đức Âm tàng ! thì chỉ là ... Mơ ! Thế mới nên ! ngày nay .... Hạ Giới ... Sáo, Két, Nhồng ! > Hoạch hóa + Bội Thu (Được Mùa, Trúng vụ mùa...) Chỉ ... lăng xăng > Bồi , Tô : Sở Kiến (Cái Biết Giả tạm trước mắt...) Nói ra toàn ... Rác rớm Phàm...
 17. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Tan Thường thế giới ... Hậu Kỳ ! Nghiệp > dời chưa Nổi ! > Rỗi ... Mồm > Ba Hoa ? Chơn Tâm chưa Thấu đặng gì ! Lại thường ... Khoác lác ! > Hỏi rằng : Tu chi ? Tu chi ? mà ... Đá với Chì ? Tình Trần chưa : Dứt ! > Thánh Tình ... khó Mong ! (Hiển lộ Thánh Tâm..) Lôi thôi ! > Tâm Thức...
 18. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Thấy ... Tan Thương ! Trần Gian hiện cảnh . Cảnh Đau lòng ! > Thấm nát : Hồn Thiêng . Cảnh Nhân Gian, Trần gian ... Mục Nát ! Đạo - Đức là ... cái nói bờ : Môi ? Cảnh ... Lôi thôi Trần gian > Rộ nở ! Cảnh ... Tương tàn ! > Bắt kết từ đây . Hỡi ... Nhân Gian ! vừa ... Gian, vừa ... Ác ...
 19. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Than Đời ! nào Dám ... trách : Thân ? Vì Thân mãi vẫn ... ĐÚNG ! mà chẳng : SAI ? Bởi vì ! > Cột, Trói ... Tâm mê . Nào đâu ... Tỏ Biết ! > Đất - Trời vi Tâm . Tháng , ngày cứ Bảo là ... Tâm . Nhưng ... Ngâm mình > Chết ! + Đầm trong ... vũng Sình . Phán xằng , Luận cuội ... lăng xăng ! Huệ Tâm...
 20. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Pháp chi ! là ... Pháp > Tầm Cầu ? Pháp gì là ... Pháp ! Pháp mà ... vỗn : Không ? Pháp Huyền – Diệu Thể > Chơn Không . Từ Không > Hóa : Có ! Có mà ... Hoàn : Không . Chỗ này ! Huyền Diệu vi Tâm . Nên ... KHÔNG cùng CÓ ! > ở chung Một Nhà . Chừng nào ... Lý - Sự > Viên Dung . Thì con > Rõ ...
Top